ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2002

 

To εσπέρας της 20ης τ. μ. η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Καρλούτσου, μετέβη εις το Ξενοδοχείον Ηilton και παρεκάθησεν εις δείπνον παρατεθέν προς τιμήν της επισκεφθείσης την χώραν ημών Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, υπό την ηγεσίαν του Εξοχ. κ. Robert Wexler, της Πολιτείας Florida, κατόπιν απευθυνθείσης Αυτώ προσκλήσεως υπό του Προέδρου της Ενώσεως Τούρκων Εξαγωγέων Εντιμ. κ. Oğuz Satici.

 

*    *    *

 

Επί τη ανακηρύξει του Εμιράτου του Μπαχρέϊν εις Βασίλειον και του  Υψηλοτάτου Εμίρη αυτού Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa εις Βασιλέα, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης απηύθυνεν αυτώ θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα, μνησθείς και της ευγενεί προσκλήσει αυτού Πατριαρχικής Αυτού επισκέψεως εις την χώραν ταύτην κατά Σεπτέμβριον του έτους 2000.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 23ης Φεβρουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, 24ης ιδίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμον και Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, ελθόντα ίνα υποβάλη σέβη και εκζήτηση τας ευχάς και την ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας επί τη εις Αρχιερέα εκλογή και καταστάσει αυτού. Οι δύο Ιεράρχαι συνωδεύοντο υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ανθίμου Κουκουρίδου, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, και Αιδεσιμολ. Οικονόμου κ. Δημήτριου Κεσκίνη, εκ των Κληρικών αυτής.

70μελη όμιλον προσκυνητών εξ Ιταλίας, υπό την ηγεσίαν του Σεβ. ΡΚαθολικού Αρχιεπισκόπου Ραβέννης κ. Giuseppe Verucchi.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Καννέλον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, μετά του Εντιμ. κ. Σταύρου Ηλιοπούλου.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρέτην κ. Αγαθάγγελον Μαραγκουδάκην, Επίτροπον του εν Αθήναις Μετοχίου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σίνα, μετά του Εντιμ. κ. Δημητρίου Γάλλου, Φοιτητού, και των Ευγεν. κυριών Ανθής Βαλσαμάκη, Αγιογράφου, Χριστίνης Κορλίρα και Ελένης Τσομλεκτσόγλου, εξ Αθηνών.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αλέξανδρον Καρλούτσον, Κληρικών της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά της Ευλαβ. πρεσβυτέρας αυτού κ. Μαρίας, υποβαλούσης την ευγνωμοσύνην αυτής επί τη εκδηλωθείση Πατριαρχική συμπαθεία, επί τη κοιμήση της μητρός αυτής.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Χερουβείμ Αγιαννανίτην.

24μελή όμιλον προσκυνητών εκ Γερμανίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου Δρος Nikolaus Wyrwoll.

32μελή όμιλον Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ Γαλλίας, υπό την ήγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικοΰ Πρεσβυτέρου κ. Antoine Baron.

Τους Εντιμ. κ. κ. Δημήτριον Ζαρνακούπην, Πρόεδρον Πρωτοδικείου Ορεστιάδος, Αναστάσιον Αναγνώστου, τ. Λήμαρχον Ορεστιάδος, Κωνσταντίνον Λύτραν, Υποστράτηγον ε. ά., Γεώργιον Μαυρίδην, Φίλιππον Βλασακίδην, Βασίλειον Βουλτσίδην, Αθανάσιον Γερομόσχον, Επιχειρηματίας, και Γεώργιον Κουρουντζήν, Εργολάβον.

Τας Ευγεν. δίδα Ιόλην Κιμιατζή, εκ της Ακτής Ελεφαντοστού, και κ. Έρσην Κυριατζή, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. δίδα Midge Conner, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Απόστολον Γκίκαν, Θεολόγον, μετά της Ευγεν. δίδος Ευγενίας Βασιλάκη, Φιλολόγου, εκ Πατρών.

Τας Ευγεν. κυρίας Δήμητρα Βασιλείου - Ήγκαν, Διευθύντριαν Αποδήμου Ελληνισμού της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων "Άθήνα 2004", εξ Αθηνών, και Ισαβέλλαν Öztascıyan-Bemardini, εξ Ιταλίας.

Την Ελλογ. κ. Αθηνάν Μαύρου, Εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Χρήστον Διακάκην, Θεόδωρον Κουλίτσην, Νικόλαον Μπλανάν, Παναγιώτην Καραγιάννην, Αστυνομικούς, Χρήστον Κήταν, Φωτογράφον, και Σπυρίδωνα Φίλην, Λογιστήν, απαντάς εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Πέτρον Μπαζγκάρλον, Γραμματέα των Παριαρχείων, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δανιέλλας και του τέκνου αυτών.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανιερ. Μητροπολίτη Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αναχωρήσαντας εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, Κληρικόν της Ιερας Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Αρτέμιον, εξ Αγίου Όρους.

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Νέστορα Γρηγοριάτην.

Τον Οσιολ. Ιερομοναχον κ. Ιωσήφ Bosch, εκ Γερμανίας.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος «Taç Vakfi», υπό την προεδρείαν του Ελλογιμ. κ. Sinan Genin, Καθηγητού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Mustafa Özer, Δήμαρχον Σινασού (Mustafapaşa), μετά των Εντιμ. κ. κ. Muammer Koçdemir, συνεργάτου αυτού, και Yusuf Dağ, Προέδρου του Βακουφίου Tüksev.

Την Ευγεν. κ. Γεωργίαν Βεριοπούλου, μετά του υιού αυτής Σπυρίδωνος Δούκα, εκ Ρόδου.

*    *    *  

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 16ης Φεβρουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 17ης ιδίου.

 

*    *    *

 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Ιερολ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Οικονόμον του εν Γαλατά Ρωσσικού Μετοχίου του Αγίου Παντελεήμονος.

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Γυφτάκην, Εφοπλιστήν, και Ευάγγελον Σταυρόπουλον, Επιχειρηματίαν, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Χρήστον Παπαγκίκαν, Οικονομολόγον, και Χρήστον Γκέκαν, Βιοτέχνην, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Φωτόπουλον, Σκηνογράφον, εξ Αθηνών.

Τας Ευγεν. κυρίας Mυροφόραν Χρυσοστομίδου, Μαρίαν Fonlange και Willa Hawker, εκ Καναδά.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Βρυώνην, Ναυτιλιακόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Σεβαστιανής, εκ Πατρών.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Σταματόπουλον, Φαρμακοποιόν, μετά της Ευγεν. κ. Ελένης Γκρίππα, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Κατσιπήν, Πολιτικόν Μηχανικόν, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Ζωήν Σαββοπούλου, Δικηγόρον, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Δουλγερίδην, Συντηρητήν έργων τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ελευθέριον Πολέμην και Νικόλαον Καλλιβρούσην, Ναυτιλιακούς, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Πέτρον Σαλταμάραν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελατζόγλου, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη διαγενομένη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Πορίδην, Εργολάβον, μετά της Ευγεν. συζύγου και των θυγατέρων αυτών, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Παύλον Ζάχον και Δημήτριον Κατραμάδον, φοιτητάς, εκ Θεσσαλονίκης και Λέσβου αντιστοίχως, και την Ευγεν. δίδα Δέσποιναν Τριανταφύλλου, ωσαύτως Φοιτήτριαν, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Εντιμολ. κ. Χαρίλαον Διαμάντογλου, Άρχοντα Μ. Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - Ιατρόν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν.

Την Ελλογιμ. κ. Μαρίαν Καΐλα, Αντιπρύτανιν του Πανεπιστη­μίου Αιγαίου, εκ Ρόδου.

Τον Εντιμ. κ. Σεραφείμ Φυντανίδην, Δημοσιογράφον-Διευθυντήν της Εφημερίδος "Ελευθεροτυπία", εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Κανέλλην, Αρχιτέκτονα, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Ελματζόγλου, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης και των τέκνων αυτών, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Χατζούδην, Επιχειρηματίαν, μετά των Ευγεν. συζύγου και αυταδέλφης αυτού, εκ Σμύρνης.

Την Ευγεν. κ. Silvya Papazian, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Σκαλόν, Οικονομολόγον, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Μαρίνης Στραβοπόδη, Ταξιδιωτικού Πράκτορος, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Ευμολπίδην, Συγκοινωνιολόγον Μηχανικόν, εξ  Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Χαρίτογλου, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου και Θεόδωρον Κίτσιον, Φοιτητάς, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Σακελλαρίου Βαρνάβα Αντώνογλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Παναγίας Σούδας της Κοινότητος Εγρίκαπου, εκ του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή, την Πέμπτην, 14ην Φεβρουαρίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Τετάρτην, 13ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου και Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την υπό του τ. Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Süleyman Demirel γενομένην τελετήν των εγκαινίων του νέου εν Τζιβαλή Πανεπιστημίου Kadir Has.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της αυτής ημέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την έδραν του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την διοργανωθείσαν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού διάλεξιν του Εντιμ. κ. Σεραφείμ Φυντανίδου, Διευθυντού των Εφημερίδων "Ελευθεροτυπία" και "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", με θέμα "Ο Τύπος στην διαμόρφωση των νέων". Εις το τέλος ο Πατριάρχης ωμίλησε και συνεχάρη τον διακεκριμένον ομιλητήν, εν συνεχεία δε, συνοδευόμενος υπό του Θεοφ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, παρηκολούθησε το κονσέρτο πιάνου του διεθνούς φήμης Έλληνος μουσικού Εντιμ. κ. Δημητρίου Σγουρού, εν τη αιθούση του Μεγάρου Lütfi Kırdar.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Βαρθολομαίον Τάκον, αδελφόν της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κυρός, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, εξ Αθηνών, μεθ’ ης συνειργάσθη επί μακρόν δια την προετοιμασίαν του Δ΄ Διεθνούς Οικολογικού Συμποσίου, το οποίον θα πραγματοποιηθή κατ’ Ιούνιον εν πλω εις την Αδριατικήν θάλασσαν.

 

 

*    *    *

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

 

13 Φεβρουαρίου 2002

 

            Με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδος Γεώργιο Παπανδρέου και Ρουμανίας  Mircea Geoana, καθώς και με τον Πρίγκηπα της Ιορδανίας El Hassan bin Talal, συνοδευόμενο από τον υιό του Πρίγκηπα Rasid και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Recai Muacir, συναντήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ενώ στις 11 Φεβρουαρίου τον επισκέφθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Γ. Κασουλίδης.

            Μετά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Γ. Παπανδρέου δήλωσε τα εξής: «Παναγιώτατε, είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ευρίσκομαι κοντά σας, να συζητώ μαζί σας, να εμπνεόμαστε από τις δικές σας προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες σας, σημαντικές πρωτοβουλίες που είχα και την ευκαιρία να αναφέρω σήμερα στη Διάσκεψη αυτή, μια διάσκεψη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ισλαμικής Διάσκεψης, πρωτοβουλίες όπως αυτήν που πείρατε στις Βρυξέλλες για τον διάλογο των θρησκειών που αναδεικνύουν την πρωτοπορεία και την σημασία του ρόλου της Ορθοδοξίας και του προσώπου σας. Όπως βέβαια και να σας ευχαριστήσω για τη νέα σας πρωτοβουλία για τα οικολογικά ζητήματα και τη συνάντηση που θα γίνει στην Αδριατική. Είμαστε πάντα υποστηρικτές των πρωτοβουλιών σας και με ιδιαίτερη υπερηφάνια παρακολουθούμε τις πρωτοβουλίες αυτές. Είναι επίσης γνωστό ότι εμείς πάντα στις συζητήσεις μας με την τουρκική πλευρά συζητούμε και τα ζητήματα που εσείς έχετε εδώ, όπως είναι η Σχολή της Χάλκης, και θέλουμε μέσα στην πορεία της καλυτέρευσης των σχέσεών μας αυτά τα προβλήματα να λυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τρόπο που αρμόζει στην ελευθερία της θρησκείας και στην ουσιαστική παρουσία του Πατριαρχείου εδώ και αιώνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας και για τις προσπάθειές σας και βεβαίως να μεταφέρω και τους ιδιαίτερους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού κ. Σιμίτη».

            Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δηλώνοντας τα ακόλουθα: «Και εγώ εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικώς εκφράζω τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή μου διότι είχα την ευκαιρία με τους συνεργάτας μου να δεχθούμε εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον για μια ακόμη φορά τον Εξοχώτατον κ. Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος και φίλο κ. Γεώργιο Παπανδρέου. Αυτή τη φορά μέσα εις τα πλαίσια μιας προσπαθείας, μιας πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε η Τουρκία να φέρει επί το αυτό εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Οργανώσεως Ισλαμικών Χωρών, η οποία προσπάθεια μπορεί να θεωρηθεί σαν μία συνέχεια πολλών αναλόγων πρωτοβουλιών που έγιναν τους τελευταίους μήνες, ιδιαιτέρως μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, για να έλθουν πλησιέστερα οι θρησκείες και οι πολιτισμοί και να αρθούν οι παρεξηγήσεις και να παύσει να θεωρείται η θρησκεία ως ένας παράγων ο οποίος θα μπορούσε δήθεν να δικαιολογήσει την τρομοκρατία, ενώ η θρησκεία στην ουσία της ειναι ένας ενωτικός παράγων, είναι παράγων αγάπης, ενώσεως, αλληλεγγύης, συμφιλιώσεως και συνεργασίας των ανθρώπων και των λαών. Αναφερθήκαμε με τον κ Υπουργό εις την γνωστήν προσπάθειαν του περασμένου Δεκεμβρίου που έγινε στις Βρυξέλλες με ιδιαίτερη επιτυχία, (Διαθρησκειακή Συνάντηση), επίσης την πρωτοβουλία της Αυτού Αγιότητος του Πάπα στην Assisi και τώρα στη Διάσκεψη αυτή η οποία πραγματοποιείται στην Πόλη μας, σήμερα και αύριο, και είμεθα όλοι οι ενδιαφερόμενοι αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές μας έως ότου εδραιωθεί και επικρατήσει η αληθινή ειρήνη επί της γης. Επίσης, όπως είπε ο κ. Υπουργός, μιλήσαμε για το προετοιμαζόμενο Δ΄ Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο που θα γίνει με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υπό την κοινήν αιγίδα του Πατριαρχείου μας και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μεταξύ 5 και 10 Ιουνίου εις την Αδριατική, με σκοπό να εξαρθούν και να υπογραμιστούν οι ηθικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι, ως γνωστόν, ένα θέμα που αφορά όχι μόνο εμάς τους Ορθοδόξους, οχι μόνο τους κατοίκους της Αδριατικής ή των Βαλκανίων, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πατριαρχείου μας τον κ. Υπουργό και δι’ αυτού την έντιμον ελληνικήν κυβέρνησιν, για την συνεχή υποστήριξιν και το ενδιαφέρον προς την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, όλως δε ιδιαιτέρως μέσα στα πλαίσια της αρξαμένης νέας φάσεως του ελληνοτουρκικού διαλόγου, δια την επιτυχίαν της οποίας προσευχόμεθα και ενδιαφερόμεθα, και ευχαριστούμε διότι δεν λησμονεί ο κ. Υπουργός τα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της εδώ Ομογενείας, επίσης το θέμα της Χάλκης, το οποίο για εμάς είναι πρώτης προτεραιότητος, διότι δεν είναι θέμα πολυτέλειας, αλλά είναι θέμα ανάγκης για το παρόν και για το μέλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εδώ εις την έδραν του και παντού όπου επεκτείνεται η πνευματική και κανονική δικαιοδοσία του».

 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας M. Geoana εξήρε την σημασία των πρωτοβουλιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάνω στα θέματα της οικολογίας, των διαθρησκειακών διαλόγων και άλλων θεμάτων. Επίσης αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση που υπάρχει για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Ρουμανία.

Κατά τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Γ. Κασουλίδης ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Πατριαρχείο όσον αφορά τις διαθρησκειακές συναντήσεις. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την πλευρά του επεσήμανε ότι η Ομογένεια και το Πατριαρχείο ενδιαφέρονται για την οριστική λύση του κυπριακού, από την εκρεμότητα του οποίου το Πατριαρχείο και η Ομογένεια υπέφερε πολλά.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Γ. Κασουλίδης δήλωσε μετά τη συνάντηση τα εξής «Ήταν ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη χαρά νά γίνω δεκτός από την Αυτού Παναγιότητα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριάρχη, στον οποίο μετέφερα τους χαιρετισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τον οποίο έχουμε πάρει τις ευλογίες για την προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης της νήσου. Έχω διαβεβαιώσει τον Παναγιώτατο, ότι όσον αφορά εμάς θα κρίνουμε ό,τι είναι δυνατόν, με ανοικτό πνεύμα και με φιλειρηνική διάθεση, για να υπάρξει ειρήνη, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλη μας την περιοχή, την Ελλάδα, την Τουρκία και την οικουμένη».

            Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε τα εξής «Συμμερίζομαι απολύτως τις ευχές και τις προσδοκίες του Εξοχωτάτου και εύχομαι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσωπικώς η νέα φάση του διαλόγου εις την Κύπρον να ευωδοθεί, να στεφθεί υπό πλήρους επιτυχίας για την οριστική, δικαία και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, όπως το έχω ευχηθεί και σε άλλες ευκαιρίες, και να υπάρξει ειρήνη και σταθερότης εις την Κύπρον, εις την περιοχήν της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερον, εις την χώραν μας, εις την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, και όχι μόνον, εύχεται αλλά και εργάζεται με τα πνευματικά μέσα τα οποία διαθέτει. Προωθεί κάθε είδος διαλόγου μεταξύ των ανθρώπων, των θρησκειών, των πολιτισμών, με την ελπίδα πάντοτε ότι θά έλθουν καλύτερες και ειρηνικότερες ημέρες για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Η επίσκεψις του Εξοχωτάτου μας έδωσε μεγάλη χαρά, και ευχόμεθα η συνάντησις που γίνεται αύριο και μεθαύριο (12, 13 Φεβρουαρίου) εις την Πόλιν μας, να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

            Παρακαλούμε και πάλι, Εξοχώτατε, να μεταφέρετε και εις τον Πρόεδρον κ. Κληρίδην και εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου, εις την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας Κύπρου και εις όλον τον λαόν της Μεγαλονήσου τον αδελφικόν ασπασμόν μας εις τους Ιεράρχες, και τας ευχάς της Μητρός Εκκλησίας εις όλον τον λαόν του Θεού εκεί».

 

 

Δημοσιογραφική ευθύνη

Ν.Α.Μαγγίνας

 

*    *    *  

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Την Α. Υψηλότητα, τον Πρίγκηπα της Ιορδανίας Hassan bin Τalal, μετά του υιού αυτού Raşid και του Εξοχ. κ. Recai Muaşir, Υπουργού των Εξωτερικών της χώρας ταύτης.

Τον Εξοχ. κ. Γεώργιον Αν. Παπανδρέου, Υπουργόν Εξωτερικών της Ελλάδος, μετ’ άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τον Εξοχ. κ. Mircea Geoanâ, Υπουργόν Εξωτερικών της Ρουμανίας, μετ’ άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό του Εξοχ. κ. George Ciamba, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα.

Τοις ως άνω υψηλοίς επισκέπταις της Μητρός Εκκλησίας απεδόθησαν κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτών αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι δια τα αξιώματα αυτών τιμαί.

 

 

*    *    *  

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Σβανέτι κ. Νικόλαον, εκ των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Γεωργίας.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Άνθιμον Κουκουρίδην, Πρωτοσύγκελλον της  Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, μετά του Εντιμ. κ. Θεοφάνους Ματζώρου, εξ Αλεξανδρουπόλεως.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κλήμεντα Φιλίππου, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τον Κύπριον Υπουργόν Εξοχ. κ. Ιωάννην Κασουλίδην, μετά συνεργατών αυτού, ελθόντα προς συμμετοχήν εις το εν τη πόλει ημών Μικτόν Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Διασκέψεως  Ισλαμικών Χωρών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Κούτρον, Επιχειρηματίαν, εκ Γαλλίας.

Την Ευγεν. κ. Χαρίλειαν Φίλη, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. κ. Ελένης Νιότη, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Χρηστίδην, εξ Αθηνών.

 

 

*    *    *  

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Ιερά μνήμη του Αγιου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, εχοροστάτησε:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ των Νοσοκομείων Βαλουκλή, κατά τον τελεσθέντα Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 9ης Φεβρουαρίου, ομιλήσας επικαίρως, καθ' ον παρέστη συμπροσευχόμενος μεταξύ άλλων και ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Βεβεκίου, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, της Κυριακής, 10ης ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Εφέσου κ. Χρυσόστομος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος και Σεβάστειας κ. Δημήτριος, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Ρηγίου κ. Εμμανουήλ και Σαλώνων κ. Θεολόγος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Ανδρέας Κοτίδης, Υποπρόξενος αυτής, και πολλοί πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και ο Πατριάρχης, παρουσιάσας τον συμπροσευχηθέντα Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλον, όστις παρακληθείς υπό του Πατριάρχου ωμίλησε καταλλήλως.

Επηκολούθησε δεξίωσις.

 

*    *    *

 

Ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών εις την Πόλιν

 

Προκειμένου όπως επισκεφθή τον υποστάντα εγκεφαλικόν επεισόδιον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, η Α. Μακαριότης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, συνοδευόμενος υπό των Θεοφιλ. Επισκόπου Σαλώνων κ. Θεο­λόγου, Αρχιγραμματέως της  Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Θωμά Συνοδινού, Πρωτοσυγκελλεύοντος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αφίχθη αεροπορικώς εις την Πόλιν την πρωΐαν της Κυριακής, 10ης Φεβρουαρίου, υπαντηθείς εν τω αεροδρομίω, εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Λαοδικείας κ. Ιακώβου και Ικονίου κ. Θεόληπτου. Εκείθεν η Α. Μακαριότης μετά της συνοδείας αυτής μετέβη εις το ενταύθα Αμερικανικόν Νοσοκομείον, εν ω νοσηλεύεται ο ασθενών Ιεράρχης, είτα δε συμπροσηυχήθη εις τον πανηγυρίσαντα Ιερόν Ναόν Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου κατά την Θείαν Λειτουργίαν, ως ήδη ανεφέρθη ανωτέρω.

Την μεσημβρίαν παρετέθη γεύμα εν τοις Πατριαρχείοις, μεθ’ ο oι δύο Προκαθήμενοι έσχον κατ’ ιδίαν συνομιλίαν. Το απόγευμα η Α. Μακαριότης ανεχώρησεν εις τα ίδια, προπεμφθείσα εν τω αεροδρομίω μετά των προσηκουσών τιμών υπό των αυτών Ιεραρχών της Μητρός Εκκλησίας.

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Εφέσου κ. Χρυσόστομον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδιού αυτού, υπαντηθέντα δ' εν τω αεροδρομίω εξ ονόματος Αυτού υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιον, ελθόντα εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ηγούμενον της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων και Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα. Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδιού αυτού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βρυξελλών.

Τον Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Επίσκοπον Dresden-Meissen κ. Joachim Reinelt, Πρόεδρον της εν Γερμανία Φιλανθρωπικής Αδελφότητος «Caritas», μετά των Οσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Adriano Franchini, και Εντιμ. κ. κ. Oliver Mueller και Joerg Kaiser, μελών της ως άνω Αδελφότητος, συνοδευόμενους υπό των Πανοσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Georges Marovitch και Εντιμ. κ. Sleiman Saikali, εντεύθεν.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Λαζάρου Γιόφογλου, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, το Σάββατον, 9ην Φεβρουαρίου.

 

 

Επιστροφή της Α. Θ. Παναγιότητος

 

Κατόπιν του εγκεφαλικού επεισοδίου, το όποιον υπέστη ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης διέκοψε την εν Αυστρία προς ανάπαυσιν βραχείαν παραμονήν Αυτού, επιστρέψας δε μετά της συνοδείας Αυτού χθές, Πέμπτην, 7ην τ. μ., ενωρίς το απόγευμα μετέβη κατ’ ευθείαν εκ του αεροδρομίου εις το ενταύθα Αμερικανικόν Νοσοκομείον, εν ω νοσηλεύεται η Α. Σεβασμιότης, και έλαβε παρά των θεραπόντων ιατρών πληροφορίας περί της πορείας της υγιεινής καταστάσεως του ασθενούς.

Το εσπέρας της αυτής ημέρας και μετά το Απόδειπνον εψάλη εν τω Ιδιαιτέρω Πατριαρχικώ Παρεκκλησίω του Αγίου Ι. Παράκλησις υπέρ αποκαταστάσεως της υγείας του ασθενήσαντος Ιεράρχου.

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

 

                                                                                                     2 Φεβρουαρίου 2002       

 

Oι ελληνοτουρκικές σχέσεις , η στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου  σε ό,τι αφορά τον διάλογο των θρησκειών, οι σχέσεις της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως με τον Ελληνικό λαό αλλά και η ανάγκη ανοιγμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος  προς διάφορες κατευθύνσεις ξεπερνώντας φόβους και προκαταλήψεις ήταν μερικά από τα θέματα που  βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τους Δημοσιογράφους που συνόδευαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Ι. Μαγκριώτη στην επίσκεψη του στην Κωνσταντινούπολη από τις 29 έως 31 Ιανουαρίου . Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια  δείπνου  που παρέθεσε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο κ.Ι.Μαγκριώτης, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου. 

 

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις , κατά την διάρκεια σύντομης ομιλίας του,  ο Οικουμενικός Πατριάρχης  τόνισε: 

“…Η επίσκεψη σας αυτή συμπίπτει, τοποθετείται μέσα εις τα πλαίσια ζυμώσεων, μέσα εις τα πλαίσια ενάρξεως μιας νέας φάσεως εις τον ελληνοτουρκικόν διάλογον, μιας φάσεως ουσιαστικότερου και περισσότερου  εις βάθος διαλόγου με ευοίωνες  προοπτικές, πράγμα το οποίον μας δίνει μεγάλη χαρά και ελπίδες και ικανοποίηση. Διότι όπως το έχω πει κατ' επανάληψη, εις τα δύσκολα χρόνια που προηγήθησαν ο θεσμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η περί αυτώ  Ομογένεια επλήρωσαν βαρύ τίμημα. Αλλά ούτε μια στιγμή δεν μας απέλιπεν η ελπίς… η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε πάντοτε η πνευματική μήτρα του Γένους, η πνευματική τροφός του Γένους μας και  με όσα μέσα πνευματικά διαθέτει το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχισθεί και εις το μέλλον η προσφορά του, εις την οικοδομήν ενός ειλικρινούς και εντίμου και ελπίζουμε αποδοτικού ελληνοτουρκικού διαλόγου. Πάντοτε ήμασταν τοποθετημένοι υπέρ της προαγωγής των ελληνοτουρκικών σχέσεων όχι απλώς, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς ως Ομογένεια  και ως Πατριαρχείο αλλά διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι καλές σχέσεις, η καλή γειτονία θα είναι επ’ αγαθώ αμφοτέρων των πλευρών. Συμφέρει στην Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, και αυτό επιδιώκει, πλην, ολίγων εξαιρέσεων στην Τουρκική κοινωνία και προς αυτήν την κατεύθυνση, της είναι απαραίτητη η συμπαράστασις και η βοήθεια της Ελλάδος. Και από την άλλη πλευρά συμφέρει στην

 

Ελλάδα όπως πολλές φορές το είπε και ο κύριος Παπανδρέου και άλλοι εκ των πολιτικών της Ελλάδας, να έχει έναν γείτονα εξ Ανατολών ο οποίος θα ανήκει στην

Ευρωπαϊκή Οικογένεια, στον πολιτισμένο κόσμο και δεν θα αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Ευχόμεθα, αυτή η νέα φάσης του ελληνοτουρκικού διαλόγου να αποδώσει κυρίως  και να μην απογοητεύσει ούτε εμάς ούτε άλλους και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και ευρύτερα,  οι οποίοι στηρίζουν πολλές ελπίδες σ' αυτόν τον διάλογο και στις μελλοντικές ευοίωνες  εξελίξεις. Βεβαίως υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν οι διαφωνούντες, οι μεμψιμοιρούντες οι μη ελπίζοντες αλλά εμείς, ως άνθρωποι της Εκκλησίας, πιστεύουμε ότι η ελπίς ου καταισχύνει, θα έλθουν καλύτερες ημέρες για τις δύο χώρες, για την Ομογένεια , για το Πατριαρχείο…”

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών και των πολιτισμών για την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο:

“… Ως  ένας θετικός παράγων εις το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε πάντοτε ένας παράγων πολιτισμού, οικοδομητικού διαλόγου μεταξύ εθνών, θρησκειών και πολιτισμού. Ο διάλογος ποτέ δεν βλάπτει και δεν πρέπει να τον φοβούμεθα. Με τον διάλογο μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο, να αγαπήσουμε περισσότερο ο ένας τον άλλο. Το έζησα μόλις πρόσφατα εις το Ιράν, σε μια κατ' εξοχήν μουσουλμανική χώρα όπου  προσεκλήθην εγώ ένας θρησκευτικός ηγέτης του Χριστιανισμού  να κάνω εκεί επίσημη επίσκεψη. Το Πατριαρχείο μας θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτόν τον διάλογον τον διαθρησκειακό, τον διαπολιτισμικό, να δίνει παντού το παρόν όπως το έδωσε και  προ ημερών εις το Βατικανό και εις την Assizi. Με το ίδιο πνεύμα και με την ίδια διάθεση κάναμε την συνάντηση των Βρυξελλών και είμεθα έτοιμοι να συμμετάσχουμε να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε χωρίς καμία υστεροβουλία, χωρίς καμία ιδιοτέλεια, κάθε παρόμοια προσπάθεια απ' όπου  και αν γίνεται, διότι πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες  κατατείνουν εις το  να ζήσουν και οι λαοί και τα έθνη εν αμοιβαίο σεβασμό της ιδιαιτερότητας και της ιδιοπροσωπείας ενός εκάστου, να ζούν οι άνθρωποι με  αμοιβαία εμπιστοσύνη χωρίς να αιματοκυλιούνται, χωρίς να ζουν με την ανασφάλεια και τον φόβον επαναλήψεως των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση η θρησκεία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικόν ρόλον να εμπνεύσει  εις τους πιστούς της κάθε θρησκείας ότι  ο άλλος δεν είναι η κόλασις όπως έλεγε ο σύγχρονος  φιλόσοφος,  αλλά,  ο  άλλος είναι η προέκτασης του  εαυτού μας, είναι ο  παράδεισος είναι το  συμπλήρωμά μας. Δεν πρέπει να κλεινόμαστε  με αυτάρκεια  και αυταρέσκεια εις το κέλυφος μας, πρέπει να είμαστε  ανοικτοί  προς όλους έτοιμοι για διάλογο με γενναιότητα, με εντιμότητα, με ειλικρίνεια, με σεβασμό και με  αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, προς την άλλη θρησκεία, προς την άλλη Εκκλησία, προς το άλλο έθνος, προς την άλλη γλώσσα, προς το άλλο χρώμα, προς όλους τους ανθρώπους.  Σ'αυτό τον πλανήτη που μας χάρισε ο Θεός υπάρχει χώρος για όλους...”

 

Για τους δεσμούς του ελληνικού λαού με το Οικουμενικό Πατριαρχείο , ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε :

“…Ο ελληνικός λαός είναι παιδιά πνευματικά της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Βεβαίως υπάρχει το Αυτοκέφαλον από το 1850 και εντεύθεν, όμως όλοι οι έλληνες δεν παύουν, προς τιμήν τους να αναγνωρίζουν και να σέβονται και να ευγνωμονούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως την πραγματική τους Μητέρα Εκκλησία και το ευγνωμονούν διότι προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες, πολλές  φορές με θυσία και αυτοθυσία προς το ευσεβές Γένος μας και προς την παιδεία του… “

 

Ερωτηθείς για τους λόγους που δεν επιτρέπουν στην Εκκλησία της Ελλάδος να κάνει ανοίγματα επικοινωνίας προς διάφορες κατευθύνσεις, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας σημείωσε ότι δεν θα ήθελε να εμπλακεί στα εσωτερικά της Ελλαδικής Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας όμως ότι “…Πιστεύω ότι ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών θέλει να κάνει ορισμένα ανοίγματα για να διορθώσει αυτή την κατάσταση και έχουμε το παράδειγμα της επισκέψεως του Πάπα, την οποίαν προσωπικώς ο Αρχιεπίσκοπος την ευνόησε και την υπεστήριξε, αλλά όπως ξέρουμε όλοι κατεκρίθη, δηλαδή υπάρχει μια μερίδα του ελληνικού λαού η οποία από έλλειψη διαφωτισμού, διαπαιδαγωγήσεως, εμμένει σ’ αυτά τα παλαιά πρότυπα των προκαταλήψεων, των φοβιών και ούτω καθ' εξής και δεν θέλει αυτά τα ανοίγματα τα οποία ο Προκαθήμενος θα ήταν έτοιμος να κάνει.  Λοιπόν χωρίς να θέλω να κάνω μάθημα στον Αρχιεπίσκοπο νομίζω ότι το χρέος της Εκκλησίας της Ελλάδας είναι να εργασθεί να αλλάξει αυτή τη νοοτροπία που εξακολουθεί να υπάρχει να μη φοβούνται, να μην είναι καχύποπτοι. Ξέρουμε για τις  Σταυροφορίες και όλα αυτά που πάθαμε από τους Καθολικούς, όλοι ξέρουμε λίγο – πολύ ιστορία, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε μόνο εις το παρελθόν , πρέπει να βλέπουμε και προς το μέλλον. Λοιπόν η Εκκλησία της Ελλάδας πρέπει να διαφωτίσει την νέα γενεά, κυρίως για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των νέων ανθρώπων, σιγά, σιγά από γενεά σε γενεά, εύχομαι κατά το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει αυτή η αλλαγή της νοοτροπίας χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται διδασκαλία, χρειάζεται  διαφώτιση, αυτό  που κάνει το Πατριαρχείο μας και ο Αλβανίας και ο Αντιοχείας άνεσιν επικοινωνίας με τους άλλους οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εμάς, αυτό να μπορεί να το κάνει άνετα και η Εκκλησία της Ελλάδας χωρίς να φοβάται ότι θα επικριθεί από τους ζηλωτάς, θα επικριθεί από τους συντηρητικούς…” Της ομιλίας και της συζητήσεως του Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο δείπνο, προηγήθηκε προσφώνηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Ι. Μαγκριώτη, ο οποίος απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη τόνισε μεταξύ άλλων.

«Με τις συνεχείς πρωτοβουλίες Σας Παναγιότατε, αναδεικνύετε την Ορθοδοξία, ως το πρωτοπόρο πνευματικό κίνημα της εποχής μας. Ο διαθρησκευτικός διάλογος, και ειδικώτερα ο από μακρού χρόνου διάλογός Σας με όλες τις εκφράσεις του Ισλάμ, με πρόσφατη την επίσκεψή Σας, στο Ιράν, σε μια περίοδο εξαιρετικά ευαίσθητη λόγω των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων, Σας καθιστούν κύριο παράγοντα των πνευματικών εξελίξεων της εποχής μας.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός αναφερόμενος σε αδιέξοδα της εποχής πρόσθεσε: «Παναγιώτατε, Σε μια εποχή που τα οράματα λιγοστεύουν δραματικά, που η εξέλιξη της τεχνολογίας ανακουφίζει τον άνθρωπο αλλά ταυτόχρονα τείνει να καταργήσει την διαφορετικότητα και την πνευματικότητα, που το πλήθος της πληροφορίας ισοπεδώνει το σημαντικό με το ανούσιο, που ο Λόγος υποκαθίσταται από την απουσία του, που το φαίνεσθε υποκαθιστά το Είναι, η παρουσία της Μητέρας Εκκλησίας με τον ειρηνοποιό και πνευματικό ρόλο της, δημιουργεί ελπίδες για όλη την Οικουμένη.

Επιπλέον, η παρουσία του Φαναρίου θα ευχόμασταν να έχει τον μέγιστο εποικοδομητικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Τουρκίας και επιθυμούμε το γεγονός αυτό να γίνει κατανοητό από την τουρκική πλευρά».

 

 

Δημοσιογραφική ευθύνη :

Ν. Α. Μαγγίνας

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, του Σαββάτου, 2ας ιδίου.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της αυτής ημέ­ρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το εν Taksim Ξενοδοχείον The Marmara και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τας από κοινού διοργανωθείσας υπό των Συνδέσμων Αποφοίτων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, του Ζαππείου Παρθεναγωγείου και του Ζωγραφείου Λυκείου, πολιτιστικός εκδηλώσεις προς τιμήν των Ελλογιμ. Εκπαιδευτικών της πόλεως ημών, επί τη ευκαιρία της Εορτής των Τριών Ιεραρχών, ήτοι την δοθείσαν υπό του Ελλογιμ. κ. Χρήστου Βασιλοπούλου, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διάλεξιν με θέμα: "Η Παιδαγωγική Επικαιρότητα των Τριών Ιεραρχών" και την εν συνεχεία δοθείσαν συναυλίαν υπό την διεύθυνσιν του Εντιμ. κ. Γερασίμου Ανδρεάτου.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 2ας Φεβρουαρίου, και εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος αυτού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 3ης ιδίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου, του Ευλαβ. Διακόνου κ. Κυριακού Κεσίσογλου και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Σταύρου Ανανά Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν εύχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Επί τω αύτω σκοπώ, τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Φώτιον Ζωγραφίδην, ως και επί τω διορισμώ αυτού ως Εφημερίου του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού.

Τον Ελλογιμ. κ. Χρήστον Βασιλόπουλον, Καθηγητήν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αναστασίας, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Παντ. Μήτραν, Δικηγόρον, εκ Κατερίνης.

Τον Ελλογιμ. κ. Ιωάννην Ανδρεάδην, Καθηγητήν του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά της Ελλογιμ. κ. Καλλιόπης Ρηγόπουλου, Καθηγητρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου, εξ Αθηνών.

10μελή όμιλον προσκυνητών μουσικών, υπό την ηγεσίαν των Ελλογιμ. κ. Λάμπρου Λιάβορου, Καθηγητού Μουσικολογίας, και Εντιμ. κ. Γερασίμου Ανδρεάτου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον-Εκδότην, εξ Αθηνών.

Την Ελλογ. κ. Αννέταν Γκέϊβελη, εντεύθεν, υποβαλούσαν την ευγνωμοσύνην αυτής επί τη εκδηλωθείση Πατριαρχική συμπαθεία επί τη κοιμήσει του αυταδέλφου αυτής Γεωργίου.

Τον Εντιμ. κ. Whitney Peck Mason Seattle, Δημοσιογράφον.

 

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Αλεξάνδρας Σερέτη, εκ του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, την Κυριακήν, 3ην Φεβρουαρίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την τελετήν κοπής της πίττας του Μορφωτικού και Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Ιμβρίων της πόλεως ημών, εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ -  ΕΡ.Θ.Ο., την αυτήν ημέραν.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Παρασκευήν, 1ην αρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ’ απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν Γενεθλίων της Θεοτόκου της Κοινότητος Βελιγραδίου, και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, επί τη Εορτή του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου των κηπουρών.

 

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

 

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Σάββας Δαμασκηνός, ο Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνος Μπέης, Νομικός-Καθηγητής Πανεπιστημίου, αμφότεροι εξ Αθηνών, και ο Πατριάρχης.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της αυτής ημέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την έδραν του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ, και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την διοργανωθείσαν υπ’ αυτού συναυλίαν της "Βυζαντινής και Παραδοσιακής Χορωδίας και Ορχήστρας του Εθνικού Ωδείου Αθηνών", υπό την διεύθυνσιν του Εντιμ. κ. Σπυρίδωνος Παυλάκη.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Σάββαν Δαμασκηνόν, Κληρικόν της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μετά του Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπέη, Νομικού-Καθηγητού Πανεπιστημίου.

43μελή όμιλον προσκυνητών-μελών εκ της "Βυζαντινής και Παραδοσιακής Χορωδίας και Ορχήστρας του Εθνικού Ωδείου Αθηνών".