Ἐπιστροφή
 

Πατριαρχικαὶ Ἀποδείξεις - Ἐγκύκλιοι

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2018
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2018)
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Português] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2017).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2017.
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Ukrainian]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2017).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Ukrainian]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2016).
[Chinese] [Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2016.
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ Συγκλήσει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
[English] [Français] [Italiano] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2016).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2015).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Ukrainian]
Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις τῆς ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Κατατάξεως τοῦ ἐν Ἱερομονάχοις Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις Ἀναγραφῆς εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2015
[Deutsch] [English] [Français] [Korean] [Português] [Русский]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2015).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2014).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Português] [Русский] [Español]
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2014.
[Chinese] [Deutsch] [English] [Français] [Italiano]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2014).
[Deutsch] [English] [Français] [Русский]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2013).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Português] [Español]
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι 1700ΕΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΤΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ
[Deutsch] [English] [Français] [Русский]
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2013
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Русский] [Español]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013).
[Chinese] [Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Português] [Русский] [Español]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2012).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου 2012
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2012
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Español]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2012).
[Deutsch] [English] [Français] [Español]
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις (2011).
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Jamaica Encyclical for Orthodox(22.05.2011).
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2011
[Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Português] [Русский] [Español] [Ukrainian]
Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2011).
[Deutsch] [English] [Français] [Korean] [Português]
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2010.
[Arabic] [Chinese] [Deutsch] [English] [Français] [Italiano] [Korean] [Português] [Русский] [Español] [Ukrainian]
  
 [Προβολὴ ὅλων τῶν κειμένων ἐν τῷ ἀρχείῳ...]