Ἐπιστροφή
 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Ἰανουάριος 2019 Φεβρουάριος 2019 Μάρτιος 2019 Ἀπρίλιος 2019
Μάϊος 2019 Ἰούνιος 2019 Ἰούλιος 2019 Αὔγουστος 2019
Σεπτέμβριος 2019 Ὀκτώβριος 2019 Νοέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2019

Ἰανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018 Μάρτιος 2018 Ἀπρίλιος 2018
Μάϊος 2018 Ἰούνιος 2018 Ἰούλιος 2018 Αὔγουστος 2018
Σεπτέμβριος 2018 Ὀκτώβριος 2018 Νοέμβριος 2018 Δεκέμβριος 2018

Ἰανουάριος 2017 Φεβρουάριος 2017 Μάρτιος 2017 Ἀπρίλιος 2017
Μάϊος 2017 Ἰούνιος 2017 Ἰούλιος 2017 Αὔγουστος 2017
Σεπτέμβριος 2017 Ὀκτώβριος 2017 Νοέμβριος 2017 Δεκέμβριος 2017

Ἰανουάριος 2016 Φεβρουάριος 2016 Μάρτιος 2016 Ἀπρίλιος 2016
Μάϊος 2016 Ἰούνιος 2016 Ἰούλιος 2016 Αὔγουστος 2016
Σεπτέμβριος 2016 Ὀκτώβριος 2016 Νοέμβριος 2016 Δεκέμβριος 2016

Ἰανουάριος 2015 Φεβρουάριος 2015 Μάρτιος 2015 Ἀπρίλιος 2015
Μάϊος 2015 Ἰούνιος 2015 Ἰούλιος 2015 Αὔγουστος 2015
Σεπτέμβριος 2015 Ὀκτώβριος 2015 Νοέμβριος 2015 Δεκέμβριος 2015

Ἰανουάριος 2014 Φεβρουάριος 2014 Μάρτιος 2014 Ἀπρίλιος 2014
Μάϊος 2014 Ἰούνιος 2014 Ἰούλιος 2014 Αὔγουστος 2014
Σεπτέμβριος 2014 Ὀκτώβριος 2014 Νοέμβριος 2014 Δεκέμβριος 2014

Ἰανουάριος 2013 Φεβρουάριος 2013 Μάρτιος 2013 Ἀπρίλιος 2013
Μάϊος 2013 Ἰούνιος 2013 Ἰούλιος 2013 Αὔγουστος 2013
Σεπτέμβριος 2013 Ὀκτώβριος 2013 Νοέμβριος 2013 Δεκέμβριος 2013

Ἰανουάριος 2012 Φεβρουάριος 2012 Μάρτιος 2012 Ἀπρίλιος 2012
Μάϊος 2012 Ἰούνιος 2012 Ἰούλιος 2012 Αὔγουστος 2012
Σεπτέμβριος 2012 Ὀκτώβριος 2012 Νοέμβριος 2012 Δεκέμβριος 2012

Ἰανουάριος 2011 Φεβρουάριος 2011 Μάρτιος 2011 Ἀπρίλιος 2011
Μάϊος 2011 Ἰούνιος 2011 Ἰούλιος 2011 Αὔγουστος 2011
Σεπτέμβριος 2011 Ὀκτώβριος 2011 Νοέμβριος 2011 Δεκέμβριος 2011

Ἰανουάριος 2010 Φεβρουάριος 2010 Μάρτιος 2010 Ἀπρίλιος 2010
Μάϊος 2010 Ἰούνιος 2010 Ἰούλιος 2010 Αὔγουστος 2010
Σεπτέμβριος 2010 Ὀκτώβριος 2010 Νοέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2010

Ἰανουάριος 2009 Φεβρουάριος 2009 Μάρτιος 2009 Ἀπρίλιος 2009
Μάϊος 2009 Ἰούνιος 2009 Ἰούλιος 2009 Αὔγουστος 2009
Σεπτέμβριος 2009 Ὀκτώβριος 2009 Νοέμβριος 2009 Δεκέμβριος 2009

Ἰανουάριος 2008 Φεβρουάριος 2008 Μάρτιος 2008 Ἀπρίλιος 2008
Μάϊος 2008 Ἰούνιος 2008 Ἰούλιος 2008 Αὔγουστος 2008
Σεπτέμβριος 2008 Ὀκτώβριος 2008 Νοέμβριος 2008 Δεκέμβριος 2008

Ἰανουάριος 2007 Φεβρουάριος 2007 Μάρτιος 2007 Ἀπρίλιος 2007
Μάϊος 2007 Ἰούνιος 2007 Ἰούλιος 2007 Αὔγουστος 2007
Σεπτέμβριος 2007 Ὀκτώβριος 2007 Νοέμβριος 2007 Δεκέμβριος 2007

Ἰανουάριος 2006 Φεβρουάριος 2006 Μάρτιος 2006 Ἀπρίλιος 2006
Μάϊος 2006 Ἰούνιος 2006 Ἰούλιος 2006 Αὔγουστος 2006
Σεπτέμβριος 2006 Ὀκτώβριος 2006 Νοέμβριος 2006 Δεκέμβριος 2006

Ἰανουάριος 2005 Φεβρουάριος 2005 Μάρτιος 2005 Ἀπρίλιος 2005
Μάϊος 2005 Ἰούνιος 2005 Ἰούλιος 2005 Αὔγουστος 2005
Σεπτέμβριος 2005 Ὀκτώβριος 2005 Νοέμβριος 2005 Δεκέμβριος 2005

Ἰανουάριος 2004 Φεβρουάριος 2004 Μάρτιος 2004 Ἀπρίλιος 2004
Μάϊος 2004 Ἰούνιος 2004 Ἰούλιος 2004 Αὔγουστος 2004
Σεπτέμβριος 2004 Ὀκτώβριος 2004 Νοέμβριος 2004 Δεκέμβριος 2004

Ἰανουάριος 2003 Φεβρουάριος 2003 Μάρτιος 2003 Ἀπρίλιος 2003
Μάϊος 2003 Ἰούνιος 2003 Ἰούλιος 2003 Αὔγουστος 2003
Σεπτέμβριος 2003 Ὀκτώβριος 2003 Νοέμβριος 2003 Δεκέμβριος 2003

Ἰανουάριος 2002 Φεβρουάριος 2002 Μάρτιος 2002 Ἀπρίλιος 2002
Μάϊος 2002 Ἰούνιος 2002 Ἰούλιος 2002 Αὔγουστος 2002
Σεπτέμβριος 2002 Ὀκτώβριος 2002 Νοέμβριος 2002 Δεκέμβριος 2002

Ἰανουάριος 2001 Φεβρουάριος 2001 Μάρτιος 2001 Ἀπρίλιος 2001
Μάϊος 2001 Ἰούνιος 2001 Ἰούλιος 2001 Αὔγουστος 2001
Σεπτέμβριος 2001 Ὀκτώβριος 2001 Νοέμβριος 2001 Δεκέμβριος 2001