Ἐπιστροφή
 

Ὁμιλίαι Α.Θ.Π.

ΟΜΙΛΙΑ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Θεοτόκου ἐν Ἐφέσῳ (7 Μαΐου 2019)
ΟΜΙΛΙΑ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Βασιλικήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ἐφέσῳ (8 Μαΐου 2019)
ADDRESS By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Harvard Alumni of Turkey (Istanbul, April 18, 2019)
Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τά ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τοῦ Ξενοφωντινοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 17 Ἀπριλίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐκδήλωσιν τιμῆς πρός τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτῆς (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 19 Ἀπριλίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τό 7ον Διεθνές Μαθητικόν Συνέδριον Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης. Ὁ αἰώνιος ἔφηβος» (Ζωγράφειον, 10 Ἀπριλίου 2019)
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Νικηφόρου [Φανάριον, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 17.03.2019]
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους [Κρήνη (Τσεσμέ), 10 Φεβρουαρίου 2019]
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐκδηλώσεων «Περιβάλλον, Σχολεῖο, Κοινωνία» (Ζωγράφειον, 22 Φεβρουαρίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Φανάριον, 30 Ἰανουαρίου 2019)
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη εἰς Ἄρχοντα Νοτάριον (Φανάριον, 29 Ἰανουαρίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Τρίγλιας (Τρίγλια, 19 Ἰανουαρίου 2019)
Προσφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Κωνσταντίνου Π. Χρήστου εἰς Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην (Φανάριον, 11 Ἰανουαρίου 2019)
SALUTO DI SUA SANTITA’ BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO AD UN GRUPPO DI STUDENTI DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA DI LOPPIANO (Fanar, 8 Gennaio 2019)
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὑπογραφήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. (Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 5 Ἰανουαρίου 2019)
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀπονομήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. (Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 6 Ἰανουαρίου 2019)
ADDRESS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Bestowal of the Tomos of Autocephaly to the Church of Ukraine (All-Venerable Patriarchal Church, January 6, 2019)
OPENING ADDRESS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Forum AWARENESS, ACTION AND IMPACT (January 7, 2019)
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς «Φῶς ἐκ Φωτός. Ἄθως – Βυζάντιο – Οἰκουμένη» τοῦ Γεωργίου Κόρδη (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 17 Δεκεμβρίου 2018)
A WORD OF THANKS – Ecumenical Patriarch Bartholomew at the book launch of the Korean translation of Encountering the Mystery
And God Saw that Everything was Good – The Theological Vision of Creation in the Orthodox Tradition, Ecumenical Patriarch Bartholomew
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τὴν πρώτην συνάντησιν Αὐτῆς μὲ τὸ ὀρθόδοξον ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας (5 Δεκεμβρίου 2018)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Κορέα, 6 Δεκεμβρίου 2018)
PRAYER FOR PEACE IN THE KOREAN PENINSULA (St. Nicholas Cathedral, Seoul, 6.12.2018)
TOAST by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Luncheon Hosted by the Orthodox Metropolis of Korea (December 6, 2018)
ADDRESS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Salvation Army (December 6, 2018)
Προσφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δεξίωσιν μετά τήν Χειροτονίαν τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak (Φανάριον, 30 Νοεμβρίου 2018)
ADDRESS By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Luncheon Hosted by the NCCK (Seoul, Korea, December 4, 2018)
MESSAGE By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew οn the 85th Anniversary of the Holodomor
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν τελετήν 70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν (1 Δεκεμβρίου 2018)
  
 [Προβολὴ ὅλων τῶν κειμένων ἐν τῷ ἀρχείῳ...]