[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos’un
Beyoğlu Belediyesi
İftar Davetindeki konuşmaları
İstanbul, 14 Temmuz 2013

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Davetleriyle, sizlerle birlikte olma imkânını bizlere sunan Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan dostumuza huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz.

Sayın Belediye Başkanı,
Değerli konuklar,

Mutlak Hâkim, ezeli ve ebedi olan Yaratıcımıza olan samimi inancımız, bizleri bir araya getirmektedir. O’nun isteği hilâfına hiçbir şey var olamaz. Birbirimizden farklılıklar arz ediyorsak, eminiz ki bunda bir hikmet vardır. Bunu böyle değerlendirmek, bu güzellikleri anlamaya çalışmak, özümsemek, düşünme yeteneği bahşedilen, bizlerin vazifesidir.

Farklı çiçeklerin bir arada yaşayabildiği gibi, bizler de zaman zaman yaşanmış olumsuzluklara rağmen, bunları aşmış, ve bir arada yaşayabilme olgunluğunu gösterebilmişiz.

Özellikle, biz gayri-müslimleri ilgilendiren konularda son zamanlarda önemli ve güzel gelişmeler olmuştur. Hükümetimize ve şahsen Sayın Başbakanımız’a müteşekkiriz. Fakat, değinmeden geçemeyeceğimiz bir konu daha vardır, bu da Heybeliada Ruhban Okulumuzun halâ kapalı tutulmasıdır. Ne yazık ki, din adamlarımızı yetiştiren ve hakiki bir ilim ve kültür yuvası olan Ruhban Okulunun kapatılmasından tam kırk iki sene geçmiş olmasına rağmen, bize verilen umutlara rağmen, yapılan müspet açıklamalara rağmen, bugüne kadar bu Okulun açılmamış olması, bizi derinden üzmektedir, hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Ülkemiz, onyıllardır birikmiş ve toplumları ayrıştıran, kutuplaştıran, birçok problemi çözmek üzere, gayret sarf etmektedir. Buna hepimiz heyecanla ve memnuniyetle şahit olmaktayız. Güneydoğu açılımı, yeni bir Anayasanın oluşturulması, demokratikleşme çabaları gibi çok daha zor ve karmaşık konularda çözüm iradesini ortaya koyan Türkiye, kırk iki sene kapalı tutulan bir eğitim ve irfan yuvasına, kültür ve ilim kurumuna, iade-i hak tanınması hususunda bu kadar zorlanmasına bir anlam veremediğimizi bu mübarek Ramazan gününde ifade etmek isteriz.

Belki diyeceksiniz ki, sevgili kardeşlerimiz, ‘bunun zamanı değildir şimdi’. Çünkü, bu akşam, bu sevgi masasının etrafında buluşup, hoşgörüden, toleranstan, beraberlikten bahsetmekteyiz. Fakat, biz inanıyoruz ki bu gibi platformlarda bu güzel sözlerle yetinmemeliyiz; hakikatleri de konuşmalıyız, samimi ve dürüst olmalıyız, dertlerimizi paylaşmalıyız.

Bugün, 224. yıldönümünü idrak ettiğimiz Fransız İhtilali’nin ve genellikle Demokrasi’nin temel prensipleri ‘özgürlük, eşitlik ve kardeşlik’-tir. Dünyamız, o zamandan bugüne, medeniyet yolunda aldığı yola rağmen, halâ daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik, ve, en önemlisi, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duymakta.

Her birimizin, toplumu oluşturan diğer fertlerin dertlerine, sıkıntılarına gösterdiğimiz ilgi ve empati, birlikteliğimizin gücüne ve toplumsal yaşamımızın sağlık derecesine işaret etmektedir.

Sözlerimize son verirken, yirmi iki Nisan’da Suriye’de kaçırılan ve o günden beri akıbetleri meçhul olan iki Hıristiyan Ortodoks Metropolitlerin özgürlüklerine kavuşması ve bir an önce ulvi vazifelerine geri dönebilmeleri için dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz. İnşallah hayattalardır. Aynı zamanda, Sayın Hükümetimizden, konu ile ilgili girişimlerini ve yakın ilgilerini esirgememesini rica etmekteyiz. Bilindiği üzere, yıllardan beri, Ortadoğu Hıristiyanları büyük sıkıntılar içinde yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

Ramazan ayının, gönüllerin açıldığı, dertlerin paylaşılarak azaltıldığı, ekmeğin paylaşılarak çoğaldığı, ruhların ibadet ve dua ile huzur bulduğu, ‘onbir Ayın Sultanı’ sözüne uygun yaşanmasını temenni ederiz.

Beyoğlu Belediyemiz’in ve Başkanı, Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar’da sizlerle birlikte olmayı nasip eden Yüce Tanrı’ya şükrediyor ve hepinize Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Orucunuz hayırlı olsun, Allah kabul etsin, sevgili ailelerinize huzur, bereket ve mutluluklar temenni ediyoruz.