[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos’un
Uzunköprü Aziz İoannis Prodromos Kilisesi Restorasyonun Tamamlanması
Törenindeki Konuşmaları
(18 Mayıs 2013, Uzunköprü)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Sayın Didimotiho Metropoliti,
Sayın Edirne Valisi (Hasan Duruer),
Sayın Uzunköprü Kaymakamı (Uğur Kolsuz),
Sayın Uzunköprü Belediye Başkanı (Enis İşbilen),
Yurt içinden ve dışından gelen değerli konuklar.
Sevgili Uzunköprülüler.

Bugün Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadelenin ardından terkedilmiş, bakımsız kalmış Aziz İoannis Prodromos Kilisesi’nin, Uzunköprü Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyonunun akabinde açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Uzunköprü Belediye Başkanı Sayın Enis İşbilen aldığı bu insiyatif ile Trakyalıların insancıl yapısını ve dinsel hoşgörüsünü tüm dün-yaya tanıtmıştır.

Farklı inançlara mensubiyet hak-hukuk, adalet gibi mevhumları etkilememelidir. Her inananın inandığı şekilde ibadet etme ve yaşama hakkı vardır. Bizler bu nedenle Atina’da yaşayan Müslümanların ibadet edebilecekleri bir camiinin olması gerektiğini her zaman ifade ettik.

21. yüzyılda dünyamız, farklı dine ve millete mensup insanların artık iç içe yaşadıkları bir yer olmuştur. Muhtelif coğrafyalarda uyum sorunlarından kaynaklanan trajik olayları basından okumaktayız. Hâlbuki ülkemiz toprakları, yüzlerce yıllık biraradalık tecrübesinin şahididir. Yeni yüzyılda hatalarıyla ve sevaplarıyla bu tecrübeden istifade etmek gerek-mektedir.

Bu anlamlı günde, Aziz İoannis Prodromos Kilisesi’nin restoras-yonuna izin veren devlet makamlarına, bu anlamlı işe vesile olan Uzunköprü Belediyesi’ne, restorasyonda emeği geçenlere ve hoşgörüleriyle bu eseri destekleyen Uzunköprülülere teşekkür etmek isteriz.

Hayırlara vesile olması dileğiyle, hepinizi sevgiyle selâmlarız.