Ἐπιστροφή
 

Ἱεραποδημίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

 Μετάβασις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Κίεβον (25-27 Ἰουλίου 2008)
 
 Ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
 
 Ἐπίσκεψις εἰς Καλαμάταν καί Ἀθήναν(31.01-07.02.2010).
 
Χρονικόν της εις Μπάρι Πατριαρχικής Ιεραποδημίας