[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν ἀρτοκλασίαν εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν Λαρίσης(15/05/2008).

Back
Back

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λαρίσης καί Τυρνάβου κύριε Ἰγνάτιε,
Λαέ τῆς Λαρίσης εὐλογημένε καί περιούσιε,

Χριστός Ἀνέστη!

Μᾶς συγκέντρωσεν ἐδῶ σήμερον ὁ Πατέρας σας! Ὁ καλός Ποιμένας σας! Ὁ μεγάλος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! Ὁ στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὁ φωστήρας τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου! Ὁ ἐνάρετος! Ὁ ταπεινός! Ὁ γλυκύς! Ὁ ἀνεξίκακος! Ὁ τρανός διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου! Αὐτός πού καλλιέργησε μέ τό ὑνί τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ τόν κάμπο τῆς Λαρίσης, τόν Θεσσαλικό κάμπο! Ὁ ἄλλος Πηνειός, πού μέ τά κύματα τῆς Xάριτος τοῦ Θεοῦ πλημμύρισε τίς καρδιές τῶν προγόνων σας καί ἔγινε ὁ ζωντανός Σαλαμβριάς πού ξεδιψάει κάθε ξεροκαμμένη ἀπό τή δίψα τῆς Ἀληθείας, ἀπό τή δίψα τοῦ Χριστοῦ ψυχή! Ὁ πολύς Ἀχίλλιος! Ὁ πολιοῦχος καί προστάτης σας Ἀχίλλιος! Ὁ μέγας Ἀχίλλιος! Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος! Ὁ Μυροβλύτης Ἀχίλλιος! Ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ Ἀχίλλιος! Ἡ παρηγορία ὅλων μας, ὁ Ἁχίλλιος!

Χαιρόμαστε τήν παρουσία του ἀνάμεσά μας μέ τά χαριτόβρυτα λείψανά του, πού ἀπό τό 1981, μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες ἀθέλητης ἀπουσίας, βρίσκονται καί πάλι στόν τόπο τους. Στή Λάρισα! Στόν Θρόνο του! Κοντά στά πολυαγαπημένα παιδιά του! Νοιώθουμε ζωντανά τή χάρη Του στά βάθη τῆς ψυχῆς μας πού ξεχειλίζει ἀπό συγκίνησι, ἀπό κατάνυξι, ἀπό ἱερό δέος, ἀπό μυστική εὐφροσύνη! Δόξα τῷ Θεῷ πού μᾶς τόν χάρισε! Δόξα τῷ Θεῷ πού τόν ἔστειλε στῦλο ἀκλόνητο τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί φῶς ἱλαρό τῆς Θεϊκῆς Ἀγάπης γιά τόν κόσμο ὅλο. Δόξα τῷ Θεῷ πού μᾶς ἀξίωσε, μέσα στή γεμάτη μύρα καί χρώματα ἀνοιξιάτικη ἀτμόσφαιρα, μέσα στό φῶς καί τήν οὐράνια μελῳδία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας, νά ἀπολαύσουμε τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Του, νά ζήσουμε τήν χαρά τοῦ ἀνθρώπου, πού ὅλη του ἡ ζωή ἦταν ἕνα ἀτέλειωτο φανέρωμα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Βασιλείας Του σέ τοῦτο τόν εὐλογημένο καί ἁγιοτόκο τόπο.
Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους τῶν Ρωμηῶν καί ἡ συνοδεία του, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ὁ χορός τόσων ἁγίων Ἀρχιερέων, ἤρθαμε στήν Πελασγίδα πόλη τῆς Λαρίσης γιά νά τιμήσωμε τόν Αὐγερινό πού βγαίνει ἀπό τόν Λόφο τοῦ Φρουρίου καί μᾶς ἀνοίγει δρόμο γιά τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης. Ἤρθαμε γιά νά τιμήσωμε τή Θεσσαλική Πρωτεύουσα, νά εὐλογήσωμε τά παιδιά τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, καί νά πάρωμε κι᾿ ἐμεῖς τήν εὐχή Του. Νά τόν παρακαλέσωμε νά δέεται γιά μᾶς, γιά τή Θεσσαλία, γιά τήν Ἑλλάδα, γιά τή Ρωμηοσύνη ὅπου κι ἄν βρίσκεται, στά τέσσαρα πέρατα τοῦ κόσμου. Νά εἶναι πάντοτε Παρηγορητής, βοηθός, σκεπαστής καί ἀντιλήπτωρ, ὅλων τῶν παιδιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ἀπό τήν Πόλι τήν ἁγία τῶν Πατέρων μας, ἀπό τήν Κωνσταντινούπολι τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους, ἀπό τό μαρτυρικό Φανάρι τῆς Ὀρθοδοξίας, τό πάντα ἀναμμένο καί πάντα φωτεινό, ἀπό τά ἱερά σκηνώματα τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς πολυσέβαστης Πνευματικῆς Μητέρας ὅλων μας, σᾶς φέρνουμε κάθε καλή εὐχή καί κάθε εὐλογία. Σᾶς φέρνουμε τήν ἀγάπη τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν προσωπική στοργή τοῦ Πατριάρχου πού σηκώνει τόν Σταυρό τοῦ Θρόνου μαζί μέ τόν δικό του. Εἶστε στήν καρδιά μας. Εἶστε στήν σκέψι μας! Εἶστε στήν προσευχή μας. Ὅλοι! Ἀπό τόν ἅγιο Ποιμενάρχη σας, τόν ἀξιονόμαστο Μητροπολίτη κύριο Ἰγνάτιο, πού κοσμεῖ μέ τήν ἀρετή καί τήν ἱεροπρέπειά του τόν τόπον σας καί τήν ὅλη Ἐκκλησία, μέχρι τούς τελευταίους πιστούς στό πιό ἀπομακρυσμένο χωριό τῆς περιφερείας. Οἱ ἄρχοντες, ἡ ἐπιστημονική κοινότητα, οἱ ἐκπαιδευτικοί, ὁ κόσμος τοῦ χειρωνακτικοῦ μόχθου, τοῦ ἀγροτικοῦ ἱδρώτα, τῆς βιομηχανικῆς προσπαθείας, τοῦ τιμίου ἐμπορίου, τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, οἱ νέοι καί τά ἀπονήρευτα παιδιά, οἱ μεγάλοι καί οἱ ὑπερήλικες, οἱ μοναχικοί καί λησμονημένοι, οἱ δῆθεν περιθωριακοί καί οἱ ἄνεργοι, οἱ οἰκονομικοί μετανάστες, οἱ πολιτικοί πρόσφυγες ἐξ ἄλλων χωρῶν, οἱ ἐπώνυμοι καί οἱ ταπεινοί καί ἀθόρυβοι, οἱ παραστρατημένοι καί ἐξαρτημένοι ἀπό οὐσίες, οἱ ἀγωνιστές τῆς Χριστιανικῆς ἀρετῆς κι ἐκεῖνοι πού ἀκόμα δέν ἀποφάσισαν νά βάλουν τό χέρι στό ἄροτρο τοῦ Χριστοῦ καί νά καλλιεργήσουν τήν ψυχή τους. Ὅλοι! Καί σέ ὅλους ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως χαρίζει σήμερα ἕνα ζεστό μητρικό ἀναστάσιμο φιλί στό μέτωπο καί σᾶς εὔχεται: Χρόνια Πολλά! Σάν τόν ἀργυροδίνη Πηνειό νά τρέχῃ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ Χάρις τοῦ Πνεύματος, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, μέ ὅλα τά ἀγαθά τοῦ κόσμου, πνευματικά καί ὑλικά, στόν ἅγιο τοῦτο τόπο σας. Ἕνας «παμβότανος κῆπος» χαρίτων, χαρᾶς ἀληθινῆς καί ἁγιότητος νά εἶναι πάντα ἡ Λάρισα, (ἡ «ἐριβωλάξ» Θεσσαλική γῆ), ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη!

Σᾶς ἀγαποῦμε!... Σᾶς ἀγαποῦμε!... Σᾶς ἀγαποῦμε!...
Χριστός ἀνέστη, ἀδελφοί!
Χριστός ἀνέστη, εὐλογημένα καί φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας!
Χριστός ἀνέστη, καί ἡ ἐλπίδα ὅλων μας ζωντανή, γεμάτη ἀπό φῶς καί ἀθανασία!
Ἡ εἰρήνη τοῦ Ἀναστάντος μαζί σας! Χαίρετε!