Σὲ ἔκτακτη Συνοδική Σύσκεψη, τὴν ὁποία συνεκάλεσε ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τὴν 27η Ὀκτωβρίου, ὁρίστηκε εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν Προεδρεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Πέργης κ. Εὐαγγέλου, ἡ ὁποία ἐπιφορτίστηκε μὲ τὴν εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης τῶν ἐκδηλώσεων ὑποδοχῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων κατὰ τὴ Θρονικὴ Ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τὴν 30ὴ Νοεμβρίου. Κατὰ τὴν ἴδια σύσκεψη ἀποφασίστηκε ὅπως:

Τὰ ἱερὰ λείψανα συνοδέψει ἀπὸ τὴ Ρώμη στἠν Κωνσταντινούπολη ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καὶ Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριο καὶ τοὺς Μητροπολῖτες Μύρων κ. Χρυσόστομο καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμο τὴν 27η Νοεμβρίου.

Ἡ ὑποδοχὴ τῶν Ἱερῶν λειψάνων λάβει χαρακτῆρα πανορθόδοξο, ὅπως ἁρμόζει σὲ ἕνα τέτοιο Ἱστορικό γεγονός, καὶ προσκληθοῦν πρὸς τοῦτο ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκέφαλων καὶ Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν.

Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφωνήσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀκαδημαϊκός, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στὴ Μικτὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Συνταχθοῦν εἰδικά ἀπολυτίκια καὶ εἰδική εὐχή γιὰ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων.

Τοποθετηθοῦν τὰ ίερὰ λείψανα στὸ ἀριστερὸ κλῖτος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πλησίον τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας Φανερωμένης, ὅπου εἶναι καὶ τὸ Παρεκκλήσιο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.


Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσκυνεῖ τά ἐπί τοῦ Θρόνου τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κείμενα Ἱερά Λείψανα τῶν ἐν Ἁγίοις Προκατόχων Του.

«Ἀπόλαβέ σου τόν Θρόνον, Ἅγιε». Τά Ἱερά Λείψανα ἐπί τοῦ Θρόνου τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἵσταται εἰς τό παραθρόνιον, ἀποτίνων τιμήν εἰς τούς ἐν Ἁγίοις Προκατόχους Του.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετά τοῦ Ἐξοχ. Καρδιναλίου κ. Walter Kasper, Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς προωθήσεως τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἔμπροσθεν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, τήν 30ήν Νοεμβρίου, μετά τό πέρας τῆς Πατριαρχικῆς καί Πολυαρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας, τῇ συμμετοχῇ Ἀρχιερέων ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Αρχική Σελίς Ὄπισθεν
Ὄπισθεν
Περιεχόμενα