Ἐπιστροφή
 

Ὁμιλίαι Α.Θ.Π.

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά τάς χειροτονίας τῶν Ἰωακείμ Μπίλλη καί Βοσπορίου Μαγκαφᾶ (Φανάριον, 08.10.2017)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῶν Ἐρειπίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἀρτάκης Κυζίκου (23 Αὐγούστου 2017)
Ansprache des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios bei der Vesper in der Stiftskirche in Stuttgart (29.05.2017)
Ansprache des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios beim Empfang nach der Vesper (Stuttgart, 29.05.2017)
Ansprache des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios beim Abendessen (Stuttgart, 29.05.2017)
Rede des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde seitens der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen 30. Mai 2017
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Τελετὴν τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ Ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Reutlingen (Τρίτη, 30 Μαΐου 2017)
Ansprache des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios bei der Doxologie in der Stiftskirche St. Georg in Tübingen (30.05.2017)
Ansprache Des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios beim Abendessen Tübingen, 30.05.2017
Rede des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin, 01.06.2017
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου (Π. Πατριαρχικός Ναός, 11 Ἰουνίου 2017)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου (Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, 10 Ἰουνίου 2017)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Τελετὴν Παρουσιάσεως τῆς Ἐκδόσεως τοῦ Βιβλίου "Συνάντησις μὲ τὸ Μυστήριον" εἰς τὴν Τουρκικὴν Γλῶσσαν (Ἀστικὴ Σχολὴ Γαλατᾶ, 13 Μαΐου 2017)
Χαιρετισμὸς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου (22 Μαρτίου 2017)
Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τό ὑπό τῶν Καθηγητῶν καί τῶν Μαθητῶν τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Πόλεως ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς Πατριαρχίας Αὐτοῦ Παρατεθέν Ἐπίσημον Γεῦμα (15 Ἰανουαρίου 2017)
Χαιρετισμὸς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ . κ. Βαρθολομαίου πρὸς τὴν Σεβ. Ἱεραρχίαν καὶ τὸ Πλήρωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπὶ τῇ Πρώτῃ τοῦ Ἔτους (1 Ἰανουαρίου 2017)
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν εἰς Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου (24 Δεκεμβρίου 2016)
OMELIA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE LA S. MESSA PONTIFICALE NELLA BASILICA DI SAN NICOLA IN ONORE DEL SANTO (Bari, Basilica di San Nicola, 6 Dicembre 2016)
OMELIA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE LA VISITA AL PONTIFICIO SEMINARIO PUGLIESE PIO XI DI MOLFETTA (Molfetta, 6 Dicembre 2016)
OMELIA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE LA FUNZIONE DEL VESPERO PER LA CONSEGNA DELLA CHIESA DEL SACRO CUORE ALLA COMUNITA’ GRECO-ORTODOSSA DI BARI (Bari, Chiesa del Sacro Cuore, 5 Dicembre 2016)
SALUTO DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI - NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE LA PREGHIERA ECUMENICA NEL DUOMO DI LECCE (Lecce, 1 Dicembre 2016)
OMELIA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE LA VISITA AL MONASTERO DELLE BENEDETTINE (Lecce, 2 Dicembre 2016)
LECTIO MAGISTRALIS DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARACA ECUMENICO IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN ARCHEOLOGIA DELLA UNIVERSITA’ DEL SALENTO (Lecce, Università del Salento – Aula Magna, 2 Dicembre 2016) “Rispondere alle sfide di oggi”
OMELIA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE L’INCONTRO CON LA POPOLAZIONE E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA GRECIA SALENTINA A CORIGLIANO D’OTRANTO E PER I 25 ANNI DI SERVIZIO PATRIARCALE (Castello dei Monti – Corigliano d’Otranto, 3 Dicembre 2016)
OMELIA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DELLA GRECIA SALENTINA Castrignano dei Greci – Castello Baronale De Gualtieris 3 Dicembre 2016
SALUTO IN LINGUA ITALIANA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE LA DIVINA LITURGIA NELLA CHIESA GRECO-ORTODOSSA DI LECCE (Lecce, 4 Dicembre 2016)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φερικιοϊ (6 Νοεμβρίου 2016)
Χαιρετισμὸς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ Εκδήλωσιν τοῦ Μορφωτικοῦ καὶ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς Πόλεως ἐπί τῇ Συμπληρώσει Εἰκοσιπενταετίας ἀπὸ τῆς Αναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον (21 Ὀκτωβρίου 2016)
Χαιρετισμὸς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας ἐπὶ τῇ ἐν Σώματι Προσελεύσει Αὐτῆς εἰς Φανάριον ἐπὶ τῇ 25ετηρίδι ἀπὸ τῆς Ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον (22 Ὀκτωβρίου 2016)
Προσλαλιά Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (Φανάριον, 22 Ὀκτωβρίου 2016)
  
 [Προβολὴ ὅλων τῶν κειμένων ἐν τῷ ἀρχείῳ...]