[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Xαιρετισμός πρός τήν Διορθόδοξον Ἐπιτροπήν ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας(12/09/2005).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι,
οἱ ἀποτελοῦντες τά μέλη τῆς Διορθοδόξου ταύτης Ἐπιτροπῆς,

Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καλωσορίζομεν ὑμᾶς σήμερον ἐνταῦθα, εἰς τό Ἱερόν τοῦτο Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Συνήλθομεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς διά νά συζητήσωμεν περί τῆς πορείας τοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς τοιαύτης καί νά καταλήξωμεν εἰς ἑνιαίαν ἄποψιν περί αὐτῆς, ὥστε ὑπό τό πρῖσμα τοῦτο νά ἐνεργῶμεν ἅπαντες. Ἡ ἀπό ἐτῶν ἀρξαμένη καί συνεχιζομένη παράδοσις τῆς συναντήσεως τῶν μελῶν τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ δεῖγμα τῆς καλῆς ἐπιθυμίας πρός στενοτέραν καλλιέργειαν τῆς ἀγάπης καί τῆς συνεργασίας μεταξύ ἡμῶν. Ἔχομεν τήν βεβαιότητα, ὅτι ἡ μεταξύ ὑμῶν συζήτησις θά ἀποβῇ πολύ χρήσιμος.

Δύο εἶναι κυρίως οἱ στόχοι τῆς ἐνταῦθα συναντήσεως ἡμῶν.  Πρῶτον, ἡ ἀπό κοινοῦ διευθέτησις διαδικαστικῶν καὶ πρακτικῶν τινων θεμάτων ἐν ὄψει τῆς ἐπανενάρξεως τοῦ μετά τῆς Ρώμης ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τήν Ὁποίαν ἐκπροσωπεῖτε ὑμεῖς οἱ ἐνταῦθα παρόντες, ὡς καί οἱ μή δυνηθέντες σήμερον νά παρευρεθοῦν λοιποί ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τόν Διάλογον τοῦτον.  Δεύτερον δέ, ἡ ἐπί τῆς οὐσίας τοῦ Διαλόγου τούτου ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί σκέψεων πρός διαμόρφωσιν κατά τό δυνατόν κοινῆς γραμμῆς τῶν Ὀρθοδόξων ἀντιπροσώπων ἐπί τῶν μελλόντων νά συζητηθοῦν θεμάτων.

Καί ὡς πρός μέν τόν πρῶτον ἐκ τῶν ὡς ἄνω στόχων, κατά τήν ἰσχύουσαν ἀπό τῆς συστάσεως πάντων τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων πρᾶξιν, καλεῖται τό σῶμα τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ ὑμετέρα σύναξις, ὅπως ἀποδεχθῇ καί τυπικῶς ὡς Ὀρθόδοξον συμπρόεδρον τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, κατά τά μέχρι τοῦδε κρατοῦντα, τόν ἐκπρόσωπον τῆς πρώτης κατά τήν σειράν τῶν Διπτύχων Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.  Ἤδη μετά τήν ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν περί οὗ ὁ λόγος Διάλογον παραίτησιν τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, τοιοῦτος ἐκπρόσωπος συνοδικῇ ἀποφάσει ὡρίσθη ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, ὅστις μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Διοκλείας κ. Καλλίστου, γραμματεύοντος δέ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, θά ἐκπροσωπῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.  Γνωρίζετε, ἀδελφοί, τήν θεολογικήν κατάρτισιν καί τό κῦρος τοῦ ὁποίου ἀπολαύει εἰς τούς θεολογικούς κύκλους ὄχι μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Ἰερώτατος ἅγ. Περγάμου, ὁ ὁποῖος εἶναι καί μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, διατελέσας καί πρόεδρος αὐτῆς, τιμῶν τό ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ θεολόγου πανεπιστημακοῦ διδασκάλου.

Ἕτερον πρακτικόν ζήτημα ἀποτελεῖ ἡ προσεχής φιλοξενία τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου ἐν τῇ μορφῇ τόσον τῆς ὁλομελείας αὐτῆς, ὅσον καί τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς αὐτοῦ.  Καί ὡς πρός μέν τήν Συντονιστικήν Ἐπιτροπήν, ἥτις δέον νά συγκληθῇ ἐντός τοῦ προσεχοῦς Νοεμβρίου, ἡ Ρωμαιοκαθολική πλευρά εὐγενῶς προσεφέρθη ὅπως φιλοξενήσῃ αὐτήν ἐν Ρώμῃ, ὡς πρός τήν ὁλομέλειαν ὅμως τῆς Ἐπιτροπῆς, ἥτις δέον νά συγκληθῇ ἐντός τοῦ προσεχοῦς ἔτους, ἀποτελεῖ ὑποχρέωσιν μιᾶς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὅπως φιλοξενήσῃ αὐτήν, δοθέντος ὅτι ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ πλευρά ἐφιλοξένησεν αὐτήν ἐν Βαλτιμόρῃ κατά τήν τελευταίαν αὐτῆς συνεδρίαν.  Θά ἦτο, συνεπῶς, πρακτικῶς λίαν χρήσιμον ἐάν ἐγνωρίζαμεν ποία ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θά ἦτο διατεθειμένη νά φιλοξενήσῃ τήν ὁλομέλειαν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου κατά τό προσεχές ἔτος.

Ὡς πρός τόν δεύτερον στόχον τῆς παρούσης συναντήσεως, ἤτοι τόν ἐπί τῆς οὐσίας τῶν μελλουσῶν νά διεξαχθοῦν συναντήσεων κατά τήν νέαν φάσιν τοῦ Διαλόγου, ἔχει ἤδη ἀποφασισθῆ διορθοδόξως, κατόπιν τῶν πρός πάσας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας ἐπισκέψεων τῶν Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν Περγάμου καί Σασίμων, ὅπως τό πρός συζήτησιν θέμα ἀποτελέσῃ τό πρόβλημα τῆς ἐκκλησιολογίας ἐν εἰδικῇ ἀναφορᾷ πρός τό ζήτημα τοῦ Πρωτείου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ ὁποίου θέλει ἐνταχθῇ καί τό ζήτημα τῆς Οὐνίας, ὅπερ ἀπησχόλησε τόν Διάλογον κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν.  Δέν δύναται, συνεπῶς, ἡ παροῦσα σύναξις νά ἀναθεωρήσῃ ἤ θέσῃ ὑπό συζήτησιν τήν διορθόδοξον ταύτην ἀπόφασιν, ἀλλά καλεῖσθε νά ἀνταλλάξητε σκέψεις ὡς πρός τόν καλλίτερον τρόπον συμβολῆς ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν μέλλουσαν νά διεξαχθῇ συζήτησιν τοῦ καιρίου τούτου θέματος διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.  Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι καί ὡς πρός τόν στόχον τοῦτον ἡ παροῦσα συνάντησις θέλει ἀποδειχθῇ χρήσιμος καί ἐπωφελής. 

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀείποτε εὔχεται ὅπως πραγματοποιηθῇ ἡ προσέγγισις τῶν δύο ἀρχαιοτάτων Ἐκκλησιῶν καί παραδόσεων καί ὅπως ἀρθοῦν ὅλα τά ἐμπόδια πρός τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν. Δέν ἀποδέχεται βεβαίως τήν ἄποψιν ὅτι ἡ ἑνότης αὕτη, διά τήν ὁποίαν πάντες ἐργαζόμεθα, θά ἐπιτευχθῇ διά τῆς κοινῆς ἀποδοχῆς ἑνός ἐλαχίστου ὁρίου κοινῆς πίστεως, ἀφιεμένων τῶν διαφορῶν καί τῶν δυσκολιῶν ὡς ἐπιτρεπτῆς ποικιλίας. Εἰς τόν διάλογον τοῦτον, ὑπάρχουν καί θέματα, τά ὁποῖα δέν ἅπτονται τῆς πίστεως, οὐδέ τῶν δι’ ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων κεκανονισμένων, εἰς τά ὁποῖα ἡ διάφορος ἀντιμετώπισις παρ’ ἑκάστης τοπικῆς χριστιανικῆς κοινότητος εἶναι ἐπιτρεπτή. Διά τά θέματα ὅμως τῆς πίστεως ἡ ἑνότης εἶναι ἀπαραίτητος καί πρέπει νά ἐπιδιωχθῇ εἰς τό πλαίσιον τῆς πρό τοῦ σχίσματος ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας. Καί ἐάν ἀκόμη μεταξύ τῶν συνομιλητῶν ἡμῶν εὑρίσκωνταί τινες ἐπιδιώκοντες ἄλλους σκοπούς, διαφόρους τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἀληθείας, ἡ ἡμετέρα στάσις θά πρέπει νά εἶναι σταθερῶς καί ἀπαθῶς ἐστραμμένη εἰς τόν ἀμετακίνητον στόχον, τήν μαρτυρίαν περί τῆς ἀληθείας, διότι ἄν καί φαινομενικῶς διαλεγόμεθα μετά συγκεκριμένων προσώπων, κατ’ οὐσίαν συζητοῦμεν μεθ’ ὅλου τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ κόσμου, ἐν τῷ ὁποίῳ ἀσφαλῶς ὑπάρχουν πολλοί εἰλικρινεῖς ἀναζητηταί τῆς ἀληθείας. Αὐτοί δέ εἶναι καί οἱ πραγματικοί συνομιληταί ἡμῶν, ἔστω καί ἄν δέν τούς γνωρίζομεν, οὔτε ἐρχόμεθα μετ’ αὐτῶν εἰς ἄμεσον ἐπαφήν.  Ἀς μή λησμονῶμεν δέ ὅτι διά τοῦ Διαλόγου τούτου καθιστάμεθα ὑπεύθυνοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἱστορίας.

Ἔχομεν ἐμπιστοσύνην εἰς τήν ἔμφρονα κρίσιν τοῦ νέου Προέδρου καί ὅλων τῶν μελῶν τῆς περί τοῦ Διαλόγου Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς, ἐπί πᾶσι δέ ἔχομεν ἐμπιστοσύνην εἰς τόν Παράκλητον, τοῦ Ὁποίου καί ἐπικαλούμεθα τόν φωτισμόν καί τήν δύναμιν.

Εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας τούς προσελθόντας ἐκπροσώπους τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τούς ἀποστείλαντας αὐτούς καί εὐχόμεθα ὁλοθύμως ὅπως ἀποβῇ γόνιμος καί ἀποδοτική ἡ συνεργασία ὑμῶν εἰς δόξαν Θεοῦ καί ἀποκάλυψιν τῆς ἀληθείας Αὐτοῦ καί ὅπως ἡ παραμονή ὑμῶν ἐνταῦθα εἶναι εὐχάριστος δι’ ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν.

Ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν. Ἀμήν!