[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Catechetical Homily on the opening of Holy and Great Lent 2017 in Ukrainian.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Но. Прот. 118

ОГЛАСИТЕЛЬНЕ СЛОВО
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
СВЯТОЇ І ВЕЛИКОЇ ЧОТИРИДЕСЯТНИЦІ
+ ВАРФОЛОМІЙ
МИЛІСТЮ БОЖОЮ
АРХІЄПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ — НОВОГО РИМУ
І ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХ
УСІЙ ПОВНОТІ ЦЕРКВИ,
БЛАГОДАТЬ І МИР
ВІД СПАСИТЕЛЯ І ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА,
А ВІД НАС — МОЛИТВА, БЛАГОСЛОВІННЯ І ПРОЩЕННЯ.
* * *


Благословенні браття та чада у Господі,

З ласки і чоловіколюбства Бога, ми входимо завтра на етапі Святої та Великої Чотиридесятниці, дуже вдалий час для навернення людської душі, нашої власної душі, до Господа.

Цей період є постійним сокрушенням перед розгортанням на протязі дня таємниці Бога, таємниці спасіння людини. Тому для нас можливість священного посту має спеціальну функцію: помірність i тверезість душі, яка покликана особливо під час святого цього періоду сповнення Божественних домагань відложити тимчасове і видиме і повертатися поступово до кращого і невидимого.

Скромний і грамотний Андрій Критський в своєму Великому Каноні промовляє до себе і до кожної душі страждучої і перевантаженої від спокус і відволікань в цьому житті. Святий Андрій свідомий ваги болі від гріха людської душі, в агонії вигукує: «Душе моя, душе моя, устань — чого спиш?» Цей крик, що призводить до свідомості марнославства і до невираженого страху кінця земного життя: «Кінець наближається і ти стривожишся». Перед несподіваним кінцем життя, що приходить «як злодій», Критське Світило закликає себе і кожного страждаючого і під страхом незахищеності душі: « Пробудися, щоб помилував тебе Христос Бог, що всюди є і все наповняє».

Голос православного святоотцівського вчення закликає нас, на наступному етапі, освідомити «хто ми, і де ми знаходимося, і в чому ми успішні», щоб побачити марне своє нестабільне життя і покаятися тим, що вчинили до сих пір «свідомо чи несвідомо, словом чи ділом, чи думкою, і всіма нашими почуттями» не згідно Євангелія і закону благодаті Христової, і стали знову тверезими. Тільки тоді знайдемо милість і благодать, і нас збереже Господь, що знає серце сокрушене, і внутрішнє, і таємниці, і помисли кожної людини і не буде розраховувати наші неправедні помисли, що призводять до марних і непотрібних діл.

Наша боротьба за досягнення тверезості – в покаянні за нашу нетверезість. Через покаяння, цебто через пізнання нашого стану, і через сповідь, наше життя увінчалося через «відпущення гріхів, через причастя Святого Духа, через повноту Царства Небесного». Людина стає тверезою наскільки кається її совість (див. 1 Кор. 1:12 і Рим. 2:15). Совість є дар Божий.

Браття та чада у Господі,

Ми православні християни покликані пережити час Святої та Великої Чотиридесятниці як час добросовісної настороженості і досягнення тверезості, як в момент вічності нашої православної ідентичності. Тобто, ми покликані жити з Христом, жити духовно і по-церковному. Тому що тільки в житті у Христі є можливість для нашої совісті досягти тверезості і дійти в просторі реальної свободи і безпомилкових критеріїв для нашого відродження і викуплення.

На початку цього благословенного періоду, Вселенський Патріарх і Мати, Свята Велика Церква Христа, закликають всіх православних християнських душ, що струджені та обтяжені, та невтішні від цінності і задоволення і насолоду плоті і світу цього, йти рука об руку і молитися до «Царя над царями і Господа над володарями, що приходить у жертву Себе принести і дати Себе на поживу вірним»: сподоби, Господи, всім православним вірним в мирі та з серцем сокрушеним пройти цей священний період і цей етап, що розпочинається, «тіло і душу щедро наділи й укріпи, щоб усі ми гідно завершили цей похід, і, увінчані, радісно дійшли до Господнього дня твого воскресіння, безустанно тебе прославляючи» (див. твір кира Феодора, Тріодь)

Благословляючи батьківськи Вас, возлюблені чада і вірні Матері-Церкви, і сполучені з Вами в молитвах і предстательствах, закликаємо на всіх силу Чесного і Животворящого Хреста і молитви Владичиці Богородиці, святих ангелів і всіх святих, щоб завжди були достойними назви православних, щоб управлялись і насолоджувались таким чином радістю і славою Воскресіння Господа, Кому належить держава, і подяка, і честь, і сила, і слава на віки віків. Амінь.

Свята і Велика Чотиридесятниця 2017р.
+ Варфоломій Константинопольський,
Палкий молитвенник перед Богом за всіх вас.