[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Ἱστοσελίς: http://www.ecclesia.gr

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καρπός τῆς ἀποστολικῆς δράσεως, ἰδίως τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου (Πράξ. ιζ΄, 15-16, Θεσ. γ΄, 1), ἀπό τῶν πρώτων ἤδη μ.Χ. αἰώνων ἤρχισεν αὐξανομένη καί προοδεύουσα ἐν τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ, ἀναδείξασα πλῆθος μαρτύρων καί ὁσίων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀπό τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ η΄ αἰῶνος ὑπήχθη ὁριστικῶς ὑπό τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τήν προστασίαν καί πνευματικήν καθοδήγησιν οὗτινος κατά τήν περίοδον τῆς Φραγκοκρατίας, ὅσον καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Τουρκοκρατίας, μεγίστας προσήνεγκεν ὑπηρεσίας εἰς τήν διατήρησιν τῆς ὀρθοδόξου καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐν τοῖς δυσχειμέροις ἐκείνοις χρόνοις καί εἰς τόν ἐθνικόν ἀγῶνα διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Γένους, μέ ἑκατόμβας Ἐθνομαρτύρων καί Ἱερομαρτύρων ἀγωνιστῶν.
Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ νεοσυστάτου ἑλληνικοῦ Κράτους, τήν 29ην Ἰουνίου 1850, δι’ ἐκδόσεως Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀνεκήρυξε τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τήν ὁποίαν προσηρτήθησαν σταδιακῶς διά τῆς ἀπό Ἰουλίου 1866 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως αἱ ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι τῶν Ἰονίων νήσων, διά δέ τῆς ἀπό Μαΐου 1882 ὁμοίας τοιαύτης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως, αἱ ἐν Θεσσαλίᾳ Ἐπαρχίαι (πλήν τῆς Ἐλασσῶνος) καί ἡ τοιαύτη τῆς Ἄρτης.
Τέλος, τό ἔτος 1928 διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως ἀνετέθη ἐπιτροπικῶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἡ διοίκησις καί τῶν ἐν Μακεδονίᾳ, Θράκῃ, Ἠπείρῳ καί νήσοις τοῦ Αἰγαίου Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν καλουμένων «Νέων Χωρῶν».
Σήμερον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπολαμβάνουσα τῆς προστασίας τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος 1975-1986), διοικεῖται συμφώνως πρός τόν ἰσχύοντα Καταστατικόν Χάρτην (Ν. 590/1977) ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Α΄. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Γραφεῖα: Ταχ. διεύθυνσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι.
Συγκρότησις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου:
Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄, Πρόεδρος.
Μέλη: οἱ Σεβ. Μητροπολῖται:
† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ.
† Ὁ Περιστερίου κ. Χρυσόστομος.
† Ὁ Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων.
† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος.
† Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος.
† Ὁ Καρπενησίου κ. Νικόλαος.
† Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος.
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος.
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων.
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός.
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας.
† Ὁ Ξάνθης κ. Παντελεήμων.
Ἀρχιγραμματεύς: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, τηλ. 210-72.72.202.
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μακαριωτάτου: Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς, τηλ. +30-210-72.72.204, +30-210-72.72.216. Fax +30-210-72.72.210. E-mail: contact@ecclesia.gr

ΣΥΝΟΔ­ΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
(2011-2015)

Πρός μελέτην καί ἐπεξεργασίαν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῶν συνελεύσεων τῆς Ι.Σ.Ι., ὡς καί πρός ὑποβοήθησιν τοῦ ἐν γένει ἔργου τῆς Δ.Ι.Σ., καί ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν, συνιστῶνται αἱ ἀκόλουθοι Συνοδικαί Ἐπιτροπαί (Σ.Ε.), ἔχουσαι γνωμοδοτικήν ἁρμοδιότητα (ν. 590/1977, ἀρ. 10).
A΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀρχιγραμματείας
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων.
Μέλη• 1.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός­. 2.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Ἀναπληρωταί• 1.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος. 2. – Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος.
Γραμματεύς• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Εἰδικός Ἐπιστημονικός Σύμβουλος Ἐπικοινωνίας, Ἐνημερώσεως καί Παιδείας: κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας, τηλ. 210-72.72.266.
1. Συνοδικαί Ὑπηρεσίαι
1.– Α΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος: Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, τηλ. 210-72.72.205.
2.– Β΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος: Ἀρχιμ. Γεώργιος Ρέμπελος, τηλ. 210-72.72.206.
3.–  Γραμματεῖς παρά τῷ Ἀρχιγραμματεῖ: Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης, τηλ. 210-72.72.207 καί 208. Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, τηλ. 210-7272.281.
4.–  Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας: Ἀρχιμ. Πατρίκιος Καλεώδης, τηλ. 210-72.72.272, Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μπουρλῆς, τηλ. 210-7272.217.
5.– Διεύθυνσις Προσωπικοῦ: Ἀρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας, τηλ. 210-72.72.219.
6.–  Γραφεῖον Συντονισμοῦ Ὑποθέσεων: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παρασκευᾶκος, τηλ. 210-72.72.218. Ἀρχιμ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, 210-72.72.232.
7.–  Γραφεῖον Κωδίκων: Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μπουρλῆς, τηλ. 210-72.72.217. Γραμματεύς Κωδικογράφος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος.
8.–  Γραφεῖον Ἀρχείου: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, τηλ. 210-72.72.212-214-215.
9.–  Γραφεῖον Πρωτοκόλλου - Διεκπεραιώσεως: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, Πρωτ. Δημήτριος Κουντούρης, τηλ. 210-72.72.281 - Fax 210-72.72.280.
10.–  Νομική Ὑπηρεσία: Εἰδικός Νομικός Σύμβουλος• κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, τηλ. 210-7272.279, 6936.171.504, Fax 210-7272.227. Δικηγόρος• κα. Αἰκατερίνη Καραμπίνη, τηλ. 210-72.72.952.
11.–  Γραφεῖον Ἐπικυρώσεων: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τηλ. 210-72.72.213, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, τηλ. 210-72.72.212 καί Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης, τηλ. 210-7272.213.
12.–  Γραφεῖον Τύπου•  κ. Γεώργιος Βασιλείου, 210-72.72.239, Fax 210-72.72.231, κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, κ. Μαρία Χατζηπροκοπίου, τηλ. 210-72.72.235, κ. Μαρία Πάλλη, τηλ. 210-72.72.235 καί κ. Χρῆστος Μπόνης.
13.–  Συνεργάτες Σ.Ε. Ἀρχιγραμματείας: κ. Εὐαγγελία Χατζηφώτη, τηλ. 210-72.72.234, κ. Γεώργιος Αἰγινήτης, τηλ. 210-7272.261, κ. Γεώργιος Κουλούρης, τηλ. 210-72.72.313.
14.–  Γραφεῖον Ἱστορικοῦ Ἀρχείου καί Μηχανοργανώσεως: Ὁμ. Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης (Διευθυντής), κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος, Μ.Θ. κ. Φώτιος Παπαγεωργίου, Μ.Θ. δίς Ἀγγελική Χατζηϊωάννου, Μ.Θ. τηλ. καί Fax: 210-72.72.290.
15. –  Γραφεῖον Η/Υ• κ. Ἰωάννης Τσούνης, τηλ. 210-72.72.221, κ. Εὐάγγελος Πάσσαρης, τηλ. 210-72.72.222, κ. Γεώργιος Στολίγκας, τηλ. 210-72.72.223 καί δίς Εὐγενία Μπίλια.
16.–  Γραφεῖον Φωτοτυπικῶν Μηχανημάτων• κ. Βασίλειος Σώρρας, κ. Γεώργιος Σώρρας, τηλ. 210-7272.225.
17.– Ὁδηγός: κ. Ἀντώνιος Πέτρου.
18.–  Εὐτρεπίστριαι: κ. Ἀλεξάνδρα Λυμαράκη καί κ. Ἀντωνία Καρποντίνη, τηλ. 210-72.72.226.
19.– Θυρωρoί: κ. Παναγιώτης Μπαζιώτης, κ. Γεώργιος Θεμελῆς, τηλ. 210-72.72.230.
2. Ἐκκλησιαστικά Συνοδικά Δικαστήρια
α) Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον. Βάσει τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν. 5383/1932 τό Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον, συγκροτεῖται ἐκ τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Προέδρου καί ἐκ τῶν λοιπῶν 11 Συνοδικῶν μελῶν.
β) Δευτεροβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον. Τοῦτο συγκροτεῖται βάσει τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Ν. 5383/32 καί προεδρεύεται ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. (βλ. Γ. Λιλαίου, ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ 1985, σελ. 78). Γραμματεύς• Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
γ) Πρωτοβάθμιον διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς καί Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον. Βάσει τῶν ἄρθρων 13 καί 14 τοῦ Ν. 5383/1932. Πρόεδρος• ¨Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ. Μέλη• Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: 1) Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. 2) Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος. 3) Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος. 4) Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Ἀναπληρωματικόν Μέλος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων.
δ) Δευτεροβάθμιον διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς καί Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον. Πρόεδρος• Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Μέλη• Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: 1) Καρπενησίου κ. Νικόλαος. 2) Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων. 3) Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. 4) Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος. 5) Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. 6) Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας. Ἀναπληρωματικόν Μέλος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων. Γραμματεύς Ἐκκλησιαστικῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων• Ἀρχιμ. Κυπριανός Γλαρούδης. τηλ. 210-7272.228. Συνεργάτης: κ. Σεβαστιανός Κουσούτης, τηλ. 210-72.72.211.
3. Ὑπηρεσιακά Συμβούλια
α) Ἀνώτατον Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.).
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. Μέλη: 1) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. 3) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Γεν. Δ/ντής Ε.Κ.Υ.Ο. 4) Ἀρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας, Δ/ντής τῆς Δ/νσεως Προσωπικοῦ τῆς Ἱ. Συνόδου. 5) κ. Γεώργιος Κούρτης, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἐ.τ. 6) κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, Ὑπάλληλος Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Ἀναπληρωταί: 1) Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, Α΄Γραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) Ἀρχιμ. Κάλλιστος Ροδόπουλος, Διευθυντής παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει τῆς Α.Δ. 3) κ. Διονύσιος Σταθουλόπουλος, Δ/ντής Διευθύνσεως Ε.Κ.Υ.Ο. 4) κ. Κων/νος Καζάκος, Ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. 5) Χαράλαμπος Κότσυφας, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ἐφετῶν. 6) κ. Εἰρήνη Λιγνοῦ, ὑπάλληλος Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Γραμματεύς: κ. Βασίλειος Τζέρπος, ὑπάλληλος Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Τσούτσου, ὑπαλλήλου Ἱ. Συνόδου.
β) Τριμελές Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον Ὑπαλλήλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν.
Πρόεδρος:­ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος. Μέλη• 1) Πρωτοπρ. Λεωνίδης Ψαριανός, Δ/ντής Διοικητικοῦ Α.Δ. 2) κ. Σεβαστιανός Κουσούτης, Ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. Ἀναπληρωταί: 1) κ. Παναγιώτα Καραμπίνη, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. 2) κ. Παναγιώτης Γαννόπουλος, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Κολιόπουλος, Γραμματεύς Ἱ. Συνόδου, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Σώρρα, ὑπαλλήλου τῆς Ἱ. Συνόδου.
γ) Τριμελές Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον Ὑπαλλήλων Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱεροθέου. Μέλη: 1) κ. Ἰωάννης Τσούνης, ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου. 2) κ. Βασίλειος Ντάγκαλος, ὑπάλληλος τῆς Ἱ.Μ. Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων. Ἀναπληρωταί: 1) κ. Ἰωάννης Βιδάλης, Ὑπάλληλος Α.Δ. 2) κ. Ἰωάννης Τσέλιος, ὑπάλληλος τῆς Ἱ.Μ. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, Γραμματεύς Ἱ. Συνόδου, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Βασιλείου Σώρρα, ὑπαλλήλου Ἱ. Συνόδου.
4. Ἱστορικόν Ἀρχεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(Κανονισμός 248/2013, ΦΕΚ Α΄ / 286/30.12.2013 «Περί ἱδρύσεως καί λειτουργίας
Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»)

Τό Ἱστορικόν Ἀρχεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ὡς Συνοδική Ὑπηρεσία παρά τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Διευθυντής• Ὁμ. Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης (τηλ. καί fax 213-0234.484). Συνεργάται• κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος, ΜΘ, κ. Φώτιος Παπαγεωργίου, ΜΘ, κ. Γεώργιος Ἀγγελόπουλος. Τηλ. 213-0235.720, 210-7243.744. Εὐτρεπίστρια• Μαρία Λυμαράκη.
Ταχ. Διεύθυνσις• Δεινοκράτους 68, Ἀθῆναι, Τ.Κ. 115 21. E-mail: iaee@ecclesia.gr
5. Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τό ἰσόγειον τοῦ κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου λειτουργεῖ ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετ’ Ἀναγνωστηρίου. Λει­τουργεῖ ὑπό τήν ἄμεσον ἐποπτείαν τῆς Σ.Ε. ἐπί τῆς Ἀρχιγραμματείας καί ὑπό τήν ἐπίβλεψιν Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς ὁποίας ἡ σύνθεσις ἔχει ὡς ἀκολούθως: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Kεφαλληνίας κ. Σπυρίδων. Μέλη: 1) Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2)  κ. Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης. 4) κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου. Εἰσηγητής• κ. Ἐμμανουήλ Μελινός.
Διευθυντής: κ. Ἐμμανουήλ Μελινός, τηλ. 210-72.72.249. Συνεργάτης• κ. Γεώργιος Τσοῦτσος, τηλ. 210-72.72.258.
B΄. Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 4. Πρωτοπρ. Θωμᾶς Συνοδινός. 5. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ζίας. 6. κ. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος. 4. Καθηγ. κ. Νικόλαος Γκιολές. 5. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ὀλυμπίου. 6. κ. Γεώργιος Ναούμ­. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Γεώργιος Ρέμπελος, τηλ. 210-7272.214.
Γ΄. Συνοδική Ἐπι­τροπή Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. 4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. 5. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδᾶς. 6. Καθηγ. κ. Σπυρίδων Τρωϊάνος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. 4. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ξεξάκης. 5. Καθηγ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς. 6. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Κολλιόπουλος. Τηλ. 210-7272.229.
Δ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θείας Λατρείας καί τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ. 4. Πρωτοπρ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. 5. Καθηγ. κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος. 6. Καθηγ. κ.­ Γεώργιος Φίλιας­.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος. 4. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 5. Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κουμαριανός. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης, τηλ. 210-72.72.245. E-mail: latriapimantiki@yahoo.gr
Ὑποεπιτροπή Ἐκδόσεως ΔΙΠΤΥΧΩΝ (2015) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. Μέλη: 1. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης. 2. Ἀρχιμ. Μάξιμος Ματθαῖος. 3. Καθηγ. κ. Γρηγόριος Στάθης, Μουσικολόγος. 4. κ. Εὐάγγελος Καρακοβούνης.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς, Τηλ. 210-72.72.204. Ἐπιμελητής• κ. Διονύσιος Μπιλάλης Ἀνατολικιώτης, e-mail: diptyxa@yahoo.gr
Ε΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ Βίου
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος. 4. Ἀρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός. 5. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Μπούμης. 6. Μοναχή Εὐπραξία Μπακαούκα (Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Βαγίων Βοιωτίας).
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. 4. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς (Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ). 5. Καθηγ. κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης. 6. Μοναχή Ἰουλιανή Ρηγοπούλου (Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κεχροβουνίου Τήνου). Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Σάπιος, τηλ. 210-72.72.220.
ΣΤ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος. 4. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός. 5. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης. 6. κ. Ἠλίας Λιαμῆς.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος. 4. Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Ζαμπέλης. 5. Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Βλαβιανός. 6. κ. Νεκτάριος Κουκουβῖνος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης, τηλ. 72.72.233. E-mail: archpolyk@yahoo.gr
Ὑποεπιτροπή Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων: Πρόεδρος• κ. Ἠλίας Λιαμῆς (Δρ.Θ., Μουσικοπαιδαγωγός). Μέλη: κ. Χρυσούλα Τσιμούρη (Καλλιτεχνική Διεύθυνσις Ἐπιτροπῆς), κ. Γεώργιος Βούκανος (Διεύθυνσις Καλλιτεχνικοῦ Προγραμματισμοῦ), κ. Βασίλειος Κατσουρός (Διεύθυνσις Παραγωγῶν).
Ὑποεπιτροπή 3ου τέκνου: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων. Μέλη• 1. Πρωτοπρ. Διονύσιος Χαριτούδης, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως. 2. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Δίγκας, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς. 3. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Σαββόπουλος, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 4. Πρωτοπρ. Στέφανος Τρασανίδης, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Ξάνθης. 5. κ. Δημήτριος Τίκας, Διευθυντής Οἰκονομικῶν Ε.Κ.Υ.Ο. 6. κ. Ἰωάννης Ναυπλιώτης, Πρόεδρος τῆς Μ.Κ.Ο. «Θεόφιλος». Γραμματεύς• Πρεσβ. Βασίλειος Λεοντιάδης, τηλ. 25410-22505. Fax: 25410-25581.
Ζ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Διορθοδόξων καί τῶν Διαχριστιανικῶν Σχέσεων
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. 4. ῾Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης. 5­. Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς. 6. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος.­
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. 3. Καθηγ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης. 4. Καθηγ. κ. Μιχαήλ Τρῖτος. 5. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Δ.Σωτηριάδης, τηλ. 210-72.72.312, Fax: 72.72.262, e-mail: intortho@gmail.com καί ignatios.sotiriadis@ecclesia.gr
Τομεύς Διορθοδόξων Σχέσεων: Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Κύπρου καί Ἀλβανίας: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Χερουβείμ Μουστάκας (τηλ. 210-72.72.985, e-mail: moustakas@ ecclesia.gr). Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολωνίας, Τσεχίας καί Σλοβακίας: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης, τηλ. 210-72.72.263, e-mail:epapamikroulis@ecclesia.gr
Τομεύς Διaχριστιανικῶν Σχέσεων: Διμερεῖς σχέσεις μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῶν Παλαιοκαθολικῶν ὡς καί τῶν Προχαλκηδονίων: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης (τηλ. 210.72.72.263, e-mail: epapamikroulis@ecclesia.gr). Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ἀγγλικανῶν καί ἄλλων ἑτεροδόξων Ὁμολογιῶν ὡς καί μετά τοῦ Παγκοσμίου καί Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Μάξιμος Παφίλης, τηλ. 210-7272.257, e-mail: pafilis@ecclesia.gr
Τομεύς Σχέσεων μεθ’ ἑτέρων Θρησκειῶν, Διαθρησκειακαί σχέσεις καί διάλογοι: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης (τηλ. 210-7272.264, e-mail: epapamikrou­lis@ecclesia.gr).
Τομεύς Ὑποτροφιῶν: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης, Γραμματεύς Ὑποεπιτροπῆς Ὑποτροφιῶν, Συνεργάτης Σ.Ἐ., τηλ. 210-7272.264, e-mail: ikaramouzis@ecclesia.gr
Τομεύς παρακολουθήσεως τοῦ διεθνοῦς ἐκκλησιαστικοῦ τύπου, διαδικτύου, ἀλληλογραφίας καί μεταφράσεων: Ἀρχιμ. Μάξιμος Παφίλης, τηλ. 210-7272.257, e-mail: pafilis@ecclesia.gr
Γραφεῖον Ταξιδίων: κ. Δημοσθένης Θεοχάρης, Συνεργάτης Σ.Ἐ., τηλ. 210-7272.246.
Γραφεῖον-Πρωτόκολλον: κ. Ἀγγελική Ἀντωνιάδη, Συνεργάτης Σ.Ἐ. τηλ. 210-7272.265, e-mail: aggantoniadi@ecclesia.gr
Η΄.  Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
      καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 4. Ἀρχιμ. Δημήτριος Ἀργυρός. 5. Πρωτοπρ. Δημήτριος Κουτσούρης. 6. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ὀλυμπίου.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας. 4. Ἀρχιμ. Νικόλαος Ἰωαννίδης. 5. Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος. 6. κ. Χριστόφορος Κοντάκης­. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Κάρμας, τηλ. 210-72.72.203.
Θ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Τύπου, τῶν Δημοσίων Σχέσεων καί τῆς Διαφωτίσεως
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 4. κ. Χαράλαμπος Κονιδάρης. 5. κ. Ἀλέξανδρος Κατ­σιάρας. 6. κ. Γρηγόριος Καλοκαιρινός.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεό-φιλος. 4. κ. Γεώργιος Πρίντζιπας. 5. κ. Γεώργιος Βασιλείου. 6. κ. Δημήτριος Κοσμόπουλος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Διονύσιος Χατζηαντωνίου, τηλ. 210-72.72.239, fax: 210-72.72.231.
Ἐκπρόσωπος Τύπου διά τήν Συνοδικήν Περίοδον (2014-2015): ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων.
Ι΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμ­ος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος. 4. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης. 5. Καθηγ. κ. Χρῆστος Βούλγαρης. 6. κ. Γεώργιος Κρίππας.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας. 3. Ὁ Σε­β. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ. 4. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος. 5. Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος. 6. Kαθηγ. κ. ­Λάμπρος Σκόντζος.
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός, τηλ. 210-72.72.240,241, e-mail: aireseis@gmail. com  Συνεργάται• Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἀρχιμ. Μελέτιος Στάθης, τηλ. 210-72.72.242, κα. Παναγιώτα Καραμπίνη-Ψαριανοῦ, τηλ. 210-72.72.243 καί Fax: 210-7272.244, Ἀγγελική Χατζηιωάννου.
ΙΑ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος. 4. κ. Μιχαήλ Μαριώρας. 5. κ. Κωνσταντῖνος Δήμτσας. 6. Καθηγ. κ. Χριστίνα Βάγια.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 4. κ. Σάββας Ρόμπολης. 5. κα. Ὄλγα Στασινοπούλου. 6. κ. Ἐλευθέριος Σκιαδᾶς. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης, τηλ. 210-72.72.274.
ΙΒ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν
Πρόεδρος: Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.
Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος. 3. κ. Ἀλέξανδρος Ἀντωνόπουλος. 4. κ. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος. 5. κ. Κωνσταντῖνος Κουκολιᾶς.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 4. κ. Δημήτριος Γεωργοῦτσος. 5. κ. Ἰωάννης Λιάκος. 5. κ. Θεόδωρος Κουτσούμπας. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Συμεωνίδης.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

(τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ ν. 590/1977
«Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)
1.–  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Παρακολουθήσεως Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων
  (Κανονισμός 99/1998)
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.
Μέλη: 1.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. 4. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 5. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 6. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Παναγόπουλος.
Ἀναπληρωταί: 1. Καθηγ. κ. Κωνσταντῖνος Γάτσιος, 2. Καθηγ. κ. Βασίλειος Μπένος.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Σπυρίδων Κατραμάδος, τηλ. 210-7272.282. Ἱστοσελίς: www.ecclesia.gr
­Γραφεῖον Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν (Ε.Ε.), εἰς τό Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης (Σ.Ε.)
καί εἰς τήν UNESCO
Τό Γραφεῖον τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ἀπό τό ἔτος 1998, εἶναι ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό καί στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο κτήριον. Ἡ λειτουργία καί ἡ ἐσωτερική ὀργάνωσις τοῦ Γραφείου τῆς Ἀντιπροσωπείας, ὁρίζονται ἀπό τόν ὑπ’ ἀριθμ. 149/2002 «Ἐσωτερικόν Κανονισμόν» πού δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ Α 79/12 Ἀπριλίου 2002. Τό Γραφεῖον μέ τήν ὑπερδεκαετῆ ἐμπειρίαν του συνεργάζεται μέ ἀντίστοιχα Γραφεῖα ἄλλων Ἐκκλησιῶν εἰς Βρυξέλλας, παρακολουθεῖ τάς ἐργασίας τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε. καί παρεμβαίνει, ὅπου αὐτό εἶναι δυνατόν, ἐνημερώνοντας σχετικῶς τήν Ἱ. Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Διευθυντής• Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος (Χατζόπουλος).
Ἐπικοινωνία: Représentation de l’ Eglise de Grece aupres de l’ union Européene, Bld Saint – Michel 50, 1040 Bruxelles. Τηλ. 0032-2-2800639, Fax: 0032-2-2800299. E-mail: ecclessiagr@skynet.be καί info@regue.org Ἱστοσελίς• www.regue.org
2.    Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Βιοηθικῆς (Κανονισμός 101/1998)
(Κανονισμός ὑπ’ ἀριθμ. 101/1998 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί συστάσεως, ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»).
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.
Μέλη: 1. Πρωτοπρ. Καθηγ. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 2. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης. 3. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. 4. Kαθηγ. κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης. 5. Καθηγ. κ. Δημήτριος Μπούμπας. 6. Καθηγ. κ. Σεραφείμ Νανᾶς. 7. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μανιάτης. 8. Καθηγ. κ. Ἰσμήνη Κριάρη-Κατράνη.
Ἀναπληρωματικά μέλη: 1. Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Γκίκας. 2. Καθηγ. κ. Χαρά Σπη¬λιοπούλου. 3. Καθηγ. κ. Νικόλαος Μοσχονᾶς. 4. Καθηγ. ­κ. Καλλιρρόη Παντελίδου.
Συνεργάται: 1. Καθηγ. κ. Μάγδα Κώνστα-Τσολάκη. 2. Καθηγ. κ. Γρηγόριος Τσιῶτος. 3. κ. Ἐλι¬σά¬βετ Χαραλαμπίδου.
Γραμματεῖς· Μαρία Χαριάτη, Αἰκατερίνη Βελώνη, τηλ. 210-7648.340, φάξ 210-7660.203.
Ε-mail:bioeth@otenet.gr, info@bioethics.org.gr, website: http://www.bioethics.org.gr
3.    Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν
(Κανονισμός 133/1999)
Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Θωμᾶς Συνοδινός.
Τακτικά μέλη: 1. Πρωτοπρ. Σταμάτιος Σκλήρης. 2. Καθηγ. κ. Νικόλαος Γκιολές. 3. κ. Αἰκατερίνη Καμηλάκη. 4. κ. Σταῦρος Μιχαλαριᾶς. 5. κ. Σωτήριος Βάρβογλης. 6. κ. Εὐστράτιος Φιλιππότης. 7. κ. Γρηγόριος Μαυρομμάτης. 8. κ. Χρῆστος Γιαννιώτης.
Ἀναπληρωταί: 1. Καθηγ. κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς. 2. κ. Πέτρος Βαμπούλης. 3. κ. Ἰωάννης Ἀνδραβιδιώτης.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τηλ. 210-72.72.212-3.
4.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κανονισμός 134/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός.
Τακτικά μέλη• 1. Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός. 2. κ. Ἀναστάσιος Μαρῖνος, ἐπ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε. 3. κ. Γεώργιος Βελλῆς, ἐπ. Ἀντιπρ. Ἀρείου Πάγου. 4. κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, ἐπ. Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου. 5. κ. Ἀνδρέας Κατράκης, ἐπ. Ἀρεπαγίτης. 6. κ. Ἀπόστολος Βλάχος, ἐπ. Πρόεδρος Ἐφετῶν. 7. κ. Γεώργιος Κρίππας, Δρ. Συνταγματικοῦ Δικαίου. 8. κ. Θεόδωρος Ἀσπρογέρακας-Γρίβας, Δικηγόρος.
Ἀναπληρωτικά Μέλη• 1. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου. 2. κ. Χαράλαμπος Κότ­-σιφας, ἐπ. Πρόεδρος Ἐφετῶν.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παρασκευᾶκος, τηλ. 210-72.72.218.
5.    Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος (Κανονισμός 135/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος.
Τακτικά Μέλη: 1. Πρωτοπρ. Βασίλειος Θερμός. 2. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Μπούμης.
3. Καθηγ. κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος. 4. Καθηγ. κ. Ἐμμανουήλ Περσελῆς. 5. Καθηγ. κ. Χριστίνα Βάγια. 6. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. 7. Καθηγ. κ. Πανωραία Κουφογιάννη. 8. κ. Νεκτάριος Τσαρουχᾶς.
Ἀναπληρωταί: 1. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης. 2. Καθηγ. κ. Χρῆστος Βάντσος. 3. κ. Ἰωάννης Ναυπλιώτης.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς. Ταχ. Διεύθυνσις• Βαρβάκη 8, Γκύζη, 11474. Ἀθῆναι. Τηλ. καί Fax: 210-6464.447.
6.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων
  (Κανονισμός 136/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος.
Τακτικά Μέλη• 1. Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος. 2. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μηλιώνης. 3. Ἀρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης. 4. Πρωτοπρ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. 5. Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοντογιάννης. 6. Καθηγ. κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος. 7. Καθηγ. κ. Καλλιόπη Σπινέλη. 8. κ. Πέτρος Σταθόπουλος.
Ἀναπληρωταί: 1. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Σαββόπουλος. 2. κ. Ἀθανάσιος Μελισσάρης.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Σπυρίδων Κατραμάδος, τηλ. 210-72.72.282.
7.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῶν Μνημείων (Κανονισμός 137/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος.
Τακτικά Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος. 2. Πρωτοπρ. Θωμᾶς Συνοδινός. 3. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ζίας. 4. Καθηγ. κ. Ἄγγελος Δεληβοριᾶς. 5. κ. Ἰορδάνης Δημακόπουλος. 6. Καθηγ. κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος. 7. κ. Ἀλέξανδρος Ξηντάρης. 8. κ. Αἰκατερίνη Δελαπόρτα.
Ἀναπληρωταί• 1. Καθηγ. κ. Ἰωάννης Ἀθανασόπουλος. 2. κ. Νικόλαος Χαρκιολάκης. 3. κ. Ἄρης Μπαλῆς.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Γεώργιος Ρέμπελος, τηλ. 210-72.72.214-215.
8.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας
  (Κανονισμός 138/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βάρης καί Βουλιαγμένης κ. Παῦλος.
Τακτικά Μέλη: 1. Καθηγ. κ. Εὐάγγελος Θεοδώρου. 2. Καθηγ. κ. Χρῆστος Ζερεφός. 3. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Καρύδης. 4. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Παναγόπουλος. 5. Καθηγ. κ. Ἰωάννης Παπαδημητράκης. 6. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. 7. Καθηγ. κ. Εὐάγγελος Γερασόπουλος. 8. Καθηγ. κ. Ἰωάννα Χατζοπούλου.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης, τηλ. 210-7272.213.
9.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως (Κανονισμός 139/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.
Τακτικά μέλη: 1. Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης. 2. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 3. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης. 4. Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κουμαριανός. 5. Πρωτοπρ. Στέφανος Ἀλεξόπουλος. 6. Καθηγ. κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς. 7. Καθηγ. κ. Γεώργιος Φίλιας. 8. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς.
Ἀναπληρωταί: 1. Ἀρχιμ. Νικόλαος Ἰωαννίδης. 2. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου. 3. Καθηγ. κ. Σωτήριος Δεσπότης.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης, τηλ. 210-72.72.245.
10.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος (Κανονισμός 140/1999)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος.
Τακτικά Μέλη: 1. Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. 2. Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός. 3. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου. 4. Καθηγ. κ. Δημήτριος Μόσχος. 5. Καθηγ. κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου. 6. κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας. 7. κ. Εὐδοξία Αὐγουστίνου. 8. κ. Ἀγγελική Μαστρομιχαλάκη.
Ἀναπληρωταί• 1. Καθηγ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης. 3. Καθηγ. κ. Αἰκατερίνη Γαλάνη. 3. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Τριανταφυλλίδης-Ἀντωνίου, τηλ. 210-7272.212.
11.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Μελέτης Ἀρχαιολατρίας-Νεοειδωλολατρίας
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος.
Τακτικά Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας. 4. Πρωτοπρ. Καθηγ. Γεώργιος Μεταλληνός. 5. Καθηγ. κ. Διονύσιος Δακουρᾶς. 6. Καθηγ. κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης­. 7. Καθηγ. κ. Ἀπόστολος Κραλίδης. 8. κ. Θεόδωρος Ἀσπρογέρακας-Γρίβας. 9. κ. Λάμπρος Σκόντζος. 10. κ. Γεώργιος Ξιάρχος. 11. κ. Γεώργιος Βλαντῆς.
Γραμματεύς• Π­ρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός.
Συνεργάτης• Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος.
12.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γυναικείων Θεμάτων (Κανονισμός 153/2002)
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.
Μέλη: 1. κ. Εἰρήνη Ἀναπλιώτου-Βαζαίου. 2. κ. Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνοῦ. 3. κ. ­Εὐανθία Ἀδαμτζίλογλου. 4. κ. Αἰκατερίνη Ζορμπᾶ. 5. κ. Χριστίνα Βάγια. 6. κ. Εὐγενία Κατούφα.
Ἀναπληρώτριαι: 1. κ. Δέσποινα Τσιάνου-Γούση. 2. κ. Ὄλγα Μεντζαφοῦ. 3. κ. Γλυκερία Μοστροῦ. 4. κ. Εὐαγγελία Γεωργουλέα. 5. κ. Νινέττα-Λαμπρινή Ζώη. 6. κ. Ὄλγα Στασινοπούλου­.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς, τηλ. 210-72.72.204.
13.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Μεταναστῶν, Προσφύγων καί Παλιννοστούντων
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος.
Τακτικά Μέλη: 1. κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου. 2. Καθηγ. κ. Ζωή Παπασιώπη-Πασιᾶ. 3. κ. Λυδία Μπολάνη. 4. κ. Γεώργιος ­Τσαρμπόπουλος. 5. κ. Μαρία Βουτσίνου. 6. Καθηγ. κ. Μιχάλης Μαριόρας. 7. Καθηγ. κ. Καλλιόπη Σπινέλλη. 8. κ. Ἕλενα Γκλεγκλέ.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: 1. Καθηγ. κ. Ἠλέκτρα Πετράκου. 2. κ. Καλλιόπη Στεφανάκη. 3. Καθηγ. κ. Πέτρος Σταθόπουλος.
Γραμματεύς• κ. Εὐαγγελία Δουρίδα, τηλ. 210-72.72.270.
14.  Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀθλητισμοῦ
Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος.
Τακτικά Μέλη: 1. Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. 2. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης. 3. Πρεσβ. Ἰωάννης Ζῶτος. 4. Πρεσβ. Ἰωσήφ Ταγαράκης. 5. κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης. 6. κ. Ἀναστάσιος Σταλίκας. 7. κ. Εὐαγγελία Μωραΐτου. 8. κ. Γεωργία Ἑλληνάκη.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: 1. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Ρουμελιώτης. 2. Πρωτοπρ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος. 3. Πρωτοπρ. Βασίλειος Μανιώτης. 4. κ. Σταῦρος Μακαρίου.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης.

15.  Συνοδικόν Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων (Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ)
Πρόεδρος• Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος.
Ἀντιπρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος.
Τακτικά Μέλη: 1. Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής Ἀποστολικῆς Διακονίας. 2. κ. Γεώργιος-Σταῦρος Κούρτης. 3. Καθηγ. κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος. 4. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 5. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Παναγόπουλος. 6. κ. Βασίλειος Τζέρπος. 7. κ. Ἀθανάσιος Ραφτόπουλος. 8. κ. Θεόδωρος Γεωργάκης. 9. κ. Χρῆστος Πετρέας. 10. κ. Ἀγγελική Βαρελᾶ.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: 1. κ. Πολυξένη Χρονοπούλου 2. κ. Μαργαρίτα Σταθάκου.
Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Σπυρίδων Κατραμάδος, τηλ. 210-7272.282.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τμῆμα Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικοῦ Ἐλέγχου
Δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 210/2010 ἡ Διεύθυνσις Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπάγεται ἀπευθείας εἰς τήν Δ.Ι.Σ.
Οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τήν Διεύθυνσιν Δημοσιονομικου Ἐλέγχου εἶναι:
α) κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., ὡς Διευθυντής.
β) Οἱ ἀσκοῦντες καθήκοντα Ἐκκλησιαστικῶν Ἐλεγκτῶν εἰς τό Τμῆμα Ἐκκλησιαστικοῦ Προληπτικοῦ Ἐλέγχου:κ. Ἰωάννης Τσομπανάκης καί κ. Γεώργιος Χατζῆς.
γ) Ὁ ἀσκῶν καθήκοντα Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐλεγκτοῦ εἰς τό Τμῆμα Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικῦ ἐλέγχου: κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Π.Ε. Ὀργάνωση καί Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων (τηλ. 210-7272.289).
δ) Ἡ ἀσκοῦσα καθήκοντα Γραμματέως εἰς τήν Διεύθυνσιν Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου: κ. Κλεονίκη Φωτίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(τηλ. 210-7272.971).
Διευθυντής• Ἀρχιμ. Φιλόθεος Δέδες, Π.Ε. Θεολόγος.
Τμῆμα Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Δομήσεως (τηλ. 210-7272.992): Κων/νος Ποντικόπουλος, Π.Ε. Ἀρχιτέκτων Μηχανικός.
Τμῆμα Αὐθαιρέτων (τηλ. 210-7272 971): Νικόλαος Δουράμπεης, Π.Ε. Ἀρχιτέκτων Μηχανικός. Δημήτριος Ἀναδιώτης, Γραμματεύς, Σχεδιαστής, Δ.Ε. (τεχνικός βοηθός).
ΚΕΣΕΑ/ΥΔΟΜ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1) Τό ΚΕΣΕΑ, βάσει τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ Ν. 4178/ΦΕΚ 174 Α´ 8.9.2013, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ΥΔΟΜ, ἐξετάζει καί ἐγκρίνει τάς ἀρχιτεκτονικάς καί καλλιτεχνικάς μελέτας τάς ἀφορώσας εἰς τούς πρός ἀδειοδότησιν Ἱ. Ναούς.
2) Ἡ ΥΔΟΜ, βάσει τοῦ ὡς ἄνω νόμου: α) Εἰσηγεῖται πρός τό ΚΕΣΕΑ. β) Ἐκδίδει ἀδείας δομήσεως καί χορηγεῖ λοιπάς ἐγκρίσεις. γ) Ἐπιλαμβάνεται θεμάτων αὐθαιρέτων κατασκευῶν κτηρίων τῆς ἁρμοδιότητός της. δ) Τηρεῖ τό Ἀρχεῖον Ἀδειῶν Δομήσεως καί τό παλαιόν ἀρχεῖον τῆς Διευθύνσεως Ναοδομίας.
Μέλη ΚΕΣΕΑ: Πρόεδρος: Βασίλειος Τσούρας, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Ἀρχιτέκτων Μηχανικός. Μέλη: 1) Σταυρούλα Χίλντα Γούναλη, ΜΑ Ἀρχιτέκτων-Μηχανικός-Ἀναστηλώτρια, ὑπάλληλος τοῦ Τμήματος Παραδοσιακῶν Οἰκισμῶν τῆς Διεύθυνσης Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ ΥΠΕΚΑ, ἀναπληρούμενη ὑπό τῆς Ἕλενας Χολέβα, Ἀρχιτέκτονος Μηχανικοῦ-Πολεοδόμου, ὑπαλλήλου τοῦ Γραφείου Μελετῶν γιά ΑΜΕΑ τοῦ ἰδίου ὑπουργείου. 2) Κωνσταντῖνος Καραδήμας, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Ἀρχιτέκτων Μηχανικός, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σταύρου Γυφτοπούλου, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Ἀρχιτέκτονος Μηχανικοῦ. 3) Χαράλαμπος Μουζάκης, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Πολιτικός Μηχανικός, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Νικολάου Λαγαροῦ, Ἐπικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ. 4) Ἐμμανουήλ Ρογδάκης, Καθηγ. Ε.Μ.Π., Μηχανολόγος Μηχανικός, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Εὐαγγέλου Χίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Μηχανολόγου Μηχανικοῦ. 5) Βλάσιος Τσωτσώνης, Ἁγιογράφος Ψηφιδογράφος, ἀναπληρούμενος ὑπό τῆς Μαρίας Σιγάλα, Ἁγιογράφου. 6) Εὐστράτιος Φιλιππότης, Γλύπτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Ἰωάννη Ἀνδραβιδιώτη, Ξυλογλύπτου. Γραμματεύς• Δημήτριος Ἀναδιώτης (τηλ. 210-7272.971).

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁδός Ἰω. Γενναδίου 14 ἤ Ἰασίου 1, 11521 Ἀθῆναι
e-mail:  apostoliki-diakonia@ath.forthnet.gr web site: www.apostoliki-diakonia.gr
Ἱδρύθη τῷ 1936 (Α.Ν. 41/1936). Συμφώνως πρός τόν Καταστατικόν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977, ἄρθρον 40): «Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τελοῦσα ὑπό τήν ἐποπτείαν καί τόν ἔλεγχον τῆς Δ.Ι.Σ. μεριμνᾷ διά τόν Προγραμματισμόν, τήν διοργάνωσιν καί τήν ἐκτέλεσιν τοῦ καθ’ ὅλου ἱεραποστολικοῦ καί μορφωτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας». Eἰδικότερον σκοποί τῆς Α.Δ. εἶναι:α) Ἡ μέριμνα διά τόν καταρτισμόν καί τήν ἐπιμόρφωσιν Ἱεροκηρύκων, Ἐξομολόγων καί συνεργατῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου. β) Ἡ συστηματική μελέτη καί ὀργάνωσις τοῦ ἐν γένει κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἄρτιος καταρτισμός στελεχῶν καί ἡ συμπαράστασις εἰς τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν. γ) Ἡ διά παντός προσφόρου μέσου ἐνίσχυσις τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ἐνημέρωσις τῶν ἐπισκεπτομένων τήν Ἑλλάδα ξένων, ὡς καί ἡ συμπαράστασις εἰς τούς κατά τόπους ὀρθοδόξους φορεῖς διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς ὀρθοδόξου ἱεραποστολῆς. δ) Ἡ φροντίς διά τήν μόρφωσιν κοινωνικῶν ἐργατῶν τῆς Ἐκκλησίας καί διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ κοινωνικοῦ αὐτῆς ἔργου. ε) Ἡ μέριμνα διά τάς πάσης φύσεως ἐκδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. ς) Ἡ προετοιμασία ἐκκλησιαστικῶν ἐκπομπῶν καί δημοσιευμάτων διά τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ὡς καί ἡ παραγωγή μορφωτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ. ζ) Ἡ προβολή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομίας. 
Κεντρικόν Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος· ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Τακτικά Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται• Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος. Οἱ Καθηγηταί Πανεπιστημίου• κ.κ. Βλάσιος Φειδᾶς καί Γεώργιος Φίλιας, καί ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Α.Δ. Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται• Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Ξάνθης κ. Παντελεήμων. Οἱ Καθηγηταί Πανεπιστημίου κ.κ. Γεώργιος Πατρῶνος καί Σπυρίδων Κοντογιάννης.
Γραμματεύς· κ. Νικόλαος Δημακόπουλος, πτ. Φ., ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, Δρος Θ.
Γενικός Διευθυντής· ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, τηλ. 210-7272.300, e-mail: general-director@apostoliki-diakonia.gr
᾿Ιδιαίτερον Γραφεῖον Γεν. Διευθύνσεως· κ. Μαρία Ἀλούπη, τηλ. 210-7272.300, 301, fax 210-7272.310.
Διευθυντής παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει· Ἀρχιμανδρίτης Κάλλιστος Ροδόπουλος (τηλ. 210-7272.303). Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν· Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ψωίνος (τηλ. 210- 7272.319).
Β΄. Ἱεράρχαι τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄, Ἀθῆναι.
Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ, Κύμη.
Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Καλαμπάκα.
Ὁ Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Περιστέριον Ἀττικῆς.
Ὁ Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων, Ἀργοστόλιον.
Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Αἴγιον.
Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος, Τρίκαλα.
Ὁ Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Καρπενήσιον.
Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Σπάρτη.
Ὁ Ἠλείας κ. Γερμανός, Πύργος.
Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Τρίπολις.
Ὁ Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος, Ἄρτα.
Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Λάρισα.
Ὁ Νικαίας κ. Ἀλέξιος, Νίκαια.
Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Ναύπακτος.
Ὁ Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Λαμία.
Ὁ Μάνης κ. Χρυσόστομος, Γύθειον.
Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Βόλος.
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Καισαριανή Ἀττικῆς.
Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, Ὕδρα.
Ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Πειραιεύς.
Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος, Ἑρμούπολις.
Ὁ Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Χαλκίς.
Ὁ Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Νέα Σμύρνη Ἀττικῆς.
Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος, Κέρκυρα.
Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος, Γλυφάδα Ἀττικῆς.
Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος, Θήρα.
Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Σπάτα Ἀττικῆς.
Ὁ Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Πάτραι.
Ὁ Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Κύθηρα.
Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, Μεσολόγγιον.
Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, Δημητσάνα.
Ὁ Κορίνθου κ. Διονύσιος, Κόρινθος.
Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος, Κυπαρισσία.
Ὁ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Καλαμάτα.
Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος, Λευκάς.
Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Λεβάδεια.
Ὁ Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Νάξος.
Ὁ Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Ἄμφισσα.
Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, Ἴλιον.
Ὁ Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Ζάκυνθος.
Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, Κηφισιά.
Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Ν. Ἰωνία Ἀττικῆς.
Ὁ Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, Ναύπλιον.
Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, Καρδίτσα.
Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος, Μέγαρα Ἀττικῆς.
Γ΄. Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (Ν. Χωρῶν):
Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Καβάλα.
Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Χαλκιδικῆς. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Ὁ Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Θετταλίας. Θεσσαλονίκη.
Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θεσπρωτίας. Παραμυθία.
Ὁ Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λέσβου. Καλλονή.
Ὁ Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Λέσβου. Μυτιλήνη.
Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος παντός Αἰγαίου Πελάγους. Μύρινα.
Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας. Γουμένισσα.
Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θετταλίας. Βέροια.
Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ροδόπης. Διδυμότειχον.
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου. Δελβινάκιον.
Ὁ Ξάνθης κ. Παντελεήμων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Θράκης. Ξάνθη.
Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κυκλάδων Νήσων. Σάμος.
Ὁ Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας. Καστοριά.
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας. Φλώρινα.
Ὁ Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κόλπου Θερμαϊκοῦ. Πολύγυρος.
Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας. Σέρραι.
Ὁ Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Σιδηρόκαστρον.
Ὁ Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας. Ἔδεσσα.
Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, Νέα Ζίχνη.
Ὁ Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου. Ἐλευθερούπολις.
Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας. Κοζάνη.
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης. Ἀλεξανδρούπολις.
Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας. Νεάπολις Θεσσαλονίκης.
Ὁ Δράμας κ. Παῦλος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Δράμα.
Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Σιάτιστα.
Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Κιλκίς.
Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας. Λαγκαδᾶς.
Ὁ Χίου κ. Μᾶρκος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἰωνίας. Χίος.
Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παλαιᾶς Ἠπείρου. Πρέβεζα.
Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Χαλκιδικῆς. Ἀρναία.
Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, Κομοτηνή.
Ὁ Κίτρους κ. Γεώργιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Πιερίας. Κατερίνη.
Ὁ Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἠπείρου καί Κερκύρας. Ἰωάννινα.
Ὁ Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ὀλύμπου. Ἐλασσών.
Ὁ Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Μακεδονίας. Γρεβενά.
Δ΄.  Ἱεράρχαι Παλαιᾶς καί Νέας Ἑλλάδος, διαποιμαίνοντες Ἱεράς Μητροπόλεις
  (Κατά πρεσβεῖα χειροτονίας):
Ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος Β΄ (04-10-1981)
Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ (24-11-1968)
Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφείμ (31-05-1970)
Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος (25-05-1974)
Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκόπιος (26-05-1974)
Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος (14-07-1974)
Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος (17-07-1974)
Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος (22-02-1976)
Ὁ Κεφαλληνίας Σπυρίδων (15-08-1976)
Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος (17-08-1976)
Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Ἀλέξιος (22-08-1976)
Ὁ Καρπενησίου Νικόλαος (28-01-1979)
Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος (31-08-1980)
Ὁ Ἠλείας Γερμανός (03-10-1981)
Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος (05-05-1984)
Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος (06-05-1984)
Ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος (20-11-1988)
Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος (21-11-1988)
Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος (22-11-1988)
Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος (15-10-1989)
Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνάτιος (28-05-1994)
Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων (29-05-1994)
Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός (27-01-1995)
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας (28-01-1995)
Ὁ Ξάνθης Παντελεήμων (29-01-1995)
Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος (29-01-1995)
Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος (20-07-1995)
Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος (22-07-1995)
Ὁ Καστορίας Σεραφείμ (05-10-1996)
Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος (06-10-1996)
Ὁ Μάνης Χρυσόστομος (06-10-1996)
Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος (10-10-1998)
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ (22-01-2000)
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος (23-01-2000)
Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος (13-01-2001)
Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ (14-01-2001)
Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ (21-01-2001)
Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος (14-10-2001)
Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου Δωρόθεος (15-12-2001)
Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος (16-12-2001)
Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος (17-12-2001)
Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών (12-10-2002)
Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν Νεκτάριος (13-10-2002)
Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος 14-10-2002
Ὁ Ἐδέσσης καί Πέλλης Ἰωήλ (15-10-2002)
Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἐπιφάνιος (11-01-2003)
Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος (17-05-2003)
Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος (28-04-2004)
Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος (29-04-2004)
Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος (30-04-2004)
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος (09-10-2004)
Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας (10-10-2004)
Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος (20-02-2005)
Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ (02-07-2005)
Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς (08-10-2005)
Ὁ Δράμας Παῦλος (09-10-2005)
Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος (04.03.2006)
Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας (14-10-2006)
Ὁ Κορίνθου Διονύσιος (15-10-2006)
Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος (17-03-2007)
Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος (18-03-2007)
Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος (27-06-2008)
Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος (28-06-2008)
Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος (30-06-2008)
Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ (17-10-2009)
Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος (25-10-2009)
Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας (13-05-2010)
Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος (13-05-2010)
Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος (14-05-2010)
Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης (16-05-2010)
Ὁ Χίου Μᾶρκος (08-10-2011)
Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ (09-10-2011)
Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος (06-10-2012)
Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος (07-10-2012)
Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων (24-02-2013)
Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος (20-10-2013)
Ὁ Κίτρους Γεώργιος (01-03-2014)
Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος (28-06-2014)
Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων (29-06-2014)
Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος (30-06-2014)
Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος (11-10-2014)
Ὁ Γρεβενῶν Δαυΐδ (12-10-2014)

Ε΄. Τιτουλάριοι Μητροπολῖται:

Ὁ Εὐρίπου Βασίλειος (18-12-1968)
Ὁ Ἀχελῴου Εὐθύμιος (22-12-1968)
Ὁ Δωδώνης Χρυσόστομος (16-08-1976)
Ὁ Μαραθῶνος Μελίτων (29-01-1995)
Ὁ Σταυροπηγίου Ἀλέξανδρος (26-07-1996)
Ὁ Βρεσθένης Θεόκλητος (15-10-1999)
Ὁ Θερμοπυλῶν Ἰωάννης (14-10-2000)
Ὁ Ἀχαΐας Ἀθανάσιος (15-10-2000)
Ὁ Βελεστίνου Δαμασκηνός (12-01-2003)
Ὁ Κορωνείας Παντελεήμων (14-01-2003)

ΣΤ΄. Βοηθοί Ἐπίσκοποι:

Ὁ Νεοχωρίου Παῦλος (28-01-1995)
Ὁ Χριστιανουπόλεως Προκόπιος (18-10-2009)
Ὁ Ρεντίνης Σεραφείμ (24-10-2009)
Ὁ Ἐπιδαύρου Καλλίνικος (26-10-2009)
Ὁ Ὠλένης Ἀθανάσιος (01-11-2009)
Ὁ Ἐλευσῖνος Δωρόθεος (07-11-2009)
Ὁ Μεθώνης Κλήμης                   (13-10-2014)
Ὁ Κερνίτσης Χρύσανθος (13-10-2014)

Ζ΄. Τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι:

Ὁ Φαναρίου Ἀγαθάγγελος (13-01-2003)
Ὁ Τανάγρας Πολύκαρπος (22-05-2010)
Ὁ Σαλώνων Ἀντώνιος (10-03-2012)
Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος (11-03-2012)

Η΄. Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς:

Ὁ πρῴην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Ἀγαθόνικος (26-05-1974)
Ὁ πρῴην Πειραιῶς Καλλίνικος (25-10-1975)
Ὁ πρῴην Κίτρους Ἀγαθόνικος (24-11-1985)
Ὁ πρῴην Φωκίδος Ἀθηναγόρας (28-09-1986)
Ὁ πρῴην Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Κωνσταντῖνος (29-05-1994)
Ὁ πρῴην Αὐλῶνος Χριστόδουλος (28-07-1996)
Ὁ πρῴην Σερβίων καί Κοζάνης Ἀμβρόσιος (11-05-1998)
Ὁ πρῴην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύριλλος (16-10-1998)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν. Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄. Ἕδρα• Ἀθῆναι, ὁδός Ἁγίας Φιλοθέης 21. Τ.Κ. 105 56. Tηλ. Κέντρον• (πρόθεμα 210): 33.52.300 καί 32.48.731-34. Ἱστοσελίς• www.iaath.gr Ε-mail: contact@iaath.gr
Πανιερ. Τιτουλάριοι Μητροπολῖται: Εὐρίπου κ. Βασίλειος, Ἀχελῴου κ. Εὐθύμιος, Μαραθῶνος κ. Μελίτων, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης, Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός καί Κορωνείας κ. Παντελεήμων.
Θεοφιλ. Βοηθοί Ἐπίσκοποι: Νεοχωρίου κ. Παῦλος, Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Τανάγρας κ. Πολύκαρπος, Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος καί Μεθώνης κ. Κλήμης.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης. Fax 3224.673.
Γραφεῖον Τύπου• Τηλ. 33.52.344. Fax: 32.49.583.
Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί 145. Μοναστηριακοί Ναοί• 9. Ἐφημέριοι: 558.
Ἱεραί Μοναί: Α.– Ἀνδρῷαι: 1.– Ἀσωμάτων - Πετράκη, ἔτος ἐπανιδρύσεως 1673. Ταχ. διεύθυνσις: Ἰω. Γενναδίου 14, Τ.Κ. 11 521. Τηλ. Γραμματείας: 72.12.402. Fax: 7218.543. Ἱστοσελίς: www.monipetraki.gr. Ἑορτάζει τῇ 8ῃ Νοεμβρίου (Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν), καί τῇ 7ῃ Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου, καθ’ ἥν τελεῖται τό ἐτήσιον Κτητορικόν Μνημόσυνον, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πρώτου Ἡγουμένου καί Κτήτορος Αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου Παρθενίου Πετράκη. Ἡγούμενος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος. Ἐγγεγραμμένοι Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί 92. Ἐγκαταβιοῦντες 13. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης, ἔτος ἱδρύσεως 1578. Ταχ. διεύθυνσις: Παλαιά Πεντέλη, Τ.Κ. 15 236. Τά Γραφεῖα στεγάζονται ἐντός τῆς Ἱ. Μονῆς. Τηλ. Γραφείων - Γραφείου Ἐφημερίων - Πληροφοριῶν: 80.41.757 & 80.42.404. Fax: 80.41.755. Ἑορτάζει τῇ 15ῃ καί τῇ 16ῃ Αὐγούστου (μνήμη τοῦ κτήτορος Ἁγίου Τιμοθέου) καί τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡγούμενος: ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης. Ἐγγεγραμμένοι Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί 58. Ἐγκαταβιοῦντες 17. Δόκιμος 1. Ἡ Ἱ. Μονή διαθέτει Μουσεῖον καί Βιβλιοθήκην. 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἔτος ἱδρύσεως 2004. Ἡγούμενος• Ἀρ¬¬¬χιμ. Μελέτιος. Ἐπιμενίδου 7, Τ.Κ. 10558 Ἀθῆναι. Τηλ. 210-7290.919.
Β.– Γυναικεῖαι: 1.– Θεομήτορος Ἡλιουπόλεως, ἔτος ἱδρύσεως 1955. Ταχ. διεύθυνσις: Ἐλευθερίου Βενιζέλου 128, 16 345 Ἡλιούπολις. Τηλ. 99.15.920, 99.11.622. Fax: 9914.533. Ἑορτάζει τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου. Ἡγουμένη: Μοναχή Θεοφανώ. Μοναχαί• 15. Μεγαλόσχημοι 13, Δόκιμοι 2. Μετόχιον• Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Προφήτου Ἠλιού εἰς Λουτράκιον Κορινθίας. Τηλ. 27440-23.800. Μοναχαί 3. Ἡ Ἱ. Μονή διατηρεῖ πρότυπον ὀρφανοτροφεῖον Θηλέων, οἰκοτροφεῖον καί ἐκπαιδευτήρια (νηπιαγωγεῖον-δημοτικόν-γυμνάσιον-λύκειον) καί ᾠδεῖον. Τηλ. 9915.920. 2.– Παντοκράτορος Ταώ «Νταοῦ» Πεντέλης, ἔτος ἱδρύσεως ι΄ αἰ., ἀπό τοῦ ἔτους 1971 λειτουργεῖ ὡς Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή. Ταχ. διεύθυνσις: Ραφήνα Ἀττικῆς, Τ.Κ. 190 09. Τηλ. 60.39.226. Fax: 60.39.985. Ἡγουμένη: Μοναχή Στυλιανή. Μοναχαί• 14 Μεγαλόσχημοι, 10 Ρασοφόροι, 3 Δόκιμοι. Ἑορτάζει τήν 6ην Αὐγούστου (τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος), τήν 23ην Αὐγούστου (ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου) καί τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου (ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ὁσίων Πατέρων αὐτῆς τῶν κατά τό ἔτος 1680 ἀναιρεθέντων ὑπό τῶν Ἀγαρηνῶν). Ἐκ τῶν ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Μονῆς ὑπαρχουσῶν ὀκτώ (8) Ἁγίων Τραπεζῶν διαπιστοῦται ὅτι αὕτη ἀνῆκεν εἰς τάς λεγομένας «ἀκοιμήτους» ἤ «τῶν ἀκοιμήτων» Μονάς, ὡς ἔχουσα εἰκοσιτετράωρον Ἱεράν Ἀκολουθίαν. 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, παρά τῷ Ὑμηττῷ, ἔτος ἱδρύσεως 1971. Ταχ. διεύθυνσις: Παπάγου, Τ.Κ. 15 669. Τηλ. 65.28.774. Ἡγουμένη: Μοναχή Χριστονύμφη. Μοναχαί 24. Δόκιμος 1. Ἑορτάζει τῇ 8ῃ Μαΐου καί τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου. Ἐξωκκλήσιον Ἱερᾶς Μονῆς• Παναγία Ἐλεοῦσα ἐν Χολαργῷ (τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου). 4.– Προφήτου Ἠλία Ἀττικοῦ Ἄλσους, ἔτος ἱδρύσεως 1957. Ταχ. διεύθυνσις• Ἰωαννίνων 2, 11363, Ἀττικό Ἄλσος (Τουρκοβούνια). Tηλ. καί Fax 6982 600. Μοναχαί 4, Δόκιμος 1.
Ἱερά Ἡσυχαστήρια: 1.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἕδρα: Φιλ. Πλυτᾶ 47 καί Ἀρακλώβου 7, 115 22 Ἀθῆναι. Τηλ. 6400.233, 6455.891. Fax: 98.074. E-mail: mesot@internet.gr. Ἡγουμένη: Μοναχή Φεβρωνία. Μετόχιον Μήλεσι, Τ.Θ. 17, 190 15 Ν. Παλάτια. Τηλ. 22950-98.261 καί Fax 22950-98.074. Ε-mail: mesot@internet.gr 2.– Παναγία τῶν Βρυούλων, ἐν Πατησίοις• ἔτος ἱδρύσεως 1996. Ταχ. διεύθυνσις: Ἰβήρων 6-8, Τ.Κ. 11 253 Πλ. Ἀμερικῆς, Πατήσια. Τηλ. 8648.975 καί 8624.732. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη Ἰωαννίδου.
2. Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. Ἕδρα• Μεσολόγγιον. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10 καί Κύπρου 2. Τ.Κ. 30 200. Τηλέφωνα (26310): Μητροπολίτου• 22.322. Πρωτοσυγκέλλου• 28.232. Τηλ. Κέντρον: 22.421. Fax: 28.701. E-mail: imaa@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Καραγεῶργος.
Ἐνοριακοί Ναοί 212. Ἐφημέριοι: 182.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Παναγίας Ἐλεούσης Μεσολογγίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος (μ. 2), τηλ. 26320-22.386. 2.– Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωσήφ (μ. 4), τηλ. 26440-51.497. 3. – Ἁγίου Γεωργίου Ἀστακοῦ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος (μ. 4), τηλ. 26460-41.369. 4.– Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ρόμβου Ἀκαρνανίας, τηλ. 26430-22.814. 5. – Κοιμήσεως Θεοτόκου Βλοχοῦ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος, τηλ. 26410-25.199. 6. – Τιμίου Προδρόμου Ἀναλήψεως (μ. 1), τηλ. 26440-31.200. 7. – Κοιμ. Θεοτόκου Βαρετάδος. Ἡγούμενος•  Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Σιῶρος, τηλ. 6986633224. 8. – Ἁγ. Παρασκευῆς Σαρδινίων, (μ. 1).
Γυναικεῖαι: 1.– Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κατερινοῦς. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοδούλη (μ. 2), τηλ. 26350-41.244. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λιγοβιτσίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 10), τηλ. 26460-93.300. 3.– Ἁγίου Συμεών Μεσολογγίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Βερονίκη (μ. 2), τηλ. 26310-22.515. 4.– Παντοκράτορος Ἀγγελοκάστρου. Ἡγουμένη• Ἄννα Καλούτση (μ. 2), τηλ. 26410-93.220. 5.– Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ (μ. 2). Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐθυμία. Τηλ. 26440-24.050. 6.– Ἁγ. Δημητρίου Παλαίρου, Μοναχή Μητροφανία, τηλ. 26430-41427. 7. – Τιμίας Ζώνης Λυκουρίσης (Σκουτερά). Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη (μ. 1), τηλ. 26410-42.410. 8.– Εὐαγγελισμοῦ Παραβόλας. Ἡγουμένη• Παρασκευή (μον. 3), τηλ. 26410-62.692. 9.– Γενεσίου Θεοτόκου Ρέθα. Ἡγουμένη• Φιλοθέη (μον. 2), τηλ. 26420-51800. 10.– Ἁγ. Δημητρίου Δρυμοῦ. Ἡγουμένη• Μον. Μαριάμ (μον. 3). Τηλ. 26430-91.230. 11.– Ἁγ. Γεωργίου Ἑλληνικῶν. Ἡγουμένη• Μον. Ἀνθοῦσα. Τηλ. 26310-25.923.
Ἡσυχαστήριον: Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, Τσουκαλάδων Παραβόλας. Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Πίττας, τηλ. 26410-62052.
3. Ἱερά Μητρόπολις Ἀργολίδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος. Ἕδρα• Ναύπλιον. Τ.Κ. 21 100. Τηλέφωνα (27520): Μητροπολίτου• 28.645. Πρωτοσυγκέλλου-Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου• 27.328. Λογιστήριον• 25.865. Γραφεῖον Γάμων• 29.737. Fax: 28.361. E-mail: imargoll@otenet.gr
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐπιδαύρου κ. Καλλίνικος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Σουλάνδρος.
Ἐνοριακοί Ναοί 78. Μοναστηριακοί Ναοί 9. Ἐφημέριοι: 90.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Ἁγίας Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος Ναυπλίου (μ. 5). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος. Τηλ. 27520-28733.
Γυναικεῖαι: 1.– Ὁσίου Θεοδοσίου, ἔτος ἱδρύσεως 910. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 055 Ἁγία Τριάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Φοίβη (μ. 13), τηλ. 27520-44.240. 2.– Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐπιδαύρου, ἔτος ἱδρύσεως 1450. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 052 Λυγουριό. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 16), τηλ. 27530-31.142, 31.182. 3.– Ἁγίου Δημητρίου Καρακαλᾶ, ἔτος ἱδρύσεως 1661. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 100 Ναύπλιον. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀκακία (μ. 10), τηλ. 27520-91.196. 4.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλαμίου, ἔτος ἱδρύσεως 1600. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 052 Λυγουριό. Ἡγουμένη• Μοναχή Μελάνη (μ. 33), τηλ. 27530-22.160. 5.– Ἁγίας Μαρίνης Ἄργους, ἔτος ἱδρύσεως 1974. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 200 Ἄργος. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 4), τηλ. 27510-66.400. 6.– Τιμίου Προδρόμου Μπορσίων. Κατά τήν ἅλωσιν καί πρό τοῦ 1453 ἐλειτούργει ὡς Μονή. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 200 Ἄργος. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουστίνη (μ. 3), τηλ. 27510-76.399.
Ἡσυχαστήρια: Ἀνδρῷον: Παναγίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Τ.Κ. 21057 Ἀχλαδόκαμπος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός (μ. 4). Τηλ. 694.805.1126.
Γυναικεῖα: 1.– Ζωοδόχου Πηγῆς (Ἁγία Μονή), ἔτος ἱδρύσεως 1149. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 21 100 Ναύπλιον. Ἡγουμένη• Μοναχή Χαραλαμπία (μ. 6), τηλ. 27520-27.764. 2.– Ἁγίας Μακρίνης εἰς Ἀνάβαλον Κιβερίου, ἔτος ἱδρύσεως 1991. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 13), τηλ. 27510-47.205. Σύνολον Μοναχῶν: 108.

4. Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος. Ἕδρα• Ἐμμανουήλ Ξάνθου 2, Ἄρτα. Τ.Κ. 47 100, Τ.Θ. 56. Τηλέφωνα (26810): Μητροπολίτου• 28.842 καί 28.090, fax: 78419. Πρωτοσυγκέλλου• 71.835. ­Γραφείων• 77.807. Fax: 28.610. Ἱστοσελίς: www. imartis.gr E-mail: info@imartis.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Θεολόγος Ντούβαλης.
Ἐνοριακοί Ναοί 97. Μοναστηριακοί Ναοί 5. Ἐφημέριοι: 90.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Ἱ. Μονή Μελατῶν, ἵδρυσις 18ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 47 100 Μελάτες. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεολόγος (μ. 3).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἱ. Μ. Κάτω Παναγιᾶς, ἔτος ἱδρύσεως 1250. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 47 100 Κάτω Παναγιά. Ἡγουμένη• Μοναχή Χαριτίνη (μ. 13), τηλ. 26810-27.660. 2.– Ἱ.Μ. Ροβελίστης, ἔτος ἱδρύσεως 10ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 47 044 Ροβέλιστα. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκλήτη (μ. 11), τηλ. 26810-67.760. 3.– Ἱ. Μ. Θεοτοκιοῦ, ἵδρυσις 14ος αἰ. Τ.Κ. 47 100. Ἡγουμένη• Μοναχή Κεχαριτωμένη (μ. 3), τηλ. 26810-83.815.

5. Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος. Ἕδρα• Γλυφάδα Ἀττικῆς. Βασ. Παύλου 2, 16673 Βούλα. Τηλ. (210) Μητροπολίτου 9658838, 9610773. Fax: (210) 9658.727. Γραφείων 9658849. Ἱστοσελίς: www.imglyfadas.gr E-mail: imgl@ hotmail.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος. Ἐνοριακοί Ναοί 20. Ἐφημέριοι 48.
Ἱερά Μονή: Ἀνδρῴα• Ἁγίας Τριάδος – Ἁγ. Νεκταρίου Τερψιθέας. Ἥβης 109, Τ.Κ. 16562, Γλυφάδα, τηλ. 9622239. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Σαμαρᾶς.

6. Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας. Ἕδρα• Δημητσάνα. Τ.Κ. 22 007. Τηλέφωνα (27950): Μητροπολίτου• 31.223. Fax: 31.221. Γραφείων• 31.217. Μεγαλόπολις, Τ.Κ. 22 200. Τηλ. Μητροπολίτου• (27910) 25.026. Γραφείου• 22.618. Fax: 21.160. Ἱστοσελίς: www.imgortmeg.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης. τηλ. 27950-31217.
Ἐνοριακοί Ναοί 146. Μοναστηριακοί Ναοί 20. Ἐφημέριοι: 89.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Τιμίου Προδρόμου, Στεμνίτσα Γορτυνίας, ἔτος ἱδρύσεως 1167. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Λεόντιος (μον. 13), τηλ. 27950-81.385. 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Αἰμυαλῶν Δημητσάνης. Ἔτος ἱδρύσεως 1600. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμασκηνός (μον. 4), τηλ. 27950-31273. 3.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰσιώματος Καρυῶν Μεγαλοπόλεως. 4.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου, μον. Δανιήλ, τηλ. 27950-82308. 5.– Kοιμ. Θεοτόκου, μονή Κολοκοτρώνη, μ. Συμεών (τηλ. 6974983485). 6.– Ἁγ. Παρασκευῆς Βάχλιας Γορτυνίας, μ. Συμεών.
Γυναικεῖαι: 1.– Κερνίτσης, ἔτος ἱδρύσεως 1200 μ.Χ. Ἡγουμένη• Μοναχή Συγκλητική (μ. 17), τηλ. 27950-22.337. 2.– Ἀμπελακίου, ἔτος ἱδρύσεως 1870. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 5), τηλ. 27910-26.600. 3.– Μπούρα Φαλαισίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία Παπαλυμπέρη (μ. 17), τηλ. 27910-26.400. 4.– Κλειβωκᾶς Γορτυνίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Σεραφειμία (μ. 1), τηλ. 27970-23.811. 5.– Μακρυσίου Μεγαλοπόλεως. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουλίττα Κουτσαύτη (μ. 3), τηλ. 27910-22.216. 6. – Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Ἀρκαδίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀλεξία (μ. 3), τηλ. 27950-81520.
Μετόχια Ἱ. Μονῶν: α.– Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου (ἀνδρῴας): Ἱστορική Ἱ. Μονή Φιλοσόφου, ἔνθα κατά τήν παράδοσιν ἐλειτούργει Κρυφό Σχολειό, ἔτος ἱδρύσεως 863 μ.Χ., ἐξ ἧς ἀπεφοίτησαν 80 Μητροπολῖται καί 7 Πατριάρχαι (μ. 2), τηλ. 27950-81.447. β.– Τῆς Ἱ.Μ. Αἰμυαλῶν (ἀνδρῴας): Ἁγ. Ἀποστόλων Ζυγοβιτσίου (μ. 2).
Ἱερόν Προσκύνημα: Ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστᾳ Μεγαλοπόλεως Ἀρ¬κα¬δίας. Μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος 11 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα μαρτυρίου αὐτῆς. Διοικεῖται ὑπό πενταμελοῦς ἐπιτροπῆς.

7. Ἱερά Μητρόπολις Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος. Ἕδρα• Βόλος. Ταχ. διεύθυνσις: Συνεδριακόν Θεσσαλίας. Μελισσιάτικα Ν. Ἰωνίας, Μαγνησίας. Τ.Θ. 1308. Τηλέφωνα (24210): Μητροπολίτου• 93.500. Πρωτοσυγκέλλου• 93.506. Γραμματέως: 93.508. Γραφείων• 93.509-12. Λογιστηρίου: 93.513. Fax: 67.903. E-mail: idiaitero@imd.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης.
Ἐνοριακοί Ναοί 137. Μοναστηριακοί Ναοί 14. Ἐφημέριοι: 199.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Ξενιᾶς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μ. 3), ἔτος ἱδρύσεως 10ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Ἄνω Ξενιά Ἁλμυροῦ. Τηλ. 24220-22.413. Mετόχια: Ἁγ. Κυπριανοῦ Βελεστίνου. Ἁγίας Τριάδος Καλῶν Νερῶν. Ἁγ. Παντελεήμονος Πτελεοῦ. 2.– Ἱ.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Φλαμουρίου, ἔτος ἱδρύσεως 16ος αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Συμεών (μ. 3). Μετόχιον Ἁγίου Συμεών, Δημάρχου Γεωργιάδου 50, Βόλος, τηλ.24210-70.060. 3.– Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας (Μετόχιον Ἱ.Μ. Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γρηγόριος (μον. 5). 4. – Ἁγίου Σεραφείμ Σάρωφ Πορταριᾶς (ὑπό ἀνέγερσιν). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος. 5. – Εἰσοδίων - Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγιᾶς, 13ου αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός, τηλ. 24940-23.189 (μον. 3). 6.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ἁλυκῶν Βόλου (ὑπό ἀνέγερσιν). 7.– Ἁγίου Ἰγνατίου Θεοφόρου Ἀνακασιᾶς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μάξιμος (μ. 6). 8.– Παναγίας Λαμπηδόνος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ξενιᾶς. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 8), ἔτος ἱδρύσεως 19ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Κάτω Ξενιά Ἁλμυροῦ. Τηλ. 24220-94.265. 2.– Ἱ. Μ. Ἁγίου Γερασίμου Μακρινίτσης. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 14), ἔτος ἱδρύσεως 1945. Ταχ. διεύθυνσις: Μακρυνίτσα Βόλου, Τ.Κ. 37011. Τηλ. 24280-99.171. 3.– Ἱ. Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἁγίου Γεωργίου Νηλείας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νικοδήμη (μ. 27), ἔτος ἱδρύσεως 1980. Ταχ. διεύθυνσις: Ἅγιος Γεώργιος Νηλείας. Τηλ. 24280-93.590. 4.– Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Συκῆς. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγαθοφήμη (μ. 10), ἔτος ἱδρύσεως 1985. Ταχ. διεύθυνσις: Συκή Πηλίου. Τηλ. 24230-54.826. 5.– Τιμίου Προδρόμου Ἀνατολῆς Ἁγιᾶς, τηλ. 24940-81.289. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδέκτη (μον. 18). 6.– Ἱ. Μ. Ἁγίου Λαυρεντίου Πηλίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 3), ἔτος ἱδρύσεως 1988. Ταχ. διεύθυνσις: Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου. Τηλ. 24280-96.226. 7.– Ἱ. Μ. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἁγίου Βλασίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 3), ἔτος ἱδρύσεως 1988. Ταχ. διεύθυνσις: Ἅγιος Βλάσιος Πηλίου. Τηλ. 24280-93.736. 8. – Τιμίου Προδρόμου Βροχιᾶς, Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδούλη. 9. – Παναγίας Ὁδηγητρίας Πορταριᾶς (Μετόχιον Ἱ.Μ. Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους). ῾Ηγουμένη• Μοναχή Θεοφανώ (μον. 14), τηλ. 24280.99.146. 10.– Παναγίας Γοργοϋπηκόου Φυτόκου. Ἡγουμένη• Μον. Μακρίνα (μ. 4), τηλ. 24210-60.011. 11.– Ἁγίου Σπυρίδωνος Προμυρίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθίμη (μ. 2, δ. 1), τηλ. 694.959.5565.

8. Ἱερά Μητρόπολις Ζακύνθου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος. Ἕδρα• Ζάκυνθος. Τ.Κ. 29 100. Τηλέφωνα (26950): Μητροπολίτου• 49.109. Γραφείων• Τηλεφωνικόν Κέντρον• 22.233 καί 42.552. Fax: 22.348. Ἱστοσελίς: http:/www.imzante.gr. E-mail: imzante@yahoo.gr.
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Καποδίστριας.
Ἐνοριακοί Ναοί 61. Μοναστηριακοί Ναοί 17. Ἐφημέριοι: 68.
Ἱεραί Μοναί - Προσκυνήματα: Ἀνδρῷαι: 1.– Μεταμορφώσεως Στροφάδων καί Ἁγίου Διονυσίου, εἰς πόλιν Ζακύνθου. Κοινόβιος, ἱδρυθεῖσα τόν ιγ΄ αἰ. Εἰς τόν ἐν πόλει Ζακύνθου Ἱ.Ν. Ἁγ. Διονυσίου ἀποτεθησαύρισται τό σεπτόν Σκήνωμα τοῦ Ἁγ. Διονυσίου, Πολιούχου Ζακύνθου. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Διονύσιος (μ. 10), τηλ. 29.858, 28.683. Τηλ. Κέντρον: 41.397, 43.805, 44.126, 48.203. Γραμματεία• 48.422. Fax 44.151. 2.– Ἁγ. Γεωργίου Κρημνῶν, εἰς περιοχήν Βολιμῶν. Ἰδιόρρυθμος, ἱδρυθεῖσα τῷ 1535. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Θεοδόσιος (μον. 2). Τηλ. 31.298. 3.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης, εἰς περιοχήν Ὀρθονιῶν. Ἰδιόρρυθμος, ἱδρυθεῖσα τῷ 1550. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δανιήλ (μον. 2). Τηλ. 31.218. 4.– Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδας, εἰς περιοχήν Χαρτάτων Κατασταρίου. Ἰδιόρρυθμος, ἱδρυθεῖσα ἀρχικῶς τόν ις΄ αἰῶνα, διαλυθεῖσα καί ἐπανιδρυθεῖσα τῷ 1617. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Θεόφιλος. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς ἐπιτροπῆς (μ. 3), τηλ. 83.442.
Γυναικεῖον: Ἡσυχαστήριον Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐλευθερωτρίας, εἰς περιοχήν Λαγοπόδου, ἱδρυθέν τῷ 1961. Ἡγουμένη: Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 12), τηλ. 92.226.
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἁγίου Διονυσίου, Πολιούχου καί Προστάτου Ζακύνθου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῶν Στροφάδων πόλεως Ζακύνθου. 2.– Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Σαμάκου, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παντοκράτορος Κοιν. Γαϊτανίου. 3.– Πλεῖστα ἀποτμήματα Ἱ. Λειψάνων διαφόρων Ἁγίων.
– Εἰκόνες περίπυστοι: 1.– Ὑ.Θ. Ἀναφωνητρίας (Ἀναφωνήτρια). 2.– Ὑ.Θ. Σκοπιωτίσσης (εἰς ὄρος Σκοπός). 3.– Ὑ.Θ. Χρυσοπηγῆς (Μπόχαλις). 4.– Ὑ.Θ. Λαυρένταινας (Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος πόλεως). 5.– Ὑ.Θ. Γαλανούσας (Ἱ.Ν. Ἀγίου Λαζάρου πόλεως). 6.– Ὑ.Θ. Μυρτιδιωτίσσης (Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός). 7.– Ὑ.Θ. Παναγούλας (Βανᾶτον). 8.– Ὑ.Θ. Σπηλούλας (Καλλιπᾶδον). 9.– Ὑ.Θ. Βιγλατσούρας (Ἀγριλιά). 10.– Ἁγίας Μαύρας (Μαχαιρᾶδον). 11.– Ἁγίου Νικολάου Μεγαλομάτης (Σκουλικᾶδον). 12.– Ὑ.Θ. Κεριωτίσσης (Κερίον). 13.– Ὑ.Θ. Σγουροπουλιᾶς (Καλαμάκιον). 14.– Ὑ.Θ. Ἀναφωνητρίας (Σκουλικᾶδον). 15.– Ἁγίου Χαραλάμπους (ὁμώνυμος Ἱ.Ν. πόλεως). 16.– Ἁγίου Νικολάου Σχίνων (Φιολήτιον).
– Ζακύνθιοι Ἅγιοι: 1.– Ἅγιος Διονύσιος ὁ Σιγοῦρος, Ἀρχιεπίσκοπος Αἰγίνης, Πολιοῦχος καί Προστάτης Ζακύνθου (1547-1622). 2.– Ἅγιος Νεομάρτυς Θεόφιλος ὁ Μαραμπελιώτης, γεννηθείς ἐν Ζακύνθῳ τῷ 1616, μαρτυρήσας δέ ἐν Χίῳ τῷ 1635.
Ἐκκλησιαστική Τέχνη: – Ἱστορικά Μνημεῖα: Ἱερά Στροφάδων εἰς τάς ὁμωνύμους νήσους, κτίσμα 13ου αἰῶνος, Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Κρημνῶν, 16ος αἰών, Ἱερά Μονή Σπηλαιωτίσσης, 16ος αἰών, Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδας, 16ος αἰών, Ἱερός Ναός Ἀναφωνητρίας, Ἱερός Ναός Σκοπιωτίσσης, Ἱερός Ναός Ἁγίου Τιμοθέου καί Μαύρας Μαχαιράδου, Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης Φαγιᾶ, Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου τοῦ Μώλου πόλεως, Ἱερός Ναός Κυρίας τῶν Ἀγγέλων πόλεως, Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λατίνου (Φιλικῶν) πόλεως, Ἱ. Ναός Ἐσταυρωμένου πόλεως.

9. Ἱερά Μητρόπολις Ἠλείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός. Ἕδρα• Πύργος. Τ.Κ. 27 100. Τηλέφωνα (26210): Μητροπολίτου• 22.069. Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου καί Γραφείων• 22.527. Fax: 30.592. E-mail: contact@imilias.gr
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἠλίας Παπαγγελῆς.
Ἐνοριακοί Ναοί 221. Μοναστηριακοί Ναοί 43. Ἐφημέριοι: 228.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἄνω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης, ἔτος ἱδρύσεως 1650. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 063 Λαμπεία. Ἡγούμενος• Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος (μ. 7), τηλ. 26240-81.263. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πορετσοῦ (ὑπό ἀνασύστασιν).
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κρεμαστῆς, ἔτος ἱδρύσεως 1700 Λάνθιον. Ταχ. διεύθυνσις: 27 064 Καράτουλας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 16), τηλ. 26210-25.303. 2.– Ἁγίου Νικολάου Φραγκοπηδήματος, ἔτος ἱδρύσεως 1200. Ταχ. διεύθυνσις: Βρύναργον, 27 100 Πύργος. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 13), τηλ. 26210-51.312. 3.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σκαφιδιᾶς, ἔτος ἱδρύσεως 1100. Ταχ. διεύθυνσις: Σκαφιδιά, 27 100 Πύργος, Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 4), τηλ. 26210-55.088.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Προφήτου Ἠλιού Ἀμαλιάδος. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Σαλώμη Μιχαλακοπούλου (μ. 5), τηλ. 26220-28.442. 2.– Ἁγίου Δημητρίου Ἀμαλιάδος. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 4), τηλ. 26220-28.961. 3.– Ἀναλήψεως Ζεροῦ, Γεράκιον. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 5), τηλ. 26220-28.150. 4.– Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμπελοκάμπου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 27 200 Ἀμαλιάδα. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐγενία Καράμπελα (μ. 4), τηλ. 26220-61.280. Σύνολον Μοναχῶν: 56.

10. Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. Ἕδρα• Καρδίτσα. Τ.Κ. 431 00. Τηλέφωνα (24410). Γραφείων• 75.010. Fax: 22.968. E-mail: info@imthf.gr
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, Πρωτοσυγκελλεύων. Τηλ. 24410-71269.
Ἐνοριακοί Ναοί 227. Ἐφημέριοι: 214.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κορώνης, ἔτος ἱδρύσεως 12ος αἰ. Τ.Κ. 43 100 Καρδίτσα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μεθόδιος (μ. 8), τηλ. 24410-22.250. Fax: 22.251. 2.– Παναγίας Σπηλιᾶς, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰών. Τ.Κ. 43060 Κουμπουριανά. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μον. 6). Τηλ. 24450-31739. 3.– Παναγίας Πελεκητῆς, Τ.Κ. 43167 Καρύτσα Δολόπων, (μον. 1), τηλ. 24410-94747. 4. – Πέτρας Καταφυγίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Διονύσιος (μ. 30), τηλ. 6978118604. 5. – Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βραγκιανῶν, Ἡγούμ. π. Λεόντιος (μ. 2), τηλ. 24450-31910, 6977-257.807. 6. – Γεν. Θεοτόκου Κατουσίου. Ὑπεύθυνος• Μοναχός Ἀλέξιος (μον. 1), τηλ. 24450-32095. 7. – Γεν. Θεοτόκου Πετρίλου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεόκλητος Δήμου (μον. 3). Τ.Κ. 43060, Τ.Θ. 37, Μουζάκιον, τηλ. 22457-70.420. 8.– Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Παλιουρίου.
Γυναικεῖαι: 1.– Δώδεκα Ἀποστόλων «Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς». Τ.Κ. 43 100 Καρδίτσα. Ἡγουμένη• Φεβρωνία (μον. 14). Τηλ. 24410-21.136. 2.– Ρεντίνης, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰών. Τ.Κ. 43068 Ρεντίνα. Ἡγουμένη Φιλοθέη (μον. 6), τηλ. 24430-71206. 3. – Ἁγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη», ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Μαυρομάτιον, Τ.Κ. 430 60. Ἡγουμένη• Διοδώρα (μον. 18), τηλ. 24450-41495. 4. – Παναγίας Φανερωμένης (μον. 3), τηλ. 24410-88045, Καλλιφώνιον Καρδίτσης. 5. – Ἁγίας Τριάδος Δρακότρυπας (Σκλαταίνης). Ἡγουμ. Εὐφημία, τηλ. 24450-61502 (μον. 2). 6.– Ἁγ. Τριάδος Μαυροβουνίου. Προεστῶσα μον. Εὐπραξία (μ. 2).

11. Ἱερά Μητρόπολις Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος. Ἕδρα• Λεβάδεια. Τ.Κ. 32 100. Τηλέφωνα (22610) 28330. Fax: 28.640.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Δημήτριος Ταγκαλέγκας, τηλ. 22.476.
Ἐνοριακοί Ναοί 111. Μοναστηριακοί Ναοί 25. Ἐφημέριοι: 148.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὁσίου Λουκᾶ, ἔτος ἱδρύσεως 10ος αἰ. Τ.Κ. 32 100 Στείριον Βοιωτίας. Ἡγούμενος•... (μ. 4), τηλ. 22670-22.228. 2.– Σαγματᾶ, ἔτος ἱδρύσεως 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Ὕπατον Θηβῶν. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Παΐσιος (μ. 3), τηλ. 22610-97156, 97122. Fax 97.084. 3.– Ὁσίου Σεραφείμ, ἔτος ἱδρύσεως 16ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 010 Πρόδρομος Θηβῶν. Ἡγουμενεύων• Μοναχός Παχώμιος (μ. 4), τηλ. 22640-31.251. 4.– Μακαριωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 010 Δομβραίνα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 18), τηλ. 22640-22.237. 5.– Ἁγ. Νικολάου Καμπίων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μον. 3). Τ.Κ. 32100. Διόνυσος Βοιωτίας. Τηλ. 22610- 52080. 6. – Προφ. Ἠλιού Ἀσωπίας Θηβῶν. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀρσένιος (μον. 2). 7.– Τιμίου Προδρόμου Λαφυστίου Λεβαδείας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πορφύριος (μον. 4). 8. – Ἁγ. Γεωργίου Ἀλιάρτου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σιλουανός (μ. 4), τηλ. 22680-22789.
Γυναικεῖαι: 1.– Εὐαγγελιστρίας, ἔτος ἱδρύσεως 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 100 Εὐαγγελίστρια. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθοῦσα (μ. 14), τηλ. 22680-22.332. 2.– Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγίας), ἔτος ἱδρύσεως 12ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Ἀκραίφνιο-Κόκκινο Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Σιλουανή (μ. 10), τηλ. 22610-35.135, 39.201. 3.– Ἱερουσαλήμ, ἔτος ἱδρύσεως 1080. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 008 Δαύλεια Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοδούλη (μ. 3), τηλ. 22610-52.230. 4.– Ἁγίας Παρασκευῆς, ἔτος ἱδρύσεως 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 100 Κορώνεια Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγάθη (μ. 8), τηλ. 22610-43.292. 5.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 002 Βάγια Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 25), τηλ. 22620-61.572. 6.– Ἁγίας Τριάδος, ἔτος ἱδρύσεως 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Πλαταιαί Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἐλισσαία (μ. 3), τηλ. 22620-98.841-2. 7.– Ἁγίου Νικολάου Ὑψηλάντου, ἔτος ἱδρύσεως 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 100 Ὑψηλάντης Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοφυλάκτη (μ. 3), τηλ. 22680-51.201. 8.– Ἁγίας Παρασκευῆς Νεοχωρακίου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 200 Νεοχωράκιον Θηβῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγριπίνα (μ. 2), τηλ. 22620-25.488. 9.– Τιμίου Σταυροῦ Βαγίων, Ἡγουμ. Μοναχή Ὀλυμπιάς, τηλ. 22620-62.265. 10.– Ἁγίων Νηπίων Πάνακτος Βοιωτίας (μον. 5), τηλ. 22630-51580. 11. – Παναγίας τοῦ Μύρου Χαιρωνείας (Λυκούρεσι). Ἡγουμένη: Μοναχή Λυδία, τηλ. 22620-95235. 12. – Γενεσίου Θεοτόκου, Προστασίας τῶν Χριστιανῶν, Ἀσωπία. Ἡγουμένη: Μοναχή Βασιλεία, τηλ. 2262770028 (μον. 7).
Ἡσυχαστήρια - Γυναικεῖα: 1.– Ἡ Μήτηρ τοῦ Ἠγαπημένου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 32 009 Σχηματάρι Κλειδί Βοιωτίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 16), τηλ. 22620-37.470. 2.– Ἁγίου Νεκταρίου Θηβῶν. Τ.Κ. 32 200 Θῆβαι. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐφροσύνη (μ. 1), τηλ. 22620-94482. 3. Ἀναλήψεως Κυρίου, Σκοῦρτα Βοιωτίας, τηλ. 22620-58.731-2. Ἡγουμένη• Εὐπραξία Κυριακοπούλου (μον. 6).
Ἁγιολογία: – Ἱερά Λείψανα: Τό Ἱερόν Σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ Στειριώτου. Τιμία Κάρα Ὁσίου Κλήμεντος. Τμῆμα Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου. Τμῆμα Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους. Ἅγιαι Κάραι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Ο΄. Ἁγία Κάρα Ὁσίου Ἰωαννικίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Χείρ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Τμῆμα Τιμίας Κάρας καί Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί ἄλλα.
– Εἰκόνες περίπυστοι: Τμῆμα Τιμίου Ξύλου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Σαγματᾶ. Εἰκών Παναγίας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Θηβῶν.
– Ἱερά Προσκυνήματα: Παναγίας Σκριποῦς, Ὀρχομενός, Τ.Κ. 32 300. Τηλ. 22610-32.211. Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλοκτένους, Θῆβαι, Τ.Κ. 32 200. Τηλ. 22620-29.573. Ἱ. Ναός Ἁγίου Ρηγίνου, Ἐπισκόπου Σκοπέλου τοῦ Λεβαδέως, Τ.Κ. 32 100. Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐν Θήβαις, Τ.Κ. 32 200.
Ἐκκλησιαστική Τέχνη: – Ἱστορικά Μνημεῖα: Ἱερά Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, 10ος αἰών. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Σκριποῦς) Ὀρχομενοῦ, 9ος αἰών. Ἱερός Ναός Ἁγ. Δημητρίου (Μ. Παναγίας) Θηβῶν, κεκοσμημένος μετ’ ἐντοιχισμένων ἀναγλύφων καί ἐνεπιγράφων πλακῶν, θωρακίων τέμπλου, ὑπερθύρων κιονοκράνων κ.ἄ., ἀναγομένων εἰς τήν προχριστιανικήν, παλαιοχριστιανικήν, βυζαντινήν καί μεταβυζαντινήν ἐποχήν, καί πλεῖστα ἄλλα.
12. Ἱερά Μητρόπολις Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος. Ἕδρα• Θήρα. Τ.Κ. 84 700. Τηλέφωνα (22860): Μητροπολίτου• 22.260. Γραφείων• 25.920. Fax: 22.362. E-mail: imthiras@mail.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Νομικός.
Ἐνοριακοί Ναοί 33. Ἐφημέριοι: 34.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Προφήτου Ἠλιού, ἔτος ἱδρύσεως 1711. Ταχ. διεύθυνσις 84 700 Πύργος Θήρας, τηλ. 22860-31.210. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμασκηνός (μ. 6). 2.– Χοζοβιωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 1088. Τ.Κ. 84 008 Ἀμοργός. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων (μ. 3), τηλ. 22850-71.274. Μετοχίου• 22850-71.212.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου, ἔτος ἱδρύσεως 1820. Ταχ διεύθυνσις: Τ.Κ. 84 700 Ἡμεροβίγλιον Θήρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Μάρθα (μ. 3), τηλ. 22860-22.448. Μετόχια Ἱ. Μονῶν: 1) Φωτοδότης, Ἱ. Μ. Χοζοβιωτίσσης εἰς χώραν Ἀμοργοῦ, τηλ. 22850-71.212. 2) Γενεσίου Θεοτόκου (Καλαμιωτίσσης), Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Θήρας, εἰς Ἀνάφην. 3) Ἅγιος Γεώργιος Θαλασσίτης, Ἐμπορεῖον Θήρας, μον. 3, τηλ. 22860-83375. 4) Ἅγιος Γεώργιος Βαλσαμίτης, Ἀμοργός (μον. 1).
13. Ἱερά Μητρόπολις Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. Ἕδρα: Ἴλιον. Ταχ. Διεύθυνσις (προσωρινή)• Ἁγίου Γεωργίου 5, Τ.Κ. 13451 Καματερό. Τηλέφωνα (210) 2388398. Fax: 2325437.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτ. Ἐμμανουήλ Σέρβος.
Ἐνοριακοί Ναοί 47. Μοναστηριακοί 4. Ἐφημέριοι 101.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Ἱ. Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος Μαυροσουβάλας. Τ.Κ. 13 231. Ἡγούμενος• Μον. Μακάριος (μ. 18). Τηλ. 50.13.639.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστῶν Φυλῆς. Τ.Κ. 13 300. Τηλ. 24.11.314. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 11). 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Πάρνηθος (Ντάρδιζας). Τ.Κ. 13 671. Τηλ. 24.60.956. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγαθαγγέλη (μ. 15).
Ἡσυχαστήριον-Γυναικεῖον: Παναγία ἡ Ἱεροσολυμίτισσα. Ἄνω Λιόσια, τηλ. 210-244.51.41. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰσιδώρα (μ. 3).
14. Ἱερά Μητρόπολις Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. Ἕδρα• Καισαριανή. Ταχ. διεύθυνσις: Φορμίωνος 83. Τ.Κ. 16 121 Καισαριανή. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου• 72.37.133. Γραφείων• 72.24.123. Fax: 72.23.584. Ἱστοσελίς: www.imkby.gr E-mail: info@imkby.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Τασόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 9. Ἱ. Μοναί 3. Ἐφημέριοι: 38.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Ζωοδόχου Πηγῆς Bύρωνος). Ταχ. διεύθυνσις: Ἀπόλλωνος 2.– Τ.Κ. 16 233 Βύρων. Τηλ. 76.50.312. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 14).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καρέα Τ.Κ. 16 233 Βύρων. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐδοκία (μ. 36, δόκ. 2), τηλ. 76.52.746. 2.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καισαριανῆς. Τ.Κ. 16 122 Καισαριανή. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 3), τηλ. 72.24.167, fax 7224.088.

15. Ἱερά Μητρόπολις Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Ἕδρα• Αἴγιον Ἀχαΐας. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Θ. 83. Ρωμανιώλη 43, Τ.Κ. 25 100. Τηλέφωνα (26910): Μητροπολίτου• Αἴγιον• 61.251. Fax: 21.634. Καλάβρυτα• (26920) 22.235. Fax: 24.491. Γραφείων• 26910-21.776 καί 21.777. Fax: 60.127. Ἱστοσελίς: www.im-ka.gr E-mail: imkaigial@gmail.com
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Χρῆστος Ρέλλας.
Ἐνοριακοί Ναοί 155. Μοναστηριακοί Ναοί 13. Ἐφημέριοι: 129.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων, ἔτος ἱδρύσεως 361. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος (μ. 8), τηλ. 26920-22.401. 2.– Ἱ. Μ. Ἁγίας Λαύρας, ἔτος ἱδρύσεως 961. Τ.Κ. 25 001 Καλάβρυτα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Eὐσέβιος (μ. 7, δόκ. 1), τηλ. 26920-22.363. 3.– Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, ἔτος ἱδρύσεως 1416. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Καλλίνικος, (μ. 8) τηλ. 26910-56.300. 4.– Ἁγ. Τριάδος Βουρῶν• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος. 5.– Ἁγ. Θεοδώρων Ἀροανίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γεώργιος (μον. 1), τηλ. 26920-61.244. 6.– Ἀθανασίου Κλειτορίας, ἔτος ἱδρύσεως 1763, τηλ. 26920-36.397. 7) Ἁγ. Ἀποστόλων, ἵδρ. 16ος αἰ. (μον. 1), τηλ. 26960-39.110. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Παῦλος (δόκ. 2).
Γυναικεῖαι: 1.– Πεπελενίτσης, ἔτος ἱδρύσεως 15ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη (μ. 3), τηλ. 26910-23.000. 2.– Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. (μ. 2), τηλ. 26960-22.567. 3.– Εὐαγγελιστρίας Δάφνης, ἔτος ἱδρύσεως 1679. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθοῦσα (μ. 1). 4.– Ἁγίου Γεωργίου Μανεσίου, ἔτος ἱδρύσεως 1845. Ἡγουμένη• Μοναχή Χαριτίνη (μον. 2). 5.– Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Βερίνου, ἔτος ἱδρύσεως 18ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἐπιστήμη (μ. 22), τηλ. 26910-94.248. 6.– Μακελλαριᾶς, ἔτος ἱδρύσεως 1784, τηλ. 26920-41.247. 7.– Ἁγίου Νικολάου Βλασίας, ἔτος ἱδρύσεως 1892, τηλ. 26920-41.248. Ἡγουμένη• Θεολογία Φωτοπούλου.

16. Ἱερά Μητρόπολις Καρπενησίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος. Ἕδρα• Καρπενήσιον. Τ.Κ. 36 100. Τηλέφωνα (22370): Μητροπολίτου• 22.993. Γραφείων• 22.191. Fax: 23.993. E-mail: imkarpenisiou@jmc.gr
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Λιάπης.
Ἐνοριακοί Ναοί 97. Μοναστηριακοί Ναοί 15. Ἐφημέριοι: 50.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Προυσοῦ, ἔτος ἱδρύσεως θ΄ αἰ. Τ.Κ. 36 074. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος (μ. 3), τηλ. 22370-80.705 καί 80.726. 2.– Τατάρνης, ἔτος ἱδρύσεως 11ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 36 072 Τριπόταμος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δοσίθεος (μ. 3), τηλ. 22370-95.400. 3.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βράχας (μ. 5).

17. Ἱερά Μητρόπολις Καρυστίας καί Σκύρου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ. Ἕδρα• Κύμη. Τ.Κ. 34 003. Τηλέφωνα (22220): Μητροπολίτου• 22.230. Οἰκίας• 22.237. Γραφείων• 24.040. Fax: 23.440. Ε-mail: imkarystias@windowslive.com
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Σταμπέλος, τηλ. 22.040.
Ἐνοριακοί Ναοί 95. Μοναστηριακοί Ναοί 5. Ἐφημέριοι: 64.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Τιμίου Προδρόμου Καρυῶν - Ἀχλαδερῆς, ἔτος ἱδρύσεως 15ος αἰ. Δικαῖος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 10), τηλ. 22230-41.488.
Γυναικεῖαι: 1.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, ἔτος ἱδρύσεως 16ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 003 Κύμη. Ἡγουμένη• Μοναχή Συγκλητική (μ. 20), τηλ. 22220-22.616. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάτζαρη, ἔτος ἱδρύσεως 14ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 011 Ὀξύλιθος. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 2), τηλ. 22220-46.100. 3.– Ἁγίου Χαραλάμπους - Λευκῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 009 Αὐλωνάριον. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐφροσύνη (μ. 7), τηλ. 22230-34.242. 4.– Ἁγίου Ἀντωνίου, τηλ. 22230-41998. Ἡγουμένη• Μον. Ἀντωνία (μ. 1, δόκ. 1).

18. Ἱερά Μητρόπολις Κερκύρας καί Παξῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος. Ἕδρα• Κέρκυρα (περιοχή Πλατυτέρας). Τ.Θ. 438, Τ.Κ. 49 100. Τηλεφωνικόν Κέντρον (πρόθεμα 26610): 39.912. Μητροπολίτου• 39.912. Fax Μητροπολίτου: 41.740. Ἱστοσελίς: www.imcorfu.gr E-mail: info@imcorfu.gr, bishopnektarios@ imcorfu.gr.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός.
Ἐνοριακοί Ναοί 183. Μοναστηριακοί Ναοί 25. Ἐφημέριοι: 171.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας, ἔτος ἱδρύσεως 1741. Τ.Κ. 49 100 Ἐθνική Παλαιοκαστρίτσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Τιμόθεος (μ. 7), τηλ. 26610-37.839. Μετόχιον, Εὐαγγ. Θεοτόκου εἰς Ἑβροπούλους, ἔτος ἱδρ. 1746. τηλ. 26610-44.642. 2.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 1228. Τ.Κ. 49 083 Παλαιοκαστρίτσα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εὐθύμιος (μ. 11), τηλ. 26630-41.210. 3.– Ὑψηλοῦ Παντοκράτορος, ἔτος ἱδρύσεως 1330. Τ.Κ. 49 100 Στρινήλλα. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Εὐθύμιος, τηλ. 35.969. 4.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὑψηλῆς περιοχῆς Μαγουλάδων, ἔτος ἱδρύσεως 14ος αἰ. Τ.Κ. 490 81. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων (μ. 3), τηλ. 26630-51.354. 5.– Ἁγίας Κυριακῆς, περιοχῆς Κουραμάδων, ἔτος ἱδρύσεως 1992. Τ.Κ. 49 084. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γαβριήλ (μ. 3), τηλ. 26610-54.925. 6.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως ις΄ αἰ. Τ.Κ. 49 100 Βάτος. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Εὐθύμιος (μ. 1), τηλ. 26610-94301. 7.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κασσωπίας Κανονίου Κερκύρας, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Τ.Κ. 49 100. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος, τηλ. 26610-33.494. 8.– Ἁγίων Θεοδώρων Καμάρας, ἵδρυσις 16ος αἰ. Τ.Κ. 490 84. Διοικεῖται ὑπό Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς (μον. 3), τηλ. 26610-39.912. 9.– Ἁγ. Τριάδος Κληματιᾶς, ἵδρυσις 15ος αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ρωμανός (μ. 3), τηλ. 6977 983771 καί 6973 037863. 10.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Βλαχερνῶν Σκριπεροῦ, ἵδρυσις 17ος αἰ. Τ.Κ. 49083. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός, τηλ. 26630-22.260.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίων Θεοδώρων Στρατιᾶς, ἔτος ἱδρύσεως ιδ΄ αἰ. Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουλιανή (μ. 1), τηλ. 26610-38.223. 2.– Ἁγίας Εὐφημίας Ἀνεμομύλου, ἔτος ἱδρύσεως ιε΄ αἰ. Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα (μ. 1), τηλ. 26610-39.374. 3.– Ἁγίου Δημητρίου, ἔτος ἱδρύσεως 16ος αἰ. Τ.Κ. 49 081 Ἅγιοι Δοῦλοι. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγαθοκτίστη (μ. 3), τηλ. 26630-94.030. 4.– Παντοκράτορος, ἔτος ἱδρύσεως 1610. Τ.Κ. 49 083 Ἅγιος Ἀθανάσιος. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐφημία (μ. 28), τηλ. 26630-71.208. 5.– Ἁγίας Παρασκευῆς Μακράδων, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ.Διοικεῖται ὑπό Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς. 6.– Ἁγ. Παρασκευῆς Σγουράδων, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Φωτεινή (μ. 2), τηλ. 26610-92207. 7.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κυρᾶς τῶν Ἀγγέλων, ἔτος ἱδρύσεως 18ος αἰ. Τ.Κ. 49 080 Λευκίμμη. Τηλ. 26620-22.436.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἁγία Παρασκευή, ἔτος ἱδρύσεως 1620. Τ.Κ. 49 084 Κυνοπιάστες. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 5), τηλ. 26610-56.310. 2.– Παντοκράτορος Καμαρέλας, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Τ.Κ. 49 081 Ἅγιοι Δοῦλοι. Ἡγουμένη• Μοναχή Πελαγία (μ. 5), τηλ. 26630-94.258. 3.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Χαμηλῆς, ἔτος ἱδρύσεως 16ος αἰ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης, τηλ. 26630-51.354. Σύνολον Μοναχῶν 74.

19. Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων. Ἕδρα• Ἀργοστόλιον. Τ.Κ. 28 100. Τηλέφωνα (26710): Μητροπολίτου• 28.011. Λογιστήριον• 28.156. Γραφείων• 22.231. Fax: 25.177. Κιν. Μητροπολίτου 6944.542.617.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Φωκᾶς. Τηλ. 26710-22.231.
Ἐνοριακοί Ναοί 87. Ἐφημέριοι: 58.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὑπ. Θεοτόκου Ἄτρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δανιήλ (μ. 2), τηλ. 26740-72.297. 2.– Ὑπ. Θεοτόκου Ἀγριλίων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Φώτιος (μ. 3), τηλ. 22.089. 3.– Ὑπ. Θεοτόκου Θεμάτων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος (μ. 3), τηλ. 61.292. 4.– Ὑπ. Θεοτόκου Κηπουραίων, τηλ. 95.080. Ἐπιτροπή Διαχειρίσεως. 5.– Ὑπ. Θεοτόκου Σισσίων, (μ. 2), τηλ. 31.217.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Γερασίμου Ὁμαλῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Κασσιανή (μ. 12), τηλ. 26710-86.205 καί 86.385. 2.– Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀδριανή (μ. 5), τηλ. 26710-69.398. 3.– Ὑπ. Θεοτόκου Κορωνᾶτο. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 5), τηλ. 94.361. 4. – Ἐσταυρωμένου, τηλ. 69.143. Ἐπιτροπή Διαχειρίσεως.
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Τό Ἱερόν Σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Μονῇ τῶν Ὁμαλῶν, ἔνθα ὁ τάφος καί τό ἀσκητήριον αὐτοῦ. 2.– Τό Δεξιόν πέλμα ἐκ τοῦ ἀστραγάλου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Μονῇ. 3.– Ἡ Κάρα καί τά ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παναγῆ, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ληξουρίου, ἔνθα καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. 4.– Ἱ. Λείψανον Ἁγίου Χαραλάμπους, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ Ληξουρίου. 5.– Τίμιον Ξύλον καί Μῦρον Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Κηπουρίων. 6.– Ἐπίσης εἰς πλείστους Ἱ. Ναούς Μονῶν καί Ἐνοριῶν φυλάσσονται Ἱ. Λειψανοθῆκαι μέ λείψανα ὡς τῆς Ἁγίας Ἄννης, Μητρός τῆς Θεοτόκου, Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Ἁγίου Παντελεήμονος (εἰς Ἱ. Ναόν Ταξιαρχῶν Ἀργοστολίου), ὡς καί Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Χαραλάμπους, Νεομ. Κωνσταντίνου Ὑδραίου, Ἁγίου Νεκταρίου, Ἁγίου Εὐδοκίμου, Ἁγίου Ἑρμολάου καί λοιπῶν Ἁγίων, ὡς καί πλεῖσται περίπυστοι Ἱ. Εἰκόνες.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1.– Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡμῶν Γεράσιμος ὁ Νέος Ἀσκητής καί Θαυματουργός, Πολιοῦχος Κεφαλληνίας. 2.– Ὁ ἐκ Κεφαλληνίας Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡμῶν Ἄνθιμος ὁ Κουρούκλης, Πολιοῦχος Ἀστυπαλαίας. 3.– Ὁ ἐκ Κεφαλληνίας Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡμῶν Παναγῆς ὁ Τυπάλδος - Μπασιᾶς. 4.– Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, διελθών ἐκ Κεφαλληνίας καί κηρύξας εἰς πλείστους τόπους αὐτῆς. 5.– Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Γρηγόριος, Θεόδωρος καί Λέων, οἱ ἐν Σάμῃ φανέντες. 6.– Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
– Ἱερόν Προσκύνημα «Ἁγίου Γερασίμου» τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, Ἱερά Μονή Ὁμαλῶν. Τ.Κ. 27 100 Ἀργοστόλιον, τηλ. 0671-86.385 καί 86.205.

20. Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. Ἕδρα: Κηφισιά. Ταχ. Διεύθυνσις• Γρηγορίου Λαμπράκη 32, Τ.Κ. 145 62. Τηλεομ. Μητροπολίτου: 210-80.11.968. Τηλ. Κέντρον: 210-808.48.84, 210-8088891. Ἱστοσελίς: imkifissias.gr E-mail: imk@imkifissias.gr info@imkifissias.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτοπρ. Χρῖστος Κυριακόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 64. Μοναστηριακοί 10. Ἐφημέριοι• 125.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Παρακλήτου εἰς Ὠρωπόν. Τ.Κ. 19 015. Τηλ. 22950-32.475. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Τιμόθεος (μ. 26). 2.– Ἁγίας Τριάδος, Σχοινιᾶς Μαραθῶνος, Τ.Κ. 190 07. Τηλ. 22940-63.287. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κοκάκης (μ. 24). 3.– Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγ. Νεκταρίου Μαλακάσης, Ἀρχιμ. Δωρόθεος Παπαγγέλης. 4.– Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγ. Ραφαήλ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος, τηλ. 22940-61151.
Γυναικεῖαι: 1.– Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης. Τ.Κ. 19005. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 7). Τηλ. 22940-91.202. 2.– Ὁσίας Φιλοθέης, Ἐκάλης. Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 81.31.369. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγάπη (μ. 6). 3.– Εἰσοδίων Θεοτόκου Μαρκοπούλου Ὠρωποῦ. Τ.Κ. 19 015. Τηλ. 22950-32.501. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα (μ. 22). 4.– Ἁγίας Τριάδος εἰς Μάτι Ἀττικῆς. Τ.Κ. 19 009. Τηλ. 22940-79.240-3. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαρία (μ. 16). 5.– Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς. Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 81.40.445. Ἡγουμένη• Μοναχή Εἰρήνη (μ. 4). 6.– Ἁγίου Παντελεήμονος Διονύσου (Ραπεντώσας). Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 62.12.318. Ἡγουμένη• Μοναχή Λυδία. 7.– Παναγίας Φανερωμένης Ροδοπόλεως (Μπάλα). Τ.Κ. 14 565. Τηλ. 62.10.760. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρασκευή (μ. 4). 8.– Ἁγ. Σκέπης Δροσιᾶς, Τ.Κ. 14752. Ἡγουμένη Μον. Μαγδαληνή (μ. 6), τηλ. 81.34.653. Σύνολον Μοναχῶν: 93.

21. Ἱερά Μητρόπολις Κορίνθου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος. Ἕδρα• Κόρινθος. Ταχ. διεύθυνσις: Πυλαρινοῦ 76. Τ.Κ. 201 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 27410): Μητροπολίτου• 22.549. Γραφείων• 22.547. Fax: 20.340. Ἱστοσελίς: www.imkorinthou.gr Ε-mail: mitropoli@imkorinthou.org
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Ἀγάπιος Δρίτσας.
Ἐνοριακοί Ναοί 165. Μοναστηριακοί Ναοί 51. Ἐφημέριοι: 147.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ, ἔτος ἱδρύσεως 1610, τηλ. 27470-41.226. Ἡγουμενεύων: Ἱεροδ. Ἀθανάσιος (μ. 6). 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Βράχου Νεμέας, ἔτος ἱδρύσεως 1631. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεόκλητος (μ. 6), τηλ. 27460-22.698. 3.–  Ἁγίου Νικολάου Μαλαγαρίου Περαχώρας, ἔτος ἱδρύσεως 1977. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μ. 4). 4.– Ἀναστάσεως Χριστοῦ Λουτρακίου• Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀγάπιος (μ. 4), τηλ. 27440-23.035. 5.– «Παναγία ἡ Πάντων Χαρά», Καλεντζίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Προκόπιος (μ. 3), τηλ. 27410-58.223. 6.– Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Κυλλήνη Κορινθίας, τηλ. 27470-22166. Ἀσκῶν χρέη ἡγουμενοσυμβουλίου Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Τζενεράλης.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμ. Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου, ἔτος ἱδρύσεως 1700. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 10), τηλ. 27410-98.294. 2.– Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου, ἔτος ἱδρύσεως 1952. Ἡγουμένη• ... (μ. 35), τηλ. 27440-22.496. 3.– Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Σαλώμη (μ. 4), τηλ. 27410-94.285. 4.– Ἁγίου Νικολάου Μαψοῦ, ἔτος ἱδρύσεως 1979. Ἡγουμένη• Μοναχή Παταπία (μ. 5), τηλ. 27410-22.693, fax 27410-22.824. 5.– Προφήτου Ἠλιού Ζαχόλης. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 5), τηλ. 27430-31.088. 6.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχώβης. Ὁ Ἱερός Ναός χρονολογεῖται ἀπό τόν 12ον αἰῶνα. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μ. 7), τηλ. 27420-51.489, 26.799. 7.– Ἁγίου Βλασίου Ἄνω Συν. Τρικάλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη Καλδῆ (μ. 3), τηλ. 27430-91.210, 71.222. 8.– Παναγίας Κορυφῆς Καμαρίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐαγγελία (μ. 2, δόκ. 1), τηλ. 27430-22.043. 9.– Ἁγίας Μαρίνης Λουτρακίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρασκευή (μ. 3), τηλ. 27440-64.463. 10.– Ἁγίου Θεράποντος Γαλατακίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Πελαγία (μ. 4). 11.– Ἁγίου Ἀθανασίου Πουλίτσης, ἔτος ἱδρύσεως 1989, (μ. 2), τηλ. 27410-54.519, 58.223.
Ἡσυχαστήρια:  Ἀνδρῷον:  Ἁγίου Νικολάου Ἁγίων Θεοδώρων (μ. 1).
Γυναικεῖα: 1.– Ἀναλήψεως - Ἁγίου Γερασίμου Περαχώρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰωάννα (μ. 3), τηλ. 27440-79.451. 2.– Εἰσοδίων Θεοτόκου Γελληνίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐδοκίμη (μ. 8), τηλ. 27430-24.489. 3.– Τιμίου Σταυροῦ Μαψοῦ. Ἡγουμένη• Μοναχή Μεθοδία (μ. 26), τηλ. 27410-22.693, fax 27410-22.824. 4.– Ἁγίου Χαραλάμπους Καλαμακίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 2), τηλ. 27410-49.309. 5.– Παμμ. Ταξιαρχῶν Σουλίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ταξιαρχία (μ. 1), τηλ. 27420-51.315. 6.– Ἁγίου Νεκταρίου Βασιλικοῦ. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 1), τηλ. 27420-24.346. 7.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Καισαρίου. 8.– Ἁγίου Κωνσταντίνου Γελληνίου. Διοικεῖται ὑπό τριμελοῦς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς. 9. – Προφήτου Ἠλιού Λουτρακίου, ἐξαρτωμένου ὑπό τῆς Ἱ.Μ. Κορίνθου, ὡς Μετοχίου Ἱ.Μ. Θεομήτορος Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τηλ. 27440-23.800.

22. Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Ἕδρα• Χώρα - Κυθήρων. Τ.Κ. 80 100. Τηλέφωνα (27360): Μητροπολίτου• 31.281. Γραφείων καί Fax: 31.202. Ἱστοσελίς: www.imkythiron.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, τηλ. 31.202 καί 31015. Ἐνοριακοί Ναοί 30. Ἐφημέριοι: 16.
Ἱερά Μονή: Ἀνδρῴα• Ὁσίου Θεοδώρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πέτρος (μον. 5). Τηλ. 33.673.

23. Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος. Ἕδρα• Λάρισα. Ταχ. διεύθυνσις: Ἰωαννίνων 3, Τ.Κ. 41 334. Τηλεφωνικόν κέντρον: 2410-617.685. Fax: 617.684.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας.
Ἐνοριακοί Ναοί 118. Μοναστηριακοί Ναοί 6. Ἐφημέριοι: 133.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμ. Θεοτόκου Κομνηνείου, ἔτος ἱδρύσεως ιγ΄ αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 40 007 Στόμιον Λαρίσης (μ. 5). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Σαρμανιώτης. Τηλ. 24950-91.220. 2.– Ἁγίων Ραφαήλ Νικολάου καί Εἰρήνης, ἔτος ἱδρύσεως 1990. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 400 07, Πυργετός Λαρίσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Διονύσιος (μ. 26). 3.– Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἔτος ἱδρύσεως 2011, Τ.Κ. 40007, Πυργετός Λαρίσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος, τηλ. 24957-70004 (μ. 7).
Γυναικεῖαι: 1.– Μεταμ. Σωτῆρος Ραψάνης, ἔτος ἱδρύσεως ιε΄ αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 40 007 Ραψάνη Λαρίσης, (μ. 2), τηλ. 24950-61.170. 2.– Παναγίας Γλυκοφιλούσης, τηλ. 24950-61010. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαρία (μ. 4). Τ.Κ. 40007 Ραψάνη Λαρίσης. 3.– Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἔτος ἱδρύσεως 2011, Τ.Κ. 40007, Πυργετός Λαρίσης, τηλ. 24950-42039. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀγάπη (μ. 1).
Ἁγιολογία: – Τοπικοί Ἅγιοι καί ἑορταί: 1.– Ἅγιος Ἀχίλλιος († 350) πολιοῦχος Λαρίσης, τῇ 15ῃ Μαΐου. 2.– Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Γεδεών († 1818), πολιοῦχος Τυρνάβου, τῇ 30ῇ Δεκεμβρίου. 3.– Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Δαμιανός ἐν Λαρίσῃ τελειωθείς († 1568), τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῆς Δ.Α.Κ. παρά τό Ἐλευθέριον. 4.– Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ ἐκ Ραψάνης ἐν Τυρνάβῳ τελειωθείς († 1818), τῇ 5ῃ Μαρτίου ἐν Ραψάνῃ. 5.– Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Β΄ ὁ τοῦ Σωτῆρος. Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης († 1540), τῇ 15ῃ Σεπτεμβρίου ἐν Λαρίσῃ. 6.– Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐκ Μονεμβασίας, ἐν Λαρίσῃ τελειωθείς († 1773), τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου. 7.– Σύναξις Ἁγ. Ἱεραρχῶν ἐν Λαρίσῃ ἀρχιερατευσάντων, Ἀχιλλίου τοῦ μυροβλύτου, Βησσαρίωνος τοῦ Α΄, Βησσαρίωνος τοῦ Β΄, Διονυσίου τοῦ Ἐλεήμονος, Θωμᾶ τοῦ ἡγιασμένου, Νεοφύτου, Κυπριανοῦ τοῦ θαυματουργοῦ καί Ἀντωνίου του νέου θεολόγου, τῇ πρώτῃ Κυριακῇ μετά τήν ἑορτήν τοῦ Πολιούχου.
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἁγίου Ἀχιλλίου, προσφάτως ἐπανακομισθέντος (14.5.1981) ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης Σεραφείμ, ἐν τῷ φερωνύμῳ Μητροπολιτικῷ Ναῷ. 2.– Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων 40 Μαρτύρων. 3.– Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεών, ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου. 4.– Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, ἐν Ραψάνῃ. 5.– Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐν τῷ Ἱερῷ Προσκυνήματι Τεμπῶν.

24. Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος. Ἕδρα• Λευκάς. Τ.Κ. 31 100. Τηλέφωνα (26450): Μητροπολίτου• 22.645, 6946762475. Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου-Γραφείων• 22.415. Fax: 25.354. Ἱστοσελίς: imli.gr E-mail: info@imli.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Ἀρώνης.
Ἐνοριακοί Ναοί 66. Μοναστηριακοί Ναοί 10. Ἐφημέριοι: 42.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, ἔτος ἱδρύσεως 335. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 31 100 Λευκάς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικηφόρος (μ. 8), τηλ. 26450-21.305. 2.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Καθαρῶν Ἰθάκης, ἔτος ἱδρύσεως 1696. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 28 301 Καθαρά Ἰθάκης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Μόσχος (μ. 3), τηλ. 26740-33.460. 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου εἰς Λιβάδι Καρυᾶς Λευκάδος. Τηλ. 26450-41.698 (μ. 1). 4.– Ἁγίου Νικολάου Ἀφανιδίου Λευκάδος. 5.– Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πλησίον τῆς Ἱ.Μ.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου (Ἡρᾶς) Λευκάδος, ἔτος ἱδρύσεως 18ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 31 082 Ἡρᾶ Ἀθανίου Λευκάδος. 2.– Ἡσυχαστήριον Ἁγίων Πατέρων Ἀλεξάνδρου. Τ.Κ. 311 00 Νικιάνα Λευκάδος.

25. Ἱερά Μητρόπολις Μάνης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Γύθειον. Τ.Κ. 23 200. Τηλέφωνα (27330): Μητροπολίτου• 22.080. Γραφείων καί Πρωτοσυγκέλλου• 22.214. Fax: 23.396. Ε-mail: imgytheiou@gmail.com Ἱστοσελίς: www.im-manis.gr
Πρωτοσυγκελλεύων: Ἀρχιμ. Συμεών Λαμπρινᾶκος.
Ἐνοριακοί Ναοί 114. Μοναστηριακοί Ναοί 5. Ἐφημέριοι: 52.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: 1.– Γενεσίου τῆς Θεοτόκου «Παναγία ἡ Γιάτρισσα», ἔτος ἱδρύσεως 1978. Τ.Κ. 23 200 (μ. 6), τηλ. 27330-94.286 καί 94.086. Διοικοῦσα ἐπιτροπή. 2.– Ἅγιος Γεώργιος Ἀλτομυρῶν, ἔτος ἱδρ. 2014 (μ. 3). Διοικοῦσα Ἐπιτροπή.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου (Φανερωμένη), ἔτος ἱδρύσεως 1978. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 23 062, Δρύαλος (μ. 1), τηλ. 27330-52.231. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Ἀνδρουμπεβίτσης), ἔτος ἱδρύσεως 1978. Τ.Κ. 24 016 Σταυροπήγιον. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδούλη (μ. 2), τηλ. 27210-71.388. 3.– Ἁγ. Πάντων, Τ.Κ. 23200 Γύθειον. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη, τηλ. 27330-22.881.

26. Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος. Ἕδρα• Τρίπολις. Ταχ. διεύθυνσις: Γρηγορίου Ε΄ 13-15. Τ.Κ. 22 100. Τηλέφωνα (2710): Μητροπολίτου• 222.445. Γραφείων• 222.446. Fax: 226.926. E-mail: alieys@yahoo.com.
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ντούλιας.
Ἐνοριακοί Ναοί 152. Μοναστηριακοί Ναοί 48. Ἐφημέριοι: 130.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας, ἔτος ἱδρύσεως 1030. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Θ. 66. Τ.Κ. 221 00 Νεοχώριον Μαντινείας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μελχισεδέκ (μ. 7), τηλ. 2710-411.778. 2.– Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς Κυνουρίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμιανός (μον. 3). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 220 06 Ἅγιος Ἀνδρέας Κυνουρίας, τηλ. 27570-31.860. 3.– Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας, ἔτος ἱδρύσεως 930. Τ.Κ. 22 013 Καστρί Κυνουρίας, τηλ. 27920-22.290. Διοικεῖται ὑπό Ἐπιτροπῆς. 4.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἑορτακουστῆς, ἔτος ἱδρύσεως 930. Τ.Κ. 22006 Ἅγιος Ἀνδρέας, τηλ. 27550-52630. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεραφείμ (μ. 5).
Γυναικεῖαι: 1.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Γοργοεπηκόου, ἔτος ἱδρύσεως 1100. Τ.Κ. 22 005 Νεστάνης Μαντινείας (μ. 1), τηλ. 2710-561.209. Διοικεῖται ὑπό Ἐπιτροπῆς. 2.– Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐπάνω Χρέπας, ἔτος ἱδρύσεως 1100. Τ.Κ. 22 100 Περθώριον Μαντινείας (μ. 3), τηλ. 2710-223.498. Διοικεῖται ὑπό Ἐπιτροπῆς. 3.– Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας, ἔτος ἱδρύσεως 1696. Τ.Κ. 22 027 Καλτεζαί. Ἡγουμένη• Μοναχή Βερονίκη (μ. 3), τηλ. 27910-23.535. 4.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Λουκοῦς, ἔτος ἱδρύσεως 1116. Τ.Κ. 220 01 Ἄστρος Κυνουρίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 9), τηλ. 27550-41.260. 5.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαλεβῆς, ἔτος ἱδρύσεως 1116. Τ.Κ. 22 009 Ἅγιος Πέτρος Κυνουρίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 16), τηλ. 27920-22.630. 6.– Ἁγίου Νικολάου Σίντζας, ἔτος ἱδρύσεως 1400. Τ.Κ. 22 300 Λεωνίδιον Κυνουρίας, τηλ. 27570-22.224. Διοικεῖται ὑπό Ἐπιτροπῆς. 7.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἑλώνης, ἔτος ἱδρύσεως 1300. Τ.Κ. 22 300 Λεωνίδιον Κυνουρίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 2) τηλ. 27570-22.297. 8.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Κανδήλας, ἔτος ἱδρύσεως 1650. Τ.Κ. 22 004 Κανδήλα Μαντινείας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀνθίμη (μ. 3), τηλ. 27960-31.233 καί 31.288. 9.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς Κυνουρίας, ἔτος ἱδρύσεως 1310. Τ.Κ. 22 001 Ἄστρος (μ. 2), τηλ. 27550-22.176.
Ἁγιολογία: – Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, Πολιούχων Τριπόλεως. 2.– Ἱερόν Λείψανον Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου, Πολιούχου Ἁγίου Πέτρου Κυνουρίας.
– Εἰκόνες περίπυστοι: 1.– Θαυματουργός Ἱερά Εἰκών Παναγίας τῆς Μαλεβῆς. 2.– Θαυματουργός Ἱερά Εἰκών Παναγίας Ἑλώνης. 3.– Θαυματουργός Ἱερά Εἰκών τῆς Θεοτόκου Χρυσοβιτσίου, πρό τῆς ὁποίας προσηύχετο ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1.– Νεομάρτυς Πέτρος ἐκ Τριπόλεως καταγόμενος καί μαρτυρήσας τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 1772. 2.– Νεομάρτυς Δημήτριος, μαρτυρήσας ἐν Τριπόλει τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 1803. 3.– Ὁσιομ. Παῦλος, ἐν Τριπόλει μαρτυρήσας τῇ 22ᾳ Μαΐου 1818. 4.– Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης, γεννηθείς τῷ 1601 εἰς τό χωρίον Ἅγιος Πέτρος Κυνουρίας. Κατ’ ἀρχάς ἐμόνασεν εἰς τήν πλησίον τῆς γενετείρας του εὑρισκομένην Ἱ. Μονήν Μαλεβῆς, ἀκολούθως δέ ἠσκήτευσεν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ἔνθα καί παρέδωκε τό πνεῦμα τήν 12ην Νοεμβρίου 1651 εἰς ἡλικίαν πεντήκοντα ἐτῶν. 5.– Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Λάζαρος ὁ Ἱερομόναχος.

27. Ἱερά Μητρόπολις Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος. Ἕδρα• Μέγαρα. Τ.Κ. 19 100. Τηλέφωνα (22960): Μητροπολίτου• 27.795. Πρωτοσυγκέλλου• 25.138. Γραφείων• 27.794. Fax: 25.972.
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐλευσῖνος κ. Δωρόθεος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Ἐνοριακοί Ναοί 32. Μοναστηριακοί Ναοί 36. Ἐφημέριοι: 61.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίας Τριάδος Μυρινίου Μεγαρίδος, ἔτος ἱδρύσεως 1973. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα (μ. 1), τηλ. 22960-33.582. Ἀσκῶν χρέη ἡγουμενοσυμβουλίου, Οἰκον. Ἀριστομένης Καμπούρης (μον. 1). 2.– Ἁγίου Βλασίου Μεγαρίδος, ἔτος ἱδρύσεως 1976. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεραφείμ (ἐγγεγρ. Ἱερομ. 41), τηλ. 6947289062. 3.– Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων, ἔτος ἱδρύσεως 1988. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος (μ. 10), τηλ. 22960-51.750. 4.– Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, Ν. Δάφνης Μεγάρων, ἔτος ἱδρύσεως 1993. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἄνθιμος (μ. 4), τηλ. 22960-90.355. 5.– Προφ. Ἠλιού Ἐρυθρῶν, ἔτος ἱδρύσεως 2008. Τ.Κ. 190 08 Ἐρυθραί. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος Βουρλῆς (μον. 3), τηλ. 6972 151111.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων, ἔτος ἱδρύσεως 1930. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰσιδώρα (μ. 18), τηλ. 22960-26.599. 2.– Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμῖνος, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Τ.Κ. 18 900 Σαλαμῖνα. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἁγνή (μ. 16), τηλ. 210-46.81.861. 3.– Ὁσίου Μελετίου Κιθαι¬ρῶνος, ἔτος ἱδρύσεως 11ος αἰ. Τ.Κ. 19 012. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 10), τηλ. 22630-51.240. 4.– Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ Μεγάρων, ἔτος ἱδρύσεως 1960. Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 60), τηλ. 22960-51.333. 5.– Προφήτου Ἠλιού Βιλλίων, ἔτος ἱδρύσεως 1971. Τ.Κ. 19 012. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη Καραμηνᾶ (μ. 6), τηλ. 22630-22.315. 6.– Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας, ἔτος ἱδρύσεως 1972. Τ.Κ. 19 600. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μ. 16), τηλ. 210-55.50.777. 7.– Ἁγίου Νικολάου Λεμονίων Σαλαμῖνος, ἔτος ἱδρύσεως 1976. Τ.Κ. 18 900 Σαλαμίς. Ἡγουμένη• Μοναχή Παχωμία Κιαόγλου (μ. 3), τηλ. 210-46.62.480. 8.– Ἁγίου Γερασίμου Σαλαμῖνος, ἔτος ἱδρύσεως1955, Τ.Κ. 189 00 Σαλαμίνα. 9.– Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Μάνδρας, ἔτος ἱδρύσεως 2004. Τ.Κ. 196 00 Μάνδρα. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 5), τηλ. 210-555.60.62. 10.– Ἁγ. Αἰκατερίνης Σαλαμῖνος.
Ἁγιολογία: – Τοπικαί Ἑορταί: 1.– 16ης Αὐγούστου, Ἁγίων 6 Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις μαρτυρησάντων. 2.– 1ης Φεβρουαρίου, Ἁγίων 4 Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις Μαρτυρησάντων. 3.– 10ης Μαΐου, Ὁσίου Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι. 4.– 1ης Σεπτεμβρίου, Ὁσίου Μελετίου ἐν Ἱ. Μονῇ Κιθαιρῶνος. 5.– 4ης Ὀκτωβρίου, Ἁγίου Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ αὐτοῦ ἐν Μεγάροις.
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἁγίων 10 Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις. 2.– Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Μεγαρέως, τοῦ ἐν Σαλαμῖνι ἀσκήσαντος. 3.– Ἁγίου Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. 4.– Ὁσίου Μελετίου ἐν Κιθαιρῶνι.
– Εἰκόνες περίπυστοι: Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Σαλαμῖνος.
– Ἱερά Προσκυνήματα: Μεταμορφώσεως Σωτῆρος. Τ.Κ. 19 600 Βιλλιαρί Μάνδρας, τηλ. 22930-22.167.
Ἐκκλησιαστική Τέχνη: – Ἱστορικά Μνημεῖα: 1.– Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Μελετίου Κιθαιρῶνος. 2.– Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων. 3.– Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Φανερωμένης Σαλαμῖνος. 4.– Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀντωνίου ἐν Μεγάροις. 5.– Ἐξωκκλήσιον Γεννήσεως Χριστοῦ εἰς Ἐλαιῶνα Μεγάρων καί 6.– Καθολικόν διαλελυμένης Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βιλλίων (Σωτηράκι).

28. Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ἕδρα• Σπάτα. Ταχ. διεύθυνσις: Θουκυδίδου 6 καί Βυζαντίου, Τ.Κ. 19004. Τηλέφωνα (210): 66.32.276, 66.32.687. Fax: 60.25.101.Ἱστοσελίς: www. imml.gr E-mail: secretariat@imml.gr  καί imml@imml.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀνάργυρος Φακῖνος.
Ἐνοριακοί Ναοί 64. Μοναστηριακοί Ναοί 10. Ἐφημέριοι: 126.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ, ἔτος ἱδρύσεως 1992. Τ.Κ. 19 001. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μον. 12). 2.– Ἁγίας Αἰκατερίνης Παλλήνης, ἔτος ἱδρύσεως 2006, τηλ. 210-60.31.200. 3.– Ἀναλήψεως Κυρίου καί Εὐγνώμονος Ληστοῦ, ἔτος ἱδρ. 1983, Τ.Κ. 19001 Κερατέα (μ. 6).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίας Τριάδος Κορωπίου, ἔτος ἱδρύσεως 1957. Τ.Κ. 19 400 Κορωπί. Ἡγουμένη• Μοναχή Παϊσία (μ. 4), τηλ. 210-66.23.160. 2.– Βηθλεέμ Κορωπίου, ἔτος ἱδρύσεως 1969. Τ.Κ. 19 400 Κορωπί. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 27), τηλ. 66.23.560. Fax: 66.26.816. 3.– Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ, ἔτος ἱδρύσεως 1969. Τ.Κ. 15 302 Ἁγία Παρασκευή. Ἡγουμένη• Μοναχή Ταβιθᾶ (μ. 9), τηλ. 60.17.125. 4.–  Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, ἔτος ἱδρύσεως 2004, Τ.Κ. 194 00 Καρελλᾶ Κορωπίου, τηλ. 210-66 42 130. Ἡγουμένη• Μοναχή Νυμφοδώρα Σβώκου (μον. 9). 5.– Παναγίας Παντανάσσης, ἔτος ἱδρύσεως 2010. Τ.Κ. 19001 Κερατέα (μον. 56).
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἅγιος Παῦλος Παλαιοκαμαρίζης, ἔτος ἱδρύσεως 1980. Τ.Κ. 19 500 Λαύριον. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 10), τηλ. 22920-60.389, fax: 25.829. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου, ἔτος ἱδρύσεως 1996. ΤΚ. 19 400 Κορωπί. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεονύμφη (μ. 1), τηλ. 66.25.524.

29. Ἱερά Μητρόπολις Μεσσηνίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Καλαμάτα. Ταχ. διεύθυνσις: Μητροπολίτου Μελετίου 10. Τ.Κ. 24 100. Τηλέφωνα (27210): Μητροπολίτου• 24.165. Πρωτοσυγκέλλου• 23.940. Γραφείων• 23.048 καί 22.455. Fax: 22.994. Ἱστοσελίς: www.mmess.gr E-mail: mitropolis_messinias@yahoo.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Θεόκλητος Λαμπρινᾶκος.
Ἐνοριακοί Ναοί 223. Μοναστηριακοί Ναοί 8. Ἐφημέριοι: 178.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βουλκάνου, ἔτος ἱδρύσεως μέσα τοῦ 16ου αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 002 Βουλκᾶνον Μελιγαλᾶ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Προκόπιος (μ. 10), τηλ. 27240-51.258.
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐν Καλαμάτᾳ ἔτος ἱδρύσεως 1796. Ταχ. διεύθυνσις: Μυστρᾶ 12, Τ.Κ. 24 100 Καλαμάτα. Ἡγουμένη• Μοναχή Γερασίμη Τσίρμπα (μ. 25), τηλ. 27210-22.856. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δημιόβης, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Κατά δέ τήν παράδοσιν ἱδρύθη ἐπί Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (717-741). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 100 Ἐλαιοχώριον. Ἡγουμένη• Μοναχή Κυριακή (μ. 3), τηλ. 27210-23.115. 3.– Ζωοδόχου Πηγῆς Βελανιδιᾶς, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 100 Καλαμάτα. Τηλ. 27210-23.150. 4.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ζωοδόχου Πηγῆς «Ἑλληνικῶν». Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 100 Ἄνθεια Μεσσηνίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νικηφόρα (μ. 1), τηλ. 27210-32.902. 5.– Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Γαρδικίου, τηλ. 27210-32.786. 6.– Προφήτου Ἠλιού Ἀρφαρῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 24 007 Ἀρφαρᾶ, τηλ. 27210-52.323. 7.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοκελλαριᾶς. 8.– ­Προφήτου Ἰωήλ, Φαραί Καλαμάτας. Τ.Κ. 241 00. Ἡγουμένη Μοναχή Χριστονύμφη (μον. 8), τηλ. 27210-22596.
Ἁγιολογία: – Τοπικοί ἅγιοι: 1.– Ὅσιος καί Θεοφόρος Θεόδωρος. Ἐγεννήθη ἐν Κορώνῃ τῆς Μεσσηνίας καί ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ (920-944) εἰς τήν ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου. 2.– Ὅσιος Ἀθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καταγόμενος κατά μίαν ἐκδοχήν ἐξ Ἀνδρούσης τῆς Μεσσηνίας, κατ’ ἄλλην δέ ἐξ Ἀδριανουπόλεως (τέλος τοῦ 13ου καί ἀρχαί τοῦ 14ου αἰῶνος). 3.– Ὁσιομάρτυς Ἠλίας ὁ Ἀρδούνης. Κατήγετο ἐκ Καλαμάτας καί ἐμαρτύρησεν ἐν αὐτῷ τῷ 1686. 4.– Ὅσιος Ἱερόθεος. Ἐγεννήθη ἐν Καλαμάτᾳ τῷ 1686 καί ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ εἰς τήν παρά τήν Εὔβοιαν νῆσον Γυάρο (- Γιούρα) τῷ 1745.
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βουλκάνου• α) Τιμία Κάρα τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἠλία τοῦ Ἀρδούνη (1686), β) Τμῆμα χειρός καί ποδός τοῦ ἐκ Μονεμβασίας Νεομάρτυρος Ἰωάννου (1773). 2.– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Καλογραιῶν Καλαμάτας. 3.– Ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Βελανιδιᾶς. 4.– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσοκελλαριᾶς. 5.– Ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱ. Ναῷ Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας. 6.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Καλαμάτας. 7.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Καλαμάτας. 8.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Καλαμάτας. 9.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀνδρούσης• Τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (13ος-14ος αἰών). 10.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Ἀρφαρῶν. 11.– Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Βασιλιτσίου.
– Εἰκόνες περίπυστοι: 1.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης τόν Κύριον, ἐπονομαζομένη «Παναγία Βουλκανιώτισσα» (τέλος 15ου ἤ ἀρχαί 16ου αἰῶνος). 2.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης τόν Κύριον, ἐπονομαζομένη «Παναγία Δημιοβίτισσα» («ἐσφαγμένη») τῆς ἐποχῆς τῆς Εἰκονομαχίας (μέσα 8ου - μέσα 9ου αἰῶνος). 3.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης τόν Κύριον, ἐπονομαζομένη «Παναγία Ὑπαπαντή». Εὕρεσις τῆς Εἰκόνος κατά τάς ἀρχάς τοῦ 17ου αἰῶνος. 4.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἐπονομαζομένη «Παναγία Σγράππα». Εὕρεσις τῆς Εἰκόνος τῇ 23 Αὐγούστου 1890. 5.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἐπονομαζομένη «Ἐλεήστρια» Κορώνης. Εὕρεσις τῆς ἀναγλύφου Εἰκόνος τῇ 22 Ἰανουαρίου 1896. 6.– Εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἐπονομαζομένη «Χρυσοκελλαριώτισσα».
– Ἱερά Προσκυνήματα: 1.– Ὑπαπαντή τοῦ Σωτῆρος ἐν Καλαμάτᾳ, τηλ. 27210-22.602. 2.– «Ἐλεήστρια» ἐν Κορώνῃ Μεσσηνίας, τηλ. 27250-21.243. 3.– Ζωοδόχος Πηγή «Σγράππας», παρά τήν Κοινότητα Ἐλαιοφύτου Μεσσηνίας, τηλ. 27230-21.274.
Ἐκκλησιαστική Τέχνη: – Ἱστορικά Μνημεῖα: Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καλαμάτᾳ. Βυζαντινός Ναός τοῦ τρίτου τετάρτου τοῦ 11ου αἰῶνος μέ ἀρχάς τοῦ 12ου αἰῶνος, ἔνθα ἐψάλη πάνδημος Δοξολογία κατά τήν 23η Μαρτίου 1821, ἡμέραν τῆς ἀναιμάκτου ἀπελευθερώσεως τῆς Καλαμάτας.

30. Ἱερά Μητρόπολις Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος. Ἕδρα• Σπάρτη. Ταχ. διεύθυνσις: Λυσάνδρου 5. Τ.Κ. 23 100. Τηλέφωνα (27310): Μητροπολίτου• 26.481. Πρωτοσυγκέλλου-Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου καί Γραφείων• 26.580. Fax: 26.581. Ραδιοφ. Σταθμοῦ• 23.338. Ἱστοσελίς: www.immspartis.gr E-mail: imm-spar@otenet.gr
Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μπλάθρας.
Ἐνοριακοί Ναοί 142. Μοναστηριακοί Ναοί 13. Ἐφημέριοι: 115.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τ.Κ. 23 100, ἔτος ἱδρύσεως 1600. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐφραίμ (μ. 16), τηλ. 27310-26.780. 2.– Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πορφύριος (μ. 7), τηλ. 27310-73.225. 3.– Ἁγίου Θωμᾶ.
Γυναικεῖαι: 1.– Ζερμπίτσης. Τ.Κ. 23 054, ἔτος ἱδρύσεως 1639. Ἡγουμένη• Μοναχή Παρθενία (μ. 15), τηλ. 27310-35.091. 2.– Καστρίου. Τ.Κ. 23 059, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐωδία (μ. 5), τηλ. 27310-57.238. 3.– Ἱέρακος. Τ.Κ. 23 068, ἔτος ἱδρύσεως 19ος αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 12), τηλ. 27320-23980. 4.– Γόλας, ἔτος ἱδρύσεως 1632. Τ.Κ. 230 54. Τηλ. 27310-75.298. Σύνολον μοναχῶν 57.
Ἁγιολογία: – Τοπικαί Ἑορταί: 1.– Ὁσίου Νίκωνος «τοῦ Μετανοεῖτε» (26 Νοεμβρίου). 2.– Ἁγίου Θεοκλήτου Λακεδαιμονίας (1 Δεκεμβρίου). 3.– Τῶν Λακώνων Ἁγίων Ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, Θεοκλήτου Λακεδαιμονίας, Θωμᾶ καί Γεωργίου τῶν ἐν Μαλεῷ ἀσκησάντων, Λεοντίου τοῦ Μονεμβασιώτου, Ἰωάννου τοῦ ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας καί Γρηγορίου τοῦ ἐκ Μυστρᾷ (Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 4.– Τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαφιτίσσης (ἐν Μονεμβασίᾳ τήν Δευτέραν τοῦ Θωμᾶ). 5.– Τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης (ἐν Μυστρᾷ τήν Δευτέραν τοῦ Πάσχα).
– Ἱερά Λείψανα: 1.– Ἁγ. Κορυφή Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας. 2.– Τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Νυμφοδώρας. 3.– Τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους. 4.– Τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου. 5.– Τοῦ Ἁγ. Ὑπατίου. 6.– Τοῦ Ἁγ. Πολυκάρπου. 7.– Τοῦ Ἁγ. Τρύφωνος. 8.– Τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου. 9.– Τοῦ Ἁγ. Νικολάου. 10.– Τοῦ Ἁγ. Μακαρίου καί 11.– Τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1.– Ὅσιος Νίκων (26 Νοεμβρίου). 2.– Ἅγιος Θεόκλητος (1 Δεκεμβρίου). 3.– Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Μαλεῷ (4 Ἀπριλίου). 4.– Ἅγιος Θωμᾶς ὁ ἐν Μαλεῷ (7 Ἰουλίου). 5.– Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας (21 Ὀκτωβρίου). 6.– Ἅγιος Λεόντιος (11 Δεκεμβρίου) καί 7.– Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ἐν Μυστρᾷ (Κυριακή Ἁγίων Πάντων).

31. Ἱερά Μητρόπολις Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. Ἕδρα• Ναύπακτος. Ταχ. διεύθυνσις: Γεωργίου Ἀθάνα 1, Τ.Κ. 30 300. Τηλέφωνα (26340): Μητροπολίτου• 22.980. Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου-Γραφείων• 27.207. Fax: 27.665. E-mail: imnav@otenet.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης.
Ἐνοριακοί Ναοί 92. Μοναστηριακοί Ναοί 4. Ἐφημέριοι: 68.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα:  Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος (μ. 3), τηλ. 26340-41.207.
Γυναικεία: Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Βομβοκοῦς. Ἡγουμένη• Μοναχή Εἰρήνη (μ. 4). Τηλ. 27401. Ἡσυχαστήριον Γυναικεῖον: Παναγία Γοργοεπήκοος Ναυπάκτου. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοφίλη (μ. 9), τηλ. 27.688.

32. Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. Ἕδρα• Ν. Ἰωνία. Ταχ. διεύθυνσις: Λεωφ. Ἡρακλείου 340. Τ.Κ. 14 231. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου• 27.52.422. Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου: 27.53.800. Γραφείων: 27.53.400. Fax 2753.800 & 2753.600.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Σουλιώτης.
Ἐνοριακοί Ναοί 22. Μοναστηριακοί Ναοί 2. Ἐφημέριοι: 80.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Παναχράντου, ἔτος ἱδρύσεως 1974. Ταχ. διεύθυνσις: Μακρυγιάννη 15, Τ.Κ. 14 121. Ἡράκλειον Ἀττικῆς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Βασίλειος. Τηλ. 27.90.780.
Γυναικεία: Ὁσ. Ἱερωνύμου-Παναγίας Φοβερᾶς Προστασίας, εἰς Σκούρτα Βοιωτίας (μ. 2).

33. Ἱερά Μητρόπολις Νέας Σμύρνης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Ἕδρα• Νέα Σμύρνη. Ταχ. διεύθυνσις: Ἁγ. Ἀνδρέου 14. Τ.Κ. 17 122. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου 93.46.788. Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου• 93.44.693. Γραμματείας• 93.54.313. Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου• 93.44.693. Fax: 93.21.743.
 Ἱστοσελίς: www.imns.gr E-mail: imns@otenet.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτοπρ. Δημοσθένης Παπακωστόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 20. Ἐφημέριοι: 51.

34. Ἱερά Μητρόπολις Νικαίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος. Ἕδρα• Νίκαια. Ὁδός Κύπρου καί Ἰωνίας. Τ.Κ. 184 50. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου• 49.17.750. Πρωτοσυγκέλλου• 49.17.598. Γραμματείας• 49.03.968. Γραφείου Γάμων• 49.19.187. Λογιστηρίου• 49.19.022. Γραφείου Νεότητος• 49.18.155. Πνευματικοῦ Κέντρου• 49.09.074, 4934.066. E-mail: imnikaia@otenet.gr
Βοηθός Ἐπίσκοπος: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Προκόπιος.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παναγόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 40. Μοναστηριακοί Ναοί 2. Ἐφημέριοι: 111.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: Ἁγίων Πατέρων Περάματος. Τηλ. 210-4903.968, 6973044258. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος (μ. 21).
Γυναικεία: Προφήτου Ἠλιού Χαϊδαρίου. Μετόχιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαραμαγκᾶ. Τηλ. 6932.12.51.85. Τριμελής Διαχειριστική Ἐπιτροπή.

35. Ἱερά Μητρόπολις Παροναξίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Ἕδρα• Νάξος. Τ.Κ. 84 300. Τηλέφωνα (22850): Μητροπολίτου• 24.644. Γραφείων• 22.233. Fax: 24.600. Ἐν Πάρῳ• Τ.Κ. 84400. Τηλέφωνα (22840) Μητροπολίτου• 21.761, Γραφείων 24.807. καί Fax 24.400.
Ἱστοσελίς: www.i-m-paronaxias.gr E-mail: paronaxia@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος Μοστρᾶτος, τηλ. 22850-23.125, 22840-41.604.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Κύλης, τηλ. 22850-24.793.
Ἐνοριακοί Ναοί 44. Μοναστηριακοί Ναοί 25. Ἐφημέριοι: 55.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Νάξου, τηλ. 63.266, ἔτος ἱδρύσεως 1585. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος (μ. 1). 2.– Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου, ἔτος ἱδρύσεως ιζ΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος (μ. 11), τηλ. 22840-21.202. Fax: 22.476. 3.– Ἁγίου Γεωργίου Πάρου, ἔτος ἱδρύσεως 1664, τηλ. 22840-43.000. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Μελέτιος Ὀρφανάκης (μ. 2).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Νάξου, ἔτος ἱδρύσεως 1605. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 2), τηλ. 22850-22.401. 2.– Χριστοῦ Δάσους - Ἁγίου Ἀρσενίου Πάρου, ἔτος ἱδρύσεως ιζ΄ αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀρσενία (μ. 3), τηλ. 22840-91.300.
Ἡσυχαστήρια: 1.– Θαψανῶν Πάρου - Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 1939. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 33), τηλ. 22840-23.534. 2.– Ἁγίου Φιλοθέου (Μετόχιον Ἱ.Μ. Λογγοβάρδας). Προεστῶσα• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 2), τηλ. 22840-51800.
Ἁγιολογία: – Τοπικαί Ἑορταί: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου ἐν τῷ Πανελληνίῳ Ἱερῷ προσκυνήματι Δ΄ αἰῶνος Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου (15 Αὐγούστου), ἐν πληθούσῃ συρροῇ εὐσεβοῦς λαοῦ ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος. 2.– Ἁγίου Νικοδήμου ἐν Νάξῳ (14 Ἰουλίου), ἐν πανδήμῳ ἐκδηλώσει τῶν Ναξίων, ἐπί τιμῇ τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ γένους ἡμῶν. 3.– Τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ - Χρυσοπολιτίσσης Νάξου (21 Νοεμβρίου). 4.– Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν τῷ Παναξιακῷ προσκυνήματι τῆς Ἀγροκοιλιωτίσσης Νάξου (Παρασκευή Διακαινησίμου), ἐν συρροῇ χιλιάδων προσκυνητῶν. 5.– Τοῦ Ὁσίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ τοῦ Ναξίου (1851-1932) τῇ 2ᾳ Μαρτίου ἀρχῆς γενομένης τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἔν ἔτει 1992. 6.– Τῆς Ὁσίας Θεοκτίστης τῆς Μηθυμναίας τῇ 9ῃ Νοεμβρίου, ἐν τῷ ἱερῷ Προσκυνήματι Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου, ἔνθα ἠσκήτευσε τόν Θ΄ αἰῶνα καί ἐναπόκειται ἡ τιμία αὐτῆς χείρ. 7.– Τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ (1800-1877), τῇ 18ῃ Αὐγούστου (ἀνακομιδή λειψάνων) καί 31ῃ Ἰανουαρίου (Κοίμησις) ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Χριστοῦ Δάσους, ἔνθα ἐναπόκειται ἡ τιμία κάρα καί τμήματα τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου. 8.– Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, 24 Ἰουνίου.
Ἱερά Προσκυνήματα: 1.– Τό Πανελλήνιον Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου. Εἰς τούς χώρους του στεγάζονται Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον, Ἐπισκοπεῖον, Γραφεῖα Πρωτοσυγκελλίας, Ἐκθετήριον Ἐκκλησιαστικῶν Ἐνθυμίων, Αἴθουσες ὁμιλιῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων, Ξενῶνες διά κληρικούς κ.ἄ. Ἡ Διοίκησις τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος ἀσκεῖται ὑπό τῆς 7μελοῦς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς (ἐκ κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν) προεδρευομένης ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου. Τηλ. Γραμματείας• 22840-21.243, 24.807. Fax: 24.401. Ἐφημέριοι Ἱεροῦ Προσκυνήματος: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φωκιανός, τηλ. 22840-24.282 καί Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Φωκιανός, τηλ. 22840-24.854. Δραστηριότητες Ἱεροῦ Προσκυνήματος• α) Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, β) Σχολή Γονέων, γ) Συσσίτια Ἀπόρων, δ) Νεανικόν Κέντρον, ε) Βυζαντινόν Μουσεῖον, στ) Κατηχητικά Σχολεῖα. 2.– Τό Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας τῆς Ἀργοκοιλιωτίσσης ἐν Νάξῳ. Ἑορτάζει τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου ἐν συρροῇ χιλιάδων πιστῶν ἀπ’ ὅλην τήν Νῆσον Νάξον. Ἡ θαυματουργός εἰκών τῆς Παναγίας εὑρέθη εἰς αὐτόν τόν ἱερόν χῶρον τό ἔτος 1836. Ἤδη ἀπεφασίσθη ἡ ἀνέγερσις νέου περικαλλοῦς Ναοῦ εἰς τόν χῶρον τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας. Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τήν 23ην Αὐγούστου 1997.

36. Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν. Ὁ ­Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Πάτραι. Ταχ. διεύθυνσις• Βότση 34, Τ.Θ. 3155. Τ.Κ. 262 21. Τηλέφωνα (2610): Πρωτοσυγκέλλου καί Γραμματείας• 320.602. Fax: 279.533. Ἱστοσελίς: www.i-m.patron.gr. E-mail: i-m.patron@otenet.gr.
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί 188. Ἐφημέριοι: 269.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Γηροκομείου (Κοιμ. Θεοτόκου), τηλ. 2610- 275.912. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Συμεών (μ. 26). 2.– Ὀμπλοῦ (Εἰσοδ. Θεοτόκου), τηλ. 2610-672.125. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος (μ. 11). 3.– Ἁγίων Πάντων, τηλ. 26940-71.562. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος (μ. 5). 4.– Νοτενῶν (Κοιμ. Θεοτόκου - Ἁγ. Ἰωακείμ), τηλ. 26940-53.293. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος (μ. 1). 5.– Χρυσοποδαριτίσσης (Κοιμ. Θεοτόκου), τηλ. 26940-91.381. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος (μ. 9).
Γυναικεῖαι: 1.– Μαρίτσης (Ἁγίας Μαρίνης), τηλ. 26930-91.374. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἁγνή (μ. 4). 2.– Ἐλεούσης, τηλ. 2610-998.343. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 11). 3.– Ἁγίου Νικολάου Μπάλα, τηλ. 2610-459.058. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μ. 18). 4.– Προφήτου Ἠλιού - Πατρῶν, τηλ. 2610-274.468. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἱερεία Γαλάνη (μ. 6). Σύνολον μοναχῶν 87.
Τοπική Ἁγιολογία: – Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Μαθητής. Πολιοῦχος τῶν Πατρῶν, οὗτινος ἡ μνήμη τελεῖται πανδήμως ἐν Πάτραις, ἔνθα μαρτυρικῶς ἐτελεύτησε καί ἔνθα τεθησαύρισται τμῆμα τῆς ἁγίας χειρός αὐτοῦ καί ἤδη, ἀπό τῆς 16ης Σεπτεμβρίου 1964, ἡ τιμιωτάτη Κάρα αὐτοῦ, ἀπό δέ τῆς 19ης Ἰανουαρίου 1980 καί τά ἱερά Λείψανα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 30ῇ Νοεμβρίου. – Σωσίπατρος ὁ Πατρεύς, μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐκ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων (Ρωμ. ιστ΄ 21). Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Ἰκονίου. Μετά τοῦ Ἰάσονος μετέβη εἰς Κέρκυραν, ὅπου ἐμαρτύρησεν. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 29ῃ Ἀπριλίου. – Ἡρωδίων, ἐκ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων. Ἐπίσκοπος Πατρῶν, ἐμαρτύρησεν ἐν Πάτραις. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 28ῃ Μαρτίου. – Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστής. Κατά γνώμην, ὑποστηριζομένην ὑπό Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ἑτέρων Πατέρων, εἰς τάς Πάτρας τῆς Ἀχαΐας συνέγραψεν ὁ θεῖος Εὐαγγελιστής τό Εὐαγγέλιον καί τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ὡσαύτως μαρτυρεῖται ὅτι ἀπέθανεν μαρτυρικόν θάνατον (ἤ εἰρηνικόν) ἐν Πάτραις. Τελεῖται μετά πάσης λαμπρότητος ἡ μνήμη αὐτοῦ κατά τήν ἐπέτειον τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου, μερίμνῃ τῶν ἰατρῶν τῆς πόλεως, ὧν τυγχάνει προστάτης. – Παῦλος ὁ Πατρεύς. Ἡγούμενος τῶν ἐν Ραϊθῷ σφαγιασθέντων πατέρων. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου. – Ἀρτέμιος μεγαλομάρτυς, ὁμολογήσας τήν πίστιν ἐπί Ἰουλιανοῦ καί μαρτυρήσας. Συνδέεται στενῶς μετά τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, καθ’ ὅσον προσ¬ῆλθεν εἰς αὐτήν ἵνα παραλάβῃ τό σεπτόν σῶμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ἀνακομίσῃ τοῦτο εἰς Κωνσταντινούπολιν. Τιμᾶται ὡς ἱδρυτής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου, ἔνθα πανηγυρικῶς ἑορτάζεται ἡ μνήμη αὐτοῦ τῇ 20ῇ Ὀκτωβρίου. – Ἰωακείμ ὅσιος. Ἔζησε κατά τά τέλη τοῦ 17ου αἰῶνος. Ἤθλησεν εἰς ἀσκητήριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Νοτενῶν. Μετά δέ δεκαετίαν ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀνεκηρύχθη Ἅγιος. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 3ῃ Ἰουλίου. – Ζαχαρίας νεομάρτυς, ὁ Ἀρταῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Πάτραις τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 1782. Ἡ εἰκών αὐτοῦ σώζεται ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ «Κάτω Παναγιᾶς» Ἄρτης. Ἑορτάζεται ἐν Πάτραις τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου, ἐν παρεκκλησίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. – Παῦλος νεομάρτυς. Κατήγετο ἐκ Σωποτοῦ. Ἔζησεν ἐν Πάτραις, ἐργασθείς ἐν αὐταῖς ὡς ὑποδηματοποιός ἐπί μίαν δεκατετραετίαν. Ἐμαρτύρησεν ἐν Τριπόλει τῇ 22ᾳ Μαΐου 1818. Τιμᾶται ἐν Πάτραις ὑπό τοῦ Συλλόγου τῶν Ἀρκάδων. – Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος Μεθώνης (Θ΄ αἰ.). Ἦλθεν εἰς Πάτρας περί τό 827 ἐκ Σικελίας ἕνεκα τοῦ ἀραβικοῦ κινδύνου. Ἔγινε μοναχός εἰς μονήν τινα τῆς περιοχῆς, τῆς ὁποίας κατόπιν κατέστη ἡγούμενος. Ὁ τότε Μητροπολίτης Πατρῶν τόν ἐχειροτόνησεν, εἰς τήν συνέχειαν, Ἐπίσκοπον Μεθώνης, ἥτις τότε ὑπήγετο εἰς τήν Μητρόπολιν Πατρῶν. Μετά τήν μακαρίαν κοίμησίν του (περί τό 880), ὁ τάφος του ἔγινε πηγή θαυμάτων, διά τοῦτο καί πλῆθος κόσμου προσέτρεχε, διά νά λάβῃ τήν θεραπείαν. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 10ην Δεκεμβρίου. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐν Πάτραις ἀνεβίωσε τῷ 1998 κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος ἠθέλησε νά ἀνασύρῃ ἐκ τῆς λήθης τόν εἰρημένον ἅγιον, ὥστε νά τιμᾶται πανηγυρικῶς.

37. Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ἕδρα• Πειραιεύς. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀκτή Θεμιστοκλέους 198. Τ.Κ. 18 539. Τηλέφωνα (210): Τηλ. Κέντρον 45.14.833. Fax: 45.28.332. E-mail: impireos@hotmail.com
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νήφων Καπογιάννης. Ἐνοριακοί Ναοί 30. Ἐφημέριοι: 117.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ζωοδόχου Πηγῆς, Παλαιά Κοκκινιά - Πειραιεύς, ἔτος ἱδρύσεως 1993. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Θεόκλητος (μ. 16). 2.– Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Ἀναστάντος Χριστοῦ». Ταχ. διεύθυνσις: Κωπαΐδος 67 Πειραιεύς, ἔτος ἱδρύσεως 1994. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μεθόδιος (μον. 5), τηλ. 210-4250.175.

38. Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Περιστέριον. Ταχ. διεύθυνσις: Χαλκοκονδύλη καί Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 92. Τ.Κ. 12135. Τηλέφωνα (210): Μητροπολίτου• 57.19.777. Γραφείων• 57.21.148. Fax: 57.48.713.
Ἐνοριακοί Ναοί 14. Ἐφημέριοι: 70.
Ἱερά Μονή: Ἀνδρῴα: Παναγίας Φοινικιωτίσσης. Ταχ. διεύθυνσις• Τεμπῶν καί Μηλίτου. Ἔτος ἱδρύσεως 2002. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεοδώρητος.

39. Ἱερά Μητρόπολις Σταγῶν καί Μετεώρων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ. Ἕδρα• Καλαμπάκα. Τ.Κ. 42 200. Τηλέφωνα (24320): Μητροπολίτου• 23.000. Πρωτοσυγκέλλου• 77.957, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, Γραφείων• 22.752. Fax: 24.979.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Γεώργιος Στέφας.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. Σωτήριος Χαρίσης.
Ἐνοριακοί Ναοί 71. Ἐφημέριοι: 64.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μετεώρων ἤ Μεγάλου Μετεώρου (1340 μ.Χ.). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 200 Μετέωρα Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22.278. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νήφων (μ. 4). 2.– Ἁγίων Πάντων Βαρλαάμ Μετεώρων (1350). Τηλ. 24320-22.277. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰσίδωρος (μ. 6). 3.– Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων (1362), τηλ. 24320-22.220. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δομέτιος (μ. 2). 4.– Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων (1438). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πολύκαρπος (μον. 2), τηλ. 24320-22.375. 5.– Ἁγ. Νικολάου Σιαμάδων, ιζ΄ αἰ. Ὑπεύθυνος• Ἱερομ. Μακάριος (μον. 1). 6.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσίνου (1740). Μοναχός Ἰωάννης. 7.– Ἁγ. Ἀποστόλων Κλεινοῦ. Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Γεράσιμος Μπαλλῆς.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σταγιάδων Καλαμπάκας (1004 μ.Χ.). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 200 Σταγιάδες Καλαμπάκας (μ. 4), τηλ. 24320-76.575. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Βυτουμᾶ Καλαμπάκας. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐσεβία (μ. 12), τηλ. 24310-88.382. 3.– Ἁγ. Στεφάνου Μετεώρων (1192). Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μ. 29), τηλ. 24320-22.279. 4.– Ἁγίας Βαρβάρας Ρουσάνου Μετεώρων (1545 μ.Χ.). Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη (μ. 15, δόκ. 1), τηλ. 24320-22.649. 5.– Ἁγίων Θεοδώρων Καλαμπάκας, τηλ. 24320-72.716. Ἡγουμένη• Μοναχή Ταβιθά (μ. 3).

40. Ἱερά Μητρόπολις Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Ἕδρα• Ἑρμούπολις Σύρου. Τ.Κ. 84 100. Τηλεφ. Κέντρον (22810) 82.582. Fax: 83. 604 & 79.382. Ἱστοσελίς: www.im-syrou.gr
E-mail: iera.mitropoli.syrou@gmail.com
Ἐνοριακοί Ναοί 137. Ἐφημέριοι: 115.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Παναχράντου Ἄνδρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εὐδόκιμος (μ. 4), τηλ. 22820-51.090. 2.– Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου, ι΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος (μ. 4), τηλ. 22820-22.190. 3.– Ἁγίας Μαρίνης Ἄνδρου, ι΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Κυπριανός (μ. 2), τηλ. 22820-24.074. 4.– Βρύσης Σίφνου, ιζ΄ αἰ.. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος, τηλ. 22840-31.937. 5.– Ταξιαρχῶν Σερίφου, ιζ΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μακάριος, τηλ. 22810-51.027. 6.– Παναγίας Τουρλιανῆς Μυκόνου, ιστ΄ αἰ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Φιλάρετος (μον. 3), τηλ. 22890-71.296. 7.– Ἁγίου Ἰωάννου Ταλάντων Σύρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος (μ. 3), Μετόχιον Ἱ. Ἡσυχαστήριον-Προσκύνημα Ἁγ. Τριάδος ἐν Ἄνω Σύρῳ, τηλ. 22810-84.146. 9.– Ἁγίου Γεωργίου Καπούλη ἐν Μήλῳ (ὑπό ἀνασύστασιν). ῾Υπεύθυνος• Ἀρχιμ. Χαρ. Σαρακηνός.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κεχροβουνίου Τήνου, θ΄ αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰουλιανή (μ. 35), τηλ. 22830-41.218. 2.– Ζωοδόχου Πηγῆς ἤ «Ἁγίας» Ἄνδρου, θ΄ αἰ. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐγενία (μ. 2), τηλ. 22820-72.459. 3.– Ἁγ. Βαρβάρας Σύρου (ἔτος ἱδρύσεως 1900). Ἡγουμένη• Μοναχή Θεονύμφη (μ. 2), τηλ. 22810-71.250. 4.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοκάστρου Μυκόνου, ιζ΄ αἰ., τηλ. 22890-71.229. ῾Ηγουμενεύουσα• Μοναχή Χριστολόγη. (Τήν ἐποπτείαν τῆς Μονῆς, ὡς ἐπέχων θέσιν προσωρινοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 374/1947), ἔχει ὁ Ἀρχιμ. Θεολόγος Καταμπᾶς). 5.– Χρυσοπηγῆς Σικίνου, ιζ΄ αἰ.
Ἡσυχαστήριον Ἀνδρῷον: Ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης ἐν Τήνῳ (κτήτωρ ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Ταμιάθεως κ. Ἰωακείμ).
Ἱερόν Μετόχιον Ὁσίας Ξένης, παρά τήν ὁδόν Ἀχαρνῶν ἀριθμ. 303 (ἀποφάσει τῆς Ἱ. Συνόδου). Διοικεῖται ὑπό Ἐκκλ. Ἐπιτροπῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί τῶν φιλευσεβῶν κυριῶν Αἰκατερίνης Ἀναστοπούλου, Ἀγγελικῆς Τσούλου καί Παρασκευῆς Ντάσιου. Τηλ. 210-83.27.800.

41. Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος. Ἕδρα• Τρίκαλα. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀπόλλωνος 19. Τ.Κ. 42 100. Τηλέφωνα (24310): Μητροπολίτου• 27.365. Tηλ. Κέντρον: 27.282. Fax: 29.040. Ἱστοσελίς: www.imts.gr E-mail: imts1@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Νάσης.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Στέφανος Ντάκος.
Ἐνοριακοί Ναοί 125. Ἐφημέριοι: 126.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου (1527). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42032. Δούσικον Πύλης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος (μ. 12), τηλ. 24340-22.420. 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Ὀρφανοῦ Οἰχαλίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δωρόθεος.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδιᾶς Τρικάλων (1336). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 100 Λαγκαδιά Τρικάλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοφυλάκτη (μ. 20), τηλ. 24310-77.778. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας Πύλης (1743). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 032 Γκούρα Πύλης. Ἡγουμένη• Μοναχή Συγκλητική (μ. 7), τηλ. 24340-22.423. 3.– Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Ζάρκου (18ος αἰ.). Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 42 031 Ζᾶρκον Τρικάλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰσιδώρα (μ. 3), τηλ. 24330-41.600. 4.– Ἡσυχαστήριον Ἁγ. Γεωργίου Βροντεροῦ. Σύν. μοναχῶν 40.

42. Ἱερά Μητρόπολις Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Κυπαρισσία. Τ.Κ. 245 00 Κυπαρισσία. Τηλέφωνα (πρόθεμα 27610): Μητροπολίτου: 25.283. Γραμματείας• 23.512 & 22282. Fax: 27610-22217. E-mail: imtko@otenet.gr
Ἐνοριακοί Ναοί 159. Παρεκκλήσια: 124, Ἐξωκκλήσια: 429, Ναοί Κοιμητηρίων: 130. Ἰδιωτικοί Ναοί: 32. Μοναστηριακοί Ναοί 13. Ἐφημέριοι: 92.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Γενέσιον Θεοτόκου Κατσιμικάδας, ἔτος ἱδρύσεως 1975. Ταχ. διεύθυνσις: Μουργιατάδα, Τ.Κ. 24 500 Κυπαρισσία (μ. 5), τηλ. 27610-22.568. 2.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Νήσου Πρώτης, ἔτος ἱδρύσεως 1991. Ταχ. διεύθυνσις: Μάραθος, Τ.Κ. 24 400 Γαργαλιάνοι. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Κοροβίλας (μ. 2), τηλ. 27630-61.346.
Γυναικεῖαι: 1.– Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου, ἔτος ἱδρύσεως 1939. Ταχ. διεύθυνσις: Πύργος Τριφυλίας, Τ.Κ. 244 00 Γαργαλιάνοι. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοφόρα (μ. 2, δόκ. 1), τηλ. 27630-41.230. 2.– Ζωοδόχου Πηγῆς, ἔτος ἱδρύσεως 1961. Ταχ. διεύθυνσις: Ἐπιτάλιον, Τ.Κ. 27 058 Ὀλυμπία. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 2), τηλ. 26210-71.218. 3.– Προφήτου Ἠλιού Μακρυσίων Ὀλυμπίας, ἔτος ἱδρύσεως 1961. Ταχ. διεύθυνσις: Μακρύσια Ὀλυμπίας. Τ.Κ. 270 55 Κρέστενα (μ. 2), τηλ. 26250-22.380. (Διοικοῦσα Ἐπιτροπή: Ἱερεῖς Γεώργιος Παῦλος, Παναγιώτης Θανάσουλας, Ἰωάννης Νιάρχος καί Ἰωάννης Δράκος). 4.– Κοίμησις Θεοτόκου Σεπετοῦ Ὀλυμπίας, ἔτος ἱδρύσεως 1984. Ταχ. διεύθυνσις: Ἀλιφείρα Ὀλυμπίας, Τ.Κ. 270 61. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοκτίστη (μ. 5), τηλ. 26260-41.205.
Ἡσυχαστήριον Ἀνδρῷον: Γενεσίου Προδρόμου Κρεστένων. Ταχ. διεύθυνσις: Κρέστενα, Τ.Κ. 270 55, τηλ. 26250-23.431.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἁγίας Τριάδος Ὀλυμπίας, Κρέστενα. Τ.Κ. 270 55, τηλ. 26250-22.395. 2) Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βαρυμπόμπης Τριφυλίας. Μοναστήριον, Τ.Κ. 240 03 Κοπανάκιον. 3) Ἁγ. Παρασκευῆς. Μακρύσια Ὀλυμπίας, Τ.Κ. 270 55 Κρέστενα. Μοναχή Μηνοδώρα, τηλ. 26250-23.089.

43. Ἱερά Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ. Ἕδρα• Ὕδρα. Τ.Κ. 18 040. Τηλέφωνα (22980): Μητροπολίτου• 53.925. Γραφείων• 52.207. Fax: 52.887. E-mail: info@imhydra.gr Ἱστοσελίς: www.imhydra.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀκίνδυνος Δαρδανός.
Ἐνοριακοί Ναοί 52. Ἐφημέριοι: 63.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ζωοδόχου Πηγῆς Καλαυρίας Πόρου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Λουκᾶς (μ. 3), τηλ. 22980-22.926. 2.– Προφήτου Ἠλιού Ὕδρας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Θεολόγος (μ. 2), τηλ. 22980-52.540. 3.– Μοναστικός Οἶκος Πατερικῆς Διακονίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Ὕδρας, τηλ. 22980-52.553.
Γυναικεῖαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου «Χρυσολεοντίσσης» Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐπραξία (μ. 6), τηλ. 22970-62.100. 2.– Ἁγίων Ἀναργύρων Ἑρμιόνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Καλλινίκη (μ. 5), τηλ. 27540-31.280. Fax 27540-31.183. 3.– Ἁγίων Πάντων Σπετσῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακρῖνα (μ. 32), τηλ. 22980-72.300. 4.– Ἁγίας Εὐπραξίας «Δοκοῦ» Ὕδρας. Προσ. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 1), τηλ. 22980-52.484. 5.– Γενεσίου Θεοτόκου «Ζούρβας» Ὕδρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 8), τηλ. 22980-52.344. 6.– Ἁγίας Ματρώνης Ὕδρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 2), τηλ. 22980-52.552. 7.– Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας. Τοποτ. Μον. Πελαγία, τηλ. 22980-52.551. 8.– Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Νεκταρία Φατλέ, τηλ. 22970-52.182. 9.– Ἁγίου Δημητρίου Τροιζῆνος.
Ἡσυχαστήριον Ἀνδρῷον: «Κεχαριτωμένης Θεοτόκου» Τροιζῆνος (ἄβατον). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σπυρίδων (μ. 15), τηλ. 22980-35.320.
Ἡσυχαστήρια Γυναικεῖα: 1.– Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 13), τηλ. 22970-53.800, 53.806. Fax: 53.998, Ξενών 53.821. 2.– Ἁγίας Αἰκατερίνης Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Χαριτίνη Ἡλιοπούλου (μ. 3), τηλ. 22970-53.813. 3.– Ἁγίου Μηνᾶ Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 30), τηλ. 22970-32.201. 4.– Γεν. Θεοτόκου καί Ἁγίου Χριστοφόρου Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Δωροθέη (μ. 3), τηλ. 22970-22.292. 5.– Ἁγίας Ἀναστασίας «Φαρμακολυτρίας» Αἰγίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἀναστασία (μ. 6), τηλ. 22970-22.080. 6.– Ἁγίων Φωτεινῆς καί Ἐλισάβετ Ὕδρας. Ἡγουμένη• Μοναχή Θέκλα (μ. 2), τηλ. 22980-52.209. 7.– Παναγίας Παντανάσσης Κρανιδίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰωάννα (μ. 5), τηλ. 27540-21.426.

44. Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Ἕδρα• Λαμία. Τ.Κ. 35 100. Τηλεφ. Κέντρον (22310) 50.551. Fax: 50.554. E-mail: imfth@otenet.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, Δρ.Θ.
Ἐνοριακοί Ναοί 246. Μοναστηριακοί Ναοί 70. Ἐφημέριοι: 213.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγάθωνος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμασκηνός (μ. 8), τηλ. 22310-95.218. 2.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Καμ. Βούρλων. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χριστοφόρος (μ. 4), τηλ. 22350-22.209. 3.– Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ραφαήλ (μ. 5), τηλ. 22380-22.759. 4.– Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, τηλ. 22320-51.203. 5.– Γενεσίου Θεοτόκου Ἀντινίτσης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀγαθόνικος Ἀναγνωστόπουλος (μ. 2), τηλ. 22310-96.720. 6.– Ἁγίου Γεωργίου Νεράϊδας Στυλίδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος (μ. 3), τηλ. 22380-23.441. 7.– Ἅγιος Νικόλαος Δίβρης. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, τηλ. 22310-94.140. 8.– Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, τηλ. 22330-92.256 (μ. 3). 9.– Προφ. Ἠλιού Ζελίου. Ἡγούμενος• π. Δημήτριος.
Γυναικεῖαι: 1.– Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἰωάννα (μ. 13), τηλ. 22310-81.304. 2.– Γενεσίου Θεοτόκου Δαδίου. Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία (μ. 4), τηλ. 22340-22.203. 3.– Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσσίνης. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεολογία (μ. 2), τηλ. 22330-51.293. 4.– Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαγδαληνή (μ. 4), τηλ. 22330-31.587. 5.– Ἁγ. Γεωργίου Μύλων. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοπίστη (μ. 4), τηλ. 22380-51.393. 6.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης Λοκρίδος, τηλ. 22340-71.392. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἐλισάβετ. 7.– Ἁγ. Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη, τηλ. 22380-71.426. 8. – Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης. Ἡγουμένη• Φιλοθέη (μον. 7), τηλ. 22330-31.520. 9. – Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Ἐφραιμία, τηλ. 22320-41.111. 10. – Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, (μον. 1), τηλ. 22320-31.332. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία.

45. Ἱερά Μητρόπολις Φωκίδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος. Ἕδρα• Ἄμφισσα. Τ.Κ. 33 100. Τηλέφωνα (22650): Μητροπολίτου• 28.749, 28.624. Γραφείων• 28.224. Fax: 29.146. Ἱστοσελίς: www.imfok.gr E-mail: imfokid@otenet.gr
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Καραγιάννης, τηλ. 28.114.
Ἐνοριακοί Ναοί 109. Ἐφημέριοι: 77.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῴα: 1.– Τιμ. Προδρόμου Δεσφίνης (μ. 19), τηλ. 22650-51.698. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος. 2.– Τιμ. Προδρόμου Ἀρτοπίνης (ὑπό ἀνασυγκρότησιν), ἐν ᾗ ἐμόνασεν ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, τηλ. 22660-51.849. 3.– Ἁγ. Γεωργίου Καλλιθέας, τηλ. 22650-32.852.
Γυναικεῖαι: 1.– Προφήτου Ἠλιού Παρνασσίδος. Ἡγουμένη• Μοναχή Kικιλία (μ. 9), τηλ. 22650-35.002. 2.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «Βαρνακόβης». Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδοσία (μ. 14), τηλ.-fax: 26340-51.030. 3.– Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Γαλαξειδίου, τηλ. 22650-41.934. Μοναχή Ἰσιδώρα. 4.– Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κουτσουροῦς». Ἡγουμένη• Θεογνωσία (μ. 5), τηλ. 22660-22533.

46. Ἱερά Μητρόπολις Χαλκίδος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Ἕδρα• Χαλκίς. Ταχ. διευθύνσις: Βάκη 21. Τ.Κ. 34 100. Τηλέφωνα (22210): 60404-407 καί 25.078. Fax: 61.505. Ἱστοσελίς: www.imchalkidos.gr E-mail: imchalkidos@yahoo.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νικόδημος Εὐσταθίου.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρης.
Ἐνοριακοί Ναοί 144. Μοναστηριακοί Ναοί 15. Ἐφημέριοι: 154.
Ἱεραί Μοναί: Ἀνδρῷαι: 1.– Ὁσ. Δαυΐδ Γέροντος-Λίμνης, ἔτος ἱδρύσεως 1520. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 005 Λίμνη Εὐβοίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γαβριήλ (μ. 12), τηλ. 22270-71.297 ἤ 71.143. 2.– Ἁγ. Γεωργίου Ἀρμᾶ, ἔτος ἱδρύσεως 1141. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 100 Φύλλα Χαλκίδος (μ. 18), τηλ. 22210-50.777. 3.– Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σκιάθου, ἔτος ἱδρύσεως 1794. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 37 002 Σκιάθος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἄγγελος (μ. 5), τηλ. 24270-22.012. 4.– Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης (1950). Τ.Κ. 34400 Μακρυμάλλη Ψαχνῶν. Τηλ. 22280-22.790. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰάκωβος (μ. 4).
Γυναικεῖαι: 1.– Ἁγίου Νικολάου Γαλατάκη - Λίμνης, ἔτος ἱδρύσεως 1831. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 005 Λίμνη Εὐβοίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Φεβρωνία (μ. 7), τηλ. 22270-31.489. 2.– Ἁγίου Γεωργίου Ἠλίων, ἔτος ἱδρύσεως 1670. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 300 Ἤλια - Λουτρά Αἰδηψοῦ. Ἡγουμένη• Μοναχή Χρυσοστόμη Στραφιώτη (μ. 6). Τηλ. 22260-22.384. 3.– Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Βάθειας, ἔτος ἱδρύσεως 11ος αἰ. ἀνασυσταθεῖσα τό ἔτος 1963. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 006 Ἄνω Βάθεια. Ἡγουμένη• Μοναχή Μακαρία (μ. 4), τηλ. 22210-36.070. 4.– Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου, ἔτος ἱδρύσεως 1612. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 37 003 Σκόπελος, τηλ. 24240-22.395. Καθήκοντα ἡγουμενοσυμβουλίου ἐκτελεῖ ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Παπασταμοῦλος (μον. 2). 5.– Παναγίας Περιβλέπτου Πολιτικῶν, ἔτος ἐπανιδρύσεως 1969. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 400 Πολιτικά Εὐβοίας. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστονύμφη (μ. 3), τηλ. 22280-31.088. 6.– Εὐαγγελιστρίας Σκοπέλου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 37 003 Σκόπελος, τηλ. 24240-22.394. Καθήκοντα ἡγουμενοσυμβουλίου ἐκτελεῖ ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Παπασταμοῦλος (μον. 2). 7.– Ὁσίου Ἰωάννου Καλυβίτου Ψαχνῶν, ἔτος ἱδρύσεως 11ος αἰ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 400 Ψαχνά - Χαλκίδα, τηλ. 22280-22.180. Καθήκοντα ἡγουμενοσυμβουλίου ἐκτελεῖ ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος Καραμούζης (μον. 1). 8.– Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πάλιουρα (2006). Τ.Κ. 340 18 Πάλιουρας, τηλ. 22270-71.113. Ἡγουμένη• Μαριάμ Κουρνιάτη (μ. 2).
Ἡσυχαστήριον: Παναγίας Γοργοεπηκόου Ψαχνῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 34 400 Ψαχνά. Ἡγουμένη• Μοναχή Χριστοδούλη Φουντουκάκη, τηλ. 22280-22.743.

Σημείωσις: Αἱ ἐν Ἑλλάδι Ἱεραί Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου (Νέων Χωρῶν) ἀναφέρονται ἀναλυτικώτερον ἐν τῷ οἰκείῳ τμήματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή