Ἐπιστροφή
 

Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
ἀπό τῆς ἐξέδρας κατά τήν τελετήν
τῆς Ἀναστάσεως
(Πάσχα 2014)

Ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά,

Χριστός ἀνέστη,

Ἡ ἀποψινή Ἀπριλιάτικη νύχτα, πού μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά βιώσουμε ὅλοι μαζί, εἶναι σίγουρα διαφορετική ἀπό τίς ἄλλες. Γιατί γιορτάζουμε Πάσχα Χριστοῦ τό σωτήριον, ἀνανεώνουμε τήν πίστι μας στόν ἐξαστράπτοντα Ἀναστάντα Κύριο, ἐνισχυόμεθα ἀπό τή νίκη Του κατά τοῦ θανάτου, ὑπερβαίνουμε τίς δυσκολίες τῆς καθημερινότητος, ἀτενίζουμε μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα τό μέλλον, γιατί ἀρχηγός μας εἶναι πλέον αὐτός πού ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ.

Πέρυσι γιόρτασα τήν Ἀνάστασι στήν πολύπαθη γενέτειρά μου, τήν Ἴμβρο. Ἐφέτος εἶμαι καί πάλι στό Φανάρι, στό Ἱερό μας Κέντρο, γιορτάζοντας τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν μέ ὅλους ἐσᾶς, τούς ἐδῶ χριστιανούς μας καί τούς πολλούς προσκυνητάς ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἀπό τή Γαλλία καί ἀπό τή Φιλλανδία καί ἀπό τό Μονακό, ἴσως καί ἀπό ἀλλοῦ, μαζί μέ ἐσᾶς, λέγω, πού ἤλθατε νά ἀνάψετε τίς πασχαλινές λαμπάδες σας ἀπό τήν ἀκοίμητη κανδήλα τοῦ Φαναρίου -πού ὁ Χριστός τήν συντηρεῖ- καί νά λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καί νά στηρίξετε συγχρόνως μέ τήν παρουσία σας τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο στίς ἀγωνίες του καί στούς ἀγῶνες του γιά τήν ἐκπλήρωσι τῆς οἰκουμενικῆς ἀποστολῆς του, πού τήν συνεχίζει αἰῶνες τώρα, ἀπό αὐτή τήν πόλι τῶν πόλεων, πρός ὅλη τήν οἰκουμένη.

Ἤλθατε ἐδῶ στήν εὐσεβῆ πηγή τοῦ Γένους γιά νά ἀντλήσετε ὕδωρ ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον, γιά νά δροσισθῆτε μέ τά νάματα τῆς πατρῴας εὐσεβείας καί τοῦ γνησίου Ὀρθοδόξου βιώματος καί φρονήματος πού ζηλότυπα φυλάσσονται στήν πρωτόθρονη καί πρωτεύθυνη Ἐκκλησία μας.

Ἤλθατε ὡς προσκυνηταί τῶν ὁσίων καί τῶν ἱερῶν τοῦ Γένους μας, προσκυνηταί τοῦ Ἀκαταλήπτου, τοῦ Παντεπόπτου, τοῦ Παντοκράτορος καί τῆς Νικοποιοῦ Μητρός Του, προσκυνηταί τῆς ἱστορίας, τῆς δόξης ἀλλά καί τοῦ μαρτυρίου τῆς μητέρας σας Ἐκκλησίας, τοῦ μαρτυρίου της πού τό ἐκφράζει εὔγλωττα, ἐδῶ δίπλα μας, ἡ κλειστή Πύλη τοῦ ἀπαγχονισμοῦ ἑνός Πατριάρχου τοῦ Γένους, σάν σήμερα μετά τήν πασχαλινή λειτουργία ἐκείνης τῆς χρονιᾶς. Ἴδε ὁ δικός μας κρανίου Τόπος!

Μαρτύριον τοῦ Κυρίου μας ἐπί τοῦ σταυροῦ στόν Γολγοθᾶ, μαρτύριον καί τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῶν Χριστιανῶν τότε ἐδῶ, σήμερα στή Μέση Ἀνατολή, στή Νιγηρία καί σέ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστιανισμός συρρικνώνεται καί ἐξαφανίζεται ἀπό τίς ἀπό αἰώνων κοιτίδες του στό Ἰράκ, στή Συρία καί ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ὅπου κάποτε ρίζωσε καί ἄνθησε.

Ἀδελφοί μου, θά ἐπισκεφθῶ σέ ἕνα μῆνα τά Ἱεροσόλυμα, ὅπου θά συναντηθοῦμε μέ τόν Ἁγιώτατο Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκο. Θά προσευχηθοῦμε ἐκεῖ δίπλα στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως. Σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι ἐκεῖ στούς Ἁγίους Τόπους θά προσευχηθῶ καί γιά σᾶς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς μας, πού ἀπόψε γεμίσατε τήν στοργική καί φιλόξενη αὐλή τοῦ Πατριαρχείου μας, καί γίνεσθε μαζί μας μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γι᾿ αὐτό, σᾶς εὐλογοῦμε, σᾶς ἀσπαζόμεθα καί σᾶς προπέμπουμε μέ τήν ἐλπίδα καί τήν εὐχή νά γιορτάσουμε μαζί πολλές ἀκόμη Ἀναστάσεις ἐδῶ δίπλα στή Μονή τῆς Χώρας μέ τήν περίφημη εἰς Ἅδου κάθοδον τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ Χώρα τῶν Ζώντων.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι. Χριστός Ἀνέστη!