Ἐπιστροφή
 

Ἀνακοινωθέν (22-12-2017)

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μεταξύ 26 – 30 τ.μ. Δεκεμβρίου θά ἐπισκεφθῇ τήν ἐν Divonne – les – bains Γαλλίας οἰκογένειαν τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη εἰς συνεορτασμόν τῶν ἁγίων ἡμερῶν.

Καθ’ ὁδόν πρός τήν Γαλλίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά σταθμεύσῃ εἰς St. Gallen Ἑλβετίας, ὅπου ὑπάρχει μικρά Κοινότης Ἰμβρίων συμπατρι-ωτῶν Αὐτῆς, πρός τούς ὁποίους θά παραθέσῃ ἑόρτιον δεῖπνον τό ἑσπέρας τῆς 26ης τ.μ., τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἱερέως αὐτῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰγνατίου Παπαδέλλη.