Ἐπιστροφή
 

Ὁμιλίαι Α.Θ.Π.

KEYNOTE REMARKS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the 10th World Assembly of Religions for Peace (Lindau, Germany, 20-23 August 2019)
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ὁσιολ. π. Πορφυρίου εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (28 Ἰουλίου 2019)
Προσλαλιά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου (26.VII.2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου π. Ἀμβροσίου Χοροζίδου (Ἀττάλεια, 21 Ἰουλίου 2019)
Ομιλία της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσημον έναρξιν λειτουργίας των θερινών Κατασκηνώσεων εις την Παιδόπολιν Νήσου Πρώτης (06 Ἰουλίου 2019)
Προσφώνησις της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψιν εις Φανάριον μελών της Αδελφότητος Οφφικιάλιων «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (29 Ἰουνίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαῖου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτοῦ (Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, 10.06.2019)
ΟΜΙΛΙΑ 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου
(Π. Πατριαρχικός Ναός, 11 Ἰουνίου 2019)
Καταληκτήριος λόγος τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν παρουσίασιν τοῦ ἔργου τοῦ Νικολάου Μαυροκορδάτου "Φιλοθέου Πάρεργα" (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 12 Ἰουνίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χοροστασίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου (9 Ἰουνίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου (8 Ἰουνίου 2019)
KEYNOTE ADDRESS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Opening Session of Halki Summit III (Istanbul Intercontinental Hotel, June 1, 2019)
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τό Μορφωτικόν Ἵδρυμα ΕΣΗΕΑ (Ἀθῆναι 23 Μαΐου 2019)
Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Ἅγιος Πορφύριος» (Δήλεσι Ἀττικῆς, 23 Μαΐου 2019)
ΠΡΟΠΟΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος Εἰς τό πρός τιμήν Αὐτῆς παρατεθέν γεῦμα ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἀθῆναι 24-5-2019)
ΟΜΙΛΙΑ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Βασιλικήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ἐφέσῳ (8 Μαΐου 2019)
ΟΜΙΛΙΑ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Θεοτόκου ἐν Ἐφέσῳ (7 Μαΐου 2019)
ADDRESS By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Harvard Alumni of Turkey (Istanbul, April 18, 2019)
Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τά ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τοῦ Ξενοφωντινοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 17 Ἀπριλίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐκδήλωσιν τιμῆς πρός τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτῆς (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 19 Ἀπριλίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τό 7ον Διεθνές Μαθητικόν Συνέδριον Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης. Ὁ αἰώνιος ἔφηβος» (Ζωγράφειον, 10 Ἀπριλίου 2019)
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Νικηφόρου [Φανάριον, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 17.03.2019]
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐκδηλώσεων «Περιβάλλον, Σχολεῖο, Κοινωνία» (Ζωγράφειον, 22 Φεβρουαρίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους [Κρήνη (Τσεσμέ), 10 Φεβρουαρίου 2019]
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη εἰς Ἄρχοντα Νοτάριον (Φανάριον, 29 Ἰανουαρίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Φανάριον, 30 Ἰανουαρίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Τρίγλιας (Τρίγλια, 19 Ἰανουαρίου 2019)
Προσφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Κωνσταντίνου Π. Χρήστου εἰς Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην (Φανάριον, 11 Ἰανουαρίου 2019)
SALUTO DI SUA SANTITA’ BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO AD UN GRUPPO DI STUDENTI DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA DI LOPPIANO (Fanar, 8 Gennaio 2019)
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀπονομήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. (Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 6 Ἰανουαρίου 2019)
  
 [Προβολὴ ὅλων τῶν κειμένων ἐν τῷ ἀρχείῳ...]