[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ἀπαντητικόν Γράμμα τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, περί τῆς ἐκλογῆς τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμφιπόλεως κ. Βασιλείου(12/08/2006).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀρ. Πρωτ. 748

Παναγιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας  Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ, τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Ταπεινότητος, κύριε Βαρθολομαῖε, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Μελετήσαντες μετά προσοχῆς τά ἐν τῷ ἀπό 8ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. Γράμματι τῆς Ὑμετέρας περισπουδάστου Θειοτάτης Παναγιότητος διαλαμβανόμενα σχετικῶς πρός τήν ἐκλογήν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Sergievo Βασιλείου εἰς Ἐπίσκοπον Ἀμφιπόλεως, ἥτις ἠκολούθησε τό οἰκείᾳ βουλήσει ὑποβληθέν σχετικόν αἴτημα αὐτοῦ πρός τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, γνωρίζομεν Ὑμῖν, ὅτι συμφωνοῦμεν ὡς πρός τά ὅσα ἀναφέρονται ἐν αὐτῷ, ἐκ βαθέων δέ εὐχόμεθα, ὅπως ὁ Θεοφιλέστατος ἀδελφός διακονήσῃ τό ποίμνιον αὐτοῦ μετά ἀκλονήτου πίστεως, ἁγιοπνευματικῆς ἐμπνεύσεως καί θερμουργοῦ ἀγάπης, πρός δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπί τούτοις, ἀσπαζόμενοι καί αὖθις τήν Ὑμετέραν θεοφρούτητον Θειοτάτην Παναγιότητα, διατελοῦμεν μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς καί ἀδελφικῆς πάντοτε ἀφοσιώσεως. 

Ἐλάχιστος ἀδελφός ἐν Χριστῷ,
+ ὁ Τιράνων Ἀναστάσεως, πρόεδρος

Ἐν Τιράνοις, τῇ 12ῃ Αὐγούστου 2006