Ἐπιστροφή
 

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (30.10.2012).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τακτικήν συνεδρίαν τῇ σήμερον, Τρίτῃ, 30ῇ Ὀκτωβρίου 2012, καθ' ἥν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Μέγαν Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Χρυσάνην Μητροπολίτην Κυδωνιῶν.

Ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν τελεσθήσεται τῇ 18ῃ Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου