[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Ἱστοσελίς: http://www.ecclesia.gr

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καρπός τῆς ἀποστολικῆς δράσεως, ἰδίως τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου (Πράξ. ιζ΄, 15-16, Θεσ. γ΄, 1), ἀπό τῶν πρώτων ἤδη μ.Χ. αἰώνων ἤρχισεν αὐξανομένη καί προοδεύουσα ἐν τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ, ἀναδείξασα πλῆθος μαρτύρων καί ὁσίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπό τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ η΄ αἰῶνος ὑπήχθη ὁριστικῶς ὑπό τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τήν προστασίαν καί πνευματικήν καθοδήγησιν οὗτινος κατά τήν περίοδον τῆς Φραγκοκρατίας, ὅσον καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Τουρκοκρατίας, μεγίστας προσήνεγκεν ὑπηρεσίας εἰς τήν διατήρησιν τῆς ὀρθοδόξου καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐν τοῖς δυσχειμέροις ἐκείνοις χρόνοις καί εἰς τόν ἐθνικόν ἀγῶνα διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Γένους, μέ ἑκατόμβας Ἐθνομαρτύρων καί Ἱερομαρτύρων ἀγωνιστῶν.

Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ νεοσυστάτου ἑλληνικοῦ Κράτους, τήν 29ην Ἰουνίου 1850, δι’ ἐκδόσεως Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀνεκήρυξε τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τήν ὁποίαν προσηρτήθησαν σταδιακῶς διά τῆς ἀπό Ἰουλίου 1866 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως αἱ ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι τῶν Ἰονίων νήσων, διά δέ τῆς ἀπό Μαΐου 1882 ὁμοίας τοιαύτης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως, αἱ ἐν Θεσσαλίᾳ Ἐπαρχίαι (πλήν τῆς Ἐλασσῶνος) καί ἡ τοιαύτη τῆς Ἄρτης.

Τέλος, τό ἔτος 1928 διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως ἀνετέθη ἐπιτροπικῶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἡ διοίκησις καί τῶν ἐν Μακεδονίᾳ, Θράκῃ, Ἠπείρῳ καί νήσοις τοῦ Αἰγαίου Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν καλουμένων «Νέων Χωρῶν».

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπολαμβάνουσα τῆς προστασίας τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος 1975-1986), διοικεῖται συμφώνως πρός τόν ἰσχύοντα Καταστατικόν Χάρτην (Ν. 590/1977) ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Α΄. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Γραφεῖα: Ταχ. διεύθυνσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι.

Συγκρότησις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου:

Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄, Πρόεδρος.

Μέλη: οἱ Σεβ. Μητροπολῖται:

† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος.
† Ὁ Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.
† Ὁ Νέας Σμύρνης κ. Συμεών.
† Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος.
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος.
† Ὁ Θήρας, Ἀμοργῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος.
† Ὁ Δράμας κ. Παῦλος.
† Ὁ Σισανίου καίο Σιατίστης κ. Παῦλος.
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ.
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.
† Ὁ Χίου κ. Μᾶρκος.
† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος.
Ἀρχιγραμματεύς: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, τηλ. 210-72.72.202. Fax +30-210-72.72.210.
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μακαριωτάτου: Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς, τηλ. +30-210-72.72.204, +30-210-72.72.216, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης. E-mail: contact@ecclesia.gr

ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ (2011-2015)

Πρός μελέτην καί ἐπεξεργασίαν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῶν συνελεύσεων τῆς Ι.Σ.Ι., ὡς καί πρός ὑποβοήθησιν τοῦ ἐν γένει ἔργου τῆς Δ.Ι.Σ., καί ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν, συνιστῶνται αἱ ἀκόλουθοι Συνοδικαί Ἐπιτροπαί (Σ.Ε.), ἔχουσαι γνωμοδοτικήν ἁρμοδιότητα (ν. 590/1977, ἀρ. 10).

A΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀρχιγραμματείας

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος.
Μέλη• 1.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός¬. 2.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Ἀναπληρωταί• 1.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος. 2. – Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος.
Γραμματεύς• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Εἰδικός Ἐπιστημονικός Σύμβουλος Ἐπικοινωνίας, Ἐνημερώσεως καί Παιδείας: κ. Ἀλέξανδρος Κατ¬σιάρας, τηλ. 210-72.72.266.

1. Συνοδικαί Ὑπηρεσίαι

1.– Α΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος: Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, τηλ. 210-72.72.205.
2.– Β΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος: Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Κάρμας, τηλ. 210-72.72.206.
3.– Γραμματεύς παρά τῷ Ἀρχιγραμματεῖ: Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης, τηλ. 210-72.72.207 καί 208.
4.– Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας: Ἀρχιμ. Πατρίκιος Καλεώδης, τηλ. 210-72.72.272, Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μπουρλῆς, τηλ. 210-7272.217.
5.– Διεύθυνσις Προσωπικοῦ: Ἀρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας, τηλ. 210-72.72.219.
6.– Γραφεῖον Συντονισμοῦ Ὑποθέσεων: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παρασκευᾶκος, τηλ. 210-72.72.218. Ἀρχιμ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, 210-72.72.232.
7.–Γραφεῖον Κωδίκων: Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μπουρλῆς, τηλ. 210-72.72.217. Γραμματεύς Κωδικογράφος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος.
8.– Γραφεῖον Ἀρχείου: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, τηλ. 210-72.72.212-214-215.
9.– Γραφεῖον Πρωτοκόλλου - Διεκπεραιώσεως: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, Πρωτ. Δημήτριος Κουντούρης, τηλ. 210-72.72.281 - Fax 210-72.72.280.
10.– Νομική Ὑπηρεσία: Εἰδικός Νομικός Σύμβουλος• κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, τηλ. 210-7272.279, 6936.171.504, Fax 210-7272.227. Δικηγόρος• κα. Αἰκατερίνη Καραμπίνη, τηλ. 210-72.72.952.
11.– Γραφεῖον Ἐπικυρώσεων: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τηλ. 210-72.72.213, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, τηλ. 210-72.72.212 καί Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης, τηλ. 210-7272.213.
12.– Γραφεῖον Τύπου• κ. Γεώργιος Βασιλείου, 210-72.72.239, Fax 210-72.72.231, κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, κ. Μαρία Χατζηπροκοπίου, τηλ. 210-72.72.235, κ. Μαρία Πάλλη, τηλ. 210-72.72.235 καί κ. Χρῆστος Μπόνης.
13.– Συνεργάται Σ.Ἐ. Ἀρχιγραμματείας: κ. Εὐαγγελία Χατζηφώτη, τηλ. 210-72.72.234, κ. Γεώργιος Αἰγινήτης, τηλ. 210-7272.261.
14. – Γραφεῖον Η/Υ• κ. Ἰωάννης Τσούνης, τηλ. 210-72.72.221, κ. Εὐάγγελος Πάσσαρης, τηλ. 210-72.72.222, κ. Γεώργιος Στολίγκας, τηλ. 210-72.72.223 καί δίς Εὐγενία Μπίλια.
15.– Γραφεῖον Φωτοτυπικῶν Μηχανημάτων• κ. Βασίλειος Σώρρας, κ. Γεώργιος Σώρρας, τηλ. 210-7272.225.
16.– Εὐτρεπίστριαι: κ. Ἀλεξάνδρα Λυμαράκη καί κ. Ἀντωνία Καρποντίνη, τηλ. 210-72.72.226.
17.– Θυρωρoί: κ. Παναγιώτης Μπαζιώτης, κ. Γεώργιος Θεμελῆς, τηλ. 210-72.72.230.

2. Ἐκκλησιαστικά Συνοδικά Δικαστήρια

α) Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον. Βάσει τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν. 5383/1932 τό Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον, συγκροτεῖται ἐκ τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Προέδρου καί ἐκ τῶν λοιπῶν 11 Συνοδικῶν μελῶν.
β) Δευτεροβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον. Τοῦτο συγκροτεῖται βάσει τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Ν. 5383/32 καί προεδρεύεται ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. (βλ. Γ. Λιλαίου, ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ 1985, σελ. 78). Γραμματεύς• Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
γ) Πρωτοβάθμιον διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς καί Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον. Βάσει τῶν ἄρθρων 13 καί 14 τοῦ Ν. 5383/1932. Πρόεδρος• ¨Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Μέλη• Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: 1) Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. 2) Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος. 3) Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 4) Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. Ἀναπληρωματικόν Μέλος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος.
δ) Δευτεροβάθμιον διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς καί Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον. Πρόεδρος• Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Μέλη• Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: 1) Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. 2) Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος. 3) Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος. 4) Δράμας κ. Παῦλος. 5) Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος. 6) Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ. Ἀναπληρωματικόν Μέλος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Γραμματεύς Ἐκκλησιαστικῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης. τηλ. 210-7272.228. Συνεργάτης: κ. Σεβαστιανός Κουσούτης, τηλ. 210-72.72.211.

3. Ὑπηρεσιακά Συμβούλια

α) Ἀνώτατον Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.).
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. Μέλη: 1) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Δ/ντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. 3) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Γεν. Δ/ντής Ε.Κ.Υ.Ο. 4) Ἀρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας, Δ/ντής τῆς Δ/νσεως Προσωπικοῦ τῆς Ἱ. Συνόδου. 5) κ. Γεώργιος-Σταῦρος Κούρτης, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἐ.τ. 6) κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, Ὑπάλληλος Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Ἀναπληρωταί: 1) Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, Α΄Γραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) Ἀρχιμ. Κάλλιστος Ροδόπουλος, Δ/ντής παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει τῆς Α.Δ. 3) κ. Διονύσιος ΣΤαθόπουλος, Δ/ντής Δ/σεως Ε.Κ.Υ.Ο.. 4) κα Εὐαγγελία Δουρίδα, Ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. 5) κ. Ἀριστείδης Μπάκος, Σύμβουλος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἔ.τ. 6) κ. Εἰρήνη Λιγνοῦ, ὑπάλληλος Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Γραμματεύς: κ. Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης, Γραμματεύς παρά τῷ Ἀρχιγραμματεῖ, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Τσούτσου, ὑπαλλήλου Ἱ. Συνόδου.
β) Τριμελές Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον Ὑπαλλήλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν.
Πρόεδρος:¬ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου. Μέλη• 1) Πρωτοπρ. Λεωνίδης Ψαριανός, ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας. 2) κ. Γεώργιος Σώρρας, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. Ἀναπληρωταί: 1) κ. Παναγιώτα Καραμπίνη, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. 2) κ. Παναγιώτης Γαννόπουλος, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Κολιόπουλος, Γραμματεύς Ἱ. Συνόδου, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Χριστοφόρου Ζαρκάδα, ὑπαλλήλου τῆς Ἱ. Συνόδου.
γ) Τριμελές Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον Ὑπαλλήλων Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου. Μέλη: 1) κ. Ἰωάννης Τσούνης, ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου. 2) κ. Ἰωάννης Τσέλιος, ὑπάλληλος τῆς Ἱ.Μ. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμητοῦ. Ἀναπληρωταί: 1) κ. Θεόδωρος Φερεντῖνος, ὑπάλληλος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. 2) κ. Βασίλειος Ντάγκαλος, ὑπάλληλος Ἱ.Μ. Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, Γραμματεύς Ἱ. Συνόδου, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Βασιλείου Σώρρα, ὑπαλλήλου αὐτῆς.

4. Ἱστορικόν Ἀρχεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

(Κανονισμός 248/2013, ΦΕΚ Α΄ / 286/30.12.2013 «Περί ἱδρύσεως καί λειτουργίας
Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»)

Τό Ἱστορικόν Ἀρχεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ὡς Συνοδική Ὑπηρεσία παρά τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Διευθυντής• κ. Βασίλειος Τζέρπος, Δρ.Θ. (τηλ. καί fax 213-0234.484). Συνεργάται• κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος, ΜΘ, κ. Φώτιος Παπαγεωργίου, ΜΘ, κ. Γεώργιος Ἀγγελόπουλος. Τηλ. 213-0235.720, 210-7243.744. Εὐτρεπίστρια• Μαρία Λυμαράκη.
Ταχ. Διεύθυνσις• Δεινοκράτους 68, Ἀθῆναι, Τ.Κ. 115 21. E-mail: iaee@ecclesia.gr

5. Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Εἰς τό ἰσόγειον τοῦ κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου λειτουργεῖ ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετ’ Ἀναγνωστηρίου. Λει¬τουργεῖ ὑπό τήν ἄμεσον ἐποπτείαν τῆς Σ.Ε. ἐπί τῆς Ἀρχιγραμματείας καί ὑπό τήν ἐπίβλεψιν Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς ὁποίας ἡ σύνθεσις ἔχει ὡς ἀκολούθως: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Μέλη: 1) Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, Α΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος Ἱ. Συνόδου. 3) κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου. 4) κ. Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης. Εἰσηγητής• κ. Ἐμμανουήλ Μελινός.
Διευθυντής: κ. Ἐμμανουήλ Μελινός, τηλ. 210-72.72.249. Συνεργάτης• κ. Γεώργιος Τσοῦτσος, τηλ. 210-72.72.258.

B΄. Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος. 4. Πρωτοπρ. Θωμᾶς Συνοδινός. 5. Καθηγ. κ. Νικόλαος Γκιολές. 6. κ. Γεώργιος Χατ¬¬ζηχρόνογλου.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. 4. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ὀλυμπίου. 5. κ. Γεώργιος Ναούμ¬. 6. κ. Ἰωάννα Στουφῆ. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος, τηλ. 210-7272.214.

Γ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. 4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 5. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδᾶς. 6. Καθηγ. κ. Σπυρίδων Τρωϊάνος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος. 3. Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς. 4. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ξεξάκης. 5. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Κολλιόπουλος. Τηλ. 210-7272.229.

Δ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θείας Λατρείας καί τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ. 4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος. 5. Πρωτοπρ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. 6. Καθηγ. κ.¬ Γεώργιος Φίλιας¬.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων. 4. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καραμολέγκος. 5. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 6. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεשּׁ¬χάρης, τηλ. 210-72.72.245. E-mail: latriapimantiki@ yahoo.gr
Ὑποεπιτροπή Ἐκδόσεως ΔΙΠΤΥΧΩΝ (2016) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. Μέλη: 1. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης. 2. Ἀρχιμ. Μάξιμος Ματθαῖος. 3. Καθηγ. κ. Ἀχιλλεύς Χαλδαιάκης. 4. κ. Εὐάγγελος Καρακοβούνης.
Ἐπιμεληταί: Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς (Γραμματεύς), Τηλ. 210-72.72.204, κ. Διονύσιος Μπιλάλης Ἀνατολικιώτης (Τυπικολογικόν μέρος), Ε-mail: diptyxa@yahoo.gr.

Ε΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ Βίου

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. 4. Ἀρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός. 5. Μοναχή Εὐπραξία Μπακαούκα (Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Βαγίων Βοιωτίας). 6. Καθηγ. κ. Ἀθανάσιος Γλάρος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. 4. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς (Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ). 5. Μοναχή Ἰουλιανή Ρηγοπούλου (Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κεχροβουνίου Τήνου). 6. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Μπούμης. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, τηλ. 210-72.72.220.

ΣΤ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος. 4. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός. 5. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης. 6. κ. Ἠλίας Λιαμῆς.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος. 4. Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Ζαμπέλης. 5. Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Βλαβιανός. 6. κ. Νεκτάριος Κουκουβῖνος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης, τηλ. 72.72.233. E-mail: archpolyk@yahoo.gr
Ὑποεπιτροπή Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων: Πρόεδρος• κ. Ἠλίας Λιαμῆς (Δρ.Θ., Μουσικοπαιδαγωγός). Μέλη: κ. Χρυσούλα Τσιμούρη (Καλλιτεχνική Διεύθυνσις Ἐπιτροπῆς), κ. Γεώργιος Βούκανος (Διεύθυνσις Καλλιτεχνικοῦ Προγραμματισμοῦ), κ. Βασίλειος Κατσουρός (Διεύθυνσις Παραγωγῶν).
Ὑποεπιτροπή 3ου τέκνου: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων. Μέλη• 1. Πρωτοπρ. Διονύσιος Χαριτούδης, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως. 2. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Δίγκας, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς. 3. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Σαββόπουλος, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 4. Πρωτοπρ. Στέφανος Τρασανίδης, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Ξάνθης. 5. κ. Δημήτριος Τίκας, Διευθυντής Οἰκονομικῶν Ε.Κ.Υ.Ο. 6. κ. Ἰωάννης Ναυπλιώτης, Πρόεδρος τῆς Μ.Κ.Ο. «Θεόφιλος». Γραμματεύς• Πρεσβ. Βασίλειος Λεοντιάδης, τηλ. 25410-22505. Fax: 25410-25581.

Ζ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Διορθοδόξων καί τῶν Διαχριστιανικῶν Σχέσεων

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. 4. ῾Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης. 5. Καθηγ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. 6. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. 4. Καθηγ. κ. Χρῆστος Βούλγαρης. 5. Καθηγ. κ. Στυλιανός Τσομπανίδης. 6. κα Μαρίνα Κολαβοπούλου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Δ. Σωτηριάδης, τηλ. 210-72.72.312, Fax: 72.72.262, e-mail: intortho@ gmail.com καί ignatios.sotiriadis@ecclesia.gr
Τομεύς Διορθοδόξων Σχέσεων: α) Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Χερουβείμ Μουστάκας (τηλ. 210-72.72.985, e-mail: moustakas@ecclesia.gr). β) Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἀλβανίας: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετρᾶκος (τηλ. 210-72.72.356). γ) Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολωνίας καί Τσεχίας καί Σλοβακίας: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης, τηλ. 210-72.72.263, e-mail:epapamikroulis@ecclesia.gr
Τομεύς Διaχριστιανικῶν Σχέσεων: Διμερεῖς σχέσεις μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῶν Παλαιοκαθολικῶν ὡς καί τῶν Προχαλκηδονίων: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης (τηλ. 210.72.72.263, e-mail: epapamikroulis@ecclesia.gr). Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ἀγγλικανῶν καί ἄλλων ἑτεροδόξων Ὁμολογιῶν: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετρᾶκος, τηλ. 210-7272.257.
Σχέσεις μετά τοῦ Παγκοσμίου καί Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν: ἡ Συνεργάτις τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἀγγελική Ἀντωνιάδη (τηλ. 210-72.72.265, e-mail: aggantoniadi@ecclesia.gr).
Τομεύς Σχέσεων μεθ’ ἑτέρων Θρησκειῶν, Διαθρησκειακαί σχέσεις καί διάλογοι: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης (τηλ. 210-7272.264, e-mail: epapamikrou¬lis@ecclesia.gr).
Τομεύς Ὑποτροφιῶν: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης, Γραμματεύς Ὑποεπιτροπῆς Ὑποτροφιῶν, Συνεργάτης Σ.Ἐ., τηλ. 210-7272.264, e-mail: ikaramouzis@ecclesia.gr
Τομεύς παρακολουθήσεως τοῦ διεθνοῦς ἐκκλησιαστικοῦ τύπου, διαδικτύου, ἀλληλογραφίας καί μεταφράσεων: Οἱ Συνεργάται τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Χερουβείμ Μουστάκας καί Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετρᾶκος.
Γραφεῖον Ταξιδίων: κ. Δημοσθένης Θεοχάρης, Συνεργάτης Σ.Ἐ., τηλ. 210-7272.246.
Γραφεῖον-Πρωτόκολλον: κ. Ἀγγελική Ἀντωνιάδη, Συνεργάτις Σ.Ἐ. τηλ. 210-7272.265, e-mail: aggantoniadi@ecclesia.gr

Η΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. 4. Πρωτοπρ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. 5. Πρωτοπρ. Δημήτριος Κουτσούρης. 6. Καθηγ. κ. Πέτρος Κόρδας.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος. 4. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης. 5. κ. Νικόλαος Μαγγιῶρος. 6. κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρης, τηλ. 210-72.72.203, e-mail: ekkl.ekp@gmail.com

Θ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Τύπου, τῶν Δημοσίων Σχέσεων καί τῆς Διαφωτίσεως

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος. 4. κ. Χαράλαμπος Κονιδάρης. 5. κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας. 6. κ. Μάριος Λιαγκῆς.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος. 4. κ. Γεώργιος Πρίντζιπας. 5. κ. Θεόφιλος Δρακόπουλος. 6. κ. Δημήτριος Κοσμόπουλος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Διονύσιος Χατζηαντωνίου, τηλ. 210-72.72.239, fax: 210-72.72.231.
Ἐκπρόσωπος Τύπου διά τήν Συνοδικήν Περίοδον (2016-2017): ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος.

Ι΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος. 4. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης. 5. Καθηγ. κ. Χρῆστος Βούλγαρης. 6. κ. Γεώργιος Κρίππας.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας. 3. Ὁ Σε¬β. Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος. 4. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος. 5. Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος. 6. Kαθηγ. κ. Λάμπρος Σκόντζος.
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός, τηλ. 210-72.72.240,241, e-mail: aireseis@gmail. com Συνεργάται• Ἀρχιμ. Μελέτιος Στάθης, Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος, τηλ. 210-72.72.242, κα. Παναγιώτα Καραμπίνη-Ψαριανοῦ, τηλ. 210-72.72.243 καί Fax: 210-7272.244, Ἀγγελική Χατζηϊωάννου.

ΙΑ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος. 4. κ. Ἐλευθέριος Σκιαδᾶς. 5. κ. Κωνσταντῖνος Δήμτσας. 6. κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. 4. κ. Μιχαήλ Βάντσος. 5. κ. Μιχαήλ Μαριόρας. 6. κ. Βασίλειος Γαϊτάνης. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης, τηλ. 210-72.72.274.

ΙΒ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν

Πρόεδρος: Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος. 3. κ. Ἀλέξανδρος Ἀντωνόπουλος. 4. κ. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος. 5. κ. Κωνσταντῖνος Κουκολιᾶς.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 4. κ. Δημήτριος Γεωργοῦτσος. 5. κ. Ἰωάννης Λιᾶκος. 5. κ. Θεόδωρος Κουτ¬σούμπας. Γραμματεύς:...

ΕΙΔΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

(τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ ν. 590/1977
«Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)

1.– Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Παρακολουθήσεως Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων
  (Κανονισμός 99/1998)
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.
Μέλη: 1.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. 4. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 5. Ὁμ. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 6. Ὁμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Παναγόπουλος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁμ. Καθηγ. κ. Δονᾶτος Παπαγιάννης, 2. Καθηγ. κ. Βασίλειος Μπένος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Σπυρίδων Κατραμᾶδος, τηλ. 210-7272.282. Ἱστοσελίς: www.ecclesia.gr
Γραφεῖον Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν (Ε.Ε.), εἰς τό Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης (Σ.Ε.)
καί εἰς τήν UNESCO
Τό Γραφεῖον τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ἀπό τό ἔτος 1998, εἶναι ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό καί στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο κτήριον. Ἡ λειτουργία καί ἡ ἐσωτερική ὀργάνωσις τοῦ Γραφείου τῆς Ἀντιπροσωπείας, ὁρίζονται ἀπό τόν ὑπ’ ἀριθμ. 149/2002 «Ἐσωτερικόν Κανονισμόν» πού δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ Α 79/12 Ἀπριλίου 2002. Τό Γραφεῖον μέ τήν ὑπερδεκαετῆ ἐμπειρίαν του συνεργάζεται μέ ἀντίστοιχα Γραφεῖα ἄλλων Ἐκκλησιῶν εἰς Βρυξέλλας, παρακολουθεῖ τάς ἐργασίας τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ἑ. καί παρεμβαίνει, ὅπου αὐτό εἶναι δυνατόν, ἐνημερώνοντας σχετικῶς τήν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Διευθυντής• Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος (Χατζόπουλος).
Συνεργάτης: Πρωτοπρ. Δρ. Γεώργιος Ἀ. Λέκκας (Σύμβουλος-Καθ. Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου).
Ἐπικοινωνία: Représentation de l’ Eglise de Grece aupres de l’ union Européene, Bld Saint – Michel 50, 1040 Bruxelles. Τηλ. 0032-2-2800639, Fax: 0032-2-2800299. E-mail: ecclessiagr@skynet.be καί info@regue.org Ἱστοσελίς• www.regue.org
2. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Βιοηθικῆς (Κανονισμός 101/1998)
(Κανονισμός ὑπ’ ἀριθμ. 101/1998 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί συστάσεως, ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»).
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.
Μέλη: 1. Πρωτοπρ. Καθηγ. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 2. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. 3. Ἐπίκ. Καθηγ. κ. Κωνσταντῖνος Κορναράκης. 4. Kαθηγ. κ. Ἀνδρέας Καραμπίνης. 5. Καθηγ. κ. Δημήτριος Μπούμπας. 6. Καθηγ. κ. Σεραφείμ Νανᾶς. 7. Καθηγ. κ. Νικόλαος Μοσχονᾶς. 8. Καθηγ. κ. Ἰσμήνη Κριάρη-Κατράνη.
Ἀναπληρωματικά μέλη: 1. Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Γκίκας. 2. Καθηγ. κ. Χαρά Σπηλιοπούλου. 3. Καθηγ. ¬κ. Καλλιρρόη Παντελίδου.
Συνεργάται: 1. Καθηγ. κ. Μάγδα Κώνστα-Τσολάκη. 2. Καθηγ. κ. Γρηγόριος Τσιῶτος. 3. Καθηγ. κ. Ἐλισάβετ Πατηράκη. Γραμματεῖς· Μαρία Χαριάτη, Αἰκατερίνη Βελώνη, τηλ. 210-6630.015 καί φάξ 210-6630.225. Ε-mail: bioeth@otenet.gr, info@bioethics.org.gr, website: http:// www.bioethics.org.gr
3. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν
(Κανονισμός 133/1999)
Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Θωμᾶς Συνοδινός.
Τακτικά μέλη: 1. Πρωτοπρ. Σταμάτιος Σκλήρης. 2. Καθηγ. κ. Νικόλαος Γκιολές. 3. κ. Αἰκατερίνη Καμηλάκη. 4. κ. Σταῦρος Μιχαλαριᾶς. 5. κ. Σωτήριος Βάρβογλης. 6. κ. Εὐστράτιος Φιλιππότης. 7. κ. Γρηγόριος Μαυρομμάτης. 8. κ. Χρῆστος Γιαννιώτης.
Ἀναπληρωταί: 1. Καθηγ. κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς. 2. κ. Πέτρος Βαμπούλης. 3. κ. Ἰωάννης Ἀνδραβιδιώτης. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τηλ. 210-72.72.212-3.
4. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κανονισμός 134/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός.
Τακτικά μέλη• 1. Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός. 2. κ. Ἀναστάσιος Μαρῖνος, ἐπ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε. 3. κ. Γεώργιος Βελλῆς, ἐπ. Ἀντιπρόεδροι Ἀρείου Πάγου. 4. κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, ἐπ. Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου. 5. κ. Ἀνδρέας Κατράκης, ἐπ. Ἀρεοπαγίτης. 6. κ. Ἀπόστολος Βλάχος, ἐπ. Πρόεδρος Ἐφετῶν. 7. κ. Γεώργιος Κρίππας, Δρ. Συνταγματικοῦ Δικαίου. 8. κ. Θεόδωρος Ἀσπρογέρακας-Γρίβας, Δικηγόρος.
Ἀναπληρωτικά Μέλη• 1. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου. 2. κ. Χαράλαμπος Κότ¬σιφας, ἐπ. Πρόεδρος Ἐφετῶν. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παρασκευᾶκος, τηλ. 210-72.72.218.
5. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος (Κανονισμός 135/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος.
Τακτικά Μέλη: 1. Πρωτοπρ. Βασίλειος Θερμός. 2. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης. 3. Κα¬θηγ. κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος. 4. Καθηγ. κ. Ἐμμανουήλ Περσελῆς. 5. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. 6. Καθηγ. κ. Πανωραία Κουφογιάννη. 7. κ. Νεκτάριος Τσαρουχᾶς.
Ἀναπληρωταί: 1. κ. Ἀριάδνη Σαραντουλάκου. 2. Καθηγ. κ. Χρῆστος Βάντσος. 3. κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς. Ταχ. Διεύθυνσις• Ἰω. Γενναδίου 14, 11521, Ἀθῆναι. Τηλ. καί Fax: 210-7272.247.
6. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων
(Κανονισμός 136/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας.
Τακτικά Μέλη• 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων. 3. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μηλιώνης. 4. Ἀρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης. 5. Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Μανώλης. 6. Πρωτοπρ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. 7. Ὁμ. Καθηγητής κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος. 8. Ὁμ. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ἀρχιμ. Γεώργιος Ρουσάκης. 2. Πρωτοπρ. Σταῦρος Κοφινᾶς. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Σπυρίδων Κατραμᾶδος, τηλ. 210-72.72.282.
7. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῶν Μνημείων (Κανονισμός 137/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος.
Τακτικά Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος. 2. Πρωτοπρ. Θωμᾶς Συνοδινός. 3. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ζίας. 4. Καθηγ. κ. Ἄγγελος Δεληβοριᾶς. 5. κ. Ἰορδάνης Δημακόπουλος. 6. Καθηγ. κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος. 7. κ. Ἀλέξανδρος Ξηντάρης. 8. κ. Αἰκατερίνη Δελαπόρτα.
Ἀναπληρωταί• 1. Καθηγ. κ. Ἰωάννης Ἀθανασόπουλος. 2. κ. Νικόλαος Χαρκιολάκης. 3. κ. Ἄρης Μπαλῆς. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος, τηλ. 210-72.72.268.
8. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας
(Κανονισμός 138/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βάρης καί Βουλιαγμένης κ. Παῦλος.
Τακτικά Μέλη: 1. Ἐπικ. Καθηγ. κ. Χρῆστος Καραγιάννης. 2. Καθηγ. κ. Χρῆστος Ζερεφός. 3. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Καρύδης. 4. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Παναγόπουλος. 5. Καθηγ. κ. Ἰωάννης Παπαδημητράκης. 6. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. 7. κ. Εὐάγγελος Γερασόπουλος. 8. κ. Ἰωάννα Χατζοπούλου.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης, τηλ. 210-7272.213.
9. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως (Κανονισμός 139/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.
Τακτικά μέλη: 1. Ἀρχιμ. Νικόλαος Ἰωαννίδης. 2. Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης. 3. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 4. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης. 5. Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κουμαριανός. 6. Καθηγ. κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς. 7. Καθηγ. κ. Γεώργιος Φίλιας. 8. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς.
Ἀναπληρωταί: 1. Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου. 2. Καθηγ. κ. Σωτήριος Δεσπότης. 3. Ἀναπλ. Καθηγ. κ. Ἀθανάσιος Παπαρνάκης. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης, τηλ. 210-72.72. 245.
10. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος (Κανονισμός 140/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος.
Τακτικά Μέλη: 1. Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. 2. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου. 3. Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός. 4. Καθηγ. κ. Δημήτριος Μόσχος. 5. Καθηγ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης. 6. κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας. 7. κ. Εὐδοξία Αὐγουστίνου. 8. κ. Ἀγγελική Μαστρομιχαλάκη.
Ἀναπληρωταί• 1. Καθηγ. κ. Αἰκατερίνη Γαλάνη. 2. κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος. 3. κ. Δημήτριος Μπαλτᾶς. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τηλ. 210-7272.212.
11. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Μελέτης Ἀρχαιολατρίας-Νεοειδωλολατρίας
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος.
Τακτικά Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.
2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας. 4. Πρωτοπρ. Καθηγ. Γεώργιος Μεταλληνός. 5. Καθηγ. κ. Διονύσιος Δακουρᾶς. 6. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Κραλίδης. 7. κ. Θεόδωρος Ἀσπρογέρακας-Γρίβας. 8. κ. Λάμπρος Σκόντζος. 9. κ. Γεώργιος Ξιάρχος. 10. κ. Γεώργιος Βλαντῆς.
Γραμματεύς• Π¬ρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός. Συνεργάτης• Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος.
12. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γυναικείων Θεμάτων (Κανονισμός 153/2002)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.
Μέλη: 1. κ. Εἰρήνη Ἀναπλιώτου-Βαζαίου. 2. κ. Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνοῦ. 3. κ. ¬Εὐανθία Ἀδαμτζίλογλου. 4. κ. Αἰκατερίνη Ζορμπᾶ. 5. κ. Εὐγενία Κατούφα.
Ἀναπληρώτριαι: 1. κ. Δέσποινα Τσιάνου-Γούση. 2. κ. Ὄλγα Μεντζαφοῦ. 3. κ. Γλυκερία Μοστροῦ. 4. κ. Εὐαγγελία Γεωργουλέα. 5. κ. Νινέττα-Λαμπρινή Ζώη. 6. κ. Ὄλγα Στασινοπούλου¬. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς, τηλ. 210-72.72.204.
13. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Μεταναστῶν, Προσφύγων καί Παλιννοστούντων
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος.
Τακτικά Μέλη: 1. κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου. 2. Καθηγ. κ. Ζωή Παπασιώπη-Πασιᾶ. 3. κ. Λυδία Μπολάνη. 4. κ. Γεώργιος ¬Τσαρμπόπουλος. 5. κ. Μαρία Βουτσίνου. 6. Καθηγ. κ. Μιχαήλ Μαριόρας. 7. Καθηγ. κ. Καλλιόπη Σπινέλλη. 8. κ. Ἕλενα Γκλεγκλέ.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: 1. Καθηγ. κ. Ἠλέκτρα Πετράκου. 2. κ. Καλλιόπη Στεφανάκη. 3. Καθηγ. κ. Πέτρος Σταθόπουλος. Γραμματεύς• κ. Εὐαγγελία Δουρίδα, τηλ. 210-72.72.270. Συνεργάτης• Ἀρχιμ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης.
14. Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀθλητισμοῦ
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος.
Τακτικά Μέλη: 1. Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. 2. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης. 3. Πρεσβ. Ἰωάννης Ζῶτος. 4. Πρεσβ. Ἰωσήφ Ταγαράκης. 5. κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης. 6. κ. Ἀναστάσιος Σταλίκας. 7. κ. Εὐαγγελία Μωραΐτου. 8. κ. Γεωργία Ἑλληνάκη.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: 1. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Ρουμελιώτης. 2. Πρωτοπρ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος. 3. Πρωτοπρ. Βασίλειος Μανιώτης. 4. κ. Σταῦρος Μακαρίου. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης.
15. Συνοδικόν Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων (Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ)
Πρόεδρος• Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος.
Ἀντιπρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος.
Τακτικά Μέλη: 1. Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής Ἀποστολικῆς Διακονίας. 2. κ. Γεώργιος-Σταῦρος Κούρτης. 3. Καθηγ. κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος. 4. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 5. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Παναγόπουλος. 6. κ. Βασίλειος Τζέρπος. 7. κ. Ἀθανάσιος Ραφτόπουλος. 8. κ. Θεόδωρος Γεωργάκης. 9. κ. Χρῆστος Πετρέας. 10. κ. Ἀγγελική Βαρελᾶ.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: 1. κ. Πολυξένη Χρονοπούλου 2. κ. Μαργαρίτα Σταθάκου. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Σπυρίδων Κατραμᾶδος, τηλ. 210-7272.282.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τμῆμα Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικοῦ Ἐλέγχου
Δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 210/2010 ἡ Διεύθυνσις Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπάγεται ἀπευθείας εἰς τήν Δ.Ι.Σ.
Οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τήν Διεύθυνσιν Δημοσιονομικου Ἐλέγχου εἶναι: α) κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., ὡς Διευθυντής. β) Οἱ ἀσκοῦντες καθήκοντα Ἐκκλησιαστικῶν Ἐλεγκτῶν εἰς τό Τμῆμα Ἐκκλησιαστικοῦ Προληπτικοῦ Ἐλέγχου: κ. Ἰωάννης Τσομπανάκης καί κ. Γεώργιος Χατζῆς. γ) Ὁ ἀσκῶν καθήκοντα Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐλεγκτοῦ εἰς τό Τμῆμα Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικοῦ Ἐλέγχου: κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Π.Ε. Ὀργάνωσις καί Διοίκησις Ἐπιχειρήσεων (τηλ. 210-7272.289). δ) Ἡ ἀσκοῦσα καθήκοντα Γραμματέως εἰς τήν Διεύθυνσιν Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου: κ. Κλεονίκη Φωτίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (τηλ. 210-7272.971).

Διευθυντής• Ἀρχιμ. Φιλόθεος Δέδες, Π.Ε. Θεολόγος. Τμῆμα Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Δομήσεως (τηλ. 210-7272.992): Κωνσταντῖνος Ποντικόπουλος, Π.Ε. Ἀρχιτέκτων Μηχανικός. Ἔλεγχος φορολογικῶν καί ἀμοιβῶν πρός ἔκδοσιν Ἀδειῶν Δομήσεων• κ. Χριστοφόρος Ζαρκάδος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός (τηλ. 210-72.72.981). Τμῆμα Αὐθαιρέτων (τηλ. 210-7272 971): Νικόλαος Δουράμπεης, Π.Ε. Ἀρχιτέκτων Μηχανικός. Δημήτριος Ἀναδιώτης, Γραμματεύς, Σχεδιαστής, Δ.Ε. (τεχνικός βοηθός), τηλ. 210-7272.983.

ΚΕΣΕΑ/ΥΔΟΜ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1) Τό ΚΕΣΕΑ, βάσει τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ Ν. 4178/ΦΕΚ 174 Α´ 8.9.2013, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ΥΔΟΜ, ἐξετάζει καί ἐγκρίνει τάς ἀρχιτεκτονικάς καί καλλιτεχνικάς μελέτας τάς ἀφορώσας εἰς τούς πρός ἀδειοδότησιν Ἱ. Ναούς.
2) Ἡ ΥΔΟΜ, βάσει τοῦ ὡς ἄνω νόμου: α) Εἰσηγεῖται πρός τό ΚΕΣΕΑ. β) Ἐκδίδει ἀδείας δομήσεως καί χορηγεῖ λοιπάς ἐγκρίσεις. γ) Ἐπιλαμβάνεται θεμάτων αὐθαιρέτων κατασκευῶν κτηρίων τῆς ἁρμοδιότητός της. δ) Τηρεῖ τό Ἀρχεῖον Ἀδειῶν Δομήσεως καί τό παλαιόν ἀρχεῖον τῆς Διευθύνσεως Ναοδομίας.
Μέλη ΚΕΣΕΑ: Πρόεδρος: Κωνσταντῖνος Μωραΐτης, Καθηγ. Ε.Μ.Π., Ἀρχιτέκτων Μηχανικός. Μέλη: 1) Σταυρούλα Χίλντα Γούναλη, ΜΑ Ἀρχιτέκτων-Μηχανικός-Ἀναστηλώτρια, ὑπάλληλος τοῦ Τμήματος Διατηρητέων Μνημείων τῆς Διευθύνσεως Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ ΥΠΕΚΑ, ἀναπληρουμένη ὑπό τῆς Ἕλενας Χολέβα, Ἀρχιτέκτονος Μηχανικοῦ-Πολεοδόμου, Προϊσταμένης τοῦ Τμήματος Πολεοδομικῶν Θεμάτων καί Ρυθμίσεων τῆς Δ/νσεως Πολεοδομικοῦ Σχεδιασμοῦ τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου. 2) Δημήτριος Κροκίδης, Ἀρχιτέκτων Μηχανικός, ἀναπληρούμενος ὑπό τῆς Βασιλικῆς Καραβία, Ἀρχιτέκτονος Μηχανικοῦ. 3) Κωνσταντῖνος Καραδήμας, Ἀναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Ἀρχιτέκτων Μηχανικός, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σταύρου Γυφτοπούλου, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Ἀρχιτέκτονος Μηχανικοῦ. 4) Χαράλαμπος Μουζάκης, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Πολιτικός Μηχανικός, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Νικολάου Λαγαροῦ, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἤ Ἐμμανουήλ Ρογδάκη, Καθηγ. Ε.Μ.Π., Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Εὐαγγέλου Χίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Μηχανολόγου Μηχανικοῦ. 5) Βλάσιος Τσωτσώνης, Ἁγιογράφος-Ψηφιδογράφος, ἀναπληρούμενος ὑπό τῆς Μαρίας Σιγάλα, Ἁγιογράφου ἤ Εὐαγγέλου Φιλιππότη, Γλύπτου, ἤ Ἰωάννου Ἀνδραβιδιώτη, Ξυλογλύπτου. Γραμματεύς• Δημήτριος Ἀναδιώτης, Τεχνικός Βοηθός (Σχεδιαστής), τηλ. 210-7272.983.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Κ.Υ.Ο.)

Διοικοῦσα Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος. Μέλη: 1) Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου. 2) Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου. 3) Ἀρχιμ. Παντελεήμων Κορφιωτάκης, Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Κάρμα, Ἡγουμένου Ἱ.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. 4) κ. Γεώργιος Δημόπουλος, Ὁμότ. Καθηγ. Οἰκον. Παν/μίου Ἀθηνῶν, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Ἀντωνοπούλου, Οἰκονομολόγου, Προέδρου Ταμείου Παρακαταθηκῶν καί Δανείων. 5) κ. Γεώργιος Ἀγαπητός, Ὁμότ. Καθηγ. Οἰκον. Παν/μίου Ἀθηνῶν, τ. Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ, Καθηγ. Παν/μίου Πειραιῶς. 6) κ. Αὐγουστῖνος Μαρούλης, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Ὑποδιευθυντής Νομικῆς Ὑπηρεσίας Ἐθνικῆς Τραπέζης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου Κατσέλη, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.
Γενικός Εἰσηγητής τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Γενικός Διευθυντής τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. Γραμματεύς: κ. Νικόλαος Δημητρακόπουλος, ΔΕ (τηλ. 210-7272906).
Γενικός Διευθυντής: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Νομικός-Θεολόγος. Γραμματεύς Σεβ. Προέδρου καί Γεν. Διευθυντοῦ: κ. Κωνσταντῖνος Μουντζούρης Π.Ε. (τηλ. 210-7272900, Fax 210-7272965, e-mail: generalmanagement@ekyo.gr).

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁδός Ἰω. Γενναδίου 14 ἤ Ἰασίου 1, 11521 Ἀθῆναι
e-mail: apostoliki-diakonia@ath.forthnet.gr web site: www.apostoliki-diakonia.gr
Ἱδρύθη τῷ 1936 (Α.Ν. 41/1936). Συμφώνως πρός τόν Καταστατικόν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977, ἄρθρον 40): «Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τελοῦσα ὑπό τήν ἐποπτείαν καί τόν ἔλεγχον τῆς Δ.Ι.Σ. μεριμνᾷ διά τόν Προγραμματισμόν, τήν διοργάνωσιν καί τήν ἐκτέλεσιν τοῦ καθ’ ὅλου ἱεραποστολικοῦ καί μορφωτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας». Eἰδικότερον σκοποί τῆς Α.Δ. εἶναι: α) Ἡ μέριμνα διά τόν καταρτισμόν καί τήν ἐπιμόρφωσιν Ἱεροκηρύκων, Ἐξομολόγων καί συνεργατῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου. β) Ἡ συστηματική μελέτη καί ὀργάνωσις τοῦ ἐν γένει κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἄρτιος καταρτισμός στελεχῶν καί ἡ συμπαράστασις εἰς τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν. γ) Ἡ διά παντός προσφόρου μέσου ἐνίσχυσις τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ἐνημέρωσις τῶν ἐπισκεπτομένων τήν Ἑλλάδα ξένων, ὡς καί ἡ συμπαράστασις εἰς τούς κατά τόπους ὀρθοδόξους φορεῖς διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς ὀρθοδόξου ἱεραποστολῆς. δ) Ἡ φροντίς διά τήν μόρφωσιν κοινωνικῶν ἐργατῶν τῆς Ἐκκλησίας καί διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ κοινωνικοῦ αὐτῆς ἔργου. ε) Ἡ μέριμνα διά τάς πάσης φύσεως ἐκδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. ς) Ἡ προετοιμασία ἐκκλησιαστικῶν ἐκπομπῶν καί δημοσιευμάτων διά τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ὡς καί ἡ παραγωγή μορφωτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ. ζ) Ἡ προβολή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομίας.
Κεντρικόν Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος· ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Τακτικά Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται• Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος καί Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ. Ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Α.Δ. Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, οἱ Καθηγηταί Πανεπιστημίου• κ.κ. Βλάσιος Φειδᾶς καί Γεώργιος Φίλιας, καί κ. Κωνσταντῖνος Πιτταδάκης, Ἀναπλ. Προϊστάμενος Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται• Θήρας, Ἀμοργοῦ, καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. Οἱ Καθηγηταί Πανεπιστημίου κ.κ. Γεώργιος Πατρῶνος, Ἀπόστολος Νικολαΐδης καί Κωνσταντῖνος Πιτταδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως. Γραμματεύς· κ. Ἑλένη Ἀναστασοπούλου, Ἀναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Ἑτεροθρήσκων καί Ἑτεροδόξων τῆς Δ/νσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως.
Γενικός Διευθυντής· ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, τηλ. 210-7272.300, e-mail: general-director@apostoliki-diakonia.gr
᾿Ιδιαίτερον Γραφεῖον Γεν. Διευθύνσεως· κ. Μαρία Ἀλούπη, τηλ. 210-7272.300, 301, fax 210-7272.310. Διευθυντής παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει· Ἀρχιμανδρίτης Κάλλιστος Ροδόπουλος (τηλ. 210-7272.303). Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν· Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ψωίνος (τηλ. 210- 7272.319).

Β΄. Ἱεράρχαι τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄, Ἀθῆναι.
Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ, Κύμη.
Ὁ Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Περιστέριον Ἀττικῆς.
Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Αἴγιον.
Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Σπάρτη.
Ὁ Ἠλείας κ. Γερμανός, Πύργος.
Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Τρίπολις.
Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Λάρισα.
Ὁ Νικαίας κ. Ἀλέξιος, Νίκαια.
Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Ναύπακτος.
Ὁ Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Λαμία.
Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Βόλος.
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Καισαριανή Ἀττικῆς.
Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, Ὕδρα.
Ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Πειραιεύς.
Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος, Ἑρμούπολις.
Ὁ Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Χαλκίς.
Ὁ Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Νέα Σμύρνη Ἀττικῆς.
Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος, Κέρκυρα.
Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος, Γλυφάδα Ἀττικῆς.
Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος, Θήρα.
Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Σπάτα Ἀττικῆς.
Ὁ Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Πάτραι.
Ὁ Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Κύθηρα.
Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, Μεσολόγγιον.
Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, Δημητσάνα.
Ὁ Κορίνθου κ. Διονύσιος, Κόρινθος.
Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος, Κυπαρισσία.
Ὁ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Καλαμάτα.
Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος, Λευκάς.
Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Λεβάδεια.
Ὁ Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Νάξος.
Ὁ Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Ἄμφισσα.
Ὁ Ἄρτης κ. Καλλίνικος, Ἄρτα.
Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, Ἴλιον Ἀττικῆς.
Ὁ Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Ζάκυνθος.
Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, Κηφισιά.
Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Ν. Ἰωνία Ἀττικῆς.
Ὁ Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, Ναύπλιον.
Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, Καρδίτσα.
Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος, Μέγαρα Ἀττικῆς.
Ὁ Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, Ἀργοστόλιον.
Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος, Τρίκαλα.
Ὁ Καρπενησίου κ. Γεώργιος, Καρπενήσιον.
Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Καλαμπάκα.
Γ΄. Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (Ν. Χωρῶν):
Ὁ Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Θετταλίας. Θεσσαλονίκη.
Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θεσπρωτίας. Παραμυθία.
Ὁ Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λέσβου. Καλλονή.
Ὁ Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Λέσβου. Μυτιλήνη.
Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος παντός Αἰγαίου Πελάγους. Μύρινα.
Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας. Γουμένισσα.
Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θετταλίας. Βέροια.
Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ροδόπης. Διδυμότειχον.
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου. Δελβινάκιον.
Ὁ Ξάνθης κ. Παντελεήμων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Θράκης. Ξάνθη.
Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κυκλάδων Νήσων. Σάμος.
Ὁ Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας. Καστοριά.
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας. Φλώρινα.
Ὁ Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κόλπου Θερμαϊκοῦ. Πολύγυρος.
Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας. Σέρραι.
Ὁ Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Σιδηρόκαστρον.
Ὁ Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας. Ἔδεσσα.
Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, Νέα Ζίχνη.
Ὁ Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου. Ἐλευθερούπολις.
Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας. Κοζάνη.
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης. Ἀλεξανδρούπολις.
Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας. Νεάπολις Θεσσαλονίκης.
Ὁ Δράμας κ. Παῦλος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Δράμα.
Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Σιάτιστα.
Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Κιλκίς.
Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Λαγκαδᾶς.
Ὁ Χίου κ. Μᾶρκος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἰωνίας. Χίος.
Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παλαιᾶς Ἠπείρου. Πρέβεζα.
Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Χαλκιδικῆς. Ἀρναία.
Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, Κομοτηνή.
Ὁ Κίτρους κ. Γεώργιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Πιερίας. Κατερίνη.
Ὁ Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἠπείρου καί Κερκύρας. Ἰωάννινα.
Ὁ Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ὀλύμπου. Ἐλασσών.
Ὁ Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Μακεδονίας. Γρεβενά.
Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Χαλκιδικῆς. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Καβάλα.
Δ΄. Ἱεράρχαι Παλαιᾶς καί Νέας Ἑλλάδος, διαποιμαίνοντες Ἱεράς Μητροπόλεις
(Κατά πρεσβεῖα χειροτονίας):
Ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος Β΄ 04-10-1981
Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ 24-11-1968
Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος 14-07-1974
Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος 17-07-1974
Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος 22-02-1976
Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος 17-08-1976
Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος 31-08-1980
Ὁ Ἠλείας Γερμανός 03-10-1981
Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος 05-05-1984
Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος 06-05-1984
Ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος 20-11-1988
Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος 22-11-1988
Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος 15-10-1989
Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνάτιος 28-05-1994
Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 29-05-1994
Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός 27-01-1995
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας 28-01-1995
Ὁ Ξάνθης Παντελεήμων 29-01-1995
Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος 29-01-1995
Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος 20-07-1995
Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος 22-07-1995
Ὁ Καστορίας Σεραφείμ 05-10-1996
Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος 06-10-1996
Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος 10-10-1998
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ 22-01-2000
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος 23-01-2000
Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος 13-01-2001
Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ 14-01-2001
Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ 21-01-2001
Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος 14-10-2001
Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου Δωρόθεος 15-12-2001
Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος 16-12-2001
Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος 17-12-2001
Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών 12-10-2002
Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν Νεκτάριος 13-10-2002
Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Παῦλος 14-10-2002
Ὁ Ἐδέσσης καί Πέλλης Ἰωήλ 15-10-2002
Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἐπιφάνιος 11-01-2003
Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος 17-05-2003
Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος 28-04-2004
Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος 29-04-2004
Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος 30-04-2004
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος 09-10-2004
Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας 10-10-2004
Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος 20-02-2005
Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 02-07-2005
Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς 08-10-2005
Ὁ Δράμας Παῦλος 09-10-2005
Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος 04.03.2006
Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας 14-10-2006
Ὁ Κορίνθου Διονύσιος 15-10-2006
Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος 17-03-2007
Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος 18-03-2007
Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος 27-06-2008
Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος 28-06-2008
Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος 30-06-2008
Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ 17-10-2009
Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος 25-10-2009
Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος 26-10-2009
Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας 13-05-2010
Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος 13-05-2010
Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος 14-05-2010
Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης 16-05-2010
Ὁ Χίου Μᾶρκος 08-10-2011
Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ 09-10-2011
Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος 06-10-2012
Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος 07-10-2012
Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων 24-02-2013
Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος 20-10-2013
Ὁ Κίτρους Γεώργιος 01-03-2014
Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος 28-06-2014
Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων 29-06-2014
Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος 30-06-2014
Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος 11-10-2014
Ὁ Γρεβενῶν Δαυΐδ 12-10-2014
Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος 01-06-2015
Ὁ Κεφαλληνίας Δημήτριος 10-10-2015
Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Χρυσόστομος 11-10-2015
Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος 12-03-2016
Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Θεόκλητος 07-10-2017
Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος 08-10-2017

Ε΄. Τιτουλάριοι Μητροπολῖται:

Ὁ Εὐρίπου Βασίλειος 18-12-1968
Ὁ Ἀχελῴου Εὐθύμιος 22-12-1968
Ὁ Δωδώνης Χρυσόστομος 16-08-1976
Ὁ Βρεσθένης Θεόκλητος 15-10-1999
Ὁ Διαυλείας Ἀλέξιος 29-11-1999
Ὁ Θερμοπυλῶν Ἰωάννης 14-10-2000
Ὁ Ἀχαΐας Ἀθανάσιος 15-10-2000
Ὁ Βελεστίνου Δαμασκηνός 12-01-2003
Ὁ Κορωνείας Παντελεήμων 14-01-2003

ΣΤ΄. Βοηθοί Ἐπίσκοποι:

Ὁ Νεοχωρίου Παῦλος 28-01-1995
Ὁ Χριστιανουπόλεως Προκόπιος 18-10-2009
Ὁ Ὠλένης Ἀθανάσιος 01-11-2009
Ὁ Ἐλευσῖνος Δωρόθεος 07-11-2009
Ὁ Μεθώνης Κλήμης 13-10-2014
Ὁ Κερνίτσης Χρύσανθος 13-10-2014

Ζ΄. Τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι:

Ὁ Φαναρίου Ἀγαθάγγελος 13-01-2003
Ὁ Τανάγρας Πολύκαρπος 22-05-2010
Ὁ Σαλώνων Ἀντώνιος 10-03-2012
Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος 11-03-2012

Η΄. Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς:

Ὁ πρῴην Πειραιῶς Καλλίνικος 25-10-1975
Ὁ πρῴην Τρίκκης καί Σταγῶν Ἀλέξιος 22-08-1976
Ὁ πρῴην Καρπενησίου Νικόλαος 28-01-1979
Ὁ πρῴην Κίτρους Ἀγαθόνικος 24-11-1985
Ὁ πρῴην Ἄρτης Ἰγνάτιος 21-11-1988
Ὁ πρῴην Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Κωνσταντῖνος 29-05-1994
Ὁ πρῴην Αὐλῶνος Χριστόδουλος 28-07-1996

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν. Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄. Ἕδρα• Ἀθῆναι, ὁδός Ἁγίας Φιλοθέης 21. Τ.Κ. 105 56. Tηλ. Κέντρον• (πρόθεμα 210): 33.52.300 καί 32.48.731-34. Ἱστοσελίς• www.iaath.gr Ε-mail: contact@iaath.gr
Πανιερ. Τιτουλάριοι Μητροπολῖται: Εὐρίπου κ. Βασίλειος, Ἀχελῴου κ. Εὐθύμιος, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης, Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός καί Κορωνείας κ. Παντελεήμων.
Θεοφιλ. Βοηθοί Ἐπίσκοποι: Νεοχωρίου κ. Παῦλος, Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Τανάγρας κ. Πολύκαρπος, Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος καί Μεθώνης κ. Κλήμης.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης. Tηλ. 3352304. Fax 3224.673. Ε-mail: p.symeonv@iaath.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. Τηλ. 33.52.340. Ε-mail: g.arxie-ratikos.iaath@gmail.com
Γραφεῖον Τύπου• Τηλ. 33.52.344. Fax: 32.49.583.
Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί 145. Μοναστηριακοί Ναοί• 9. Ἐφημέριοι: 558.
Ἱεραί Μοναί: Α.– Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης, ἵδρυσις 1578. Ταχ. διεύθυνσις: Ἐλ. Βενιζέλου Παλαιά Πεντέλη, Τ.Κ. 15 236. Τά Γραφεῖα στεγάζονται ἐντός τῆς Ἱ. Μονῆς. Τηλ. Γραφείων: 80.41.757 καί 80.41.771. Fax: 80.41.755. Ἑορτάζει τῇ 15ῃ καί τῇ 16ῃ Αὐγούστου (μνήμη τοῦ κτήτορος Ἁγίου Τιμοθέου) καί τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡγούμενος: ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης. Ἐγγεγραμμένοι Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί 58. Ἐγκαταβιοῦντες 17. Δόκιμοι• 3. Ἡ Ἱ. Μονή διαθέτει Μουσεῖον καί Βιβλιοθήκην. 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἵδρυσις 2004. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μελέτιος. Ἐπιμενίδου 7, Τ.Κ. 10558 Ἀθῆναι. Τηλ. 210-7290.919, 210-9620.311. 2.– Ἀσωμάτων-Πετράκη, ἔτος ἐπανιδρύσεως 1673. Ταχ. διεύθυνσις: Ἰω. Γενναδίου 14, Τ.Κ. 11 521. Τηλ. Γραμματείας: 72.12.402. Fax: 7218.543. Ἱστοσελίς: www.monipetraki.gr. Ἑορτάζει τῇ 8ῃ Νοεμβρίου (Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν), καί τῇ 7ῃ Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου, καθ’ ἥν τελεῖται τό ἐτήσιον Κτητορικόν Μνημόσυνον, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πρώτου Ἡγουμένου καί Κτήτορος Αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου Παρθενίου Πετράκη. Ἡγούμενος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος. Ἐγγεγραμμένοι Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί 94. Ἐγκαταβιοῦντες 13.
Β.– Γυναικεῖαι: 1.– Θεομήτορος Ἡλιουπόλεως, ἵδρυσις 1955. Ταχ. διεύθυνσις: Ἐλευθερίου Βενιζέλου 128, 16 345 Ἡλιούπολις. Τηλ. 99.15.920, 99.11.622. Fax: 9914.533. Ἑορτάζει τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου. Ἡγουμένη: Μοναχή Θεοφανώ. Μοναχαί• 15. Μεγαλόσχημοι 13, Δόκιμοι 2. Μετόχιον• Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Προφήτου Ἠλιού εἰς Λουτράκιον Κορινθίας. Τηλ. 27440-23.800. Μοναχαί 3. Ἡ Ἱ. Μονή διατηρεῖ πρότυπον ὀρφανοτροφεῖον Θηλέων, οἰκοτροφεῖον καί ἐκπαιδευτήρια (νηπιαγωγεῖον-δημοτικόν-γυμνάσιον-λύκειον) καί ᾠδεῖον. Τηλ. 9915.920. 2.– Παντοκράτορος Ταώ «Νταοῦ» Πεντέλης, ἵδρυσις ι΄ αἰ., ἀπό τοῦ ἔτους 1971 λειτουργεῖ ὡς Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή. Ταχ. διεύθυνσις: Ραφήνα Ἀττικῆς, Τ.Κ. 190 09. Τηλ. 60.39.226. Fax: 60.39.985. Ἡγουμένη: Μοναχή Στυλιανή. Μοναχαί• 14 Μεγαλόσχημοι, 10 Ρασοφόροι, 3 Δόκιμοι. Ἑορτάζει τήν 6ην Αὐγούστου (τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος), τήν 23ην Αὐγούστου (ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου) καί τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου (ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ὁσίων Πατέρων αὐτῆς τῶν κατά τό ἔτος 1680 ἀναιρεθέντων ὑπό τῶν Ἀγαρηνῶν). 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, παρά τῷ Ὑμηττῷ, ἵδρυσις 1971. Ταχ. διεύθυνσις: Παπάγου, Τ.Κ. 15 669. Τηλ. 65.28.774. Ἡγουμένη: Μοναχή Χριστονύμφη. Μοναχαί 24. Δόκιμος 1. Ἑορτάζει τῇ 8ῃ Μαΐου καί τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου. Ἐξωκκλήσιον Ἱερᾶς Μονῆς• Παναγία Ἐλεοῦσα ἐν Χολαργῷ (τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου). 4.– Προφήτου Ἠλιού Ἀττικοῦ Ἄλσους, ἵδρυσις 1957. Ταχ. διεύθυνσις• Ἰωαννίνων 2, 11363, Ἀττικόν Ἄλσος (Τουρκοβούνια). Tηλ. καί Fax 6982 600. Μοναχαί 4, Δόκιμος 1.
Ἱερά Ἡσυχαστήρια: 1.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἕδρα: Φιλ. Πλυτᾶ 47 καί Ἀρακλώβου 7, 115 22 Ἀθῆναι. Τηλ. 6400233, 6455.891. Fax: 98.074. E-mail: mesot@internet.gr. Ἡγουμένη: Μοναχή Φεβρωνία. Μετόχιον Μήλεσι, Τ.Θ. 17, 190 15 Ν. Παλάτια. Τηλ. 22950-98.261 καί Fax 22950-98.074. Ε-mail: mesot@internet.gr 2.– Παναγία τῶν Βρυούλων, ἐν Πατησίοις• ἵδρυσις 1996. Ταχ. διεύθυνσις: Ἰβήρων 6-8, Τ.Κ. 11 253 Πλ. Ἀμερικῆς, Πατήσια. Τηλ. 8648.975 καί 8624.732. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη. Μετόχιον εἰς Μήλεσι. Τηλ. 22950-32.664. E-mail: gerodisa@panagiavrioulon.gr

2. Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. Ἕδρα• Μεσολόγγιον. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10 καί Κύπρου 2. Τ.Κ. 30 200. Τηλέφωνα (26310): Μητροπολίτου• 22.322. Πρωτοσυγκέλλου• 28.232. Τηλ. Κέντρον: 22.421. Fax: 28.701. E-mail: imaa@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Καραγεῶργος.
Ἐνοριακοί Ναοί 212. Ἐφημέριοι: 175.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Παναγίας Ἐλεούσης Μεσολογγίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος (μ. 2), τηλ. 26320-22.386. 2.– Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωσήφ (μ. 4), τηλ. 26440-51.497. 3. – Ἁγίου Γεωργίου Ἀστακοῦ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος (μ. 4), τηλ. 26460-41.369. 4.– Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ρόμβου Ἀκαρνανίας, τηλ. 26430-22.814. 5. – Κοιμήσεως Θεοτόκου Βλοχοῦ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος, τηλ. 26410-25.199. 6. – Τιμίου Προδρόμου Ἀναλήψεως. Μοναχός Ἀρσένιος, τηλ. 26440-31.200. 7. – Κοιμ. Θεοτόκου Βαρετάδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος, τηλ. 6986633224. 8. – Ἁγ. Παρασκευῆς Σαρδινίων. Moναχός Θεόκλητος.
Γυναικεῖαι: 1.– Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κατερινοῦς. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 2), τηλ. 26350-41.244. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λιγοβιτσίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 10), τηλ. 26460-93.300. 3.– Ἁγίου Συμεών Μεσολογγίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Βερονίκη (μ. 2), τηλ. 26310-22.515. 4.– Παντοκράτορος Ἀγγελοκάστρου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἄννα (μ. 2), τηλ. 26410-93.220. 5.– Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐθυμία (μ. 2). Τηλ. 26440-24.050. 6.– Ἁγ. Δημητρίου Παλαίρου, Μοναχή Μητροφανία, τηλ. 26430-41427. 7. – Τιμίας Ζώνης Λυκουρίσης (Σκουτερά), Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδώρα. Τηλ. 26410-42.410. 8.– Εὐαγγελισμοῦ Παραβόλας. Ἡγουμένη• Παρασκευή (μον. 3), τηλ. 26410-62.692. 9.– Γενεσίου Θεοτόκου Ρέθα. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη (μον. 2), τηλ. 26420-51800. 10.– Ἁγ. Δημητρίου Δρυμοῦ. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μον. 1). Τηλ. 26430-91.230. 11.– Ἁγ. Γεωργίου Ἑλληνικῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθοῦσα. Τηλ. 26310-25.923.
Ἡσυχαστήριον: Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, Τσουκαλάδων Παραβόλας. Ὑπεύθυνος• Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Πίττας, τηλ. 26410-62052.

3. Ἱερά Μητρόπολις Ἀργολίδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος. Ἕδρα• Ναύπλιον. Τ.Κ. 21 100. Τηλέφωνα (27520): 28.645, 27.328, 29.737. Fax: 28.361. E-mail: imargoll@otenet.gr Ἱστοσελίς: www.imargolidos.gr
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Πέτρος Ἀθανασόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 78. Μοναστηριακοί Ναοί 9. Ἐφημέριοι: 89.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Ἁγίας Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος Ναυπλίου (μ. 8). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος. Τηλ. 27520-28733.
Γυναικεῖαι: 1.– Ὁσίου Θεοδοσίου, ἵδρυσις 910. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 055 Ἁγία Τριάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Φοίβη (μ. 11), τηλ. 27520-44.240. 2.– Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐπιδαύρου, ἵδρυσις 1450. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 052 Λυγουριό. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 16), τηλ. 27530-31.142, 31.182. 3.– Ἁγίου Δημητρίου Καρακαλᾶ, ἵδρυσις 1661. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 100 Ναύπλιον. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀκακία (μ. 9), τηλ. 27520-91.196. 4.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλαμίου, ἵδρυσις 1600. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 052 Λυγουριό. Ἡγουμένη• Μοναχή Μελάνη (μ. 30), τηλ. 27530-22.160. 5.– Ἁγίας Μαρίνης Ἄργους, ἵδρυσις 1974. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 200 Ἄργος. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 4), τηλ. 27510-66.400. 6.– Τιμίου Προδρόμου Μπορσίων. Κατά τήν ἅλωσιν καί πρό τοῦ 1453 ἐλειτούργει ὡς Μονή. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 200 Ἄργος. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουστίνη (μ. 4), τηλ. 27510-76.399.
Ἡσυχαστήρια: Ἀνδρῷον: Παναγίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Τ.Κ. 21057 Ἀχλαδόκαμπος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός (μ. 6). Τηλ. 694.805.1126.
Γυναικεῖα: 1.– Ζωοδόχου Πηγῆς (Ἁγία Μονή), ἵδρυσις 1149. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 100 Ναύπλιον. Ἡγουμένη• Μοναχή Χαραλαμπία (μ. 5), τηλ. 27520-27.764. 2.– Ἁγίας Μακρίνης εἰς Ἀνάβαλον Κιβερίου, ἔτος ἱδρ.1991. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 13), τηλ. 27510-47.205. Σύνολον Μοναχῶν: 107.

4. Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Kαλλίνικος. Ἕδρα• Ἄρτα. Τ.Κ. 47 132, Τ.Θ. 56. Τηλέφωνα (26810): Μητροπολίτου• 28.842 καί 28.090, fax: 78419. Πρωτοσυγκέλλου• 71.835. ¬Γραφείων• 77.807. Fax: 28.610. Ἱστοσελίς: www. imartis.gr E-mail: info@imartis.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Θεολόγος Ντούβαλης, Ἱεροκῆρυξ. E-mail: theologos@imartis.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Πλακιᾶς. E-mail: kplakias@imartis.gr
Ἐνοριακοί Ναοί 97. Μοναστηριακοί Ναοί 5. Ἐφημέριοι: 82.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Ἱ. Μονή Μελατῶν, ἵδρυσις 18ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 47 100 Μελάτες. Ἐκτελῶν χρέη Ἡγουμενοσυμβουλίου• Ἀρχιμ. Θεολόγος.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἱ. Μ. Κάτω Παναγιᾶς, ἵδρυσις 1250. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 47 100 Κάτω Παναγιά. Ἡγουμένη• Μοναχή Χαριτίνη (μ. 12), τηλ. 26810-27.660. 2.– Ἱ.Μ. Ροβελίστης, ἵδρυσις 10ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 47 044 Ροβέλιστα. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκλήτη (μ. 11), τηλ. 26810-67.760. 3.– Ἱ. Μ. Θεοτοκιοῦ, ἵδρυσις 14ος αἰ. Τ.Κ. 47 100. Ἡγουμένη• Μοναχή Κεχαριτωμένη (μ. 3), τηλ. 26810-83.815.

5. Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος. Ἕδρα• Γλυφάδα Ἀττικῆς. Βασ. Παύλου 2, 16673 Βούλα. Τηλ. (210) Μητροπολίτου 9658838, 9610773. Fax: (210) 9658.727. Γραφείων 9658849. Ἱστοσελίς: www.imglyfadas.gr E-mail: imgl@hotmail.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος. Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Βαρθολομαῖος. Ἐνοριακοί Ναοί 20. Ἐφημέριοι 61.
Ἱερά Μονή: Ἀνδρῴα• Ἁγίας Τριάδος – Ἁγ. Νεκταρίου Τερψιθέας. Ἥβης 109, Τ.Κ. 16562, Γλυφάδα, τηλ. 9622239. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νήφων. Μοναχοί 19.

6. Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας. Ἕδρα• Δημητσάνα. Τ.Κ. 22 007. Τηλέφωνα (27950): Μητροπολίτου• 31.223. Fax: 31.221. Γραφείων• 31.217. Μεγαλόπολις, Τ.Κ. 22 200. Τηλ. Μητροπολίτου• (27910) 25.026. Γραφείου• 22.618. Fax: 21.160. Ἱστοσελίς: www.imgortmeg.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης, Ἱεροκῆρυξ. τηλ. 27950-31217.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κούσης.
Ἐνοριακοί Ναοί 146. Μοναστηριακοί Ναοί 20. Ἐφημέριοι: 98.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Τιμίου Προδρόμου, Στεμνίτσα Γορτυνίας, ἵδρυσις 1167. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Λεόντιος (μον. 13), τηλ. 27950-81.385. 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Αἰμυαλῶν Δημητσάνης. Ἵδρυσις 1600. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμασκηνός (μον. 7), τηλ. 27950-31273. 3.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰσιώματος Καρυῶν Μεγαλοπόλεως. Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Γρηγόριος. 4.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου, Μοναχός Συμεών, τηλ. 27950-82308. 5.– Kοιμ. Θεοτόκου, μονή Κολοκοτρώνη, μ. Συμεών (τηλ. 6974983485). 6.– Ἁγ. Παρασκευῆς Βάχλιας Γορτυνίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος (μον. 4). Τηλ. 27977-70.750.
Γυναικεῖαι: 1.– Κερνίτσης, ἵδρυσις 1200. Ἡγουμένη• Μοναχή Συγκλητική (μ. 17), τηλ. 27950-22.337. 2.– Ἀμπελακίου, ἵδρυσις 1870. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 5), τηλ. 27910-26.600. 3.– Μπούρα Φαλαισίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 17), τηλ. 27910-26.400. 4.– Κλειβωκᾶς Γορτυνίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Σεραφειμία (μ. 3), τηλ. 27970-23.811. 5.– Μακρυσίου Μεγαλοπόλεως. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουλίττα (μ. 3), τηλ. 27910-22.216. 6. – Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Ἀρκαδίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀλεξία (μ. 3), τηλ. 27950-81520.
Μετόχια Ἱ. Μονῶν: α.– Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου (ἀνδρῴας): Ἱστορική Ἱ. Μονή Φιλοσόφου, ἔνθα κατά τήν παράδοσιν ἐλειτούργει Κρυφό Σχολειό, ἵδρυσις 863, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησαν 80 Μητροπολῖται καί 7 Πατριάρχαι (μ. 2), τηλ. 27950-81.447. β.– Τῆς Ἱ.Μ. Αἰμυαλῶν (ἀνδρῴας): Ἁγ. Ἀποστόλων Ζυγοβιτσίου (μ. 2).
Ἱερόν Προσκύνημα: Ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστᾳ Μεγαλοπόλεως Ἀρκαδίας. Μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος 11 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα μαρτυρίου αὐτῆς. Διοικεῖται ὑπό πενταμελοῦς ἐπιτροπῆς.

7. Ἱερά Μητρόπολις Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος. Ἕδρα• Βόλος. Ταχ. διεύθυνσις: Συνεδριακόν Θεσσαλίας. Μελισσιάτικα Ν. Ἰωνίας, Μαγνησίας. Τ.Θ. 1308. Τηλέφωνα (24210): Μητροπολίτου• 93.500. Πρωτοσυγκέλλου• 93.506. Γραμματέως: 93.508. Γραφείων• 93.509-12. Λογιστηρίου: 93.513. Fax: 67.903. E-mail: idiaitero@imd.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης.
Ἐνοριακοί Ναοί 137. Μοναστηριακοί Ναοί 20. Ἐφημέριοι: 198.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Ξενιᾶς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μ. 4), ἵδρυσις 10ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Ἄνω Ξενιά Ἁλμυροῦ. Τηλ. 24220-22.413. Mετόχια: Ἁγ. Κυπριανοῦ Βελεστίνου. Ἁγίας Τριάδος Καλῶν Νερῶν. Ἁγ. Παντελεήμονος Πτελεοῦ. 2.– Ἱ.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Φλαμουρίου, ἵδρυσις 16ος αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Συμεών (μ. 3, δόκ. 1). Μετόχιον Ἁγίου Συμεών, Δημάρχου Γεωργιάδου 50, Βόλος, τηλ.24210-70.060. 3.– Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας (Μετόχιον Ἱ.Μ. Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γρηγόριος (μον. 5, δόκ. 1). 4. – Ἁγίου Σεραφείμ Σάρωφ Πορταριᾶς (ὑπό ἀνέγερσιν). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος. 5. – Εἰσοδίων - Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγιᾶς, 13ου αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός, τηλ. 24940-23.189 (μον. 3). 6.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ἁλυκῶν Βόλου (ὑπό ἀνέγερσιν). 7.– Ἁγίου Ἰγνατίου Θεοφόρου Ἀνακασιᾶς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μάξιμος (μ. 6).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ξενιᾶς. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 8), ἵδρυσις 19ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Κάτω Ξενιά Ἁλμυροῦ. Τηλ. 24220-94.265. 2.– Ἱ. Μ. Ἁγίου Γερασίμου Μακρινίτσης. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 11), ἵδρυσις 1945. Ταχ. διεύθυνσις: Μακρυνίτσα Βόλου, Τ.Κ. 37011. Τηλ. 24280-99.171. 3.– Ἱ. Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἁγίου Γεωργίου Νηλείας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νικοδήμη (μ. 27), ἵδρυσις 1980. Ταχ. διεύθυνσις: Ἅγιος Γεώργιος Νηλείας. Τηλ. 24280-93.590. 4.– Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Συκῆς. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγαθοφήμη (μ. 10), ἵδρυσις 1985. Ταχ. διεύθυνσις: Συκή Πηλίου. Τηλ. 24230-54.826. 5.– Τιμίου Προδρόμου Ἀνατολῆς Ἁγιᾶς, τηλ. 24940-81.289. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδέκτη (μον. 19). 6.– Ἱ. Μ. Ἁγίου Λαυρεντίου Πηλίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 3), ἵδρυσις 1988. Ταχ. διεύθυνσις: Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου. Τηλ. 24280-96.226. 7.– Ἱ. Μ. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἁγίου Βλασίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Κασσιανή (μ. 2), ἵδρυσις 1988. Ταχ. διεύθυνσις: Ἅγιος Βλάσιος Πηλίου. Τηλ. 24280-93.736. 8. – Τιμίου Προδρόμου Βροχιᾶς, Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδούλη. 9. – Παναγίας Ὁδηγητρίας Πορταριᾶς (Μετόχιον Ἱ.Μ. Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους). ῾Ηγουμένη• Μοναχή Θεοφανώ (μον. 14), τηλ. 24280.99.146. 10.– Παναγίας Γοργοϋπηκόου Φυτόκου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρίνα (μ. 3), τηλ. 24210-60.011. 11.– Ἁγίου Σπυρίδωνος Προμυρίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθίμη (μ. 2), τηλ. 694.959.5565. 12.– Παναγίας Λαμπηδόνος (ὑπό ἀνασύστασιν). Ἡγουμένη• Μοναχή Θεογνωσία (μ. 2).

8. Ἱερά Μητρόπολις Ζακύνθου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος. Ἕδρα• Ζάκυνθος. Τ.Κ. 29 100. Τηλέφωνα (26950): Μητροπολίτου• 49.109. Γραφείων• Τηλεφωνικόν Κέντρον• 22.233 καί 42.552. Fax: 22.348. Ἱστοσελίς: http:/www.imzante.gr. E-mail: imzante@yahoo.gr.
Πρωτοσυγκελλεύων: ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος.
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας.
Ἐνοριακοί Ναοί 61. Μοναστηριακοί Ναοί 17. Ἐφημέριοι: 57.
Ἱεραί Μοναί - Προσκυνήματα: Ἀνδρῷαι: 1.– Μεταμορφώσεως Στροφάδων καί Ἁγίου Διονυσίου, εἰς πόλιν Ζακύνθου. Κοινόβιος, ἱδρυθεῖσα τόν ιγ΄ αἰ. Εἰς τόν ἐν πόλει Ζακύνθου Ἱ.Ν. Ἁγ. Διονυσίου ἀποτεθησαύρισται τό σεπτόν Σκήνωμα τοῦ Ἁγ. Διονυσίου, Πολιούχου Ζακύνθου. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Διονύσιος (μ. 10), τηλ. 29.858, 28.683. Τηλ. Κέντρον: 41.397, 43.805, 44.126, 48.203. Γραμματεία• 48.422. Fax 44.151. 2.– Ἁγ. Γεωργίου Κρημνῶν, εἰς περιοχήν Βολιμῶν. Ἰδιόρρυθμος, ἱδρυθεῖσα τῷ 1535. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς ἐπιτροπῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου (μον. 2). Τηλ. 31.298. 3.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης, εἰς περιοχήν Ὀρθονιῶν. Ἰδιόρρυθμος, ἱδρυθεῖσα τῷ 1550. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς ἐπιτροπῆς, (μον. 2). Τηλ. 31.218. 4.– Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδας, εἰς περιοχήν Χαρτάτων Κατασταρίου. Ἰδιόρρυθμος, ἱδρυθεῖσα ἀρχικῶς τόν ις΄ αἰῶνα, διαλυθεῖσα καί ἐπανιδρυθεῖσα τῷ 1617. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Γαβριήλ. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς ἐπιτροπῆς (μ. 3), τηλ. 83.442.
Γυναικεῖον: Ἡσυχαστήριον Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐλευθερωτρίας, εἰς περιοχήν Λαγοπόδου, ἱδρυθέν τῷ 1961. Ἡγουμένη: Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 12), τηλ. 92.226.

9. Ἱερά Μητρόπολις Ἠλείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός. Ἕδρα• Πύργος. Τ.Κ. 271 31. Τηλέφωνα (26210): Μητροπολίτου• 22.069. Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου καί Γραφείων• 22.527. Fax: 30.592. E-mail: contact@imilias.gr
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἠλίας Παπαγγελῆς.
Ἐνοριακοί Ναοί 221. Μοναστηριακοί Ναοί 43. Ἐφημέριοι: 220.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἄνω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης, ἵδρυσις 1650. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 063 Λαμπεία. Ἡγούμενος• Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος (μ. 7), τηλ. 26240-81.263. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πορετσοῦ (ὑπό ἀνασύστασιν).
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κρεμαστῆς, ἵδρυσις 1700 Λάνθιον. Ταχ. διεύθυνσις: 27 064 Καράτουλας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 16), τηλ. 26210-25.303. 2.– Ἁγίου Νικολάου Φραγκοπηδήματος, ἵδρυσις 1200. Ταχ. διεύθυνσις: Βρύναργον, 27 100 Πύργος. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 9), τηλ. 26210-51.312. 3.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σκαφιδιᾶς, ἵδρυσις 1100. Ταχ. διεύθυνσις: Σκαφιδιά, 27 100 Πύργος, Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 4), τηλ. 26210-55.088.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Προφήτου Ἠλιού Ἀμαλιάδος. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Σαλώμη (μ. 5), τηλ. 26220-28.442. 2.– Ἁγίου Δημητρίου Ἀμαλιάδος. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 4), τηλ. 26220-28.961. 3.– Ἀναλήψεως Ζεροῦ, Γεράκιον. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα, τηλ. 26220-28.150. 4.– Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμπελοκάμπου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐγενία (μ. 4), τηλ. 26220-61.280. Σύνολον Μοναχῶν: 49.

10. Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. Ἕδρα• Καρδίτσα. Τ.Κ. 431 00. Τηλέφωνα (24410). Γραφείων• 75.010. Fax: 22.968. E-mail: info@imthf.gr
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπανδρέου, τηλ. 24410-71.269.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτοπρ. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 232. Ἐφημέριοι: 197.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὑ.Θ. Κορώνης, ἵδρυσις 12ος αἰ. Τ.Κ. 43 100 Καρδίτσα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μεθόδιος (μ. 6), τηλ. 24410-22.250. Fax: 22.251. 2.– Παναγίας Σπηλιᾶς, ἵδρυσις 17ος αἰών. Τ.Κ. 43060 Κουμπουριανά. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μον. 2). Τηλ. 24450-31739. 3.– Παναγίας Πελεκητῆς, Τ.Κ. 43167 Καρύτσα Δολόπων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος (μον. 2), τηλ. 24410-94747. 4. – Πέτρας Καταφυγίου, (μ. 18), τηλ. 6978118604. 5. – Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βραγκιανῶν, τηλ. 24450-31910, 6977-257.807. 6. – Γεν. Θεοτόκου Κατουσίου, τηλ. 24450-32095. 7. – Γεν. Θεοτόκου Πετρίλου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεόκλητος (μον. 3). Τ.Κ. 43060, Τ.Θ. 37, Μουζάκιον, τηλ. 22457-70.420. 8.– Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Παλιουρίου, Μοναχός Πρόδρομος, τηλ. 6949240572. 9) Ἁγ. Τριάδος Σάικας.
Γυναικεῖαι: 1. – Ἁγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη», ἵδρυσις 17ος αἰ. Μαυρομάτιον, Τ.Κ. 430 60. Ἡγουμένη•... (μον. 20), τηλ. 24450-41495. 2.– Δώδεκα Ἀποστόλων «Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς». Τ.Κ. 43 100 Καρδίτσα. Ἡγουμένη• Φεβρωνία (μον. 13). Τηλ. 24410-21.136. 3.– Ρεντίνης, ἵδρυσις 17ος αἰών. Τ.Κ. 43068 Ρεντίνα. Ἡγουμένη Φιλοθέη (μον. 3), τηλ. 24430-71206. 4. – Παναγίας Φανερωμένης, τηλ. 24410-88045, Καλλιφώνιον Καρδίτσης. Ἡγουμένη• Μοναχή Μελετία (μον. 3). 5. – Ἁγίας Τριάδος Δρακότρυπας (Σκλαταίνης). Ἡγουμ. Εὐφημία, τηλ. 24450-61502 (μον. 2). 6.– Ἁγ. Τριάδος Μαυροβουνίου. Προεστῶσα Μοναχή Εὐπραξία (μ. 2).

11. Ἱερά Μητρόπολις Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος. Ἕδρα• Λεβάδεια. Τ.Κ. 32 100. Τηλέφωνα (22610) 28330. Fax: 28.640. Ἱστοσελίς: www.imth.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Δημήτριος Ταγκαλέγκας, τηλ. 22.476.
Ἐνοριακοί Ναοί 111. Μοναστηριακοί Ναοί 28. Ἐφημέριοι: 153.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὁσίου Λουκᾶ, ἵδρυσις 10ος αἰ. Τ.Κ. 32 100 Στείριον Βοιωτίας. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς (μ. 4), τηλ. 22670-22.228, 21305. 2.– Σαγματᾶ, ἵδρυσις 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Ὕπατον Θηβῶν. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Παΐσιος (μ. 3), τηλ. 22610-97156, 97122. Fax 97.084. 3.– Ὁσίου Σεραφείμ, ἵδρυσις 16ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 010 Πρόδρομος Θηβῶν. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μ. 5), τηλ. 22640-31.251. 4.– Μακαριωτίσσης, ἵδρυσις 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 010 Δομβραίνα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 18), τηλ. 22640-22.237. 5.– Ἁγ. Νικολάου Καμπίων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μον. 3). Τ.Κ. 32100. Διόνυσος Βοιωτίας. Τηλ. 22610- 52080. 6. – Προφ. Ἠλιού Ἀσωπίας Θηβῶν. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀρσένιος (μον. 2). 7.– Τιμίου Προδρόμου Λαφυστίου Λεβαδείας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πορφύριος (μον. 5). 8. – Ἁγ. Γεωργίου Ἁλιάρτου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σιλουανός (μ. 2), τηλ. 22680-22789. 9.– Kοιμήσεως Θεοτόκου, Τ.Κ. 32100 Κορώνεια. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς. 10.– Ἁγ. Θεοδώρου Ζάλτσας (μον. 1).
Γυναικεῖαι: 1.– Εὐαγγελιστρίας, ἵδρυσις 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 100 Εὐαγγελίστρια. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθοῦσα (μ. 14), τηλ. 22680-22.332. 2.– Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγίας), ἵδρυσις 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Ἀκραίφνιον-Κόκκινον Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Σιλουανή (μ. 13), τηλ. 22610-35.135, 39.201. 3.– Ἱερουσαλήμ, ἵδρυσις 1080. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 008 Δαύλεια Βοιωτίας (μ. 2), τηλ. 22610-52.230. 4.– Ἁγίας Παρασκευῆς, ἵδρυσις 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 100 Κορώνεια Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγάθη (μ. 10), τηλ. 22610-43.292. 5.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 002 Βάγια Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 25), τηλ. 22620-61.572. 6.– Ἁγίας Τριάδος, ἵδρυσις 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Πλαταιαί Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρίνα (μ. 2), τηλ. 22620-98.841-2. 7.– Ἁγίου Νικολάου Ὑψηλάντου, ἵδρυσις 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 100 Ὑψηλάντης Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοφυλάκτη (μ. 3), τηλ. 22680-51.201. 8.– Ἁγίας Παρασκευῆς Νεοχωρακίου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Νεοχωράκιον Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγριπίνα, τηλ. 22620-25.488. 9.– Τιμίου Σταυροῦ Βαγίων, Ἡγουμ. Μοναχή Ἱερωνύμη, τηλ. 22620-62.265. 10.– Ἁγίων Νηπίων Πάνακτος Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Σιλουανή (μον. 5), τηλ. 22630-51580. 11. – Παναγίας τοῦ Μύρου Χαιρωνείας (Λυκούρεσι). Ἡγουμένη: Μοναχή Λυδία, τηλ. 22620-95235. 12. – Γενεσίου Θεοτόκου, Προστασίας τῶν Χριστιανῶν, Ἀσωπία. Ἡγουμένη: Μοναχή Βασιλεία, τηλ. 2262770028 (μον. 8). 13. – Ἁγ. Σκέπης-Ἁγ. Ἀναργύρων, Τ.Κ. 32007, Ἅγ. Γεώργιος. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς, (μ.1). 14. – Ἁγ. Νικολάου Μπισμπαρδάκι, Τ.Κ. 32100 Ἀνάληψις (μ. 2). 15.– Ζωοδόχου Πηγῆς Τ.Κ. 32002 Νεοχώριον (μον. 1).
Ἡσυχαστήρια - Γυναικεῖα: 1.– Ἡ Μήτηρ τοῦ Ἠγαπημένου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 009 Σχηματάρι Κλειδί Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 16), τηλ. 22620-37.470. 2.– Ἁγίου Νεκταρίου Θηβῶν. Τ.Κ. 32 200 Θῆβαι, τηλ. 22620-94482. 3. Ἀναλήψεως Κυρίου, Σκοῦρτα Βοιωτίας, τηλ. 22620-58.731-2. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μον. 6).

12. Ἱερά Μητρόπολις Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος. Ἕδρα• Θήρα. Τ.Κ. 84 700. Τηλέφωνα (22860): Μητροπολίτου• 22.260. Γραφείων• 25.920. Fax: 22.362. E-mail: imthiras@mail.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Σιγάλας.
Ἐνοριακοί Ναοί 33. Ἐφημέριοι: 40.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Χοζοβιωτίσσης, ἵδρυσις 1088. Τ.Κ. 84 008 Ἀμοργός. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων (μ. 4), τηλ. 22850-71.274. Μετοχίου• 22850-71.212. 2.– Προφήτου Ἠλιού, ἵδρυσις 1711. Ταχ. διεύθυνσις 84 700 Πύργος Θήρας, τηλ. 22860-31.210. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμασκηνός (μ. 7).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου, ἵδρυσις 1820. Ταχ διεύθυνσις: Τ.Κ. 84 700 Ἡμεροβίγλιον Θήρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Μάρθα (μ. 3), τηλ. 22860-22.448. Μετόχια Ἱ. Μονῶν: 1) Φωτοδότης, Ἱ. Μ. Χοζοβιωτίσσης εἰς χώραν Ἀμοργοῦ, τηλ. 22850-71.212. 2) Γενεσίου Θεοτόκου (Καλαμιωτίσσης), Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Θήρας, εἰς Ἀνάφην. 3) Ἅγιος Γεώργιος Θαλασσίτης, Ἐμπορεῖον Θήρας, μον. 3, τηλ. 22860-83375. 4) Ἅγιος Γεώργιος Βαλσαμίτης, Ἀμοργός (μον. 1).

13. Ἱερά Μητρόπολις Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. Ἕδρα: Ἴλιον. Ταχ. Διεύθυνσις (προσωρινή)• Ἁγίου Γεωργίου 5, Τ.Κ. 13451 Καματερό. Τηλέφωνα (210) 2388398. Fax: 2325437.
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Γαβριήλ Ἀσπρολοῦπος.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτ. Ἐμμανουήλ Σέρβος.
Ἐνοριακοί Ναοί 47. Μοναστηριακοί 4. Ἐφημέριοι 102.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: 1.– Ἁγίου Παντελεήμονος Πετρουπόλεως. Τ.Κ. 13 231. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 15), τηλ. 50.13.639. 2) Νέου Στουδίου, Λογγοστάρι Αὐλῶνος (μ. 4).
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστῶν Φυλῆς. Τ.Κ. 13 300. Τηλ. 24.11.314. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 11). 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Πάρνηθος (Ντάρδιζας). Τ.Κ. 13 671. Τηλ. 24.60.956. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγαθαγγέλη (μ. 18).
Ἡσυχαστήριον-Γυναικεῖον: Παναγία ἡ Ἱεροσολυμίτισσα. Ἄνω Λιόσια, τηλ. 210-244.51.41. Μοναχή Ἰσιδώρα.

14. Ἱερά Μητρόπολις Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. Ἕδρα• Καισαριανή. Ταχ. διεύθυνσις: Φορμίωνος 83. Τ.Κ. 16 121 Καισαριανή. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου• 72.37.133. Γραφείων• 72.24.123. Fax: 72.23.584. Ἱστοσελίς: www.imkby.gr E-mail: info@imkby.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Τασόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 9. Ἱ. Μοναί 3. Ἐφημέριοι: 43.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Ζωοδόχου Πηγῆς) Bύρωνος. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀπόλλωνος 2.– Τ.Κ. 16 233 Βύρων. Τηλ. 76.50.312. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 14).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καρέα Τ.Κ. 16 233 Βύρων. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐδοκία (μ. 35, δόκ. 1), τηλ. 76.52.746. 2.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καισαριανῆς. Τ.Κ. 16 122 Καισαριανή. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 3), τηλ. 72.24.167, fax 7224.088.

15. Ἱερά Μητρόπολις Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Ἕδρα• Αἴγιον Ἀχαΐας. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Θ. 83. Ρωμανιώλη 43, Τ.Κ. 25 100. Τηλέφωνα (26910): Μητροπολίτου• Αἴγιον• 61.251. Fax: 21.634. Καλάβρυτα• (26920) 22.235. Fax: 24.491. Γραφείων• 26910-21.776 καί 21.777. Fax: 60.127. Ἱστοσελίς: www.im-ka.gr E-mail: imkaigial@gmail.com
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Βενιανάκης.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Πετρόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 155. Μοναστηριακοί Ναοί 13. Ἐφημέριοι: 133.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων, Τ.Κ. 25001 Καλάβρυτα, ἵδρυσις 361. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος (μ. 4), τηλ. 26920-22.401. 2.– Ἱ. Μ. Ἁγίας Λαύρας, ἵδρυσις 961. Τ.Κ. 25 001 Καλάβρυτα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Eὐσέβιος (μ. 8), τηλ. 26920-22.363. 3.– Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, ἵδρυσις 1416. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Καλλίνικος, (μ. 8) τηλ. 26910-56.300. 4.– Ἁγ. Τριάδος Βουρῶν• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος. 5.– Ἁγ. Τριάδος Ἀκράτας, τηλ. 26960-22567. 6.– Ἀθανασίου Κλειτορίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀλύπιος, ἵδρυσις 1763, τηλ. 26920-36.397. 7) Ἁγ. Ἀποστόλων, ἵδρ. 16ος αἰ., τηλ. 26960-39.110. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Παῦλος (μον. 1, δόκ. 2). 8) Ἁγίου Γεωργίου Μανεσίου, ἵδρυσις 1845. Μοναχός Γερμανός.
Γυναικεῖαι: 1.– Πεπελενίτσης, ἵδρυσις 15ος αἰ., τηλ. 26910-23.000. 2.– Εὐαγγελιστρίας Δάφνης, ἵδρυσις 1679. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθοῦσα (μ. 1). 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Βερίνου, ἵδρυσις 18ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἐπιστήμη (μ. 23), τηλ. 26910-94.248. 4.– Ἁγ. Νικολάου Βλασίας, ἵδρυσις 1892. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλαρέτη (μον. 5), τηλ. 26920-41.248. 5.– Μακελλαριᾶς, ἵδρυσις 1784. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαρκέλλα (μ. 2). τηλ. 26920-41.247. 5.– Ἁγ. Θεοδώρων Ἀροανίας, Ἡγουμένη• Μοναχή Βηθλεέμ (μ. 4), τηλ. 26920-61.244.

16. Ἱερά Μητρόπολις Καρπενησίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος. Ἕδρα• Δημοκρατίας 1, Καρπενήσιον. Τ.Κ. 36 100. Τηλέφωνα (22370): Μητροπολίτου• 22.993. Γραφείων• 22.191. Fax: 23.993. E-mail: imkarpenisiou@jmc.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Ἱλαρίων Λιάσκος.
Ἐνοριακοί Ναοί 97. Μοναστηριακοί Ναοί 15. Ἐφημέριοι: 54.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Προυσοῦ, ἵδρυσις θ΄ αἰ. Τ.Κ. 36 074. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γεράσιμος (μ. 4), τηλ. 22370-80.705 καί 80.726. 2.– Τατάρνης, ἵδρυσις 11ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 36 072 Τριπόταμος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δοσίθεος (μ. 3), τηλ. 22370-95.400. 3.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βράχας (μ. 5). 4.– Παναγίας Δομιανιτίσσης (ὑπό ἵδρυσιν).

17. Ἱερά Μητρόπολις Καρυστίας καί Σκύρου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ. Ἕδρα• Κύμη. Τ.Κ. 34 003. Τηλέφωνα (22220): Μητροπολίτου• 22.230. Οἰκίας• 22.237. Γραφείων• 24.040. Fax: 23.440. Ε-mail: imkarystias@windowslive.com
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Νικόδημος Πόγκας, τηλ. 24040.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Σταμπέλος, τηλ. 22.040.
Ἐνοριακοί Ναοί 95. Μοναστηριακοί Ναοί 5. Ἐφημέριοι: 64.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Τιμίου Προδρόμου Καρυῶν - Ἀχλαδερῆς, ἵδρυσις 15ος αἰ. Δικαῖος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 10), τηλ. 22230-41.488.
Γυναικεῖαι: 1.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, ἵδρυσις 16ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 003 Κύμη. Ἡγουμένη• Μοναχή Συγκλητική (μ. 20), τηλ. 22220-22.616. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάτζαρη, ἵδρυσις 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 011 Ὀξύλιθος. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 2), τηλ. 22220-46.100. 3.– Ἁγίου Χαραλάμπους - Λευκῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 009 Αὐλωνάριον. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐφροσύνη (μ. 7), τηλ. 22230-34.242. 4.– Ἁγίου Ἀντωνίου, τηλ. 22230-41998. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀντωνία (μ. 1, δόκ. 1).

18. Ἱερά Μητρόπολις Κερκύρας καί Παξῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος. Ἕδρα• Κέρκυρα (περιοχή Πλατυτέρας). Τ.Θ. 438, Τ.Κ. 49 100. Τηλεφωνικόν Κέντρον (πρόθεμα 26610): 39.912. Μητροπολίτου• 39.912. Fax Μητροπολίτου: 41.740. Ἱστοσελίς: www.imcorfu.gr E-mail: info@imcorfu.gr, bsnektarios@gmail.com
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Κωνσταντᾶς, τηλ. 26.615-51.977.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, τηλ. καί fax 26.610-81.184.
Ἐνοριακοί Ναοί 183. Μοναστηριακοί Ναοί 25. Ἐφημέριοι: 170.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας, ἵδρυσις 1743. Τ.Κ. 49 100 Ἐθνική Παλαιοκαστρίτσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Τιμόθεος (μ. 7), τηλ. 26610-37.839. Μετόχιον, Εὐαγγ. Θεοτόκου εἰς Ἑβροπούλους, ἔτος ἱδρ. 1746. τηλ. 26610-44.642. 2.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης, ἵδρυσις 1228. Τ.Κ. 49 083 Παλαιοκαστρίτσα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εὐθύμιος (μ. 11), τηλ. 26630-41.210. 3.– Ὑψηλοῦ Παντοκράτορος, ἵδρυσις 1330. Τ.Κ. 49 100 Στρινήλλα. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Εὐθύμιος, τηλ. 35.969. 4.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὑψηλῆς περιοχῆς Μαγουλάδων, ἵδρυσις 14ος αἰ. Τ.Κ. 490 81. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων (μ. 3), τηλ. 26630-51.354. 5.– Ἁγίας Κυριακῆς, περιοχῆς Κουραμάδων, ἵδρυσις 1992. Τ.Κ. 49 084. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γαβριήλ (μ. 3), τηλ. 26610-54.925. 6.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης, ἵδρυσις 18ος αἰ. Τ.Κ. 49 100 Βάτος. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Εὐθύμιος (μ. 1), τηλ. 26610-94301. 7.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κασσωπίας Κανονίου Κερκύρας, ἵδρυσις 19ος αἰ. Τ.Κ. 49 100. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος, τηλ. 26610-33.494. 8.– Ἁγίων Θεοδώρων Καμάρας, ἵδρυσις 16ος αἰ. Τ.Κ. 490 84. Διοικεῖται ὑπό Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς (μον. 3), τηλ. 26610-39.912. 9.– Ἁγ. Τριάδος Κληματιᾶς, ἵδρυσις 15ος αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ρωμανός (μ. 3), τηλ. 6977 983771 καί 6973 037863. 10.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Βλαχερνῶν Σκριπεροῦ, ἵδρυσις 17ος αἰ. Τ.Κ. 49083. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Ἀρσένιος (μ. 3), τηλ. 26630-22.260.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίων Θεοδώρων Στρατιᾶς, ἵδρυσις ιδ΄ αἰ. Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουλιανή (μ. 1), τηλ. 26610-38.223. 2.– Ἁγίας Εὐφημίας Ἀνεμομύλου, ἵδρυσις ιε΄ αἰ. Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα (μ. 1), τηλ. 26610-39.374. 3.– Ἁγίου Δημητρίου, ἵδρυσις 16ος αἰ. Τ.Κ. 49 081 Ἅγιοι Δοῦλοι. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγαθοκτίστη (μ. 4), τηλ. 26630-94.030. 4.– Παντοκράτορος, ἵδρυσις 1610. Τ.Κ. 49 083 Ἅγιος Ἀθανάσιος. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐφημία (μ. 27), τηλ. 26630-71.208. 5.– Ἁγίας Παρασκευῆς Μακράδων, ἵδρυσις 17ος αἰ. Διοικεῖται ὑπό Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς (μ. 1). 6.– Ἁγ. Παρασκευῆς Σγουράδων, ἵδρυσις 17ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Φωτεινή (μ. 2), τηλ. 26610-92207. 7.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κυρᾶς τῶν Ἀγγέλων, ἵδρυσις 18ος αἰ. Τ.Κ. 49 080 Λευκίμμη. Τηλ. 26620-22.436.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἁγία Παρασκευή, ἵδρυσις 1620. Τ.Κ. 49 084 Κυνοπιάστες. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 5), τηλ. 26610-56.310. 2.– Παντοκράτορος Καμαρέλας, ἵδρυσις 17ος αἰ. Τ.Κ. 49 081 Ἅγιοι Δοῦλοι. Ἡγουμένη• Μοναχή Πελαγία (μ. 5), τηλ. 26630-94.258. 3.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Χαμηλῆς, ἵδρυσις 16ος αἰ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης, τηλ. 26630-51.354. Σύνολον Μοναχῶν 80.

19. Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος. Ἕδρα• Ἀργοστόλιον. Τ.Κ. 28 100. Τηλέφωνα (26710): Μητροπολίτου• 28.011. Λογιστήριον• 28.156. Γραφείων• 22.231. Fax: 25.177. Κιν. Μητροπολίτου 6944.542.617.
Ἐνοριακοί Ναοί 146. Ἐφημέριοι: 53.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὑπερ. Θεοτόκου Ἄτρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δανιήλ (μ. 2), τηλ. 26740-72.297. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγριλίων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Φώτιος (μ. 2), τηλ. 22.089. 3.– Ὑπ. Θεοτόκου Θεμάτων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος (μ. 8), τηλ. 61.292. 4.– Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Κηπουραίων, τηλ. 95.080. Ἐπιτροπή Διαχειρίσεως. 5.– Ὑπ. Θεοτόκου Σισσίων, (μ. 2), τηλ. 31.217.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Γερασίμου Ὁμαλῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Κασσιανή (μ. 15), τηλ. 26710-86.205 καί 86.385. 2.– Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀδριανή (μ. 5), τηλ. 26710-69.398. 3.– Ὑπ. Θεοτόκου Κορωνᾶτο. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 5), τηλ. 94.361. 4. – Ἐσταυρωμένου, τηλ. 69.143. Ἐπιτροπή Διαχειρίσεως. 5. – Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωνάτου. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μον. 5), τηλ. 26.710-94.361.

20. Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. Ἕδρα: Κηφισιά. Ταχ. Διεύθυνσις• Γρηγορίου Λαμπράκη 32, Τ.Κ. 145 62. Τηλεομ. Μητροπολίτου: 210-80.11.968. Τηλ. Κέντρον: 210-808.48.84, 210-8088891. Ἱστοσελίς: imkifissias.gr E-mail: gram.imkaw@ gmail.com
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Χαραλαμπόπουλος.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτοπρ. Χρῖστος Κυριακόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 64. Μοναστηριακοί 10. Ἐφημέριοι• 128.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Παρακλήτου εἰς Ὠρωπόν. Τ.Κ. 19 015. Τηλ. 22950-32.475. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Τιμόθεος (μ. 27). 2.– Ἁγίας Τριάδος, Σχοινιᾶ Μαραθῶνος, Τ.Κ. 190 07. Τηλ. 22940-63.287. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωάννης (μ. 24). 3.– Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγ. Νεκταρίου Μαλακάσης, Ἀρχιμ. Δωρόθεος. 4.– Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Ραφαήλ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος, τηλ. 22940-61151. 5.– Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Ὠρωποῦ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωάννης (μ. 3), ὑπό ἀνέγερσιν.
Γυναικεῖαι: 1.– Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου-Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης. Τ.Κ. 19 005. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 7). Τηλ. 22940-91.202. 2.– Ὁσίας Φιλοθέης, Ἑκάλης. Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 81.31.369. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγάπη (μ. 6). 3.– Εἰσοδίων Θεοτόκου Μαρκοπούλου Ὠρωποῦ. Τ.Κ. 19 015. Τηλ. 22950-32.501. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 22). 4.– Ἁγίας Τριάδος εἰς Μάτι Ἀττικῆς. Τ.Κ. 19 009. Τηλ. 22940-79.240-3. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαρία (μ. 16). 5.– Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς. Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 81.40.445. Ἡγουμένη• Μοναχή Εἰρήνη (μ. 4). 6.– Ἁγίου Παντελεήμονος Διονύσου (Ραπεντώσας). Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 62.12.318. Ἡγουμένη• Μοναχή Λυδία. 7.– Παναγίας Φανερωμένης Ροδοπόλεως (Μπάλα). Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 62.10.760. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρασκευή (μ. 3). 8.– Ἁγ. Σκέπης Δροσιᾶς, Τ.Κ. 14752. Ἡγουμένη Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 5), τηλ. 81.34.653. Σύνολον Μοναχῶν: 116.

21. Ἱερά Μητρόπολις Κορίνθου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος. Ἕδρα• Κόρινθος. Ταχ. διεύθυνσις: Κροκιδᾶ 4. Τ.Κ. 201 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 27410): Γραφείων• 22.547, 22.549, 74.262. Fax: 20.340. Ἱστοσελίς: www.imkorinthou.gr Ε-mail: mitropoli@imkorinthou.org
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Ἀγάπιος Δρίτσας.
Ἐνοριακοί Ναοί 164. Μοναστηριακοί Ναοί 51. Ἐφημέριοι: 143.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ, ἵδρυσις 1610, τηλ. 27470-41.226. Ἡγουμενεύων: Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος (μ. 2). 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Βράχου Νεμέας, ἵδρυσις 1631. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεόκλητος (μ. 7), τηλ. 27460-22.698. 3.– Ἁγίου Νικολάου Μαλαγαρίου Περαχώρας, ἵδρυσις 1977. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μακάριος (μ. 4). 4.– Ἀναστάσεως Χριστοῦ Λουτρακίου• Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀγάπιος (μ. 4), τηλ. 27440-23.035. 5.– «Παναγία ἡ Πάντων Χαρά», Καλεντζίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἄνθιμος (μ. 4), τηλ. 27410-58.223. 6.– Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Κυλλήνη Κορινθίας, τηλ. 27470-22166. Ἀσκῶν χρέη ἡγουμενοσυμβουλίου Πρ. Χαράλαμπος Μητροδήμας.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμ. Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου, ἵδρυσις 1700. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 10), τηλ. 27410-98.294. 2.– Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου, ἵδρυσις 1952. Ἡγουμένη• Μοναχή Χρυσοβαλάντη (μ. 31), τηλ. 27440-22.496. 3.– Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Σαλώμη (μ. 4), τηλ. 27410-94.285. 4.– Ἁγίου Νικολάου Μαψοῦ, ἵδρυσις 1979. Ἡγουμένη• Μοναχή Παταπία (μ. 5), τηλ. 27410-22.693, fax 27410-22.824. 5.– Προφήτου Ἠλιού Ζαχόλης. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 5), τηλ. 27430-31.088. 6.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχώβης. Ὁ Ἱερός Ναός χρονολογεῖται ἀπό τόν 12ον αἰῶνα. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μ. 7), τηλ. 27420-51.489, 26.799. 7.– Ἁγίου Βλασίου Ἄνω Συν. Τρικάλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη (μ. 3), τηλ. 27430-91.210, 71.222. 8.– Παναγίας Κορυφῆς Καμαρίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐαγγελία (μ. 2, δόκ. 1), τηλ. 27430-22.043. 9.– Ἁγίας Μαρίνης Λουτρακίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρασκευή (μ. 3), τηλ. 27440-64.463. 10.– Ἁγίου Θεράποντος Γαλατακίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Πελαγία (μ. 5). 11.– Ἁγίου Ἀθανασίου Πουλίτσης, ἵδρυσις 1989, (μ. 1), τηλ. 27410-54.519, 58.223. 12.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Σοφικοῦ.
Ἡσυχαστήρια: Ἀνδρῷον: Ἁγίου Νικολάου Ἁγίων Θεοδώρων (μ. 1).
Γυναικεῖα: 1.– Ἀναλήψεως - Ἁγίου Γερασίμου Περαχώρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰωάννα (μ. 3), τηλ. 27440-79.451. 2.– Εἰσοδίων Θεοτόκου Γελληνίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐδοκίμη (μ. 8), τηλ. 27430-24.489. 3.– Τιμίου Σταυροῦ Μαψοῦ. Ἡγουμένη• Μοναχή Μεθοδία (μ. 34), τηλ. 27410-22.693, fax 27410-22.824. 4.– Ἁγίου Χαραλάμπους Καλαμακίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 2), τηλ. 27410-49.309. 5.– Παμ. Ταξιαρχῶν Σουλίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ταξιαρχία (μ. 1), τηλ. 27420-51.315. 6.– Ἁγίου Νεκταρίου Βασιλικοῦ, τηλ. 27420-24.346. 7.– Προφήτου Ἠλιού Λουτρακίου, ἐξαρτωμένου ὑπό τῆς Ἱ.Μ. Κορίνθου, ὡς Μετοχίου Ἱ.Μ. Θεομήτορος Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τηλ. 27440-23.800.

22. Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Ἕδρα• Χώρα - Κυθήρων. Τ.Κ. 80 100. Τηλέφωνα (27360): Μητροπολίτου• 31.281. Γραφείων καί Fax: 31.202. Ἱστοσελίς: www.imkythiron.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, τηλ. 31.202 καί 31015.
Ἐνοριακοί Ναοί 30. Μοναστηριακοί Ναοί: 5. Ἐφημέριοι: 15.
Ἱερά Μονή: Ἀνδρῴα• Ὁσίου Θεοδώρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πέτρος (μον. 5). Τηλ. 33.673.

23. Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος. Ἕδρα• Λάρισα. Ταχ. διεύθυνσις: Ἰωαννίνων 3, Τ.Κ. 41 334. Τηλεφωνικόν κέντρον: 2410-617.685. Fax: 617.684. Ἠλεκτρονική διεύθυνσις• www.imlarisis.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Μουρτζανός.
Ἐνοριακοί Ναοί 119. Μοναστηριακοί Ναοί 8. Ἐφημέριοι: 137.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμ. Θεοτόκου Κομνηνείου, ἵδρυσις ιγ΄ αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 40 007 Στόμιον Λαρίσης (μ. 6). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος. Τηλ. 24950-91.220. 2.– Ἁγίων Ραφαήλ Νικολάου καί Εἰρήνης, ἵδρυσις 1990. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 400 07, Πυργετός Λαρίσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Διονύσιος (μ. 27). 3.– Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἵδρυσις 2011, Τ.Κ. 40007, Πυργετός Λαρίσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος, τηλ. 24957-70004 (μ. 6).
Γυναικεῖαι: 1.– Μεταμ. Σωτῆρος Ραψάνης, ἵδρυσις ιε΄ αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 40 007 Ραψάνη Λαρίσης. Προεστῶσα• Μοναχή Ὑπομονή (μ. 3), τηλ. 24950-61.170. 2.– Παναγίας Γλυκοφιλούσης, τηλ. 24950-61010. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαρία (μ. 2). Τ.Κ. 40007 Ραψάνη Λαρίσης. 3.– Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἵδρυσις 2011, Τ.Κ. 40007, Πυργετός Λαρίσης, τηλ. 6941598876. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγάπη (μ. 1).

24. Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεό¬φιλος. Ἕδρα• Λευκάς. Ὁδ. Ἀναπαύσεως 2-4. Τ.Κ. 31 100. Τηλέφωνα (26450): Τηλ. Κέντρον• 22415. Μητροπολίτου• 22.645, 6946762475. Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου-Γραφείων• 22.415. Fax: 25.354. Ἱστοσελίς: www.imli.gr E-mail: info@imli.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Κοσμᾶς.
Ἐνοριακοί Ναοί 66. Μοναστηριακοί Ναοί 10. Ἐφημέριοι: 44.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, ἵδρυσις 335. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 31 100 Λευκάς. Ἡγούμενος• Ἱερομ. Νικηφόρος (μ. 6), τηλ. 26450-21.305. 2.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Καθαρῶν Ἰθάκης, ἵδρυσις 1696. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 28 301 Καθαρά Ἰθάκης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός (μ. 2), τηλ. 26740-33.460. 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου εἰς Λιβάδι Καρυᾶς Λευκάδος. 4.– Ἁγίου Γεωργίου Σκάρων.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου (Ἰρᾶς) Λευκάδος, ἵδρυσις 18ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 31 082 Ἰρᾶ Ἀθανίου Λευκάδος. 2.– Ἡσυχαστήριον Ἁγίων Πατέρων Ἀλεξάνδρου. Τ.Κ. 311 00 Νικιάνα Λευκάδος.

25. Ἱερά Μητρόπολις Μάνης.
Χηρεύει. Τοποτηρητής• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος.
Ἕδρα• Γύθειον. Τ.Κ. 23 200. Τηλέφωνα (27330): Μητροπολίτου• 22.080. Γραφείων καί Πρωτοσυγκέλλου• 22.214. Fax: 23.396. Ε-mail: imgytheiou@gmail.com Ἱστοσελίς: www.im-manis.gr
Πρωτοσυγκελλεύων: Ἀρχιμ. Συμεών Λαμπρινᾶκος.
Ἐνοριακοί Ναοί 114. Μοναστηριακοί Ναοί 5. Ἐφημέριοι: 51.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: 1.– Γενεσίου τῆς Θεοτόκου «Παναγία ἡ Γιάτρισσα», ἵδρυσις 1978. Τ.Κ. 23 200 (μ. 6), τηλ. 27330-94.286 καί 94.086. Διοικοῦσα ἐπιτροπή. 2.– Ἅγιος Γεώργιος Ἀλτομυρῶν, ἔτος ἱδρ. 2014 (μ. 3). Διοικοῦσα Ἐπιτροπή.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου (Φανερωμένη), ἵδρυσις 1978. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 23 062, Δρύαλος (μ. 1), τηλ. 27330-52.231. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Ἀνδρουμπεβίτσης), ἵδρυσις 1978. Τ.Κ. 24 016 Σταυροπήγιον. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδούλη (μ. 2), τηλ. 27210-71.388. 3.– Ἁγ. Πάντων, Τ.Κ. 23200 Γύθειον. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη, τηλ. 27330-22.881.

26. Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος. Ἕδρα• Τρίπολις. Ταχ. διεύθυνσις: Γρηγορίου Ε΄ 13-15. Τ.Κ. 22 100. Τηλέφωνα (2710): Μητροπολίτου• 222.445. Γραφείων• 222.446. Fax: 226.926. E-mail: alieys@yahoo.com.
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ντούλιας.
Ἐνοριακοί Ναοί 152. Μοναστηριακοί Ναοί 48. Ἐφημέριοι: 153.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας, ἵδρυσις 1030. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Θ. 66. Τ.Κ. 221 00 Νεοχώριον Μαντινείας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μελχισεδέκ (μ. 7), τηλ. 2710-411.778. 2.– Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς Κυνουρίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμιανός (μον. 3). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 220 06 Ἅγιος Ἀνδρέας Κυνουρίας, τηλ. 27570-31.860. 3.– Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας, ἵδρυσις 930. Τ.Κ. 22 013 Καστρί Κυνουρίας, τηλ. 27920-22.290. Διοικεῖται ὑπό Ἐπιτροπῆς. 4.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἑορτακουστῆς, ἵδρυσις 930. Τ.Κ. 22006 Ἅγιος Ἀνδρέας, τηλ. 27550-52630.
Γυναικεῖαι: 1.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Γοργοεπηκόου, ἵδρυσις 1100. Τ.Κ. 22 005 Νεστάνης Μαντινείας (μ. 1), τηλ. 2710-561.209. Διοικεῖται ὑπό Ἐπιτροπῆς. 2.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐπάνω Χρέπας, ἵδρυσις 1100. Τ.Κ. 22 100 Περθώριον Μαντινείας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἁγνή (μ. 6), τηλ. 2710-223.498. 3.– Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας, ἵδρυσις 1696. Τ.Κ. 22 027 Καλτεζαί. Ἡγουμένη• Μοναχή Βερονίκη (μ. 3), τηλ. 27910-23.535. 4.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Λουκοῦς, ἵδρυσις 1116. Τ.Κ. 220 01 Ἄστρος Κυνουρίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 12), τηλ. 27550-41.260. 5.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαλεβῆς, ἵδρυσις 1116. Τ.Κ. 22 009 Ἅγιος Πέτρος Κυνουρίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 7), τηλ. 27920-22.630. 6.– Ἁγίου Νικολάου Σίντζας, ἵδρυσις 1400. Τ.Κ. 22 300 Λεωνίδιον Κυνουρίας, τηλ. 27570-22.224. Διοικεῖται ὑπό Ἐπιτροπῆς. 7.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἑλώνης, ἵδρυσις 1300. Τ.Κ. 22 300 Λεωνίδιον Κυνουρίας, τηλ. 27570-22.297. 8.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Κανδήλας, ἵδρυσις 1650. Τ.Κ. 22 004 Κανδήλα Μαντινείας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθίμη (μ. 3), τηλ. 27960-31.233 καί 31.288. 9.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς Κυνουρίας, ἵδρυσις 1310. Τ.Κ. 22 001 Ἄστρος, τηλ. 27550-22.176.
Ἁγιολογία: – Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, Πολιούχων Τριπόλεως. 2.– Ἱερόν Λείψανον Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου, Πολιούχου Ἁγίου Πέτρου Κυνουρίας.
– Εἰκόνες περίπυστοι: 1.– Θαυματουργός Ἱερά Εἰκών Παναγίας τῆς Μαλεβῆς. 2.– Θαυματουργός Ἱερά Εἰκών Παναγίας Ἑλώνης. 3.– Θαυματουργός Ἱερά Εἰκών τῆς Θεοτόκου Χρυσοβιτσίου, πρό τῆς ὁποίας προσηύχετο ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1.– Νεομάρτυς Πέτρος ἐκ Τριπόλεως καταγόμενος καί μαρτυρήσας τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 1772. 2.– Νεομάρτυς Δημήτριος, μαρτυρήσας ἐν Τριπόλει τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 1803. 3.– Ὁσιομ. Παῦλος, ἐν Τριπόλει μαρτυρήσας τῇ 22ᾳ Μαΐου 1818. 4.– Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης, γεννηθείς τῷ 1601 εἰς τό χωρίον Ἅγιος Πέτρος Κυνουρίας. Κατ’ ἀρχάς ἐμόνασεν εἰς τήν πλησίον τῆς γενετείρας του εὑρισκομένην Ἱ. Μονήν Μαλεβῆς, ἀκολούθως δέ ἠσκήτευσεν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ἔνθα καί παρέδωκε τό πνεῦμα τήν 12ην Νοεμβρίου 1651 εἰς ἡλικίαν πεντήκοντα ἐτῶν. 5.– Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Λάζαρος ὁ Ἱερομόναχος.

27. Ἱερά Μητρόπολις Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος. Ἕδρα• Ὁδός Ἁγ. Λαυρεντίου 1, Μέγαρα. Τ.Κ. 19 100. Τηλέφωνα (22960): Μητροπολίτου• 27.795. Πρωτοσυγκέλλου• 25.138. Γραφείων• 27.794. Fax: 25.972.
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐλευσῖνος κ. Δωρόθεος.
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου.
Ἐνοριακοί Ναοί 32. Μοναστηριακοί Ναοί 15. Ἐφημέριοι: 63.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίας Τριάδος Μυρινίου Μεγαρίδος, ἵδρυσις 1973. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα (μ. 1), τηλ. 22960-33.582. Ἀσκῶν χρέη ἡγουμενοσυμβουλίου, Ἀρχιμ. Πολύευκτος (μον. 1). 2.– Ἁγίου Βλασίου Μεγαρίδος, ἵδρυσις 1976. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεραφείμ (μ. 36), τηλ. 6947289062. 3.– Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων, ἔτος ἱδρύσεως 1988. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος (μ. 13), τηλ. 22960-51.750. 4.– Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, Ν. Δάφνης Μεγάρων, ἵδρυσις 1993. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἄνθιμος (μ. 12), τηλ. 22960-90.355. 5.– Προφ. Ἠλιού Ἐρυθρῶν, ἵδρυσις 2008. Τ.Κ. 190 08 Ἐρυθραί. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος (μον. 5), τηλ. 6972 151111.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων, ἵδρυσις 11ος αἰ. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰσιδώρα (μ. 12), τηλ. 22960-26.599. 2.– Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμῖνος, ἵδρυσις 17ος αἰ. Τ.Κ. 18 900 Σαλαμίς. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 17), τηλ. 210-46.81.861. 3.– Ὁσίου Μελετίου Κιθαιρῶνος, ἵδρυσις 11ος αἰ. Τ.Κ. 19 012. Ἡγουμένη• Μοναχή Βερονίκη (μ. 20), τηλ. 22630-51.240. 4.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ Μεγάρων, ἵδρυσις 1960. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 70), τηλ. 22960-51.333. 5.– Προφήτου Ἠλιού Βιλλίων, ἵδρυσις 1971. Τ.Κ. 19 012. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη (μ. 6), τηλ. 22630-22.315. 6.– Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας, ἵδρυσις 1972. Τ.Κ. 19 600. Ἡγουμένη• Μοναχή Φεβρωνία (μ. 27), τηλ. 210-55.50.777. 7.– Ἁγίου Νικολάου Λεμονίων Σαλαμῖνος, ἵδρυσις 1976. Τ.Κ. 18 900 Σαλαμίς. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 4), τηλ. 210-46.62.480. 8.– Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Μάνδρας, ἵδρυσις 2004. Τ.Κ. 196 00 Μάνδρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 6), τηλ. 210-555.60.62. 9.– Ἁγ. Αἰκατερίνης Σαλαμῖνος, ἵδρυσις 2010 (μ. 1).
Ἁγιολογία: – Τοπικαί Ἑορταί: 1.– 16ης Αὐγούστου, Ἁγίων 6 Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις μαρτυρησάντων. 2.– 1ης Φεβρουαρίου, Ἁγίων 4 Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις Μαρτυρησάντων. 3.– 10ης Μαΐου, Ὁσίου Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι. 4.– 1ης Σεπτεμβρίου, Ὁσίου Μελετίου ἐν Ἱ. Μονῇ Κιθαιρῶνος. 5.– 4ης Ὀκτωβρίου, Ἁγίου Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ αὐτοῦ ἐν Μεγάροις.
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἁγίων 10 Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις. 2.– Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Μεγαρέως, τοῦ ἐν Σαλαμῖνι ἀσκήσαντος. 3.– Ἁγίου Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. 4.– Ὁσίου Μελετίου ἐν Κιθαιρῶνι.
– Εἰκόνες περίπυστοι: Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Σαλαμῖνος.
– Ἱερά Προσκυνήματα: Μεταμορφώσεως Σωτῆρος. Τ.Κ. 19 600 Βιλλιαρί Μάνδρας, τηλ. 22930-22.167.
Ἐκκλησιαστική Τέχνη: – Ἱστορικά Μνημεῖα: 1.– Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Μελετίου Κιθαιρῶνος. 2.– Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων. 3.– Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Φανερωμένης Σαλαμῖνος. 4.– Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀντωνίου ἐν Μεγάροις. 5.– Ἐξωκκλήσιον Γεννήσεως Χριστοῦ εἰς Ἐλαιῶνα Μεγάρων καί 6.– Καθολικόν διαλελυμένης Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βιλλίων (Σωτηράκι).

28. Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ἕδρα• Σπάτα. Ταχ. διεύθυνσις: Θουκυδίδου 6 καί Βυζαντίου, Τ.Κ. 19004. Τηλέφωνα (210): 66.32.276, 66.32.687. Fax: 60.25.101.Ἱστοσελίς: www. imml.gr E-mail: secretariat@imml.gr καί imml@imml.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀνάργυρος Φακῖνος.
Ἐνοριακοί Ναοί 64. Μοναστηριακοί Ναοί 10. Ἐφημέριοι: 130.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ, ἵδρυσις 1992. Τ.Κ. 19 001. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μον. 11). 2.– Ἁγίας Αἰκατερίνης Παλλήνης, ἵδρυσις 2006, τηλ. 210-60.31.200. 3.– Ἀναλήψεως Κυρίου καί Εὐγνώμονος Ληστοῦ, ἔτος ἱδρ. 1983, Τ.Κ. 19001 Κερατέα (μ. 6).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίας Τριάδος Κορωπίου, ἵδρυσις 1957. Τ.Κ. 19 400 Κορωπί. Ἡγουμένη• Μοναχή Παϊσία (μ. 4), τηλ. 210-66.23.160. 2.– Βηθλεέμ Κορωπίου, ἵδρυσις 1969. Τ.Κ. 19 400 Κορωπί. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 28), τηλ. 66.23.560. Fax: 66.26.816. 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ, ἵδρυσις 1969. Τ.Κ. 15 302 Ἁγία Παρασκευή. Ἡγουμένη• Μοναχή Ταβιθᾶ (μ. 7), τηλ. 60.17.125. 4.– Παναγίας Παντανάσσης, ἵδρυσις 2010. Τ.Κ. 19001 Κερατέα. Ἡγουμένη• Μοναχή Σαλώμη (μον. 40). 5.–  Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, ἵδρυσις 2004, Τ.Κ. 194 00 Καρελλᾶ Κορωπίου, τηλ. 210-66 42 130. Ἡγουμένη• Μοναχή Φανουρία (μον. 6).
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἅγιος Παῦλος Παλαιοκαμαρίζης, ἵδρυσις 1980. Τ.Κ. 19 500 Λαύριον. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 10), τηλ. 22920-60.389. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου, ἔτος ἱδρύσεως 1996. ΤΚ. 19 400 Κορωπί. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεονύμφη (μ. 1), τηλ. 66.25.524.

29. Ἱερά Μητρόπολις Μεσσηνίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Καλαμάτα. Ταχ. διεύθυνσις: Μητροπολίτου Μελετίου 10. Τ.Κ. 24 133. Τηλέφωνα (27210): Μητροπολίτου• 24.165. Πρωτοσυγκέλλου• 23.940. Γραφείων• 23.048 καί 22.455. Fax: 22.994. Ἱστοσελίς: www.mmess.gr E-mail: mitropolis_messinias@yahoo.gr
Πρωτοσύγκελλος: ....
Ἐνοριακοί Ναοί 223. Μοναστηριακοί Ναοί 8. Ἐφημέριοι: 172.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βουλκάνου, ἵδρυσις μέσα τοῦ 16ου αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 002 Βουλκᾶνον Μελιγαλᾶ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Προκόπιος (μ. 9), τηλ. 27240-51.258.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐν Καλαμάτᾳ, ἵδρυσις 1796. Ταχ. διεύθυνσις: Μυστρᾶ 12, Τ.Κ. 24 100 Καλαμάτα. Προσωρινή Ἡγουμένη• Μοναχή Γερασίμη (μ. 17), τηλ. 27210-22.856. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δημιόβης, ἵδρυσις 17ος αἰ. Κατά δέ τήν παράδοσιν ἱδρύθη ἐπί Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (717-741). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 100 Ἐλαιοχώριον. Ἡγουμένη• Μοναχή Κυριακή, τηλ. 27210-23.115. 3.– Ζωοδόχου Πηγῆς Βελανιδιᾶς, ἵδρυσις 17ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 100 Καλαμάτα. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀναστασία. Τηλ. 27210-23.150. 4.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ζωοδόχου Πηγῆς «Ἑλληνικῶν». Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 100 Ἄνθεια Μεσσηνίας, τηλ. 27210-32.902. 5.– ¬Προφήτου Ἰωήλ, Φαραί Καλαμάτας. Τ.Κ. 241 00. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μον. 8), τηλ. 27210-22596. 6.– Προφήτου Ἠλιού Ἀρφαρῶν (ἔτος συστάσεως 1998). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24007 Ἀρφαρά. Τηλ. 27210-52.323. 7.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοκελλαριᾶς. Σύνολον Μοναχῶν 48.
Ἁγιολογία: – Τοπικοί ἅγιοι: 1.– Ὅσιος καί Θεοφόρος Θεόδωρος. Ἐγεννήθη ἐν Κορώνῃ τῆς Μεσσηνίας καί ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ (920-944) εἰς τήν ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου. 2.– Ὅσιος Ἀθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καταγόμενος κατά μίαν ἐκδοχήν ἐξ Ἀνδρούσης τῆς Μεσσηνίας, κατ’ ἄλλην δέ ἐξ Ἀδριανουπόλεως (τέλος τοῦ 13ου καί ἀρχαί τοῦ 14ου αἰῶνος). 3.– Ὁσιομάρτυς Ἠλίας ὁ Ἀρδούνης. Κατήγετο ἐκ Καλαμάτας καί ἐμαρτύρησεν ἐν αὐτῷ τῷ 1686. 4.– Ὅσιος Ἱερόθεος. Ἐγεννήθη ἐν Καλαμάτᾳ τῷ 1686 καί ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ εἰς τήν παρά τήν Εὔβοιαν νῆσον Γυάρο (- Γιούρα) τῷ 1745.
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βουλκάνου• α) Τιμία Κάρα τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἠλία τοῦ Ἀρδούνη (1686), β) Τμῆμα χειρός καί ποδός τοῦ ἐκ Μονεμβασίας Νεομάρτυρος Ἰωάννου (1773). 2.– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Καλογραιῶν Καλαμάτας. 3.– Ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Βελανιδιᾶς. 4.– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσοκελλαριᾶς. 5.– Ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱ. Ναῷ Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας. 6.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Καλαμάτας. 7.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Καλαμάτας. 8.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Καλαμάτας. 9.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀνδρούσης• Τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (13ος-14ος αἰών). 10.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Ἀρφαρῶν. 11.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Βασιλιτσίου.
– Εἰκόνες περίπυστοι: 1.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης τόν Κύριον, ἐπονομαζομένη «Παναγία Βουλκανιώτισσα» (τέλος 15ου ἤ ἀρχαί 16ου αἰῶνος). 2.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης τόν Κύριον, ἐπονομαζομένη «Παναγία Δημιοβίτισσα» («ἐσφαγμένη») τῆς ἐποχῆς τῆς Εἰκονομαχίας (μέσα 8ου - μέσα 9ου αἰῶνος). 3.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης τόν Κύριον, ἐπονομαζομένη «Παναγία Ὑπαπαντή». Εὕρεσις τῆς Εἰκόνος κατά τάς ἀρχάς τοῦ 17ου αἰῶνος. 4.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἐπονομαζομένη «Παναγία Σγράππα». Εὕρεσις τῆς Εἰκόνος τῇ 23 Αὐγούστου 1890. 5.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἐπονομαζομένη «Ἐλεήστρια» Κορώνης. Εὕρεσις τῆς ἀναγλύφου Εἰκόνος τῇ 22 Ἰανουαρίου 1896. 6.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἐπονομαζομένη «Χρυσοκελλαριώτισσα».
– Ἱερά Προσκυνήματα: 1.– Ὑπαπαντή τοῦ Σωτῆρος ἐν Καλαμάτᾳ, τηλ. 27210-22.602. 2.– «Ἐλεήστρια» ἐν Κορώνῃ Μεσσηνίας, τηλ. 27250-21.243. 3.– Ζωοδόχος Πηγή «Σγράππας», παρά τήν Κοινότητα Ἐλαιοφύτου Μεσσηνίας, τηλ. 27230-21.274.
Ἐκκλησιαστική Τέχνη: – Ἱστορικά Μνημεῖα: Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καλαμάτᾳ. Βυζαντινός Ναός τοῦ τρίτου τετάρτου τοῦ 11ου αἰῶνος μέ ἀρχάς τοῦ 12ου αἰῶνος, ἔνθα ἐψάλη πάνδημος Δοξολογία κατά τήν 23η Μαρτίου 1821, ἡμέραν τῆς ἀναιμάκτου ἀπελευθερώσεως τῆς Καλαμάτας.

30. Ἱερά Μητρόπολις Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος. Ἕδρα• Σπάρτη. Ταχ. διεύθυνσις: Λυσάνδρου 5. Τ.Κ. 23 100. Τηλέφωνα (27310): Μητροπολίτου• 26.481. Πρωτοσυγκέλλου-Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου καί Γραφείων• 26.580. Fax: 26.581. Ραδιοφ. Σταθμοῦ• 23.338. Ἱστοσελίς: www.immspartis.gr E-mail: imm-spar@otenet.gr
Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μπλάθρας.
Ἐνοριακοί Ναοί 141. Μοναστηριακοί Ναοί 13. Ἐφημέριοι: 114.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τ.Κ. 23 100, ἵδρυσις 1600. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐφραίμ (μ. 18), τηλ. 27310-26.780. 2.– Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πορφύριος (μ. 10), τηλ. 27310-73.225. 3.– Ἁγίου Θωμᾶ, ἵδρυσις 1997. 4.– Ζωοδόχου Πηγῆς Γόλας, ἵδρυσις 1632. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εὐστάθιος (μον. 2) Τ.Κ. 230 54. Τηλ. 27310-75.298.
Γυναικεῖαι: 1.– Ζερμπίτσης. Τ.Κ. 23 054, ἵδρυσις 1639. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαριώτισσα (μ. 6), τηλ. 27310-35.091. 2.– Καστρίου. Τ.Κ. 23 059, ἵδρυσις 17ος αἰ., τηλ. 27310-57.238. 3.– Ἱέρακος. Τ.Κ. 23 068, ἵδρυσις 19ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 11), τηλ. 27320-23980. Σύνολον μοναχῶν 47.
Ἁγιολογία: – Τοπικαί Ἑορταί: 1.– Ὁσίου Νίκωνος «τοῦ Μετανοεῖτε» (26 Νοεμβρίου). 2.– Ἁγίου Θεοκλήτου Λακεδαιμονίας (1 Δεκεμβρίου). 3.– Τῶν Λακώνων Ἁγίων Ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, Θεοκλήτου Λακεδαιμονίας, Θωμᾶ καί Γεωργίου τῶν ἐν Μαλεῷ ἀσκησάντων, Λεοντίου τοῦ Μονεμβασιώτου, Ἰωάννου τοῦ ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας καί Γρηγορίου τοῦ ἐκ Μυστρᾷ (Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 4.– Τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαφιτίσσης (ἐν Μονεμβασίᾳ τήν Δευτέραν τοῦ Θωμᾶ). 5.– Τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης (ἐν Μυστρᾷ τήν Δευτέραν τοῦ Πάσχα).
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἁγ. Κορυφή Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας. 2.– Τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Νυμφοδώρας. 3.– Τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους. 4.– Τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου. 5.– Τοῦ Ἁγ. Ὑπατίου. 6.– Τοῦ Ἁγ. Πολυκάρπου. 7.– Τοῦ Ἁγ. Τρύφωνος. 8.– Τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου. 9.– Τοῦ Ἁγ. Νικολάου. 10.– Τοῦ Ἁγ. Μακαρίου καί 11.– Τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1.– Ὅσιος Νίκων (26 Νοεμβρίου). 2.– Ἅγιος Θεόκλητος (1 Δεκεμβρίου). 3.– Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Μαλεῷ (4 Ἀπριλίου). 4.– Ἅγιος Θωμᾶς ὁ ἐν Μαλεῷ (7 Ἰουλίου). 5.– Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας (21 Ὀκτωβρίου). 6.– Ἅγιος Λεόντιος (11 Δεκεμβρίου) καί 7.– Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ἐν Μυστρᾷ (Κυριακή Ἁγίων Πάντων).

31. Ἱερά Μητρόπολις Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. Ἕδρα• Ναύπακτος. Ταχ. διεύθυνσις: Γεωργίου Ἀθάνα 1, Τ.Κ. 30 300. Τηλέφωνα (26340): Μητροπολίτου• 22.980. Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου-Γραφείων• 27.207. Fax: 27.665. E-mail: imnav@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος.
Ἐνοριακοί Ναοί 95. Μοναστηριακοί Ναοί 4. Ἐφημέριοι: 68.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος (μ. 12), τηλ. 26340-41.207. 2.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σκάλας (μ. 15).
Γυναικεία: Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Βομβοκοῦς. Ἡγουμένη• Μοναχή Εἰρήνη (μ. 4). Τηλ. 27401. Ἡσυχαστήριον Γυναικεῖον: Παναγία Γοργοεπήκοος Ναυπάκτου. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοφίλη (μ. 9), τηλ. 27.688. Σύνλον Μοναχῶν 40.

32. Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. Ἕδρα• Ν. Ἰωνία. Ταχ. διεύθυνσις: Λεωφ. Ἡρακλείου 340. Τ.Κ. 14 231. Τηλέφωνα (210): Τηλ. Κέντρον: 27.53.800. Fax 2753.600.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Ἀρβανίτης.
Ἐνοριακοί Ναοί 22. Μοναστηριακοί Ναοί 2. Ἐφημέριοι: 86.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Παναχράντου, ἵδρυσις 1974. Ταχ. διεύθυνσις: Μακρυγιάννη 15, Τ.Κ. 14 121. Ἡράκλειον Ἀττικῆς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Βασίλειος. Τηλ. 27.90.780.
Γυναικεία: Ὁσ. Ἱερωνύμου-Παναγίας Φοβερᾶς Προστασίας, εἰς Σκοῦρτα Βοιωτίας (μ. 2).

33. Ἱερά Μητρόπολις Νέας Σμύρνης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Ἕδρα• Νέα Σμύρνη. Ταχ. διεύθυνσις: Ἁγ. Ἀνδρέου 14. Τ.Κ. 17 122. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου 93.46.788. Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου• 93.44.693. Γραμματείας• 93.54.313. Fax: 93.21.743. Ἱστοσελίς: www.imns.gr E-mail: imns@ otenet.gr
Πρωτοσυγκελλεύων• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Γκλίβας.
Ἐνοριακοί Ναοί 20. Ἐφημέριοι: 48.

34. Ἱερά Μητρόπολις Νικαίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος. Ἕδρα• Νίκαια. Ὁδός Κύπρου καί Ἰωνίας. Τ.Κ. 184 50. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου• 49.17.750. Πρωτοσυγκέλλου• 49.17.598. Γραμματείας• 49.03.968. Γραφείου Γάμων• 49.19.187. Λογιστηρίου• 49.19.022. Γραφείου Νεότητος• 49.18.155. Πνευματικοῦ Κέντρου• 49.09.074, 4934.066. E-mail: imnikaia@otenet.gr
Βοηθός Ἐπίσκοπος: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Προκόπιος.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παναγόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 40. Μοναστηριακοί Ναοί 2. Ἐφημέριοι: 112.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Ἁγίων Πατέρων Περάματος. Τηλ. 210-4903.968, 6973044258. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος (μ. 20).
Γυναικεία: Προφήτου Ἠλιού Χαϊδαρίου. Μετόχιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαραμαγκᾶ. Τηλ. 211-4041548 (μ. 2).

35. Ἱερά Μητρόπολις Παροναξίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Ἕδρα• Νάξος. Τ.Κ. 84 300. Τηλέφωνα (22850): Μητροπολίτου• 24.644. Γραφείων• 22.233. Fax: 24.600. Ἐν Πάρῳ• Τ.Κ. 84400. Τηλέφωνα (22840) Μητροπολίτου• 21.761, Γραφείων 24.807. καί Fax 24.400.
Ἱστοσελίς: www.i-m-paronaxias.gr E-mail: paronaxia@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος Μοστρᾶτος, τηλ. 22850-23.125, 22840-41.604.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Κύλης, τηλ. 22850-24.793.
Ἐνοριακοί Ναοί 44. Μοναστηριακοί Ναοί 25. Ἐφημέριοι: 55.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Νάξου, τηλ. 63.266, ἵδρυσις 1585. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος (μ. 1). 2.– Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου, ἵδρυσις ιζ΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος (μ. 10), τηλ. 22840-21.202. Fax: 22.476. 3.– Ἁγίου Γεωργίου Πάρου, ἵδρυσις 1664, τηλ. 22840-43.000. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Μελέτιος (μ. 1).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Νάξου, ἵδρυσις 1605. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 1), τηλ. 22850-22.401. 2.– Χριστοῦ Δάσους - Ἁγίου Ἀρσενίου Πάρου, ἵδρυσις ιζ΄ αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀρσενία (μ. 3), τηλ. 22840-91.300.
Ἡσυχαστήρια: 1.– Θαψανῶν Πάρου - Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, ἵδρυσις 1939. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 30), τηλ. 22840-23.534. 2.– Ἁγίου Φιλοθέου (Μετόχιον Ἱ.Μ. Λογγοβάρδας). Προεστῶσα• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 2), τηλ. 22840-51800.
Ἁγιολογία: – Τοπικαί Ἑορταί: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου ἐν τῷ Πανελληνίῳ Ἱερῷ Προσκυνήματι Δ΄ αἰῶνος Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου (15 Αὐγούστου), ἐν πληθούσῃ συρροῇ εὐσεβοῦς λαοῦ ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος. 2.– Ἁγίου Νικοδήμου ἐν Νάξῳ (14 Ἰουλίου), ἐν πανδήμῳ ἐκδηλώσει τῶν Ναξίων, ἐπί τιμῇ τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ γένους ἡμῶν. 3.– Τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ - Χρυσοπολιτίσσης Νάξου (21 Νοεμβρίου). 4.– Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν τῷ Παναξιακῷ προσκυνήματι τῆς Ἀγροκοιλιωτίσσης Νάξου (Παρασκευή Διακαινησίμου), ἐν συρροῇ χιλιάδων προσκυνητῶν. 5.– Τοῦ Ὁσίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ τοῦ Ναξίου (1851-1932) τῇ 2ᾳ Μαρτίου ἀρχῆς γενομένης τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἔν ἔτει 1992. 6.– Τῆς Ὁσίας Θεοκτίστης τῆς Μηθυμναίας τῇ 9ῃ Νοεμβρίου, ἐν τῷ ἱερῷ Προσκυνήματι Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου, ἔνθα ἠσκήτευσε τόν Θ΄ αἰῶνα καί ἐναπόκειται ἡ τιμία αὐτῆς χείρ. 7.– Τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ (1800-1877), τῇ 18ῃ Αὐγούστου (ἀνακομιδή λειψάνων) καί 31ῃ Ἰανουαρίου (Κοίμησις) ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Χριστοῦ Δάσους, ἔνθα ἐναπόκειται ἡ τιμία κάρα καί τμήματα τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου. 8.– Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, 24 Ἰουνίου.
Ἱερά Προσκυνήματα: 1.– Τό Πανελλήνιον Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου. Εἰς τούς χώρους του στεγάζονται Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον, Ἐπισκοπεῖον, Γραφεῖα Πρωτοσυγκελλίας, Ἐκθετήριον Ἐκκλησιαστικῶν Ἐνθυμίων, Αἴθουσες ὁμιλιῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων, Ξενῶνες διά κληρικούς κ.ἄ. Ἡ Διοίκησις τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος ἀσκεῖται ὑπό τῆς 7μελοῦς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς (ἐκ κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν) προεδρευομένης ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου. Τηλ. Γραμματείας• 22840-21.243, 24.807. Fax: 24.401. Ἐφημέριοι Ἱεροῦ Προσκυνήματος: Πρωτοπρ. Χρῖστος Φουρνιστάκης, τηλ. 22840-91.027 καί Πρωτοπρ. Στυλιανός Μπιζᾶς, τηλ. 22840-23.289 καί Πρωτοπρ. Χρῖστος Πετρόπουλος, τηλ. 22840-42.157. Δραστηριότητες Ἱεροῦ Προσκυνήματος• α) Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, β) Σχολή Γονέων, γ) Συσσίτια Ἀπόρων, δ) Νεανικόν Κέντρον, ε) Βυζαντινόν Μουσεῖον, στ) Κατηχητικά Σχολεῖα. 2.– Τό Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας τῆς Ἀργοκοιλιωτίσσης ἐν Νάξῳ. Ἑορτάζει τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου ἐν συρροῇ χιλιάδων πιστῶν ἀπ’ ὅλην τήν Νῆσον Νάξον. Ἡ θαυματουργός εἰκών τῆς Παναγίας εὑρέθη εἰς αὐτόν τόν ἱερόν χῶρον τό ἔτος 1836. Ἤδη ἀπεφασίσθη ἡ ἀνέγερσις νέου περικαλλοῦς Ναοῦ εἰς τόν χῶρον τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας. Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τήν 23ην Αὐγούστου 1997.

36. Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν. Ὁ ¬Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Πάτραι. Ταχ. διεύθυνσις• Βότση 34, Τ.Θ. 3155. Τ.Κ. 262 21. Τηλέφωνα (2610): Πρωτοσυγκέλλου καί Γραμματείας• 320.602. Fax: 279.533. Ἱστοσελίς: www.i-m.patron.gr. E-mail: i-m.patron@otenet.gr.
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 189. Ἐφημέριοι: 254.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Γηροκομείου (Κοιμ. Θεοτόκου), τηλ. 2610- 275.912. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Συμεών (μ. 27). 2.– Ὀμπλοῦ (Εἰσοδ. Θεοτόκου), τηλ. 2610-672.125. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μ. 9). 3.– Ἁγίων Πάντων, τηλ. 26940-71.562. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος (μ. 7). 4.– Νοτενῶν (Κοιμ. Θεοτόκου - Ἁγ. Ἰωακείμ), τηλ. 26940-53.293. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος (μ. 1). 5.– Χρυσοποδαριτίσσης (Κοιμ. Θεοτόκου), τηλ. 26940-91.381. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 9).
Γυναικεῖαι: 1.– Μαρίτσης (Ἁγίας Μαρίνης), τηλ. 26930-91.374. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἁγνή (μ. 4). 2.– Ἐλεούσης, τηλ. 2610-998.343. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 11). 3.– Ἁγίου Νικολάου Μπάλα, τηλ. 2610-459.058. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 18). 4.– Προφήτου Ἠλιού - Πατρῶν, τηλ. 2610-274.468. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἱερεία (μ. 6). Σύνολον μοναχῶν 92.
Τοπική Ἁγιολογία: – Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Μαθητής. Πολιοῦχος τῶν Πατρῶν, οὗτινος ἡ μνήμη τελεῖται πανδήμως ἐν Πάτραις, ἔνθα μαρτυρικῶς ἐτελεύτησε καί ἔνθα τεθησαύρισται τμῆμα τῆς ἁγίας χειρός αὐτοῦ καί ἤδη, ἀπό τῆς 16ης Σεπτεμβρίου 1964, ἡ τιμιωτάτη Κάρα αὐτοῦ, ἀπό δέ τῆς 19ης Ἰανουαρίου 1980 καί τά ἱερά Λείψανα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 30ῇ Νοεμβρίου. – Σωσίπατρος ὁ Πατρεύς, μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐκ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων (Ρωμ. ιστ΄ 21). Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Ἰκονίου. Μετά τοῦ Ἰάσονος μετέβη εἰς Κέρκυραν, ὅπου ἐμαρτύρησεν. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 29ῃ Ἀπριλίου. – Ἡρωδίων, ἐκ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων. Ἐπίσκοπος Πατρῶν, ἐμαρτύρησεν ἐν Πάτραις. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 28ῃ Μαρτίου. – Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστής. Κατά γνώμην, ὑποστηριζομένην ὑπό Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ἑτέρων Πατέρων, εἰς τάς Πάτρας τῆς Ἀχαΐας συνέγραψεν ὁ θεῖος Εὐαγγελιστής τό Εὐαγγέλιον καί τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ὡσαύτως μαρτυρεῖται ὅτι ἀπέθανεν μαρτυρικόν θάνατον (ἤ εἰρηνικόν) ἐν Πάτραις. Τελεῖται μετά πάσης λαμπρότητος ἡ μνήμη αὐτοῦ κατά τήν ἐπέτειον τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου, μερίμνῃ τῶν ἰατρῶν τῆς πόλεως, ὧν τυγχάνει προστάτης. – Παῦλος ὁ Πατρεύς. Ἡγούμενος τῶν ἐν Ραϊθῷ σφαγιασθέντων πατέρων. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου. – Ἀρτέμιος μεγαλομάρτυς, ὁμολογήσας τήν πίστιν ἐπί Ἰουλιανοῦ καί μαρτυρήσας. Συνδέεται στενῶς μετά τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, καθ’ ὅσον προσῆλθεν εἰς αὐτήν ἵνα παραλάβῃ τό σεπτόν σῶμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ἀνακομίσῃ τοῦτο εἰς Κωνσταντινούπολιν. Τιμᾶται ὡς ἱδρυτής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου, ἔνθα πανηγυρικῶς ἑορτάζεται ἡ μνήμη αὐτοῦ τῇ 20ῇ Ὀκτωβρίου. – Ἰωακείμ ὅσιος. Ἔζησε κατά τά τέλη τοῦ 17ου αἰῶνος. Ἤθλησεν εἰς ἀσκητήριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Νοτενῶν. Μετά δέ δεκαετίαν ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀνεκηρύχθη Ἅγιος. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 3ῃ Ἰουλίου. – Ζαχαρίας νεομάρτυς, ὁ Ἀρταῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Πάτραις τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 1782. Ἡ εἰκών αὐτοῦ σώζεται ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ «Κάτω Παναγιᾶς» Ἄρτης. Ἑορτάζεται ἐν Πάτραις τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου, ἐν παρεκκλησίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. – Παῦλος νεομάρτυς. Κατήγετο ἐκ Σωποτοῦ. Ἔζησεν ἐν Πάτραις, ἐργασθείς ἐν αὐταῖς ὡς ὑποδηματοποιός ἐπί μίαν δεκατετραετίαν. Ἐμαρτύρησεν ἐν Τριπόλει τῇ 22ᾳ Μαΐου 1818. Τιμᾶται ἐν Πάτραις ὑπό τοῦ Συλλόγου τῶν Ἀρκάδων. – Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος Μεθώνης (Θ΄ αἰ.). Ἦλθεν εἰς Πάτρας περί τό 827 ἐκ Σικελίας ἕνεκα τοῦ ἀραβικοῦ κινδύνου. Ἔγινε μοναχός εἰς μονήν τινα τῆς περιοχῆς, τῆς ὁποίας κατόπιν κατέστη ἡγούμενος. Ὁ τότε Μητροπολίτης Πατρῶν τόν ἐχειροτόνησεν, εἰς τήν συνέχειαν, Ἐπίσκοπον Μεθώνης, ἥτις τότε ὑπήγετο εἰς τήν Μητρόπολιν Πατρῶν. Μετά τήν μακαρίαν κοίμησίν του (περί τό 880), ὁ τάφος του ἔγινε πηγή θαυμάτων, διά τοῦτο καί πλῆθος κόσμου προσέτρεχε, διά νά λάβῃ τήν θεραπείαν. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 10ην Δεκεμβρίου. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐν Πάτραις ἀνεβίωσε τῷ 1998 κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος ἠθέλησε νά ἀνασύρῃ ἐκ τῆς λήθης τόν εἰρημένον ἅγιον, ὥστε νά τιμᾶται πανηγυρικῶς.

37. Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ἕδρα• Πειραιεύς. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀκτή Θεμιστοκλέους 198. Τ.Κ. 18 539. Τηλέφωνα (210): Τηλ. Κέντρον 45.14.833. Fax: 45.28.332. E-mail: impireos@hotmail.com
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νήφων Καπογιάννης. Ἐνοριακοί Ναοί 30. Ἐφημέριοι: 121.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ζωοδόχου Πηγῆς, Παλαιά Κοκκινιά - Πειραιεύς, ἵδρυσις 1993. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος (μ. 16). 2.– Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Ἀναστάντος Χριστοῦ». Ταχ. διεύθυνσις: Κωπαΐδος 67, Πειραιεύς, ἵδρυσις 1994. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μεθόδιος (μον. 7), τηλ. 210-4250.175.

38. Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Περιστέριον. Ταχ. διεύθυνσις: Χαλκοκονδύλη καί Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 92. Τ.Κ. 12135. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου• 57.19.777. Γραφείων• 57.21.148. Fax: 57.48.713.
Ἐνοριακοί Ναοί 14. Ἐφημέριοι: 73.
Ἱερά Μονή: Ἀνδρῴα: Παναγίας Φοινικιωτίσσης. Ταχ. διεύθυνσις• Τεμπῶν καί Μηλίτου. Ἵδρυσις 2002. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεοδώρητος.

39. Ἱερά Μητρόπολις Σταγῶν καί Μετεώρων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος. Ἕδρα• Καλαμπάκα. Τ.Κ. 42 200. Τηλέφωνα (24320): Μητροπολίτου• 23.000. Πρωτοσυγκέλλου• 77.957, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, Γραφείων• 22.752. Fax: 24.979. E-mail: imstagon@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νήφων Καψάλης.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. Σωτήριος Χαρίσης.
Ἐνοριακοί Ναοί 71. Ἐφημέριοι: 64.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μετεώρων ἤ Μεγάλου Μετεώρου (1340 μ.Χ.). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 200 Μετέωρα Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22.278. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νήφων (μ. 5). 2.– Ἁγίων Πάντων Βαρλαάμ Μετεώρων (1350). Τηλ. 24320-22.277. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰσίδωρος (μ. 9). 3.– Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων (1362), τηλ. 24320-22.220. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δομέτιος (μ. 3). 4.– Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων (1438). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος, τηλ. 24320-22.375. 5.– Ἁγ. Νικολάου Σιαμάδων (ιζ΄ αἰ.). Ὑπεύθυνος• Ἱερομ. Μακάριος (μον. 1). 6.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσίνου (1740). Μοναχός Ἰωάννης. 7.– Ἁγ. Ἀποστόλων Κλεινοῦ.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σταγιάδων Καλαμπάκας (1004). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 200 Σταγιάδες Καλαμπάκας. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 4), τηλ. 24320-76.575. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Βυτουμᾶ Καλαμπάκας. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 11), τηλ. 24310-88.382. 3.– Ἁγ. Στεφάνου Μετεώρων (1192). Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μ. 28), τηλ. 24320-22.279. 4.– Ἁγίας Βαρβάρας Ρουσάνου Μετεώρων (1545). Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη (μ. 16), τηλ. 24320-22.649. 5.– Ἁγίων Θεοδώρων Καλαμπάκας, τηλ. 24320-72.716. Ἡγουμένη• Μοναχή Ταβιθᾶ (μ. 3).

40. Ἱερά Μητρόπολις Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Ἕδρα• Ἑρμούπολις Σύρου. Τ.Κ. 84 100. Τηλεφ. Κέντρον (22810) 82.582. Fax: 83. 604 & 79.382. Ἱστοσελίς: www.im-syrou.gr E-mail: iera.mitropolisyrou@gmail.com
Ἐνοριακοί Ναοί 137. Ἐφημέριοι: 120.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Παναχράντου Ἄνδρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εὐδόκιμος (μ. 4), τηλ. 22820-51.090. 2.– Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου, ι΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος (μ. 4), τηλ. 22820-22.190. 3.– Ἁγίας Μαρίνης Ἄνδρου, ι΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Κυπριανός (μ. 2), τηλ. 22820-24.074. 4.– Βρύσης Σίφνου, ιζ΄ αἰ.. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος (μον. 3), τηλ. 22840-31.937. 5.– Ταξιαρχῶν Σερίφου, ιζ΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μακάριος, τηλ. 22810-51.027. 6.– Παναγίας Τουρλιανῆς Μυκόνου, ιστ΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Φιλάρετος (μον. 3), τηλ. 22890-71.296. 7.– Καταπολιανῆς Τήνου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰάκωβος. 8.– Ἁγίου Ἰωάννου Ταλάντων Σύρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος (μ. 3), Μετόχιον Ἱ. Ἡσυχαστήριον-Προσκύνημα Ἁγ. Τριάδος ἐν Ἄνω Σύρῳ, τηλ. 22810-84.146. 9.– Ἁγίου Γεωργίου Καπούλη ἐν Μήλῳ (ὑπό ἀνασύστασιν). ῾Υπεύθυνος• Ἀρχιμ. Χαρ. Σαρακηνός.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κεχροβουνίου Τήνου, θ΄ αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουλιανή (μ. 35), τηλ. 22830-41.218. 2.– Ζωοδόχου Πηγῆς ἤ «Ἁγίας» Ἄνδρου, θ΄ αἰ. (μ. 3), τηλ. 22820-72.459. 3.– Ἁγ. Βαρβάρας Σύρου (ἵδρυσις 1900). Ἡγουμένη• Μοναχή Θεονύμφη (μ. 2), τηλ. 22810-71.250. 4.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοκάστρου Μυκόνου, ιζ΄ αἰ., τηλ. 22890-71.229. (Τήν ἐποπτείαν τῆς Μονῆς, ὡς ἐπέχων θέσιν προσωρινοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 374/1947), ἔχει ὁ Πρωτοπρ. Βασίλειος Τζαννιδάκης). 5.– Χρυσοπηγῆς Σικίνου, ιζ΄ αἰ. Μοναχή Μυροφόρα.
Ἡσυχαστήριον Ἀνδρῷον: Ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης ἐν Τήνῳ (κτήτωρ ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Ταμιάθεως Ἰωακείμ).
Ἱερόν Μετόχιον Ὁσίας Ξένης, παρά τήν ὁδόν Ἀχαρνῶν ἀριθμ. 303 (ἀποφάσει τῆς Ἱ. Συνόδου). Διοικεῖται ὑπό Ἐκκλ. Ἐπιτροπῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί τῶν φιλευσεβῶν κυριῶν Ἀγγελικῆς Τσούλου, Παρασκευῆς Ντάσιου καί Ἀλίκης Ντάσιου. Τηλ. 210-83.27.800.

41. Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Τρίκαλα. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀπόλλωνος 19. Τ.Κ. 42 131. Τηλέφωνα (24310): Μητροπολίτου• 27.365. Tηλ. Κέντρον: 27.282. Fax: 29.040. Ἱστοσελίς: www.imts.gr
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Κανίνας.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Λάμπρος Κολώνας.
Ἐνοριακοί Ναοί 125. Ἐφημέριοι: 124.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου (1527). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42032. Δούσικον Πύλης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος (μ. 12), τηλ. 24340-22.420. 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Ὀρφανοῦ Οἰχαλίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδιᾶς Τρικάλων (1336). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 100 Λαγκαδιά Τρικάλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοφυλάκτη (μ. 20), τηλ. 24310-77.778. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας Πύλης (1743). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 032 Γκούρα Πύλης. Ἡγουμένη• Μοναχή Συγκλητική (μ. 7), τηλ. 24340-22.423. 3.– Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Ζάρκου (18ος αἰ.). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 031 Ζᾶρκον Τρικάλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰσιδώρα (μ. 3), τηλ. 24330-41.600. 4.– Ἡσυχαστήριον Ἁγ. Γεωργίου Βροντεροῦ. Σύνολον μοναχῶν 40.

42. Ἱερά Μητρόπολις Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Κυπαρισσία. Τ.Κ. 245 00 Κυπαρισσία. Τηλέφωνα (πρόθεμα 27610): Μητροπολίτου: 25.283. Γραμματείας• 23.512 & 22282. Fax: 27610-22217. E-mail: imtko@otenet.gr
Ἐνοριακοί Ναοί 159. Μοναστηριακοί Ναοί 13. Ἐφημέριοι: 95.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Γενεσίου Θεοτόκου Κατσιμικάδας, ἵδρυσις 1975. Ταχ. διεύθυνσις: Μουργιατάδα, Τ.Κ. 24 500 Κυπαρισσία (μ. 5), τηλ. 27610-22.568. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Νήσου Πρώτης, ἵδρυσις 1991. Ταχ. διεύθυνσις: Μάραθος, Τ.Κ. 24 400 Γαργαλιάνοι. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χαράλαμπος (μ. 1), τηλ. 27630-61.346.
Γυναικεῖαι: 1.– Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου, ἵδρυσις 1939. Ταχ. διεύθυνσις: Πύργος Τριφυλίας, Τ.Κ. 244 00 Γαργαλιάνοι. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μ. 2), τηλ. 27630-41.230. 2.– Ζωοδόχου Πηγῆς, ἵδρυσις 1961. Ταχ. διεύθυνσις: Ἐπιτάλιον, Τ.Κ. 27 058 Ὀλυμπία. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 2), τηλ. 26210-71.218. 3.– Προφήτου Ἠλιού Μακρυσίων Ὀλυμπίας, ἵδρυσις 1961. Ταχ. διεύθυνσις: Μακρύσια Ὀλυμπίας. Τ.Κ. 270 55 Κρέστενα (μ. 2), τηλ. 26250-22.380. (Διοικοῦσα Ἐπιτροπή: Ἱερεῖς Γεώργιος Παῦλος, Παναγιώτης Θανάσουλας, Ἰωάννης Νιάρχος καί Ἰωάννης Δράκος). 4.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετοῦ Ὀλυμπίας, ἵδρυσις 1984. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀλιφείρα Ὀλυμπίας, Τ.Κ. 270 61. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 5), τηλ. 26260-41.205.
Ἡσυχαστήριον Ἀνδρῷον: Γενεσίου Προδρόμου Κρεστένων. Ταχ. διεύθυνσις: Κρέστενα, Τ.Κ. 270 55.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἁγίας Τριάδος Ὀλυμπίας, Κρέστενα. Τ.Κ. 270 55. 2) Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βαρυμπόμπης Τριφυλίας. Μοναστήριον, Τ.Κ. 240 03 Κοπανάκιον. 3) Ἁγ. Παρασκευῆς. Μακρύσια Ὀλυμπίας, Τ.Κ. 270 55 Κρέστενα. Μοναχή Μηνοδώρα, τηλ. 26250-23.089.

43. Ἱερά Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ. Ἕδρα• Ὕδρα. Τ.Κ. 18 040. Τηλέφωνα (22980): Μητροπολίτου• 53.925. Γραφείων• 52.207. Fax: 52.887. E-mail: info@imhydra.gr Ἱστοσελίς: www.imhydra.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀκίνδυνος Δαρδανός.
Ἐνοριακοί Ναοί 52. Ἐφημέριοι: 68.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ζωοδόχου Πηγῆς Καλαυρίας Πόρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Λουκᾶς (μ. 3), τηλ. 22980-22.926. 2.– Προφήτου Ἠλιού Ὕδρας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεολόγος (μ. 3), τηλ. 22980-52.540. 3.– Μοναστικός Οἶκος Πατερικῆς Διακονίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Ὕδρας, τηλ. 22980-52.553.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου «Χρυσολεοντίσσης» Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 7), τηλ. 22970-62.100. 2.– Ἁγίων Ἀναργύρων Ἑρμιόνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Καλλινίκη (μ. 4), τηλ. 27540-31.280. Fax 27540-31.183. 3.– Ἁγίων Πάντων Σπετσῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 32), τηλ. 22980-72.300. 4.– Ἁγίας Εὐπραξίας «Δοκοῦ» Ὕδρας. Προσ. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 1), τηλ. 22980-52.484. 5.– Γενεσίου Θεοτόκου «Ζούρβας» Ὕδρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 4), τηλ. 22980-52.344. 6.– Ἁγίας Ματρώνης Ὕδρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 2), τηλ. 22980-52.552. 7.– Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Πελαγία, (μ. 1), τηλ. 22980-52.551. 8.– Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Νεκταρία, τηλ. 22970-52.182. 9.– Ἁγίου Δημητρίου Τροιζῆνος, Μοναχή Φιλοθέη.
Ἡσυχαστήριον Ἀνδρῷον: «Κεχαριτωμένης Θεοτόκου» Τροιζῆνος (ἄβατον). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων (μ. 15), τηλ. 22980-35.320.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 15), τηλ. 22970-53.968, 53.806. Fax: 53.998, Ξενών 53.821. 2.– Ἁγίας Αἰκατερίνης Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Χαριτίνη (μ. 3), τηλ. 22970-53.813. 3.– Ἁγίου Μηνᾶ Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 32), τηλ. 22970-32.201. 4.– Γεν. Θεοτόκου καί Ἁγίου Χριστοφόρου Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Δωροθέη (μ. 3), τηλ. 22970-22.292. 5.– Ἁγίας Ἀναστασίας «Φαρμακολυτρίας» Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀναστασία (μ. 10), τηλ. 22970-22.080. 6.– Ἁγίων Φωτεινῆς καί Ἐλισάβετ Ὕδρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 2), τηλ. 22980-52.209. 7.– Παναγίας Παντανάσσης Κρανιδίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰωάννα (μ. 5), τηλ. 27540-21.426.

44. Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Ἕδρα• Λαμία. Τ.Κ. 35 100. Τηλεφ. Κέντρον (22310) 50.551. Fax: 50.554. E-mail: imfth@otenet.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, Δρ.Θ.
Ἐνοριακοί Ναοί 246. Μοναστηριακοί Ναοί 70. Ἐφημέριοι: 205.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγάθωνος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γερμανός (μ. 7), τηλ. 22310-95.218. 2.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Καμ. Βούρλων (μ. 4), τηλ. 22350-22.209. 3.– Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γρηγόριος (μ. 4), τηλ. 22380-22.759. 4.– Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, (μ. 5), τηλ. 22320-51.203. 5.– Γενεσίου Θεοτόκου Ἀντινίτσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος (μ. 5), τηλ. 22310-96.720. 6.– Ἁγίου Γεωργίου Νεράϊδας Στυλίδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος (μ. 3), τηλ. 22380-23.441. 7.– Ἁγίου Νικολάου Δίβρης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, τηλ. 22310-94.140. 8.– Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, (μον. 3), τηλ. 22330-92.256. 9.– Προφ. Ἠλιού Ζελίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δημήτριος.
Γυναικεῖαι: 1.– Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰωάννα (μ. 14), τηλ. 22310-81.304. 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Δαδίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοδούλη (μ. 3), τηλ. 22340-22.203. 3.– Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσσίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεολογία (μ. 2), τηλ. 22330-51.293. 4.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 3), τηλ. 22330-31.587. 5.– Ἁγ. Γεωργίου Μύλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοπίστη (μ. 4), τηλ. 22380-51.393. 6.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης Λοκρίδος, τηλ. 22340-71.392. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἐλισάβετ. 7.– Ἁγ. Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη, (μ. 2) τηλ. 22380-71.426. 8. – Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης. Ἡγουμένη• Φιλοθέη (μον. 7), τηλ. 22330-31.520. 9. – Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἐφραιμία, τηλ. 22320-41.111. 10. – Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, (μον. 1), τηλ. 22320-31.332. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία.

45. Ἱερά Μητρόπολις Φωκίδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος. Ἕδρα• Ἄμφισσα. Τ.Κ. 33 100. Τηλέφωνα (22650): Τηλ. Κέντρον• 28.224. Fax: 29.146. Ἱστοσελίς: www.imfokid.gr E-mail: imfokid@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Καραγιάννης, τηλ. 28.114.
Ἐνοριακοί Ναοί 109. Ἐφημέριοι: 72.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Τιμ. Προδρόμου Δεσφίνης (μ. 11), τηλ. 22650-51.698. Διοικεῖται ὑπό Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς. 2.– Τιμ. Προδρόμου Ἀρτοτίνης, ἐν ᾗ ἐμόνασεν ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, τηλ. 22660-51.849. Διοικεῖται ὑπό Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς. 3.– Ἁγ. Γεωργίου Καλλιθέας, τηλ. 22650-32.852.
Γυναικεῖαι: 1.– Προφήτου Ἠλιού Παρνασσίδος. Ἡγουμένη• Μοναχή Kικιλία (μ. 7), τηλ. 22650-35.002. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «Βαρνακόβης». Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 17), τηλ.-fax: 26340-51.030. 3.– Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κουτσουροῦς», Μοναχή Βρυώνη (μ. 2), τηλ. 22660-22.533. 4.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Γαλαξειδίου. 5. Παντανάσσης Γραβιᾶς (ὑπό ἀνασύστασιν).
Ἱερά Ἡσυχαστήρια: 1.– Ἁγ. Αὐγουστίνου Ἱππῶνος καί Ὁσ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, Τρικόρφου Δωρίδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μ. 23). Τηλ. 26340-44282 καί 44.281. 2.– Γενεθλίου Θεοτόκου, Σεργούλας Δωρίδος. 3.– Ἁγίων Νεκταρίου καί Φανουρίου, Τρικόρφου Δωρίδος. Ἡγουμένη• Μοναχή Μόνικα (μ. 21). Τηλ. 26340-44.391. Σύνολον Μοναχῶν 84.

46. Ἱερά Μητρόπολις Χαλκίδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Χαλκίς. Ταχ. διευθύνσις: Βάκη 21. Τ.Κ. 34 100. Τηλέφωνα (22210): 60404-407 καί 25.078. Fax: 61.505. Ἱστοσελίς: www.imchalkidos.gr E-mail: imchalkidos@yahoo.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νικόδημος Εὐσταθίου.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρης.
Ἐνοριακοί Ναοί 144. Μοναστηριακοί Ναοί 15. Ἐφημέριοι: 158.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὁσ. Δαυΐδ Γέροντος-Λίμνης, ἵδρυσις 1520. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 005 Λίμνη Εὐβοίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γαβριήλ (μ. 12), τηλ. 22270-71.297 ἤ 71.143. 2.– Ἁγ. Γεωργίου Ἁρμᾶ, ἵδρυσις 1141. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 100 Φύλλα Χαλκίδος (μ. 18), τηλ. 22210-50.777. 3.– Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σκιάθου, ἵδρυσις 1794. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 37 002 Σκιάθος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωσήφ (μ. 8), τηλ. 24270-22.012. 4.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη (1950). Τ.Κ. 34400 Μακρυμάλλη Ψαχνῶν. Τηλ. 22280-22.790. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰάκωβος (μ. 5).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου Γαλατάκη - Λίμνης, ἵδρυσις 1831. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 005 Λίμνη Εὐβοίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Φεβρωνία (μ. 7), τηλ. 22270-31.489. 2.– Ἁγίου Γεωργίου Ἠλίων, ἵδρυσις 1670. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 300 Ἤλια - Λουτρά Αἰδηψοῦ. Ἡγουμένη• Μοναχή Χρυσοστόμη (μ. 6). Τηλ. 22260-22.384. 3.– Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Βάθειας, ἵδρυσις 11ος αἰ. ἀνασυσταθεῖσα τό ἔτος 1963. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 006 Ἄνω Βάθεια. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 5), τηλ. 22210-36.070. 4.– Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου, ἵδρυσις 1612. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 37 003 Σκόπελος, τηλ. 24240-22.395. Καθήκοντα ἡγουμενοσυμβουλίου ἐκτελεῖ ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Παπασταμοῦλος (μον. 2). 5.– Παναγίας Περιβλέπτου Πολιτικῶν, ἵδρυσις 8ος αἰ. ἀνασύστασις 1976. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 400 Πολιτικά Εὐβοίας (μ. 2), τηλ. 22280-31.088. 6.– Εὐαγγελιστρίας Σκοπέλου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 37 003 Σκόπελος, τηλ. 24240-22.394. Καθήκοντα ἡγουμενοσυμβουλίου ἐκτελεῖ ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Παπασταμοῦλος (μον. 1). 7.– Ὁσίου Ἰωάννου Καλυβίτου Ψαχνῶν, ἵδρυσις 11ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 400 Ψαχνά - Χαλκίδα, τηλ. 22280-22.180. Καθήκοντα ἡγουμενοσυμβουλίου ἐκτελεῖ ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος Καραμούζης (μον. 1). 8.– Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πάλιουρα (2006). Τ.Κ. 340 18 Πάλιουρας, τηλ. 22270-71.113. Ἡγουμένη• Μαριάμ (μ. 2).
Ἡσυχαστήριον: Παναγίας Γοργοεπηκόου Ψαχνῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 400 Ψαχνά. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοδούλη (μον. 1), τηλ. 22280-22.743.

Σημείωσις: Αἱ ἐν Ἑλλάδι Ἱεραί Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου (Νέων Χωρῶν) ἀναφέρονται ἀναλυτικῶς ἐν τῷ οἰκείῳ τμήματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή