Ἐπιστροφή
 

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
(05/09/2017).

Τό ἀπόγευμα τῆς σήμερον, Τρίτης, 5ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Μιλάνον ἔνθεν θά μεταβῇ εἰς τήν ΡΚαθολικήν Μοναστικήν Κοινότητα Bose ἵνα ὁμιλήσῃ εἰς τό ὑπ᾿ αὐτῆς συγκαλούμενον Συνέδριον Ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Μετ᾿ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν ἐν τοῖς περιχώροις θά μεταβῇ εἰς Μπολόνια, ἔνθα θά εὐλογήσῃ τήν ἐκεῖσε Ὀρθόδοξον Κοινότητα κατά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί θά συμμετάσχῃ εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἀπόγευμα τῆς 15ης Σεπτεμβρίου. Καθήκοντα Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ ἀνέθεσεν εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα.