Ἐπιστροφή
 

Χαιρετισμοί/Μηνύματα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (Πάσχα, 16 Ἀπριλίου 2017)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τάς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ὀργανωθείσας ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις μέ θέμα «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» (4 – 6 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὀργανουμένην ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς «Τό Ἀρκάδι» ἐκδήλωσιν (4 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου ἐτήσιον δεῖπνον (12 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τό ὀργανωθέν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Σερρρῶν καί Νιγρίτης 13ον Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον Βιβλικῶν Σπουδῶν ἐπί τοῦ θέματος «Τό πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἁγία Γραφή» (7-9 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τό ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας Ὀργανωθέν Διεθνές Συμπόσιον μέ θέμα «Ὀρθοδοξία καί Σύγχρονα Προβλήματα» (19 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «REACTION, Youth for the Prevention» Παγκόσμιον Ἡμέρα Μνήμης τῶν Θυμάτων τῶν Ὀδικῶν Συγκρούσεων (19 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τό ὀργανωθέν ὑπό τοῦ Ἰνστιτούτου Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Πολιτισμοῦ διεθνές ἐπιστημονικόν ἑλληνορρωσσικόν Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἱεραποστολική, φιλολογική καί πολιτιστική προσφορά τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου στούς Σλάβους. Ἀφετηρία γιά τήν ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος καί Ρωσσίας» ( 4 - 6 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τό ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης πραγματοποιηθέν Ἐπιμορφωτικόν Σεμινάριον μέ θέμα «Εἰσαγωγή εἰς τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» (17 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῶν Βλατάδων ὀργανωθεῖσαν Ἡμερίδα μέ θέμα «μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον»
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν τελετήν Ἀναγορεύσεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (10 Νοεμβρίου 2016)
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸν Ἑορτασμὸν τῆς 150ης Ἐπετείου τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἀρκαδίου (Ἱ. Καθεδρικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, 6 Νοεμβρίου 2016).
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2016)
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Русский] [Ukrainian]
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸ ὑπὸ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδου καὶ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου Διοργανούμενον Μαθητικὸν Συνέδριον «Ὀδυσσέας Ἐλύτης: ὁ ποιητὴς τοῦ Αἰγαίου» (Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2016)
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2015)
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Πασχαλινή κάρτα 2015 τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2014)
[Italiano]
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Ἐθνικήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἀπό τῆς ἐξέδρας κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως (Πάσχα 2014)
Σύναξις τῶν Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Φανάριον, 6 - 9 Μαρτίου 2014) Μήνυμα
[Deutsch] [English] [Italiano] [Русский] [Español]
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀργανουμένην ΚΕ´ Πανορθόδοξον Συνδιάσκεψιν Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας» (4-6 Νοεμβρίου 2013)
Μήνυμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους εἰς τὸ παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης λειτουργοῦν Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας
Μύνυμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθλομαίου κατὰ τὸ ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζὺ Γενεύης μὲ θέμα "Ἡ Β' Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία"
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς 78ης Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2013)
[English]
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Εὐσεβῆ Οὐκρανικόν Λαόν ἐπί τῇ 1025ῃ Ἐπειτείῳ ἀπό τοῦ Βαπτίσματος τῶν Ρώς τοῦ Κιέβου
[English] [Ukrainian]
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης ἐπί τῇ Ὀργανουμένῃ Ἡμερίδι ἐπί τῇ Συμπληρώσει Ἡμίσεος Αἰῶνος ἀπό τῆς Ἐπαναφορᾶς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Τίτου εἰς τήν Κρήτην
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Τελετήν Ἐνθρονίσεως τοῦ Νέου Πατριάρχου Βουλγαρίας
  
 [Προβολὴ ὅλων τῶν κειμένων ἐν τῷ ἀρχείῳ...]