[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Χαιρετισμός τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τῆς ἐξέδρας (07-08/04/2007).

Back
Back

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, καλῶς ἤλθετε!

Χριστός Ἀνέστη!


Καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἐπορευόμεθα οἱ Χριστιανοί «πρός ἐλπίδα Ἀναστάσεως». Καί ἰδού ἡ Ἀνάστασις ἦλθε! Καί ἐγέμισεν ὁ κόσμος ἀπό φῶς καί χαράν.

Καί σεῖς ὅλοι οἱ προσκυνηταί τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἤλθατε ἀπόψε κοντά μας γιά νά μᾶς δώσετε χαράν μαζί μέ τήν ἀγάπην σας, καί νά πάρετε ἀναστάσιμον φῶς ἀπό τό ἀείφωτον Φανάρι. Ἀπό ἐδῶ, ὅπου, αἰῶνας τώρα, βιώνεται καί ἐξαγγέλλεται ἡ Ἀνάστασις. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ὑπερνικᾷ ὅλους τούς ἔξωθεν ἐπιβαλλομένους σταυρούς -τούς πολλούς καί βαρεῖς σταυρούς-, διότι τελικός σκοπός κάθε σταυροῦ εἶναι ὁ θάνατος, πού ὅμως εἶναι ἀνίσχυρος ἐμπρός εἰς τόν Ἀναστάντα, καί συνεχῶς ἀνιστάμενον καί συνανιστῶντα ἡμᾶς καί ὅλους τούς πιστούς. Δι᾿ αὐτό οἱ σταυροί αὐτοί δέν μᾶς πτοοῦν, διότι ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας εἶναι Κύριος ὁ Θεός, ὁ νικητής τοῦ θανάτου καί κύριος τῆς ζωῆς.

Ναί! αὐτό εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως τό Φανάρι πού φέγγει τόσα χρόνια τώρα! Ἔχει ἀκόμη λάδι, καί θά ἔχῃ γιά πάντα στήν ἀκοίμητη κανδήλα του -μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ἀντέχει! Καί σᾶς ἀναμένει στοργικά τούς ἐξ Ἑλλάδος καί τούς πανταχόθεν τῆς γῆς. Γιά νά παίρνετε κάθε φορά πεῖραν τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου παραδόσεως, διά τῆς ὁποίας γαλουχεῖται, ἐκτρέφεται καί ἐνδυναμώνεται ὁ ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθόδοξος λαός τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ, εἰς τήν Μεγάλην Ἐκκλησίαν, τήν «κατάστικτον τοῖς μώλωψι, εὑρίσκεται ὄχι κάποιο μουσειακό παρελθόν, ἀλλά ἡ ζωντανή συνέχεια τῆς παραδόσεώς μας, μέσῳ τῆς ἱστορικῆς, πνευματικῆς καί θεσμικῆς παρουσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Ἄδυτον, λοιπόν, φῶς, ἀνέσπερον καί ἱλαρόν, πού εἶναι ἀπαύγασμα καί συνέπεια τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως, ἐκείνης τῆς μιᾶς τῶν σαββάτων, καταυγάζει τά βήματά μας καί καθοδηγεῖ τήν ζωήν μας. Ὁ κόσμος ὅλος καί ἐμεῖς ὅλοι, χρειαζόμαστε αὐτό τό φῶς μέσα εἰς τά ἐρέβη καί τά σκοτάδια τῆς ἐποχῆς μας, χρειαζόμαστε τήν γνησιότητα, τήν αὐθεντικότητα, τήν ὀμορφιά καί τήν εὐρυχωρία τῆς ἀγάπης, γιά νά ζήσῃ ὁ κόσμος. Γιατί, πρέπει νά ζήσῃ. Εἶναι ὁ κόσμος πού ἔπλασεν ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Θεός τῆς ζωῆς, ὁ Θεός τῆς Ἀναστάσεως.

Εἴθε νά ἐνστερνισθοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι αὐτό τό μήνυμα πού ἐκπέμπεται καί διαχέεται εἰς «οὐρανόν τε καί γῆν καί τά καταχθόνια» ἀπό τό κενόν Μνημεῖον.

Γένοιτο! Χριστός Ἀνέστη!