[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ο διάλογος και ο πολιτισμός της αλληλεγγύης είναι θεμελιώδες αίτημα της πίστεώς μας

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Κατανυκτικός εορτασμός της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως και χειροθεσία νέου Άρχοντος Οφφικιάλιου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη


Στον κοινό αγώνα που καλούμεθα όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να συμπράξουμε  προκειμένου να ενσαρκώσουμε τις φιλάνθρωπες κοινωνικές παραδόσεις της Ορθοδοξίας, να επικαιροποιήσουμε τον «πολιτισμόν του προσώπου» στο διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο και να προωθήσουμε την κοινή μαρτυρία όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως, αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε,  την Κυριακή, 11 Μαρτίου,  στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, για την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, Βρυούλων Παντελεήμων, Φιλαδελφείας Μελίτων, Σεβαστείας Δημήτριος, Μύρων Χρυσόστομος, Συνάδων Διονύσιος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος και Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος.

Τον θείο λόγο κήρυξε, κατά την τάξη, ο Μ.Αρχιδιάκονος Θεόδωρος.

Εκκλησιάστηκαν ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο Επίσκοπος Ερυθρών Κύριλλος, ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γεν.Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, Άρχοντες Οφφικίαλιοι του Οικουμενικού Θρόνου και πλήθος προσκυνητών από την Πόλη και το εξωτερικό.

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Mεγάλου Ρεφερενδαρίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στον Πανεπιστημιακό Καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη, διακεκριμένο Πολιτικό Επιστήμονα και συγγραφέα, σημαίνον στέλεχος του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ο οποίος για τη συνολική προσφορά του έχει τιμηθεί με ανώτατες διακρίσεις κορυφαίων θεσμών πολλών χωρών.

«Με αυτό το αρχοντικόν οφφίκιον σας τιμά σήμερον ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Εντιμολογιώτατε Άρχων, κατ᾿ ιδίαν αυτού προαίρεσιν και φιλοτιμίαν, επιβραβεύων την αξιάγαστον προσφοράν υμών προς την Εκκλησίαν, το Γένος και την επιστήμην. Είσθε γόνος της Μεγαλονήσου και πνευματικόν τέκνον της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, μιάς εκ των αρχαιοτέρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Ήδη από το 1980 έχετε την ευθύνην, ως διευθυντής και γενικός γραμματεύς, του ιστορικού επιστημονικού ιδρύματος της Μέλπως Μερλιέ, του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, και κατέχετε και άλλας πολυευθύνους θέσεις. Είσθε διακεκριμένος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχετε διδάξει εις πολλά παγκοσμίου κύρους Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρώπης. Το ερευνητικόν και συγγραφικόν σας έργον είναι εκτενές και ανεγνωρισμένον διεθνώς, γεγονός το οποίον πιστοποιείται και από τας τιμητικάς διακρίσεις, αι οποίαι απενεμήθησαν εις το πρόσωπόν σας. Σας επαινούμεν και σας συγχαίρομεν», είπε, απευθυνόμενος στο νέο Άρχοντα Οφφικιάλιο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Εχειροθετήθητε σήμερον οφφικιάλιος του Οικουμενικού Θρόνου διά την μέχρι τούδε προσφοράν σας. Αναμένομεν, η προσγενομένη υμίν τιμή να λειτουργήση και ως έναυσμα και ενδυνάμωσις προς νέας πνευματικάς και επιστημονικάς επιδόσεις και προς αύξησιν της φιλογενούς δράσεως και της ενθέου υμών διακονίας».

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επεσήμανε σε άλλο σημείο της ομιλίας του,  είναι η πρωτόθρονος Εκκλησία της Ορθοδοξίας και ο ύπατος θεσμός του Γένους. «Δεν είναι μόνον ακοίμητος φρουρός της αληθείας της πίστεως των Ορθοδόξων, αλλά και της αυθεντικής λειτουργικής και λατρευτικής παραδόσεως της Εκκλησίας, και της ορθοπραγίας, δηλαδή της εν Χριστώ και κατά Χριστόν βιοτής και της καλής μαρτυρίας εν τω κόσμω. Καθ᾿ όλην την ιστορίαν αυτής, η Κωνσταντινουπολίτις Εκκλησία, όταν ωμίλει, το έπραττε διά τον Θεόν και τον «ηγαπημένον Αυτού», τον άνθρωπον. Όταν εσιώπα, αυτό συνέβαινε διά τον ίδιον λόγον. Ποτέ όμως η Εκκλησία μας δεν υπήρξεν αδιάφορος και αδρανής απέναντι εις την «εικονομαχίαν» κατά της εικόνος του Θεού εν τω ανθρώπω, απέναντι εις την φαλκίδευσιν του ανθρωπίνου προσώπου, απέναντι εις την αδικίαν και την εκμετάλλευσιν, εν επιγνώσει των βιβλικών λόγων, ότι ο μη αγαπών τον άνθρωπον, τον οποίον βλέπει, είναι αδύνατον να αγαπά τον αόρατον Θεόν. [...] Καλούμεθα άπαντες να συμπράξωμεν, να αγωνισθώμεν τον κοινόν αγώνα, να ενσαρκώσωμεν τας φιλανθρώπους κοινωνικάς παραδόσεις της Ορθοδοξίας, να επικαιροποιήσωμεν τον «πολιτισμόν του προσώπου» εις τον διάλογον με τον σύγχρονον κόσμον, να προωθήσωμεν την κοινήν μαρτυρίαν όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως. Όλα αυτά ανήκουν εις το κέντρον της Ορθοδόξου ημών ταυτότητος. Ο διάλογος και ο πολιτισμός της αλληλεγγύης είναι θεμελιώδες αίτημα της πίστεώς μας. Ο ορθόδοξος τρόπος του βίου, εν τω οποίω συμπυκνούται το υψηλότερον ήθος το οποίον εγνώρισεν η ανθρωπότης εις την ιστορικήν της πορείαν, ήτοι η ακατάλυτος ενότης της πίστεως προς τον Θεόν και της αγάπης προς τον άνθρωπον, αποτελεί την αυθεντικήν εναλλακτικην πρότασιν ζωής μέσα εις τον σύγχρονον πολιτισμόν του Έχειν», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στην αντιφώνησή του, ο Καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την μεγάλη τιμή προς το πρόσωπό του. «Διακόνησα, κατά τις δυνάμεις μου, την Παιδεία του Γένους από των επάλξεων του Πανεπιστημίου Αθηνών και αγωνίστηκα να διδάξω τους νέους τις αξίες της ελληνικής πνευματικής παραδόσεως, κατ’ εξοχήν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, αξίες οι οποίες συνιστούν τις πηγές για τα ηθικά θεμέλια του ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της πολιτικής φιλοσοφίας, η οποία τον εξέφρασε, και την οποίαν εδίδαξα για 36 συναρτά έτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», είπε, μεταξύ άλλων ο νέος Άρχων και σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε: «Η ανεκτίμητη μαρτυρία της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε ακριβώς η περιφρούρηση των Οικουμενικών αξιών τις οποίες διδάσκει η Καινή Διαθήκη και δη ο Απόστολος των Εθνών, και η απόδειξη της ακαταμάχητης ζωτικότητάς τους, απέναντι στις προκλήσεις και τους πειρασμούς του κόσμου, ιδίως απέναντι στις ιδεολογίες της μερικότητας και αποκλειστικότητας, όπως τυγχάνει να είναι ο εθνικισμός και οι αποφύσεις του. Η προσήλωση της Εκκλησίας στις Οικουμενικές αξίες συχνά απέβαινε μαρτυρική, συνεπαγόταν πικρίες και ταπεινώσεις, αλλά παρέδωσε αυθεντική και γνήσια μέχρι των ημερών μας την ζείδωρον μαρτυρία της Πίστεώς μας και επιβεβαίωσε εκάστοτε, μέσα στις δοκιμασίες, στις συνειδήσεις των πιστών ότι «Πύλαι άδου, ου κατισχύσουσιν αυτής». Αυτήν την μαρτυρία της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, μας διδάσκει η έρευνα της ιστορίας της, κατά τους Κάτω Χρόνους. Και αυτήν ακριβώς την μαρτυρία, προσπάθησα με επιμονή, όσο μου επέτρεπαν οι ταπεινές μου δυνάμεις, να μεταφέρω προς την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για την μαρτυρία για την οποία βλέπουμε να παραμείνει ζωντανή, να ανανεώνεται, να εμπλουτίζεται και να διευρύνεται, και να απομένει ανεκτίμητη και ελπιδοφόρος υποθήκη για το μέλλον της Ορθοδοξίας επί των ημερών της ευκλεούς Πατριαρχίας της Υμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος.  Συμπληρώνεται ήδη η τρίτη δεκαετία της οιακοστροφίας του Οικουμενικού Θρόνου υπό της Υμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος. Τα οράματα, τα οποία η Υμετέρα θειοτάτη Παναγιότητα μετέβαλε σε πράξη και μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η εμπέδωση της Κανονικής συνειδήσεως στην κοινωνία των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ο διάλογος της καταλλαγής με τις άλλες ομολογίες και θρησκείες, η αφύπνιση της συνειδήσεως του κόσμου υπέρ της Κτίσεως του Θεού, την όποια απειλεί η αλαζονεία και πλεονεξία της πεπτωκυίας Ανθρωπότητος, και η αναζωογόνηση της λατρείας στις κοιτίδες της Χριστιανικής πίστεως στην Μικρά Ασία, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της ελπίδας και της προοπτικής, η οποία απέδειξε ότι η Αποστολική και Πατερική Ορθοδοξία παραμένει ζώσα μαρτυρία ικανή να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και πλείστα άλλα, τα οποία επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος, συνθέτουν μία όντος εξόχου σημασίας παρακαταθήκη προς τον Χριστιανικό κόσμο και προς την ανθρωπότητα ολόκληρη, πέραν των ορίων των θρησκευτικών κοινοτήτων, την οποία προσφέρει η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως στις απαρχές της τρίτης Χριστιανικής χιλιετίας».