[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2005.

Back
Back

         
Ἀριθμ. Πρωτ. 335 


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *

Ἀδελφοί καί Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καί πάλιν μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς σᾶς ἀπευθύνομεν τόν Ἀναστάσιμον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη!».

Ὁ χαιρετισμός αὐτός ἐνσωματώνει καί διακηρύσσει τό οὐσιῶδες περιεχόμενον τῆς χριστιανικῆς πίστεώς μας: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν». Ἐξακολουθεῖ νά εἶναι πρωτότυπον καί τολμηρόν αὐτό τό κήρυγμα, διότι εἰς τήν ἐποχήν μας, παρά τά δύο χιλιάδες ἔτη τά ὁποῖα παρῆλθον ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ μέχρι σήμερον, ἡ ἀνθρωπότης δέν ἠγάπησε τήν ζωήν ὅσον ἐτίμησεν αὐτήν ὁ Θεάνθρωπος.

Ἀτυχῶς ἡ ἀνθρωποκτόνος διάθεσις εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένη. Ἰδιῶται ἐξοντώνουν τούς ἀνταγωνιστάς των διά λόγους ἐπικρατήσεως. Ἐγκληματίαι φονεύουν διά νά ληστεύσουν ἤ διά νά ἐξαφανίσουν τάς ἐναντίον αὐτῶν μαρτυρίας. Τρομοκράται φονεύουν διά νά ἐξαναγκάσουν λαούς καί κυβερνήσεις νά δεχθοῦν τάς ἀξιώσεις των. Ἰδεολόγοι φονεύουν διά νά διευκολύνουν τήν ἐπικράτησιν τῆς ἰδεολογίας των. Λαοί συγκρούονται διά λόγους φυλετικῆς ἐπικρατήσεως καί χιλιάδες πολιτῶν φονεύονται ἑκατέρωθεν, διότι δέν ἐπικρατεῖ πνεῦμα καταλλαγῆς καί εἰρηνικοῦ διακανονισμοῦ. Φανατικοί φονεύουν τούς μή ἔχοντας τόν αὐτόν μέ αὐτούς φανατισμόν. Θρησκεύοντες ἐνίοτε φονεύουν τούς πρεσβεύοντας ἄλλην πίστιν. Ἀδίστακτοι φονεύουν πρός ἱκανοποίησιν ἀνθρωποκτόνων ἐνστίκτων. Μερικοί δέ αὐτοκτονοῦν, κρίνοντες ἀνυπόφορον δι᾽ αὐτούς βάρος τό θεῖον δῶρον τῆς ζωῆς. Γενικῶς, ὁ πανανθρωπίνως καί ὑπό τοῦ Θεοῦ καταδικασμένος φόνος τείνει νά γίνῃ ἀποδεκτός ὡς θεμιτόν μέσον ἐπιτυχίας ὡρισμένων σκοπῶν, τιθεμένων ἀνεπιτρέπτως ὑπεράνω τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς.

Ἐν μέσῳ αὐτοῦ τοῦ πλεονασμοῦ τοῦ αἵματος ἐμφανίζεται ἀναστημένος ὁ ὑπό τῶν ἀνθρώπων φονευθείς ἀρχηγός καί δοτήρ τῆς ζωῆς, διασαλπίζων πρός ὅλους ὅτι ὁ φόνος δέν ἀποτελεῖ ἐπιτυχίαν, ὅτι ὑπάρχει ἀνάστασις καί κρίσις, ὅτι ἡ ζωή εἶναι ἰσχυροτέρα τοῦ θανάτου καί ὅτι ματαιοπονοῦν ὅσοι στηρίζουν τά οἱαδήποτε οἰκοδομήματα αὐτῶν εἰς τόν θάνατον τοῦ συνανθρώπου των. Ὁ ἀναστάς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐπεβεβαίωσε διά τῆς Ἀναστάσεώς Του τόν λόγον Του ὅτι αὐτός εἶναι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή. Ἀλλ᾽ ἐπί πλέον, ἐπεβεβαίωσε καί ὅτι ὁ Θεός θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ᾽ ἀπωλείᾳ ζώντων (Σοφ. Σολ. 1, 13). Διότι ὁ Θεός ἔκτισε τά πάντα διά νά ὑπάρχουν εἰς τό διηνεκές, εἰσῆλθε δέ ὁ θάνατος εἰς τόν κόσμον ἕνεκα τῆς ἀσεβείας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅμως δέν ἀνέχεται τήν ἐπικυριαρχίαν τοῦ θανάτου εἰς τόν ἄνθρωπον καί ἐπανώρθωσε τάς συνεπείας τοῦ ἀνθρωπίνου σφάλματος.

Ἐσαρκώθη, περιεβλήθη σῶμα θνητόν καί ἐδέχθη ἑκουσίως ὑπό τῶν ἀνθρώπων θάνατον ἐπί τοῦ σταυροῦ, ἀλλ᾽ ἀνέστη αὐτοδυνάμως ὡς ὑπέρτερος τοῦ θανάτου, γενόμενος οὕτω προπομπός πάντων ὅσοι θέλουν νά συναναστηθοῦν μαζί Του. Πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, πρῶτος τῶν ἀναστημένων, χορηγός τῆς ζωῆς καί τῆς ἀναστάσεως, κατήργησε τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου. Ἐξοικειωμένος ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος πρός τόν θάνατον, τήν καταστροφικήν αὐτήν τοῦ ἀνθρώπου κακίαν, δέν ἀντιλαμβάνεται πάντοτε τήν χαράν καί τό βάθος τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ἀνακαινίσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, τήν ὁποίαν μᾶς προσφέρει ὁ ἀναστηθείς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅσοι ὅμως προγεύονται καί γνωρίζουν τήν χαράν τῆς Ἀναστάσεως αἰσθάνονται νά πληροῦται ἀγαλλιάσεως τό στόμα αὐτῶν ἐν τῷ λέγειν «Ἀνέστη ὁ Κύριος». Μετ᾿ αὐτῶν τῶν βιούντων αὐτήν τήν χαράν συμπανηγυρίζομεν σήμερον πάντες ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί ἀπευθύνομεν πρός ἀλλήλους τόν ἐπινίκιον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη!».

Ἅγιον Πάσχα 2005
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.