Ἐπιστροφή
 

 Πατριαρχικαὶ Ἀποδείξεις - Ἐγκύκλιοι
 
 Συνοδικαὶ Ἀποφάσεις
 
 Γράμματα
 
 Χαιρετισμοί/Μηνύματα
 
 Ανακοινωθέντα
 
 Δελτία
 
 Ὁμιλίαι Α.Θ.Π.
 
 Διάφοροι Ὁμιλίαι
 
 Θεολογικαὶ καὶ διάφοροι μελέται
 
 Διαχριστιανικαὶ σχέσεις
 
 Διαθρησκειακὸς διάλογος
 
 Οἰκολογικαὶ δραστηριότητες
 
 Συνέδρια
 
 Ἱεραποδημίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
 
 Διακονία νεότητος
 
 Ἄλλα θέματα
 
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαμπεζύ, 21 – 26 Φεβρουαρίου 2011 ΕIΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ Κ. IΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤHΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(No title)
Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δόλλης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα(12.11.2010).