[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα πρός τόν Ἐξοχ. κ. Vlado Buckovski, Πρωθυπουργόν τῆς FYROM(11/08/2005).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀριθμ. Πρωτ.799

Ἐν ᾧ διεσκεπτόμεθα περί τοῦ τρόπου εἰρηνικῆς διαμεσολαβήσεως τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας μεταξύ τῶν ἐν διαφωνίαις οὐσῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Σερβίας καί Σκοπίων καί εἴχομεν εὐελπίστως καταλήξει σχετικῶς, ἡ κατ᾽ αὐτάς σύλληψις καί φυλάκισις τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ἰωάννου, λαβοῦσα μεγίστην προβολήν διά τῶν μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως βαθύτατα ἐλύπησε καί μεγάλως ἐπροβλημάτισεν ἡμᾶς.
Ἔχομεν τήν γνώμην, ὅτι εἰς τοσαύτης σημασίας διεκκλησιαστικά θέματα πρωτεύει ἡ αὐτοσυγκράτησις καί ἡ ἐν εὐαγγελικῷ πνεύματι καί χριστιανικῇ ὑπομονῇ μελέτη καί ὁ εἰρηνικός διάλογος, διότι ἡ Ἐκκλησία δέν δικαιολογεῖται ἐπ᾽ οὐδενί λόγῳ νά μετέρχηται κοσμικούς τρόπους εἰς τήν διοίκησίν της καί νά ἐκτίθηται τοιουτοτρόπως ἐνώπιον τοῦ συνόλου Ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Ἐπειδή, ἐκ τῆς προσωπικῆς ἐνταῦθα γνωριμίας ἡμῶν διεπιστώσαμεν ὅτι εἰλικρινῶς ποθεῖτε τήν τακτοποίησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θέματος ἐκεῖσε κατά τά ἀνέκαθεν ἱεροκανονικά θέσμια τῆς Ὀρθοδοξίας, παρακαλοῦμεν πατρικῶς τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, ὅπως συμβουλεύσητε τούς Ἱερωτάτους Ἱεράρχας ἵνα ἐπαναπροσέλθωσιν εἰς τήν τράπεζαν τῶν διαπραγματεύσεων μετά τῆς Ἁγιωτάτης Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἐπιδηλοῦντες ὅτι ἡ ἡμετέρα Μετριότης εἴμεθα πάντοτε πρόθυμοι νά συμβάλωμεν ὡς διαμεσολαβηταί εἰς τήν εἰρηνικήν τελείωσιν τοῦ προβλήματος, μεγάλως λυποῦντος τό σύνολον σῶμα τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Συγχρόνως, ὡς δεῖγμα καλῆς θελήσεως προτρεπόμεθα τήν Ὑμετέραν ἀγαπητήν Ἐξοχότητα, ὅπως διατάξητε τήν ἄμεσον ἀποφυλάκισιν τοῦ Ἱερωτάτου κ. Ἰωάννου, καθ᾽ ὅσον ἡ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ σχηματισθεῖσα ἐντύπωσις περί τῆς καταπατήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐν τῇ Χώρᾳ Ὑμῶν, ὡς διεπιστώσαμεν, εἶναι λίαν δυσμενής καί ἐπιβαρυντική τῶν διεθνῶν σχέσεών της, ἐν ὄψει μάλιστα καί τῆς ἐπιδιωκομένης ἐντάξεως αὐτῆς εἰς τήν Ἡνωμένην Εὐρώπην.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι πλουσίαν τήν χάριν καί τόν φωτισμόν τοῦ Θεοῦ εἰς τό Πρωθυπουργικόν ἔργον τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος διατελοῦμεν μετά βαθείας τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πάσης τιμῆς.

βε´  Αὐγούστου ια´     
Τῆς Ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
+ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος


Τῷ Ἐξοχωτάτῳ
κυρίῳ Vlado Buckovski,
Πρωθυπουργῷ τῆς FYROM,
Εἰς Σκόπια.