ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ  2001  

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚIΑΝ

Ανταποκρινόμενος εις ευγενή πρόσκλησιν του Δημάρχου Agimas Εντιμ. κ. Mehmet Osmanbaşoğlu η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη την πρωΐαν της 7ης τ. μ. Ιουλίου αεροπορικώς εις Καισάρειαν (Κayseri) και εκείθεν εις την πόλιν ταύτην της Καππαδοκίας, οπού μετέσχε και ωμίλησεν εις την έναρξιν του Β' Φεστιβάλ Πολιτισμού και Τουρισμού, του οργανωθέντος υπό του ως άνω Δήμου, παρουσία του Βοηθού Νομάρχου Kayseri Εντιμ. κ. Nurettin Gűven, το δε εσπέρας της Ιδίας ημέρας και την επομένην, Κυριακήν, 8ην ιδίου, προέστη του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας αντιστοίχως εν τω ανακαινισθέντι μερίμνη του Δήμου Ιερώ Ναώ του Αγίου Προκοπίου της πόλεως, εν μέσω προσκυνητών εκ Κομοτηνής (απογόνων των εξ Ağirnas προσφύγων), της Πόλεως και της Μυτιλήνης, υπό την ηγεσίαν του ποιμενάρχου της τελευταίας Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιακώβου. Μετά του Πατριάρχου συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Κρήνης και Πρόεδρος Σικάγου κ. Ιάκωβος και Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ρηγίου κ. Εμμανουήλ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ και Λύστρων κ. Καλλίνικος, ως και ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. Edward Idris Cassidy, φιλοξενούμενος της Α. Θ. Παναγιότητος.

Την μεσημβρίαν και το εσπέρας του Σαββάτου, 7ης τ. μ., ο κ. Δήμαρχος παρέθεσε τράπεζαν προς τιμήν του Πατριάρχου και των συνοδών Αυτού, ενώ το απόγευμα της επομένης ούτοι επεσκέφθησαν διαφόρους Ιερούς Ναούς και Μονάς εν τη περιοχή της Νίγδης, επιστρέψαντες αεροπορικώς αργά το εσπέρας εις την Πόλιν.