[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Γράμμα τοῦ Προέδρου George W. Bush πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην.

Back
Back


Εἰς ἀπάντησιν πρός τό συγχαρητήριον Γράμμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ Ἐξοχ. George W. Bush ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ, οὗτος ἀπέστειλε πρός τόν Πατριάρχην τό κάτωθι εὐχαριστήριον γράμμα:

“ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
  Οὐάσιγκτων
7 Ἰανουαρίου 2005


Τῷ Παναγιωτάτῳ Βαρθολομαίῳ
Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
Ἰσταμπούλ

Παναγιώτατε,

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ διά τό εὐγενικόν σας γράμμα. Εἶναι τώρα καιρός μεγάλων προκλήσεων καί εὐκαιριῶν καί προσβλέπω πρός τό ἐνώπιον ἡμῶν ἔργον.

Ἡ Laura καί ἐγώ διατηροῦμεν ὡραίας ἀναμνήσεις ἐκ τῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς τήν Τουρκίαν τό παρελθόν ἔτος. Ἐκτιμῶμεν τό ὅτι ἐνθυμεῖσθε τήν οἰκογένειάν μας εἰς τάς προσευχάς σας.

Θερμάς εὐχάς.
Εἰλικρινῶς
George W. Bush”.