Ἐπιστροφή
 

Ἀνακοινωθέν (23/01/2018)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ὁ διορισθείς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν Πνευματικός τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, θά δέχεται τούς προσελευσομένους εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως πιστούς κατά τό κάτωθι πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ: Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων 10:30 - 15:00
ΤΡΙΤΗ: Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων 10:30 - 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου 10:30 - 15:00
ΠΕΜΠΤΗ: Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος 10:30 - 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν 10:30 - 15:00
ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Εὐφημίας Χαλκηδόνος 11:00 - 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου 11:00 - 15:00

Καθημερινῶς τάς ἀπογευματινάς ὥρας, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πύλης Ἁδριανουπόλεως (Edirnekapı).Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας : 0 541 912 00 08 / 0532 349 84 70

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 2018