[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ
τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου-ΕΠΑΛ
(24 Ὀκτωβρίου 2012).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σιδηροκάστρου κύριε Μακάριε καί λοιποί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐλλόγιμοι ἐκπαιδευτικοί,
Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀπευθύνομαι εἰδικά σέ σᾶς, καί θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι νιώθω πολύ χαρούμενος καί συγκινημένος, τήν ὥρα αὐτή πού ἐπικοινωνῶ μαζί σας. «Ἄνοιξη τῆς ζωῆς» ὀνόμασαν τή νεότητα. Καί, βέβαια, ἡ ἄνοιξη δημιουργεῖ πάντα ἕνα εὐχάριστο συναίσθημα, ὄχι μόνο γιά τή δροσιά καί τή χάρη της, ἀλλά καί γιά τόν δυναμισμό πού κλείνει μέσα της. «Πρέπει νά ‘ναι κανείς νέος γιά νά κάνει μεγάλα πράγματα», ἔλεγε ὁ Γκαῖτε. Κι' ἐσεῖς μέ τή δροσιά τῆς νιότης ἀλλά καί μέ τόν δυναμισμό σας μπορεῖτε πράγματι νά κάνετε μεγάλα, ἤ τουλάχιστον νά ἐπιθυμήσετε καί νά παλέψετε γιά τά μεγάλα στήν ζωή. Ποιά εἶναι αὐτά; Θά σᾶς τό πῶ μέ μία ἱστορία, (πού μπορεῖ καί νά τή γνωρίζετε ἀπό τό διαδίκτυο):

Ἕνας καθηγητής φιλοσοφίας ἐμφανίστηκε στήν τάξη του μ' ἕνα μεγάλο χάρτινο κουτί. Χωρίς νά μιλήσει, πῆρε ἀπό τή χάρτινη κούτα ἕνα ἄδειο γυάλινο βάζο καί ἄρχισε νά τό γεμίζει μέ μικρές πέτρες. Οἱ μαθητές τόν κοιτοῦσαν μέ ἀπορία...
Ὅταν τό βάζο δέν χωροῦσε ἄλλο, ρώτησε:
- Εἶναι γεμάτο τό βάζο;
Καί οἱ μαθητές ἀπήντησαν:
- Ναί, εἶναι γεμάτο.

Αὐτός χαμογέλασε καί χωρίς νά μιλήσει, πῆρε ἀπό τήν χάρτινη κούτα ἕνα σακουλάκι μέ μικρά βότσαλα καί ἄρχισε να γεμίζει τό βάζο, τό κούνησε λίγο καί τά βότσαλα κύλησαν καί ἄρχισαν νά γεμίζουν τά κενά μεταξύ τῶν πετρῶν.
Ὅταν τό βάζο δέν χωροῦσε ἄλλο, ρώτησε:
- Εἶναι γεμάτο τό βάζο;
Καί οἱ μαθητές πάλι ἀπήντησαν:
- Ναί, εἶναι γεμάτο.

Αὐτός χαμογέλασε πάλι καί χωρίς νά μιλήσει, πῆρε ἀπό τήν χάρτινη κούτα ἕνα σακουλάκι μέ ἄμμο καί ἄρχισε νά τήν ἀδειάζει μέσα στό βάζο. Ἡ ἄμμος χύθηκε καί γέμισε ὅλα τά κενά ἀνάμεσα στίς πέτρες καί τά βότσαλα.
Ὅταν τό βάζο δέν χωροῦσε ἄλλο, ρώτησε:
- Εἶναι γεμάτο τό βάζο;
Οἱ μαθητές δίστασαν γιά λίγο, ἀλλά ἀπήντησαν:
- Ναί, εἶναι γεμάτο.

Αὐτός χαμογέλασε πάλι καί χωρίς νά μιλήσει πῆρε ἀπό τήν χάρτινη κούτα δύο μπουκάλια μπύρες καί ἄρχισε νά τά ἀδειάζει μέσα στό βάζο. Τά ὑγρά γέμισαν ὅλο τό ὑπόλοιπο κενό τοῦ βάζου. Ὅταν τό βάζο δέν χωροῦσε ἄλλο, ρώτησε:
- Εἶναι γεμάτο τό βάζο;
Οἱ μαθητές αὐτή τή φορά, γέλασαν καί εἶπαν:
- Ναί, εἶναι γεμάτο.

Τώρα, λέει ὁ καθηγητής, θέλω νά θεωρήσετε ὅτι τό βάζο αὐτό ἀντιπροσωπεύει τήν ζωή σας. Οἱ πέτρες εἶναι τά πιό σημαντικά στήν ζωή σας: Πρῶτα ὁ Θεός, ἡ πίστη. Ἔπειτα ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένεια, ἡ ὑγεία σας, οἱ καλοί σας φίλοι. Εἶναι τόσο σημαντικά πού ἀκόμα κι ἄν ὅλα τά ὑπόλοιπα λείψουν, ἡ ζωή σας θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι γεμάτη.

Τά βότσαλα εἶναι τά ἄλλα πράγματα πού ἔρχονται στή ζωή σας, ὅπως οἱ σπουδές, ἡ δουλειά σας, τό σπίτι σας, τό μηχανάκι σας, τά στερεοφωνικά σας. Ἄν αὐτά τά βάλετε πρῶτα στό βάζο, δέν θά ὑπάρχει χῶρος γιά τίς πέτρες, δηλ. γιά τά σημαντικά στήν ζωή σας. Ἡ ἄμμος εἶναι ὅλα τά ὑπόλοιπα, τά πολύ μικρά τῆς ζωῆς. Ἄν βάλεις πρῶτα ἄμμο στό βάζο, δέν θά ὑπάρχει χῶρος οὔτε γιά τίς πέτρες, οὔτε γιά τά βότσαλα... Ξεχωρίστε τίς προτεραιότητες!

Ναί, αὐτό εἶναι ἕνα σημαντικό μήνυμα γιά σᾶς, καλά μας παιδιά! Ξεχωρίστε τίς προτεραιότητες καί δῶστε στά πρῶτα πράγματα τήν πρώτη θέση! Μέ τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ, πού ζωντανός προσφέρεται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἔχετε τίς καλύτερες προϋποθέσεις γιά μία ζωή ὄμορφη, ἐπιτυχημένη. Μήν παρασύρεσθε ἀπό ἐπιπολαιότητες. Μήν ξεγελιέσθε ἀπό θεωρίες ἐκθεμελιωτικές, πού σκοτίζουν τόν νοῦ καί λερώνουν τήν ψυχή σας.

Ἔχετε τήν εὐλογία νά εὑρίσκεσθε στήν πιό ὄμορφη ἡλικία. Ἐπί πλέον, ἔχετε τήν τιμή νά ἀνήκετε στήν ἑλληνική νεολαία. Εἶσθε βλαστοί μιᾶς πατρίδας πού ἔδωσε τά φῶτα στόν κόσμο, εἶσθε ἀπόγονοι ἡρωϊκῶν προγόνων. Ἐσεῖς, μάλιστα, ζῆτε σέ μία ἀκριτική περιοχή, σ’ αὐτή τήν ἐσχατιά τῆς ἑλληνικῆς γῆς, πού παλιά ἀλλά καί πρόσφατα ποτίσθηκε μέ τό αἷμα τῶν προγόνων σας κατά τήν διεξαγωγή πολλῶν καί ποικίλων ἀγώνων. Κι ἐσεῖς, ἀγαπητά μας παιδιά, ἔχετε ἕνα μεγάλο ἀγῶνα. Μπροστά σας ὑψώνονται δύο ἐπάλξεις: ἡ γνώση καί ἡ ἀρετή. Μέ τή βοήθεια καί τήν καθοδήγηση τῶν γονιῶν σας, τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, πού σᾶς περιβάλλει μέ ἀγάπη καί στοργή, τῶν καλῶν σας καθηγητῶν, τούς ὁποίους ἰδιαίτερα τιμῶ γι’ αὐτό πού κάνουν, θά ἀγωνισθῆτε καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, θά νικήσετε.

Ἕνας ἀγώνας σκληρός ἀλλά ὄμορφος εἶναι ὅλη ἡ ζωή μας. Συνεχῶς δίνουμε ἐξετάσεις. Ἄν νική¬σαμε τά πάθη μας, ἄν ἀγαπήσαμε τήν ἀγάπη, ἄν μισήσαμε τήν κακία, ἄν γνωρίσαμε τόν ἑαυτό μας, ἄν συναντήσαμε τόν Θεό. Τότε ἔχουμε εὕρει τόν σκοπό, τόν στόχο, τό νόημα τῆς ζωῆς. Ἔχουμε κερδίσει τίς ἐξετάσεις. Αἰσθανόμεθα μύρο αἰωνιότητος. Δέν φοβούμεθα τόν θάνατο. Δέν μᾶς κουράζει ἡ ζωή. Τότε χαιρόμεθα ἀληθινά τήν ζωή...

Καί σᾶς λέγω αὐτά, προερχόμενος ἀπό τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὅπου ἀγώνας εἶναι τό καθημερινό βίωμά του. Σέ ὅλες τίς φάσεις τῆς μακρᾶς ἱστορίας του, ἡ ὁποία εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τήν ἱστορία τοῦ Γένους μας: πρῶτα ἀγώνας γιά τή διατήρηση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καθαρᾶς καί ἀνοθεύτου, μετά ἀγώνας γιά τή διάδοση τῆς πίστης μας στούς ἄλλους ἀνθρώπους, στούς ἀνθρώπους τοῦ Βορρᾶ, οἱ γείτονές σας ἐδῶ δίπλα ἔλαβαν τήν πίστι τους ἀπό τούς ἱεραποστόλους τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, στή συνέχεια ἀγώνας γιά τή διατήρηση τῆς πίστης καί τῆς ταυτότητας τοῦ Γένους μας σέ δύσκολους καιρούς, σήμερα ἀγώνας γιά τή διατήρηση αὐτῆς τῆς κληρονομίας καί προβολή αὐτῆς στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἀγώνας γιά τήν ἀποστολή ὀρθοδόξου μαρτυρίας στούς μή ὀρθοδόξους ἀδελφούς, ἀκόμη καί στούς μή χριστιανούς, ἀγώνας γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἰδέας τῆς ἀνοχῆς καί τῆς κατανόησης τῆς διαφορετικότητας τοῦ ἄλλου, ἀγώνας ἐναντίον τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ, ἀγώνας γιά νά δείξουμε σέ ὅλους ὅτι εἴμαστε μαθητές τοῦ Χριστοῦ, χριστιανοί, καί πῶς θά τό δείξουμε; Ἐάν ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς ὅρια, χωρίς κρατούμενα.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις χαιρετῶ ὅλους, σᾶς μεταφέρω τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί σᾶς εὔχομαι καλή δύναμι στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς!